kuva

Kysymyksiä ja vastauksia harvinaisista, perinnöllisistä sairauksista

Tälle sivulle on koottu vuosina 2016-19 Harvinaiskeskus Norion palstalle tulleet kysymykset ja vastaukset harvinaisista, perinnöllisistä sairauksista.

Perinnöllisyyteen liittyvistä asioista voi kysyä ja keskustella Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa puhelimitse (044 5765 439) tai sähköpostitse (ulla.parisaari@tukiliitto.fi). Voit soittaa ja keskustella myös nimettömänä.

Kehitysvammaisuutta koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä Verneri.net- kehitysvamma-alan verkkopalveluun tai Kehitysvammaisten Tukiliittoon, joka on erikoistunut kehitysvammaisten oikeuksiin ja palveluihin. Perinnöllisen syövän riskeihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan. Lihastautiliitolla on puolestaan perinnöllisiin lihassairauksiin liittyvää neuvontaa.

Uusimmat ensin Suosituimmat ensin
Kategoriat
Kaikki kysymykset Kysy perinnöllisyydestä, harvinaisista sairauksista Kysy palveluistamme
Jätetty 25.6.2019

Pallister- Killianin oireyhtymä

Hei. Pojallani diagnosoitiin tod. Näk kyseinen oireyhtymä. Lääkäri ei osannut kertoa muuta kuin että on harvinainen joten haluaisin hieman tietää enemmän aiheesta. Pystyttekö kertomaan? Johtuuko hänen haasteet kyseisestä oireyhtymästä vai lievästä...

Hei. Pojallani diagnosoitiin tod. Näk kyseinen oireyhtymä. Lääkäri ei osannut kertoa muuta kuin että on harvinainen joten haluaisin hieman tietää enemmän aiheesta. Pystyttekö kertomaan? Johtuuko hänen haasteet kyseisestä oireyhtymästä vai lievästä kevasta?

Vastattu 1.7.2019

Hyvä kysyjä,

Pallister-Killianin oireyhtymä on harvinainen oireyhtymä, johon liittyy kehitysvammaisuutta, tyypillisiä ulkonäköpiirteitä sekä erilaisia rakennepoikkeavuuksia, esimerkiksi sydänvikoja. Oireet ja löydökset vaihtelevat eri potilaiden välillä. Oireyhtymä johtuu siitä, että osassa potilaan soluista esiintyy ylimääräisenä ns. isokromosomi 12p, joka koostuu kahdesta kromosomin 12 lyhyestä eli p-käsivarresta. 

Näissä soluissa kromosomin 12p materiaali esiintyy siis neljänä kopiona normaalin kahden sijaan. Poikkeavuus esiintyy vain osassa soluista (ns. isokromosomi 12p-mosaikismi), eikä se yleensä tule esiin verikokeesta kromosomeja tutkittaessa, vaan diagnoosi tehdään tavallisesti ihonäytteen kromosomitutkimuksella, jollainen teidänkin pojastanne on mahdollisesti jo otettu. Kun tutkimustulokset ovat käytettävissä, ja diagnoosi mahdollisesti varmistuu, saatte tarvittaessa poikaanne hoitavalta lääkäriltä lähetteen perinnöllisyysneuvontaan, jossa diagnoosia ja siihen liittyviä kysymyksiä voidaan käydä kanssanne yksityiskohtaisemmin läpi.

 

Ystävällisin terveisin Norio-keskuksen asiantuntijat


 

Jätetty 11.6.2019

Dysfasia ja autismi

Kysymys: Heippa. Olemme mieheni kanssa miettineet perheen perustamista, mutta ainut ns. este on se että miehelläni on lievä dysfasia, mutta hänen molemmilla siskoilla on paha autismi. Mietimmekin että onko meidän lapsella mahdollisuus sairastua...

Kysymys: Heippa.
Olemme mieheni kanssa miettineet perheen perustamista, mutta ainut ns. este on se että miehelläni on lievä dysfasia, mutta hänen molemmilla siskoilla on paha autismi. Mietimmekin että onko meidän lapsella mahdollisuus sairastua molempiin yhtä vakavasti.
Toivottavasti ymmärsitte mitä haen.

Vastattu 11.6.2019

Hyvä kysyjä, autismi kuuluu autismikirjon häiriöihin, joiden esiintyvyys on noin 1% luokkaa. Ne ovat selvästi tavallisempia pojilla kuin tytöillä. 

Pienessä osassa tapauksia autismikirjon häiriön taustalta voidaan tunnistaa jokin geneettinen poikkeavuus, kuten kromosomi- tai geenipoikkeavuus, jonka tyyppi määrää periytymisriskin. Suurimmassa osassa tausta on kuitenkin monitekijäinen, jolloin tilan syntyyn vaikuttaa useita geenejä yhdessä ympäristötekijöiden kanssa. Joitakin sellaisia geenejä on tunnistettu, jotka lisäävät riskiä autismikirjon häiriöön, mutta tarkkaa tautimekanismia ei tunneta. Kun lähisuvussa on todettu autismikirjon häiriö, on riski sen uusiutumiseen suvussa kohonnut. Riski kasvaa, jos perheessä on useampia sairastuneita. Myös dysfasia eli kielellisen kehityksen häiriö on monitekijäinen, mutta sen geneettistä taustaa tunnetaan vielä huonosti. Tarkkoja riskilukuja uusiutumisen arvioimiseksi ei juuri omaa tilannettanne vastaten ole käytettävissä, mutta riski niin autismikirjon häiriön kuin mahdollisesti myös kielellisen kehityksen häiriön suhteen on todennäköisesti jonkin verran muuta väestöä suurempi; vakavuusasteen arvioiminen ei kummankaan diagnoosin osalta ole mahdollista.


 

Jätetty 4.6.2019

Alportin oireyhtymä

Lapsen lapsellani ikää 5 kk, todettiin alportin oireyhtymä. On saanut sen papaltaan. Tiedän taudista paljon, mutta nyt mietityttää että kuinka nopeasti tauti etenee ja saako ihana lapsen lapseni elää normaalia elämää kuinka pitkään :( Tiedän kyllä...

Lapsen lapsellani ikää 5 kk, todettiin alportin oireyhtymä. On saanut sen papaltaan. Tiedän taudista paljon, mutta nyt mietityttää että kuinka nopeasti tauti etenee ja saako ihana lapsen lapseni elää normaalia elämää kuinka pitkään :( Tiedän kyllä miten etenee ym. mietityttää vaan että onko lääketiede mennyt kuinka paljon eteenpäin. Kiitos vastauksesta.

Vastattu 11.6.2019

Hyvä kysyjä,

Alportin oireyhtymään voi liittyä oireita tai löydöksiä munuaisissa, sisäkorvassa ja/tai silmissä. Oireyhtymä periytyy joko peittyvästi, vallitsevasti tai X-kromosomaalisesti. X-kromosomaalisessa periytymistavassa, jota edustaa n. 2/3 tapauksista, sairaus ilmenee yleensä vakavampana miehillä. Vallitsevasti periytyvä muoto on tavallisimmin lievempi, siinä munuaisten vajaatoiminta ja kuulovika voivat ilmetä vasta myöhemmällä iällä, eikä silmäoireita välttämättä ilmaannu, kun taas peittyvästi periytyvä muoto on tyypillisesti vaikeampi ja nopeammin etenevä. Yksilön kohdalla ei kuitenkaan tarkkoja ennusteita ole mahdollista antaa - kliininen kuva voi vaihdella paljon. Lapsenlapsenne vanhemmille tarjotaan varmasti perinnöllisyysneuvontaa, jossa oireyhtymän taudinkuvaa, kulkua ja hoitoja käydään tarkemmin läpi siitä näkökulmasta, mikä on juuri teidän perheessänne relevanttia. Mikäli perinnöllisyysneuvontaa ei ole vielä tarjottu, siihen voi pyytää lähetteen lasta hoitavilta lääkäreiltä.


