Nuorten perhekurssit - Tukea harvinaiseen murrosikään

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja harvinaista sairautta sairastaville, noin 13-17 -vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen. Kurssit ovat kestoltaan neljä päivää ja kohdennettu sellaisille diagnoosiryhmille, joissa esiintyy erityisiä haasteita juuri nuoruusiässä.

Vuoden 2019 perhekurssit:

Ajankohta Kurssi Viimeinen hakupäivä
10.-13.9.2019    Nuorten perhekurssi 1: FRAX-oireyhtymä 31.7.2019
22.-25.10.2019 Nuorten perhekurssi 2: Prader-Willin oireyhtymä     6.9.2019

 

Kurssit on suunnattu noin 13-17 -vuotiaille nuorille perheineen ja ne järjestetään viihtyisissä Työväen Akatemian tiloissa Kauniaisissa (Vanha Turuntie 14, 02700 Kauniainen). Kurssi tarjoaa koko perheelle aikaa olla yhdessä poissa arjen kiireistä sekä mahdollistaa ajatusten ja kokemusten jakamisen muiden perheiden kanssa. Kurssilla tuetaan vanhempia nuoren murrosiän tuomien haasteiden keskellä. Vanhempien ohjelma sisältää ohjattuja ryhmäkeskusteluja ja eri alojen asiantuntijoiden pitämiä tiedollisia osuuksia nuoruusikään liittyvistä teemoista, kuten opiskelu ja työelämä, itsenäinen asuminen, ihmissuhteet ja seksuaalisuus sekä psyykkinen terveys. Nuorille ja sisaruksille on kurssilla päivisin omaa ohjelmaa, joka pitää sisällään ohjattua pienryhmätoimintaa. Nuorten ja sisarusten ohjelmassa käsitellään ryhmän tarpeista nousevia teemoja erilaisin toiminnallisin menetelmin unohtamatta mukavaa yhdessäoloa ja hauskanpitoa.

Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla ja ne ovat perheille maksuttomia. Kurssille haetaan hakulomakkeella, jonka saa ladattua alta. Mikäli perhe haluaa hakea Kelasta tukea matkakustannuksiin tai kurssin ajalta kuntoutusrahaa, hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio lääkärinlausunnosta; ote epikriisistä, B-lausunto tai muu lääkärinlausunto, josta käy ilmi lapsen terveydentila sekä toimintakyky. Lääkärinlausunnossa tulee olla myös suositus kurssille. Kurssin sisällöllinen ohjelma vastaa Kelan sopeutumisvalmennuskurssin vaatimuksia, joten kurssin jälkeen vanhemmat voivat hakea Kelalta ansionmenetyskorvauksena kuntoutusrahaa kurssipäivien ajalta sekä matkakuluihin matkakulukorvaukset omavastuun ylimenevältä osalta. 

Lataa tästä:

Hakulomake ja hakuohje (word-muodossa)

Hakulomake ja hakuohje (PDF-muodossa)

Kurssien mainos (PDF)

Lisätietoja:

Kurssivastaava Minna Sarola
minna.sarola@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615