Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille!

Vuonna 2019 järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja harvinaista sairautta sairastavien nuorten perheille, halkiolasten perheille ja halkionuorille.

Sopeutumisvalmennuskurssien tarkoituksena on tukea lasta/nuorta ja hänen läheisiään arjessa sairauden tai vamman kanssa. Kursseilla käsitellään hoitoon, kuntoutukseen ja kehityksen tukemiseen liittyviä ajankohtaisia asioita perheiden omista tavoitteista lähtien, vertaistukea hyödyntäen. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Järjestämme vuonna 2019 halkiolasten perhekursseja vauvaikäisten, leikki-ikäisten ja alakouluikäisten lasten perheille Helsingissä. Halkionuorille järjestämme oman nuorten kurssin Kolin kansallispuistossa. 

Järjestämme myös kaksi nuorten perhekurssia harvinaista sairautta sairastavien nuorten perheille. Toinen kursseista on kohdennettu perheille, joissa nuorella on FRAX-oireyhtymä ja toinen perheille, joissa nuorella on Prader-Willin oireyhtymä. Nuorten perhekurssien lisätiedot, ajankohdat ja hakuohjeet löydät täältä.

Olemme lisäksi mukana valtakunnallisessa Lasso-hankkeessa, jossa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Tutustu hankkeessa järjestettäviin kursseihin.

Lisätietoja:

Kurssivastaava Minna Sarola
minna.sarola@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615