 

Jätetty 12.5.2019

Geenimutaatio

Lapsellani on todettu melkein syntymästä lähtien 3q13.2q13.31 3.3 Mb duplikaatio. Minua vaivaa tietämättömyys kyseisestä mutaatiosta. Olisin kiitollinen jos pystytte kertomaan edes jotain.

Lapsellani on todettu melkein syntymästä lähtien 3q13.2q13.31 3.3 Mb duplikaatio. Minua vaivaa tietämättömyys kyseisestä mutaatiosta. Olisin kiitollinen jos pystytte kertomaan edes jotain.

Vastattu 23.5.2019

Hyvä kysyjä,

Lapsellanne on todettu mikroduplikaatio eli pieni kahdentuma kromosomin 3 pitkässä käsivarressa, alueella, joka kattaa kromosomiraidat q13.2-q13.31. Duplikaatio on kooltaan 3,3 megaemästä. Kyseisen kromosomialueen deleetio eli häviämä aiheuttaa tunnetun mikrodeleetio-oireyhtymän.  Melko usein mikrodeleetio-oireyhtymiä vastaavien kromosomialueiden duplikaatioiden on todettu aiheuttavan vastaavasti mikroduplikaatio-oireyhtymiä. Viime aikoina onkin julkaistu useampia potilastapauksia, joilla on todettu kutakuinkin vastaavan alueen duplikaatio kuin lapsellanne, ja mahdollisesti jatkossa kyseisen alueen duplikaatiota nimitetäänkin "mikroduplikaatio 3q13 -oireyhtymäksi". Julkaistuilla potilailla on yhteisenä piirteenä lähinnä kehityksen viive tai kehitysvammaisuus, lisäksi on vaihtelevasti esiintynyt muita löydöksiä. Ymmärrys kyseisen mikroduplikaation kliinisestä kuvasta ja ennusteesta täydentyy sitä mukaa, kun tieto lisääntyy uusien julkaistavien potilaiden myötä. Parhaan ajankohtaisen tilannekatsauksen saisitte perinnöllisyyslääkärin neuvonnassa. Mikäli teille ei ole vielä lähetettä perinnöllisyysneuvontaan laadittu, voitte pyytää sellaisen lastanne hoitavalta tai muulta lääkäriltä.


 

Jätetty 22.5.2019

LPI eli lysinurinen proteiini-intoleranssi

Esiintyykö tätä sairautta jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella tavallista runsaammin ? LPI eli lysinuurinen proteiini-intoleranssi.

Esiintyykö tätä sairautta jollakin tietyllä maantieteellisellä alueella tavallista runsaammin ? LPI eli lysinuurinen proteiini-intoleranssi.

Vastattu 18.3.2019

Hyvä kysyjä, 

Lysinuurinen proteiini-intoleranssi kuuluu ns. suomalaisen tautiperimän tauteihin, myös Italiassa tätä tautia esiintyy enemmän kuin muualla maailmassa. Kaiken kaikkiaan lysinuurista proteiini-intoleranssia sairastavia henkilöitä on kuvattu useista eri maista yhteensä noin 150, näistä kolmannes on suomalaisia. Taudin yleisyydeksi Suomessa on arvioitu noin 1:60000. Kaikilla suomalaisilla LPI-potilailla on todettu sama geenimutaatio, josta käytetään nimitystä LPIFin. Taudinkuva vaihtelee kuitenkin huomattavasti saman mutaation kantajillakin. LPI  periytyy väistyvästi, eli henkilö sairastuu vain, mikäli hän on perinyt mutaation kummaltakin vanhemmaltaan.

Jätetty 17.1.2019

FTD (Frontotemporaalidementia)

Isälläni on FTD. Se todettiin hänellä 50-vuotiaana mutta käytöksen muuttumista oli havaittavissa jo muutama vuosi ennemmin. Meitä on kolme lasta ja olen lukenut sairauden periytyvyydestä jonkin verran ,mutta en ole päässyt selvyyteen miten sairaus...

Isälläni on FTD. Se todettiin hänellä 50-vuotiaana mutta käytöksen muuttumista oli havaittavissa jo muutama vuosi ennemmin. Meitä on kolme lasta ja olen lukenut sairauden periytyvyydestä jonkin verran ,mutta en ole päässyt selvyyteen miten sairaus periytyy ja voiko joissain tapauksissa huokaista helpoituksesta. Voidaanko periytyvyyttä tutkia esimerkiksi meistä lapsista? Taustaa isäni suvussa on hänen isänsä vanhemmista toinen sairastanut dementiaa elämänsä loppuvaiheessa yli 90 vuotta. Isäni puolelta kaikki sukulaiset, ovat oikeastaan eläneet 80+ 90+ ja muistivaikeudet, diagnosoitu alzheimer ovat alkaneet vasta myöhäisellä iällä ja niitä tapauksia on vain ihan muutama. Isäni sisaruksilla 4 kpl ei ole ainakaan vielä todettu ALS tai FTD oireita ja ovat kaikki jo yli 60 vuotiaita. Voiko FTD tulla ihmiselle jostain muualta vai onko se aina geenivirhe eli onko isäni vanhemmilla ollut geenivirhe puhkeamattomana vai "puhkeaako" FTD aina? Jos FTD voi tulla muualta kuin geeneistä tarkoittaako se, että se periytyy myös meille lapsille ja minun lapsilleni vai jos sairaus on kehittynyt jostain muualta jääkö se tavallaan vain isääni? Onko todennaisyyksiä, että jos isälläni on FTD että meille lapsille tulee nimenomaan FTD vai onko se ihan arvonnan varaista sairastummeko ALSsiin vai FTD tai FALSiin? Koska isäni sairaus alkoi melko nuorena, alle 50 vuotiaana onko tutkimusta siitä periytyykö sairaus suunnilleen samasa iässä vai ennemmin?

Vastattu 28.1.2019

Hyvä kysyjä,

Frontotemporaalidementia (FTD) voi ilmaantua hyvinkin eri ikäisenä eri potilailla; tyypillinen sairastumisikä on 55-60v., mutta vaihtelua on jopa 30-vuotiaista aina 80-vuotiaisiin. FTD:tä sairastavista potilaista noin puolella esiintyy tautia suvussa. Suvun ainoa sairastunut on voinut joko periä geenivirheen vanhemmaltaan, joka ei ehtinyt sairastua tai jota ei diagnosoitu oikein; toisaalta kyseessä voi olla uusi mutaatio tai kokonaan ei-perinnöllinen tautimuoto. Perinnöllisten tautimuotojen taustalta on löydetty mutaatioita muutamissa eri geeneissä. Näissä tapauksissa periytymismuoto on ollut vallitseva. Eri geeneillä on omia erityispiireitä. Tavallisin tunnetuista geenivirheistä on C9ORF72-geenin mutaatio, joka voi aiheuttaa kantajalleen joko FTD:n, amyotrofisen lateraaliskleroosin (ALS/FALS) tai molemmat. Kyseisen geenivirheen kantajien sairastumisrkiski kasvaa iän myötä ja lähentelee 100% n. 80 vuoden ikään mennessä. Tutkimuksissa on havaittu, että samankin perheen sisällä tauti voi alkaa hyvin eri ikäisenä eri sukulaisilla, lisäksi taudinkuva voi olla eri sukulaisten välillä toisistaan poikkeava.

