Sopeutumisvalmennuskurssit perheille, joissa lapsella on huuli- ja/tai suulakihalkio

Järjestämme vuosittain kolme sopeutumisvalmennuskurssia perheille, joissa lapsella on huuli- ja/tai suulakihalkio. Suositut kurssit on jaoteltu lapsen iän mukaan. Haku vuoden 2020 kursseille käynnistyy alkuvuodesta 2020.

Ajankohta    Kurssin kohderyhmä   Hakuaika päättyy
25.-29.11.2019     Vauvaikäisten (0-2.v) halkiolasten perhekurssi   18.10.2019
04.-08.05.2020    Leikki-ikäisten (3-6.v) halkiolasten perhekurssi      09.03.2020
22.-26.06.2020    Alakouluikäisten (7-12.v) halkiolasten perhekurssi     27.04.2020
23.-27.11.2020    Vauvaikäisten (0-2.v) halkiolasten perhekurssi   28.10.2020

 

Sopeutumisvalmennuskurssit kestävät 5 päivää (ma-pe). Kurssipaikkana toimii Iiris-keskus (Marjaniementie 74) Helsingin Itäkeskuksessa. Kurssitilat soveltuvat hyvin lapsiperheiden tarpeisiin ja majoittuminen on perhehuoneissa. Iirikseen on hyvät kulkuyhteydet myös julkisilla kulkuvälineillä ja läheltä löytyy vapaa-ajalle paljon tekemistä. 

Kurssin ohjelmassa on asiantuntijaluentoja, ajatusten ja kokemusten vaihtoa muiden perheiden kanssa sekä koko perheen yhteistä tekemistä. Vanhempien ohjelma sisältää tietoa ja keskustelua muun muassa hoidosta, kuntoutuksesta, voimavaroista vanhempana, lapsen itsetunnosta, sisaruudesta ja yhteiskunnan tukimuodoista. Kurssien sisällöt keskittyvät lapsen sen hetkiseen ikävaiheeseen. Luennoimassa ovat usein esimerkiksi kirurgi, hammaslääkäri, puheterapeutti ja psykologi. Lapsille on kurssilla päivisin omaa ohjelmaa, joka koostuu muun muassa toiminnallisista ryhmistä, leikistä ja ulkoilusta.

Haku vuoden 2020 kursseille käynnistyy alkuvuodesta 2020 ja lisäämme tälle sivulle silloin hakuohjeet. Mikäli perheenne haluaa hakea Kelasta tukea matkakustannuksiin tai kurssin ajalta kuntoutusrahaa, hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio lääkärinlausunnosta; ote epikriisistä, B-lausunto tai muu lääkärinlausunto, josta käy ilmi lapsen terveydentila sekä toimintakyky. Lääkärinlausunnossa tulee olla myös lääkärin suositus kurssille. Kurssin sisällöllinen ohjelma vastaa Kelan sopeutumisvalmennuskurssin vaatimuksia, joten kurssin jälkeen vanhemmat voivat hakea Kelalta ansionmenetyskorvauksena kuntoutusrahaa kurssipäivien ajalta sekä matkakuluihin matkakulukorvaukset omavastuun ylimenevältä osalta. 

Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Yhteistyössä toimii SUHUPO ry

Lisätietoja:

kurssivastaava Minna Sarola
minna.sarola@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615