Sopeutumisvalmennuskurssit perheille, joissa lapsella on huuli- ja/tai suulakihalkio

Järjestämme vuonna 2019 kolme sopeutumisvalmennuskurssia perheille, joissa lapsella on huuli- ja/tai suulakihalkio. Suositut kurssit on jaoteltu lapsen iän mukaan. 

Ajankohta Kurssin kohderyhmä Hakuaika päättyy
13.-17.5.2019 Leikki-ikäisten (3-6.v) halkiolasten perhekurssi 12.4.2019
24.-28.6.2019 Alakouluikäisten (7-12.v) halkiolasten perhekurssi     17.5.2019
25.-29.11.2019    Vauvaikäisten (0-2.v) halkiolasten perhekurssi 18.10.2019

 

Sopeutumisvalmennuskurssit kestävät 5 päivää (ma-pe). Kurssipaikkana toimii Iiris-keskus (Marjaniementie 74) Helsingin Itäkeskuksessa. Kurssitilat soveltuvat hyvin lapsiperheiden tarpeisiin ja majoittuminen on perhehuoneissa. Iirikseen on hyvät kulkuyhteydet myös julkisilla kulkuvälineillä ja läheltä löytyy vapaa-ajalle paljon tekemistä. 

Kurssin ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, ajatusten ja kokemusten vaihtoa muiden perheiden kanssa sekä koko perheen yhteistä tekemistä. Vanhempien ohjelma sisältää tietoa ja keskustelua muun muassa hoidosta, kuntoutuksesta, voimavaroista vanhempana, lapsen itsetunnosta, sisaruudesta, päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyvistä asioista ja yhteiskunnan tukimuodoista. Luennot vaihtelevat kursseittain ja keskittyvät lapsen sen hetkiseen ikävaiheeseen. Lapsille on kurssilla päivisin omaa ohjelmaa, joka koostuu muun muassa toiminnallisista ryhmistä, leikistä ja ulkoilusta.

Kurssille haetaan hakulomakkeella, jonka saat ladattua alta. Mikäli perheenne haluaa hakea Kelasta tukea matkakustannuksiin tai kurssin ajalta kuntoutusrahaa, hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio lääkärinlausunnosta; ote epikriisistä, B-lausunto tai muu lääkärinlausunto, josta käy ilmi lapsen terveydentila sekä toimintakyky. Lääkärinlausunnossa tulee olla myös lääkärin suositus kurssille. Kurssin sisällöllinen ohjelma vastaa Kelan sopeutumisvalmennuskurssin vaatimuksia, joten kurssin jälkeen vanhemmat voivat hakea Kelalta ansionmenetyskorvauksena kuntoutusrahaa kurssipäivien ajalta sekä matkakuluihin matkakulukorvaukset omavastuun ylimenevältä osalta. 

Hakuohje + hakulomake (word-muodossa)
Hakuohje + hakulomake (PDF-muodossa)

Kurssimainos (PDF-muodossa)

Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Yhteistyössä toimii SUHUPO ry

Lisätietoja:

kurssivastaava Minna Sarola
minna.sarola@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615