Jos potilaan geenivirhe on löydetty, antaa se periaatteessa mahdollisuuden lähisukulaisten ennustavaan geenitestaukseen, mikäli he itse sellaista perinnöllisyysneuvonnan jälkeen toivovat. Kaikkien potilaiden kohdalla ei geenivirhettä pystytä löytämään. Tällöin taudin syy jää auki eikä myöskään muiden sukulaisten geenitestaus ole mahdollista. 

Jätetty 22.5.2019

Vihurirokko

Kysymykseni koskee vihurirokko-oireyhtymää. Löysin netistä tietoa, että vihurirokko-oireyhtymää koskien on tehty pitkäaikaisseurantaa, jossa on tullut esille autoimmuunitauteja ja harvinaista etenevää aivotulehdusta. Haluaisinkin saada lisää tietoa...

Kysymykseni koskee vihurirokko-oireyhtymää. Löysin netistä tietoa, että vihurirokko-oireyhtymää koskien on tehty pitkäaikaisseurantaa, jossa on tullut esille autoimmuunitauteja ja harvinaista etenevää aivotulehdusta. Haluaisinkin saada lisää tietoa vihurirokko-oireyhtymästä ja myös sen pitkäaikaisvaikutuksista.

Vastattu 4.1.2019

Hyvä kysyjä,

Jos äidin vihurirokkotartunta tapahtuu juuri ennen hedelmöittymistä tai 8-10 ensimmäisen raskausviikon aikana, noin 90% sikiöistä saa vaurioita tai kuolee. Riski pienenee, jos infektio tapahtuu raskauden myöhäisemmässä vaiheessa. Synnynnäisessä vihurirokko-oireyhtymässä tavallisimmin ilmeneviä oireita ovat mm. silmäongelmat (kaihi, pienisilmäisyys, glaukooma, verkkokalvosairaudet), sensorineuraalinen kuulovamma, joka voi pahentua syntymän jälkeen, sydänviat (esim. keuhkovaltimon ahtauma) ja eri asteiset aivojen kehityshäiriöt (esim. pienipäisyys). Synnynnäisen vihurirokko-oireyhtymän  pitkäaikaisvaikutuksena  on todettu kohonnut riski endokrinologisiin sairauksiin, kuten diabetekseen tai kilpirauhastulehdukseen. Lisäksi hyvin harvinaisena löydöksenä on kuvattu etenevää aivosairautta, panenkefaliittia. Siihen sairastuneet ovat olleet alle 25-vuotiaita. Oirekuvaan on kuulunut kognition heikkenemistä, käyttäytymisen muutoksia, pikkuaivoataksiaa, spastisiteettia ja joskus epileptisiä kohtauksia. Kirjallisuudessa mainitaan MRI-tutkimuksissa todetun aivojen surkastumista sekä aivokammioiden laajentumista. Vihurirokkoon liittyvän panenkefaliitin harvinaisuutta kuvastaa se, että tapauksia on kuvattu vain parisenkymmentä.

 

Jätetty 25.12.2018

Lihastaudin periytyvyys/mikä lihastauti

Hei Tätini sairasti lihastautia. En tiedä mitä lihastautia mutta als se ei ollut. Tauti todettiin ensin hänen pojallaan oli silloin n. 10v ja sitten hänellä. Sen verran tiedän että oli lihastauti jonka nainen periyttää pojalleen mutta poika...

Hei
Tätini sairasti lihastautia. En tiedä mitä lihastautia mutta als se ei ollut. Tauti todettiin ensin hänen pojallaan oli silloin n. 10v ja sitten hänellä. Sen verran tiedän että oli lihastauti jonka nainen periyttää pojalleen mutta poika sairastaa. Hän oli vain hyvin poikkeuksellinen tapaus koska sairasti lihastautia ja periytti. Kun se todettiin joskus 1970 luvulla hän oli ainoa tapaus Suomessa ja ilmeisesti myös Euroopassa. Lihastauti on hyvin hitaasti etenevä serkkuni on nyt 55-vuotias ja kävelee vasta kepin turvin. Lihastauti vaikuttaa vain isoissa lihaksissa. Mikä lihastauti mahtaa olla kyseessä? Mietityttää voinko kantaa kyseistä sairautta koska kyseessä on äitini sisko. Odotan poikalasta. Minut on aikanaan testattu negatiiviseksi mutta lihaskoe palasta ja nykyään DNA testit kehittyneet.

Vastattu 16.1.2019

Hyvä kysyjä,

Periaatteessa X-kromosomissa peittyvästi periytyvä sairaus periytyy oireettoman kantajaäidin kautta 50%:n todennäköisyydellä tyttärille, jotka ovat itse oireettomia ja kaikille pojille, jotka sairastavat tautia. Viimeisten 20-30 vuoden aikana tutkimusmenetelmät ovat kuitenkin kehittyneet valtavasti ja useassa taudissa on opittu, että tähän peruskaavaan on monta variaatiota. Monen taudin kohdalla ollaan todettu, että myös kantajanaisilla voi olla oireita, jolloin kyseessä voi olla vallitsevasti periytyvä sairaus, jolla on epätäydellinen ilmeneminen. Kysymyksesi perusteella emme pysty tarkemmin arvioimaan sinun tilannettasi, sillä perinnöllisiä lihastauteja on useita, ja niiden periytyvyys voi olla hyvinkin erilainen.

Jos tädilläsi on X-kromosomissa peittyvästi periytyvä tautigeeni, niin äidilläsi on tämä tautigeeni 50%:n todennäköisyydellä ja sinulla 25%:n todennäköisyydellä vanhan kaavan mukaan. Jos sinut on testattu tämän tautigeenin suhteen negatiiviseksi niin riskiä ei ole, mutta testi voi olla epätäydellinen, jos se on tehty useita vuosia sitten. Koska suvussanne nähtävästi on X-kromosomissa periytyvä lihastauti, on sinulla mahdollisuus käydä perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla selvittämässä oma tilanteesi tarkkojen ja päivitettyjen tietojen perusteella. Perinnöllisyyslääkäri arvioi lisätutkimustarpeen ja lisätutkimukset tehdään tämän perusteella. Oman alueesi yliopistosairaalan perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle tarvitset lähetteen, jonka esim. terveyskeskuslääkärisi voi kirjoittaa. Lähetteessä on syytä mainita raskautesi, sillä jonot ovat pitkät, mutta raskaana olevat pääsevät nopeammin vastaanotolle. Voit myös keskustella Norio-keskuksen periytyvyysneuvojan kanssa (p.0445765439) ja selvittää mistä lihastaudista on kysymys ja millä todennäköisyydellä olet tämän lihastautigeenin kantaja. Norio-keskuksen palveluihin ei tarvita lähetettä, ne ovat maksuttomia ja niihin voi halutessaan olla yhteydessä anonyymisti.

Jätetty 20.12.2018

Aspergerin periytyvyys

Kuinka todennäköistä autismin kirjoon kuuluvan aspergerin periytyminen omille lapsilleni on, kun veljeni ja yksi setäni on asperger-ihminen? Myös esim. Isälläni ja hänen äidillään on useita siihen liitettyjä piirteitä.

