Tervetuloa sopeutumisvalmennuskursseille!

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja harvinaista sairautta sairastavien nuorten perheille, halkiolasten perheille ja halkionuorille.

Sopeutumisvalmennuskurssien tarkoituksena on tukea lasta/nuorta ja hänen läheisiään arjessa sairauden tai vamman kanssa. Kursseilla käsitellään hoitoon, kuntoutukseen ja kehityksen tukemiseen liittyviä ajankohtaisia asioita perheiden omista tavoitteista lähtien, vertaistukea hyödyntäen. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Järjestämme vuonna 2020 halkiolasten perhekursseja vauvaikäisten, leikki-ikäisten ja alakouluikäisten lasten perheille Helsingissä. Halkionuorille järjestämme oman nuorten kurssin, josta tiedotamme alkuvuodesta 2020. Lisäksi järjestämme kaksi harvinaista sairautta sairastavien nuorten perhekurssia. Ensimmäinen niistä on kohdennettu perheille, joissa nuorella on Williams-oireyhtymä. Toinen on perheille, joissa nuorella on harvinainen sairaus, johon ei liity kehitysvammaisuutta.

Olemme lisäksi mukana valtakunnallisessa Lasso-hankkeessa, jossa kehitetään yhdessä perheiden ja ammattilaisten kanssa avomuotoisia, alueellisia perhekurssimalleja, jotka vahvistavat entistä paremmin perheiden osallisuutta ja toimintakykyä omassa toimintaympäristössään. Kurssien lähtökohtana on elämäntilannekohtaisuus, ei diagnoosilähtöisyys. Kursseja järjestetään mm. alle kouluikäisten, koulunsa aloittavien, ala- ja yläkouluikäisten lasten ja nuorten perheille. Tutustu hankkeessa järjestettäviin kursseihin.

Lisätietoja:

Kurssivastaava Johanna Valkonen
johanna.valkonen@tukiliitto.fi
p. 044 7767 615