Tervetuloa kursseillemme!

Järjestämme tavoitteellisia, ryhmämuotoisia kursseja harvinaista sairautta sairastavien nuorten perheille, halkiolasten perheille ja halkionuorille.

Kurssiemme tarkoituksena on tukea lasta/nuorta ja hänen läheisiään arjessa sairauden tai vamman kanssa. Kursseilla käsitellään hoitoon, kuntoutukseen ja kehityksen tukemiseen liittyviä ajankohtaisia asioita perheiden omista tavoitteista lähtien, vertaistukea hyödyntäen. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Järjestämme vuonna 2021 koronan sallimissa rajoissa halkiolasten perhekursseja vauvaikäisten, leikki-ikäisten ja alakouluikäisten lasten perheille. Lisäksi järjestämme kaksi harvinaista sairautta sairastavien nuorten perhekurssia. Kursseista tiedotamme tarkemmin tapahtumakalenterissamme.

Olemme lisäksi mukana valtakunnallisessa Lasso-hankkeessa, jossa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Tutustu hankkeessa järjestettäviin kursseihin.

Lisätietoja:

Kurssivastaava Johanna Valkonen
johanna.valkonen@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615