Kuinka todennäköistä autismin kirjoon kuuluvan aspergerin periytyminen omille lapsilleni on, kun veljeni ja yksi setäni on asperger-ihminen? Myös esim. Isälläni ja hänen äidillään on useita siihen liitettyjä piirteitä.

Vastattu 14.1.2019

Hyvä kysyjä,

Aspergerin oireyhtymä kuuluu autismikirjon häiriöihin, joiden esiintyvyys on noin 1:110. Ne ovat selvästi tavallisempia pojilla kuin tytöillä. Pienessä osassa tapauksia autismikirjon häiriön taustalta voidaan tunnistaa jokin geneettinen poikkeavuus, kuten kromosomi- tai geenipoikkeavuus, jonka tyyppi määrää periytymisriskin. Suurimmassa osassa tausta on multifaktoriaalinen, jolloin tilan syntyyn vaikuttaa useita geenejä yhdessä ympäristötekijöiden kanssa. Joitakin sellaisia geenejä on tunnistettu, jotka lisäävät riskiä autismikirjon häiriöön, mutta tarkkaa tautimekanismia ei tunneta. Kun lähisuvussa on todettu autismikirjon häiriö, on riski sen uusiutumiseen suvussa kohonnut. Esimerkiksi jos vanhemmille on syntynyt yksi autismikirjon häiriötä sairastava lapsi, on sen uusiutumisriski täyssisaruksilla n. 3-8% luokkaa, tutkimuksesta riippuen. Jos vanhemmille on syntynyt kaksi sairasta lasta, on uusiutumisriski tutkimusten mukaan jopa 25% . Tarkkoja riskilukuja ei juuri omaa tilannettasi vastaten ole käytettävissä, lisäksi isäsi ja hänen äitinsä oirekuvat vaikuttavat asiaan. Karkeasti arvioisin, että riski omilla lapsillasi olisi jossain 1% ja 20% välillä. Yksinomaan Aspergerin oireyhtymää koskevia riskilukuja ei kirjallisuudesta vastaavasti löydy vaan tutkimukset käsittelevät lähinnä autismikirjon häiriöitä kokonaisuudessaan.


 

Jätetty 19.11.2018

Gorhamin tauti

Olen 60-vuotias nainen ja minulla epäillään Gorhamin tautia. Voiko se olla perinnöllinen? Ja onko sitä tavattu Suomessa? Missä päin maailmaa tapauksia on raportoitu?

Olen 60-vuotias nainen ja minulla epäillään Gorhamin tautia. Voiko se olla perinnöllinen? Ja onko sitä tavattu Suomessa? Missä päin maailmaa tapauksia on raportoitu?

Vastattu 5.12.2018

Hyvä kysyjä,

Gorhamin tauti on erittäin harvinainen luukatotauti, johon liittyy veri- tai imusuonikapillaarien voimakas kasvu luun sisällä. Kirjallisuudessa on kuvattu vain kolmisensataa potilasta, eikä sairauden esiintyvyydestä ole tarkkaa käsitystä. Gorhamin taudin syytä ei tunneta; mitään geneettisiä tai ympäristöön liittyviä riskitekijöitä ei ole tunnistettu. Tautia esiintyy kaikenikäisillä, naisilla ja miehillä, ja tapauksia on kuvattu kaikista maanosista. Suomessa on todettu ainakin yksi tapaus. Tauti esiintyy lähinnä yksittäistapauksina suvussa.


 

Jätetty 13.11.2018

CMT 1 A taudin periytyvyys

Minulla on CMT 1A ollut syntymästä asti oireineen jotka pahenevat hitaasti koko ajan. Voiko vuonna 1990 syntynyt poikani kantaa viallista CMT 1A DNA.ta vaikka hänellä ei ole mitään oireita taudista? Pitääkö hänet testata varmuuden vuoksi,...

Minulla on CMT 1A ollut syntymästä asti oireineen jotka pahenevat hitaasti koko ajan. Voiko vuonna 1990 syntynyt poikani kantaa viallista CMT 1A DNA.ta vaikka hänellä ei ole mitään oireita taudista? Pitääkö hänet testata varmuuden vuoksi, esimerkiksi jos/kun hän haluaa jatkaa sukua? Hän haluaisi ehkä tukea ja lisää ja varmaa tietoa aiheesta...
Voitteko mahdollisesti tarvittaessa auttaa tässä asiassa?

Vastattu 22.11.2018

Hyvä kysyjä,

Charcot-Marie-Toothin tauti (CMT) on perinnöllinen ääreishermoston tunto- ja liikehermoja rappeuttava sairaus. Tavallisimmin oireita alkaa ilmaantua ensimmäisen tai toisen elinvuosikymmenen aikana, mutta oireet ja alkamisikä voivat vaihdella paljon, jopa saman suvun sairastuneiden kesken. Tyyppi 1A (CMT1A) periytyy vallitsevasti, joten sairastuneen henkilön jokaisella lapsella on 50% todennäköisyys periä normaali geeni (jolloin sairautta ei tule) ja sama 50% todennäköisyys periä virheellinen geeni (joka aiheuttaa sairauden). CMT1A johtuu PMP22-nimisen geenin poikkeavuuksista; näitä voidaan tutkia diagnoosin poissulkemiseksi tai varmistamiseksi. Suosittelen pojallenne hakeutumista perinnöllisyysneuvontaan yliopistosairaalan perinnöllisyyspoliklinikalle, jonne saa lähetteen esimerkiksi omalta terveyskeskulääkäriltä. Perinnöllisyysneuvonnan jälkeen poikanne voi päättää, haluaako hän geenitutkimuksen oman tilanteensa selvittämiseksi. 


 

Jätetty 22.10.2018

Klippel-Trenaunay

Olen 35v nainen,sain tietää sairastavani klipper-trenaunayn oireyhtymää,oireet olleet selkeät koko ikäni mutta nyt vasta sain tiedon taudista kun pyysin lääkäriltä lapsuuden aikaisia potilastietojani. Oireyhtymää ei ole mitenkään säännöllisesti...

Olen 35v nainen,sain tietää sairastavani klipper-trenaunayn oireyhtymää,oireet olleet selkeät koko ikäni mutta nyt vasta sain tiedon taudista kun pyysin lääkäriltä lapsuuden aikaisia potilastietojani.
Oireyhtymää ei ole mitenkään säännöllisesti seurattu,viimeksi -96 vuonna ollut kontrollikäynti. Tämän jälkeen olen kolme lasta saanut,joista ensimmäisen jälkeen sain laskimotukoksen jalkaan. Nyt pari kuukautta sitten todettiin paha anemia,hb 55 ja pari päivää tuon jälkeen sain keuhkoembolia diagnoosin.
Ilmeisesti molemmat embolia ja anemia liittyvät KT:seen?
Sisätauti lääkäri määräsi verenohennuslääkityksen loppuiäksi.
KT:sta kiinnostaisi tietää tosiaan tuo että liittyykö siihen anemiaa? Sillä mitään vuotoja ei minulla ole ollut ja kuukautisetkin ovat olleet poissa useita vuosia,käytössä hormonikierukka.

Vastattu 29.10.2018

Hyvä kysyjä,

Klippel-Trénaunayn oireyhtymä on harvinainen, synnynnäinen verisuoniston ja usein myös imusuoniston epämuodostuma, johon liittyy kohdealueen, yleensä raajan, liikakasvu niin ihonalaisten kudosten kuin luun osalta. Tavallisimman kohdealueen, raajan, lisäksi verisuonipoikkeavuuksia on kuvattu miltei kaikista elimistä eri potilailla. Poikkeavat verisuonet voivat altistaa laskimoveritulpille (jotka voivat aiheuttaa keuhkoembolian) ja verenvuodoille (jotka voivat aiheuttaa anemiaa). Suolistoverenvuotoa tai verivirtsaisuutta todetaankin usein tutkimuksissa, vaikka potilas itse ei niitä aina havaitse. Tämä on hyvä ottaa huomioon verenohennuslääkityksiä harkittaessa sekä anemiaa selviteltäessä.


 

Jätetty 17.10.2018

15q13.3 duplikaatio

Moi. Mitä tarkoittaa kun lapsellamme todettu 15q13.3 duplikaatio. Onko harvinainen? Havaittavissa laaja-alaista kehityshäiriötä autistisilla piirteillä ja kielellisen puolen ongelmia. Onko odotettavissa jotain muutakin ja olisiko vanhempien...

Moi. Mitä tarkoittaa kun lapsellamme todettu 15q13.3 duplikaatio. Onko harvinainen? Havaittavissa laaja-alaista kehityshäiriötä autistisilla piirteillä ja kielellisen puolen ongelmia. Onko odotettavissa jotain muutakin ja olisiko vanhempien vastaavat hyvä tutkia myös?

Vastattu 26.10.2018

Hyvä kysyjä,

15q13.3 -duplikaatio tarkoittaa sitä, että kromosomin 15 pitkän (q-) käsivarren raidassa 13.3 on pieni kahdentuma eli mikroduplikaatio. Toisin sanoen kyseistä kromosomiainesta on lapsenne perimässä ylimääräinen annos. Mikroduplikaation koko ja sen myötä ylimääräisen perimäaineksen määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Kyseessä on harvinainen mikroduplikaatio-oireyhtymä, jonka tyyppioireisin kuuluvat kehitykselliset ja kielelliset ongelmat sekä autismi, mutta myös muita oireita on kuvattu. Toisaalta oirekuva vaihtelee huomattavasti, ja oireettomiakin kantajia on todettu. Suosittelisin teille perinnöllisyysneuvontaa, jonka yhteydessä löydöksen tarkemmat yksityiskohdat voidaan käydä läpi ja samalla suunnitella vanhempien tutkimuksia. Perinnöllisyysneuvontaan yliopistosairaalan kliinisen genetiikan yksikköön saatte lähetteen esimerkiksi terveyskeskuslääkäriltä, ellei lastanne hoitava lääkäri ole sellaista jo laatinutkin.


 

Jätetty 13.10.2018

Alkoholismi ja geenivirhe

Hei, voiko vanhempien alkoholin ja lääkkeiden käyttö vaikuttaa Ullrichin dystrofian puhkeamiseen lapsella? Toinen kysymys, miten kyseistä dystrofiaa tutkitaan tällä hetkellä? Kiitos vastauksesta.

Hei, voiko vanhempien alkoholin ja lääkkeiden käyttö vaikuttaa Ullrichin dystrofian puhkeamiseen lapsella? Toinen kysymys, miten kyseistä dystrofiaa tutkitaan tällä hetkellä? Kiitos vastauksesta.

Vastattu 23.10.2018

Hyvä kysyjä,

Ullrichin lihasdystrofia on geenivirheen pohjalta syntyvä perinnöllinen, yleensä peittyvästi periytyvä sairaus, eikä vanhempien lääkkeiden- tai alkoholinkäyttö vaikuta sen puhkeamiseen. Epäiltäessä Ullrichin lihasdystrofiaa tehdään kattavasti erilaisia tutkimuksia, joihin voivat kuulua mm. kliininen tutkimus, magneettikuvaus, lihaksen koepalan tutkiminen ja verikokeita, joihin kuuluvat mm. kreatiniini ja molekyyligeneettiset tutkimukset. Viimeksi manituilla voidaan löytää ja erottaa toisistaan ns. kollageeni 6 - tyyppiin liittyviä sairauksia, joihin Ullrichin lihasdystrofia kuuluu. Kyseisiä sairauksia, kuten myös Ullrichin lihasdystrofiaa, voivat aiheuttaa erilaiset geenivirheet ainakin kolmessa eri kollageeni 6 -tyypin geenissä, joita voidaan tutkia eri menetelmin, mm. sekvensoimalla.


 

Jätetty 27.9.2018

Aneurysmat

Mieheltäni on leikattu vatsa-aortan aneurysma, joka huomattiin divertikkelitulehduksen yhteydessä sattumalta. Hän oli tuolloin 53-vuotias. Syytä pullistumaan ei selvinnyt,sillä verisuonista ei löytynyt kalkkeutumaa ja veriarvot olivat ja ovat...

Mieheltäni on leikattu vatsa-aortan aneurysma, joka huomattiin divertikkelitulehduksen yhteydessä sattumalta. Hän oli tuolloin 53-vuotias. Syytä pullistumaan ei selvinnyt,sillä verisuonista ei löytynyt kalkkeutumaa ja veriarvot olivat ja ovat edelleen hyvät. Muutama vuosi tämän jälkeen häneltä löytyi myös aortan tyven pullistuma, kun sydän tutkittiin hänen poikansa dilatoivan kardiomyopatian mahdollista perinnöllisyyttä selvitettäessä. Pullistumaa seurataan kahden vuoden välein,eikä siinä ole tapahtunut muutosta. Mieheltä on myös leikattu nivustyrä. Itse olen saanut yliliikkuvuusdiagnoosin ja lapsena beightonin kriteereistä enin osa olisi täyttynyt. Notkeuden lisäksi alkoi tulla myös ikävämpiä ominaisuuksia murrosiän jälkeen: jalkapohjan kaaret laskeutuivat,vaivaisenluu, ensimmäisessä raskaudessa vatsa arpeutui reippaasti, rinnat ja "allit" roikkuvat. Raskauksien myötä kärsin pahoista laskeumista. Alavatsalla on ollut ajoittain kovaa kipuilua 20 vuotta,syy ei ole selvinnyt. Yhteisistä lapsistamme etenkin kaksi nuorinta on ylinotkeita. Kaikilla on murrosiässä ilmaantunut strioja ilman ylipainoa.
Vanhimman poikani kahdella lapsella epäillään nyt eds-syndroomaa, kärsivät kovista "kasvukivuista", kuten isänsä ja minä itsekin aikanaan. Lapset ovat kyselleet,olisiko syytä selvittää perinnöllisiä alttiuksia esim. noihin verisuonipullistumiin, josko niillä ja eds-epäilyillä olisi jotain yhteyttä..

Vastattu 8.10.2018

Hyvä kysyjä,

Niin aortan tyven kuin vatsa-aortankin laajenemat tai aneurysmat voivat esiintyä ykittäisenä löydöksenä tai osana jotakin oireyhtymää. Yksittäisenä esiintyessään niitä pidetään monitekijäisinä, joissa niin ympäristötekijöillä kuin perintötekijöilläkin on merkitystä; vatsa-aortan kyseessä ollessa erityisesti ateroskleroositauti on merkittävä riskitekijä. Yksittäisinä esiintyvistä aneurysmista osa esiintyy suvuittain, ja useita geenivirheitäkin on näissä tapauksissa löytynyt. Niin vallistevaa kuin peittyvääkin periytymistapaa on kuvattu suvuittain esiintyvissä tapauksissa. Jos aneurysma esiintyy osana oireyhtymää, esimerkiksi Marfanin tai Ehlers-Danlosin (EDS) oireyhtymää, liittyy oirekuvaan muitakin löydöksiä. 

Kyseisten oireyhtymien diagnostiikka on erittäin haastavaa, ja tapahtuu asiaan hyvin perehtyneissä yksiköissä. Myös sukuselvitykset ja perinnöllisyyden arviointi kuuluvat asiaan. Onkin varsin todennäköistä, että vanhimman poikanne lasten tutkimusten edetessä asiaan tulee lisäselvyyttä kyseiseen sukuhaaraan, myös nuoremmille lapsillenne. Miehenne  olisi hyvä keskustella hoitavan lääkärinsä kanssa hänellä todettujen aneurysmien luonteesta ja niiden mahdollisesta periytymisestä, ottaen huomioon myös hänen poikansa sydänsairauden. Miehenne löydösten perusteella vaikutelmaksi jää joka tapauksessa, että hänen lähisukunsa osalta aortan tutkimuksia (ultraääni) olisi hyvä harkita ainakin kertaalleen aikuisiässä.


 

Jätetty 17.9.2018

Keuhkosairauksien periytyvyys?

Hei, Äidilläni (v. 1940 syntynyt) epäillään IPF:ää röntgenkuvien ja viipaleleikekuvausten perusteella. Diagnoosin varmistamiseksi äidilleni tehdään myös keuhkoputkien tähystystutkimus, mutta taudin olemassaoloa pidetään jo varmana. Äitini sisarella...

Hei,
Äidilläni (v. 1940 syntynyt) epäillään IPF:ää röntgenkuvien ja viipaleleikekuvausten perusteella. Diagnoosin varmistamiseksi äidilleni tehdään myös keuhkoputkien tähystystutkimus, mutta taudin olemassaoloa pidetään jo varmana. Äitini sisarella oli keuhkoahtaumatauti, joka oireiltaan vaikuttaa hyvin samankaltaiselta kuin fibroosi, mutta ilmeisesti taudit erovat toisistaan merkittävästi?

Myös isälleni annettiin keuhkofibroosi-diagnoosi jo vuonna 2001 (ennusteella elinaikaa 1 vuosi), mutta diagnoosin paikkansapitävyyttä sopii kyseenalaistaa vahvasti, sillä isäni on tänäkin päivänä elossa ja voimissaan. Mitä suurimmalla todennäköisydellä todetut keuhko-oireet olivat seurausta kymmenien vuosien altitumisesta valmistavan teollisuuden liima- ja liuotinaineille. Asiaan ei kuitenkaan koskaan saatu varmuutta eikä isäni käy kontrolleissa ellei jotakin erityisiä oireita ala ilmaantua.

Olen ainoa tytär (syntynyt vuonna 1962), jota on nyt alkanut epäilyttää taudin/ tautien mahdollinen periytyvyys? Itselläni on useina talvikausina ollut kuivaa yskää, joka saattaa kestää jopa 3 kuukautta kerrallaan häipyen yhtä äkkiä kuin oli tullutkin. Yskä on laadultaan kuivaa ja esiintyy, kun vähänkin puhuu nopeammin ja/ tai nauraa. Minkä tyyppisiin tutkimuksiin minun kenties olisi syytä hankkiutua ottaen huomioon nk. sukurasitteeni vai onko huolenaiheeni turha?

Vastattu 25.9.2018

Hyvä kysyjä,

Idiopaattinen keuhkofibroosi  (IPF)on harvinainen keuhkosairaus, jonka aiheuttaja on tuntematon. Taudinkulku vaihtelee eri potilailla suuresti. Osalla tauti voi olla hitaasti etenevä tai jopa vuosia vakaa, mutta isäsi diagnoosiin ei kuitenkaan tässä voi ottaa kantaa. Kirjallisuudessa on kuvattu joitakin suvuittain esiintyneitä tapauksia, mutta näiden osuus lienee korkeintaan noin prosentin luokkaa kaikista potilaista. 

Keuhkoahtaumataudin syy puolestaan on miltei aina tupakointi, eikä se siis ole perinnöllinen. Sukulaistesi sairastumiset eivät näillä tiedoin siten yksinään edellytä sinun osaltasi erityisiä tutkimuksia. Sen sijaan, jos sinulla on kuvailemiasi pitkäaikaisia hengitystieoireita, on varmasti hyvä keskustella jatkotutkimustarpeista oman lääkärisi kanssa, jotta myös tavallisempien hengitystiesairauksien, kuten astman, mahdollisuus tulee arvioitua.


 

 

Jätetty 17.9.2018

FSHD

Puolisollani diagnosoitiin 2001 polymyosiitti, mutta kun ihmeteltiin ettei määrätystä kaksivuotisesta kortisonihoidosta tuntunut olevan apua, tehtiin DNA-testi uuudelleen. (ensimmäinen oli itse asiassa hävinnyt matkalla jonnekin). Tulos oli että...

Puolisollani diagnosoitiin 2001 polymyosiitti, mutta kun ihmeteltiin ettei määrätystä kaksivuotisesta kortisonihoidosta tuntunut olevan apua, tehtiin DNA-testi uuudelleen. (ensimmäinen oli itse asiassa hävinnyt matkalla jonnekin). Tulos oli että hänellä onkin FSHD. Tauti siis diagnosoitiin vajaa 60-vuotiaana.
Mieheni sukulaisilla ei ole todettu sairautta ja hänelle totesi eräs lääkäri, että sairaus on syntynyt leikkauksessa syntyneen hermovaurion seurauksena.
Täällä "pikkupaikkakunnalla" tilanne oli vuosia se, että hän meni kontrolleihin kertomaan neurologeille, miten sairaus on edennyt. Hän ei milloinkaan saanut sieltä mitään tietoa sairaudesta eikä sopeutusvalmennusta. Hänet heitettiinkin ulos kontrolleista. pian.
Olisi ollut mahtavaa päästä edes kerran sairautta tuntevan lääkärin vastaanotolle esim. Tampereelle.
Meillä on kaksi tytärtä, joista toinen nyt aprikoi testeihin menoa. Mikä on mahdollisuus sairauteen?

Vastattu 25.9.2018

Hyvä kysyjä, 

Fakioskapulohumeraalinen lihasdystrofia (FSHD) on lihasdystrofiataudeista kolmanneksi yleisin. Taudille on tyypillistä kasvo-, hartia- ja nilkan koukistajalihasten etenevä heikkous. Vaikeusaste ja etenemisnopeus vaihtelevat potilaasta toiseen. FSHD:stä tunnetaan kaksi alamuotoa, jotka periytyvät eri tavoin. Mm. tämän vuoksi, sekä kattavampien lisätietojen saamiseksi kyseisestä sairaudesta, suosittelisin puolisollenne - mahdollisesti lastenne kanssa yhdessä - hakeutumista perinnöllisyyslääketieteen yksikköön yliopistosairaalaan, jonne pääsee esim. terveyskeskuslääkärin lähetteellä.


 

Jätetty 13.9.2018

GRACILE-oireyhtymä

Kysymys: Hei! Pappani veljeltä on kuollut 60-luvulla parin vuoden välein kaksi vastasyntynyttä Gracile oireyhtymään. Muita vastaavia tapauksia ei suvussa ole tiedossa, joskaan en tunne suvun vaiheitakaan kovin pitkälle. Onko mahdollista että omat...

Kysymys: Hei!
Pappani veljeltä on kuollut 60-luvulla parin vuoden välein kaksi vastasyntynyttä Gracile oireyhtymään. Muita vastaavia tapauksia ei suvussa ole tiedossa, joskaan en tunne suvun vaiheitakaan kovin pitkälle.
Onko mahdollista että omat lapseni ovat minun kauttani saaneet tuon geenin?
Ja että se heidän aikanaan perheitä perustaessa tulisi esiin jos kumppanilla sattuisi olemaan tuo sama geenivirhe. Äitinä vaan mietityttää, ollut niin sydämen särkevä kohtalo papan veljellä puolisoineen.

Vastattu 13.9.2018

Hyvä kysyjä,

GRACILE-oireyhtymä on harvinainen ja vakava suomalaiseen tautiperintöön kuuluva sairaus, joka johtaa vastasyntyneen kuolemaan ensimmäisten elinviikkojen kuluessa. GRACILE-oireyhtymä periytyy peittyvästi, eli sairastumiseen vaaditaan geenivirhe kummaltakin vanhemmalta, jotka puolestaan ovat oireettomia geenivirheen kantajia. GRACILE-oireyhtymän esiintyvyys Suomessa on noin 1:50 000 tai 1:60 000 vastasyntynyttä, ja mutaationkantajien tiheydeksi on arvioitu noin 1:120. 

Koska Pappasi (tässä oletetaan, että tarkoitat isoisääsi) veli on ollut geenivirheen kantaja, seuraa siitä, että lastesi todennäköisyys olla geenivirheen kantaja on noin 9%. Jos lastesi tulevien lasten isän geenivirheenkantajuusriskiksi oletetaan tuo 1/120, niin riski siihen, että heille syntyisi GRACILE-oireyhtymää sairastava lapsi, olisi luokkaa 1/50 000, eli sama kuin muillakin suomalaisilla.

Terveisin Norio-keskuksen asiantuntijat


 

Jätetty 24.8.2018

Norrien tauti

Sokealla, kehitysvammaisella nuorella miehellä ei ole diagnoosia, muuten kuin silmien osalta. Lapsena ( joskus -90 - 2000 lukujen taitteessa) on otettu geenitesti Norrien taudin selvittämiseksi. Sitä ei löytynyt, mutta sanottiin että noin 25%...

Sokealla, kehitysvammaisella nuorella miehellä ei ole diagnoosia, muuten kuin silmien osalta. Lapsena ( joskus -90 - 2000 lukujen taitteessa) on otettu geenitesti Norrien taudin selvittämiseksi. Sitä ei löytynyt, mutta sanottiin että noin 25% todennäköisyys tautiin jää. Kysynkin onko nyt, kun aikaa on tuosta jo kulunut näin kauan , löytynyt uusia tarkempia testejä tuon selvittämiseksi.
Eniten mietityttää tuo sokealle elintärkeä kuuloaisti.
Hän on pienikokoinen, alipainoinen ja muita diagnooseja on ainakin epilepsia ja osteoporoosi sekä isältä peritty ataksia.

Vastattu 5.9.2018

Hyvä kysyjä,

Norrien tauti on X-kromosomaalisesti periytyvä, näkövammaisuutta ja kehityshäiriötä aiheuttava sairaus, johon voi liittyä monia muitakin oireita ja löydöksiä. Kuulovammaa esiintyy suurimmalla osalla (muttei kaikilla); kuulonalenema alkaa yleensä lapsuudessa (keskimäärin 12-vuotiaana), etenee vähitellen ja voi keski-iässä olla molemminpuoleinen ja vaikea-asteinen.

Norrien tauti johtuu mutaatioista NDP-nimisessä geenissä, joka tunnistettiin 1990-luvun alussa. Mutaatioita on sittemmin löytynyt lukuisia erilaisia, suuri osa on vain yksittäisillä potilailla todettuja. Nykyään tällaisia erilaisia mutaatiota voidaan etsiä potilaan näytteestä huomattavasti tarkemmin ja tehokkaammin kuin aiemmin, ja onkin hyvin mahdollista, että diagnoosiin voitaisiin päästä nykytekniikalla. Suosittelisin teitä olemaan yhteydessä aiemmat tutkimukset järjestäneeseen tahoon, jolloin tuolloin tehtyjen tutkimusten luonne ja mahdollisten jatkotutkimusten tarve selviää. Tarvittaessa saatte lähetteen erikoissairaanhoitoon esimerkiksi omalta terveyskeskuslääkäriltä. 

 

Ystävällisin terveisin

Norio-keskuksen asiantuntijat

Jätetty 21.8.2018

schwannooma

Hei.Minulla on todettu Akustikus neurinooma ja kasvain on 2 krt leikattu ja kerran sädetetty.Nyt kun menin magneettikuvaan niin samalta puolelta päätä löytyikin uusi (ilmeisesti)Schwannooma yllättäin vähän eri kohdasta.Voiko tämä enään olla...

Hei.Minulla on todettu Akustikus neurinooma ja kasvain on 2 krt leikattu ja kerran sädetetty.Nyt kun menin magneettikuvaan niin samalta puolelta päätä löytyikin uusi (ilmeisesti)Schwannooma yllättäin vähän eri kohdasta.Voiko tämä enään olla Akustikus neurinooma vai jotain muuta?Ja jos se olisi jotain muuta niin mitähän se olisi?Pelkään hirveästi että se olisi Nf2 tautia jolla ilmeisesti on periytymisalttius.Haluaisin saada vastauksen sähköpostiin,kiitos kovasti jo etukäteen.Voisinko tehdä jotain sen eteen että selviäisi mikä tämä on?

Vastattu 29.8.2018

Hyvä kysyjä,

Mahdollisia erotusdiagnostisia vaihtoehtoja ajatellen on suuri ero siinä, ovatko todetut kasvaimet alkuperäisen akustikusneurinooman (eli vestibulaarischwannooman) uusiutumisia vai erillisiä kasvaimia - ja minkä tyyppisiä kasvaimia.

Neurofibromatoosi 2:lle on tyypillistä, että akustikusneurinooma esiintyy molemminpuoleisena. Sellaisissa tilanteissa, joissa akustikusneurinooma on toispuoleinen, on esitetty neurofibromatoosi 2 (NF2) -taudin epäilyyn vaadittavan yksittäisen akustikusneurinooman lisäksi KAKSI seuraavista löydöksistä: meningeooma, schwannooma, gliooma, neurofibrooma, tietyntyyppiset kaihimuutokset silmässä/silmissä.

Asiasta kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa, ja lisäksi käydä tarvittaessa silmälääkärin tutkimuksessa. Mikäli NF2-taudin epäily  herää, voidaan yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikössä selvitellä asiaa tarkemmin, mahdollisesti tarvittavine molekyyligeneettisine tutkimuksineen.  


 

Jätetty 4.6.2018

AGU-tauti

Moikka, Kuuluuko AGU-tautiin aina kasvupyrähdys imeväisiässä? Voiko tauti ilmetä ilman tuota pyrähdystä? Koskeeko kasvupyrähdys vain pituuskasvua ja päänympärystä vai myös painoa? Voiko AGU-taudin kaltainen kertymäsairaus aiheuttaa kantajassaan...

Moikka,

Kuuluuko AGU-tautiin aina kasvupyrähdys imeväisiässä? Voiko tauti ilmetä ilman tuota pyrähdystä? Koskeeko kasvupyrähdys vain pituuskasvua ja päänympärystä vai myös painoa? Voiko AGU-taudin kaltainen kertymäsairaus aiheuttaa kantajassaan autismin kirjon piirteitä? Ja mitä muita taudista kertovia oireita lapsella ilmenee ennen diagnoosin saamista kuin napa- tai nivustyrä, hengityshäiriöt ja kehityksen hidastuminen?

-Mietteliäs

Vastattu 11.6.2018

Hyvä kysyjä,

AGU eli aspartylglukosaminuria on peittyvästi periytyvä, harvinainen, suomalaiseen tautiperintöön kuuluva tauti, johon sairastuu  Suomessa vuosittain 2-3 lasta. Taudinkulku ja eteneminen on yksilöllistä, eikä esimerkiksi mainitsemasi kasvupyrähdys imeväisiässä ole kaikilla silmiinpistävää. Em. kasvupyrähdyksellä takoitetaan kiihtynyttä pituuden ja painon kasvua imeväisiässä, sen lisäksi leikki-ikäisillä on usein havaittavissa kiihtynyttä pään ympärysmitan kasvua. AGU-tauti aiheuttaa leikki-iässä kehitysviivästymää ja kouluiässä lievän tai keskitasoisen  kehitysvamman. Käytöksessä voi näkyä esim. levottomuutta - erityisesti murrosiässä käytöshäiriöitäkin - mutta autistiset piirteet eivät ole tyypillisiä. Napa- ja nivustyriä esiintyy osalla AGU-lapsista, mutta ne ovat melko tavallisia myös muilla lapsilla. Kaiken kaikkiaan varhaisvaiheen oireet ja löydökset ovat epäspesifejä. Jos lapsen kehityksessä epäillään poikkeavuutta, on tilanne syytä arvioida erikoislääkärin tutkimuksissa, joihin lähetteen saa esimerkiksi neuvolasta. Tarvittaessa voidaan diagnostiikan apuna käyttää verikokeista tehtäviä geenitutkimuksia, jotka mm. AGU-taudissa ovat luotettava diagnostinen menetelmä.  


 

Jätetty 15.5.2018

Alportin oireyhtymä

Tyttäreni sai juuri tietää olevansa raskaana ja nyt pelkää kovasti koska oma isä sairastaa ahlportin oireyhtymää . Pelkää että tauti siirtyy hänen lapselleen. Voiko hän ihan huoletta nautti raskaudesta vai pitääkö olla huolissaan?

Tyttäreni sai juuri tietää olevansa raskaana ja nyt pelkää kovasti koska oma isä sairastaa ahlportin oireyhtymää . Pelkää että tauti siirtyy hänen lapselleen.
Voiko hän ihan huoletta nautti raskaudesta vai pitääkö olla huolissaan?

Vastattu 23.5.2018

Hyvä kysyjä,

Alportin oireyhtymä voi periytyä joko X-kromosomaalisesti, vallitsevasti tai peittyvästi, näistä X-kromosomaalinen muoto on tavallisin. Käytännössä tyttäresi lapsi voisi olla riskissä sairastua, mikäli tyttäresi isä sairastaa joko X-kromosomaalisesti tai vallitsevasti periytyvää tautimuotoa.  Jotta tyttäresi tulevan lapsen sairastumisriskiä olisi mahdollista tarkemmin arvioida, pitäisi isän sairausmuoto ensin tietää tai selvittää. Joskus tilannetta saattaa selkiyttää sukuhistoria, toisinaan sairastuneen kliininen kuva voi antaa viitettä alatyypistä, usein myös geenivirheen kantajan (tai vasta myöhemmällä iällä sairastuvan) omissa tutkimuksissa (esim. virtsatutkimukset) voidaan saada viitettä kentajuudesta tai myöhemmin ilmenevästä sairaudesta. Nykyään voidaan kuitenkin pyrkiä geenitutkimuksin varmistamaan oireyhtymän periytymistapa, jolloin tarjoutuu myös mahdollisuus sairastumis- tai kantajuusriskissä olevien sukulaisten tutkimiseen.


 


Jätetty 10.5.2018

Neurofibromatoosi 2

Hei, isälläni ja hänen sisaruksillaan on neurofibromatoosi 2. Itse kävin kaksi vuotta sitten pään kuvauksissa silloisien jatkuvien päänsärkyjen takia mutta mitään kasvaimia ei löytynyt. Nykyään korvissa välillä tinnittää, joka käsittääkseni voi olla...

Hei, isälläni ja hänen sisaruksillaan on neurofibromatoosi 2. Itse kävin kaksi vuotta sitten pään kuvauksissa silloisien jatkuvien päänsärkyjen takia mutta mitään kasvaimia ei löytynyt. Nykyään korvissa välillä tinnittää, joka käsittääkseni voi olla oire kyseisestä taudista? Kuinka nopeasti kasvaimet kehittyvät että pitäisikö asiasta olla taas huolissaan joko se on puhjennut ja pitäisi taas mennä lääkäriin vai ylireagoinko vaan? Ja onko taudin alku vaiheessa mitään hoitoa edes tehtävissä?

Vastattu 23.5.2018

Hyvä kysyjä,

Neurofibromatoosi 2 (NF2) -sairaudessa keskimääräinen oireiden alkamisikä on 18-24 vuotta. Suurimmalla osalla potilaista on todettu akustikusneurinooma 30 ikävuoteen mennessä, yleensä molemminpuolisena. Oireet voivat olla hyvin moninaisia, mm. tinnitusta, joka tosin on hyvin tavallinen oire yleensäkin väestössä. NF2 syntyy samannimisen geenin erilaisista mutaatioista ja periytyy vallitsevasti. Jos suvun sairastuneelta henkilöltä löydetään sairauden aiheuttanut geenivirhe, voidaan geenitutkimuksia tarjota myös sairastumisriskissä oleville sukulaisille. Voisitkin halutessasi tiedustella, olisiko isällesi (tai jollekin sairastuneelle sukulaiselle) mahdollista tehdä tarkentavia geenitutkimuksia, jollei niitä viime aikoina ole tehty. Geenivirheen kantajille sekä niille sairastumisriskissä oleville, joiden geenivirheen kantajuutta ei tiedetä, suositellaan säännöllistä seurantaa, johon kuuluvat vuosittaiset pään MRI- sekä silmälääkärin tutkimukset teini-iästä aina neljännelle vuosikymmenelle. Hoito on tapauskohtaista, esimerkiksi akustikusneurinooman leikkaushoidon ajankohta riippuu oireista ja kokonaistilanteesta, leikkauksesta päättää neurokirurgi.


 

Jätetty 30.4.2018

Inkluusiokappalemyosiitti

Miehelläni 70 v todettiin inkluusiokappalemyosiitti, onko tauti periytyvä, meillä on yksi poika.

Miehelläni 70 v todettiin inkluusiokappalemyosiitti, onko tauti periytyvä, meillä on yksi poika.

Vastattu 8.5.2018

Hyvä kysyjä,

Inkluusiokappalemyosiitin etiologia on avoin. Mitään tiettyjä kyseistä sairautta aiheuttavia  geenejä ei ole pystytty osoittamaan, ja sairaus esiintyykin lähinnä sporadisena, jolloin sairastuneet ovat sukunsa ainoita tapauksia. Kirjallisuudessa on kuvattu joitakin perheittäin esiintyneitä tapauksia, joissa sairastuneet ovat yleensä olleet keskenään sisaruksia.


 

Jätetty 13.4.2018

Ataksia

Hei! Sairastuin n.10 vuotta sitten ataksiaan ja nyt olen 24-vuotias. Ilmeisesti perinnöllinen mutta syytä ei tiedetä. Vaikuttaako sairaus elinikään?

Hei! Sairastuin n.10 vuotta sitten ataksiaan ja nyt olen 24-vuotias. Ilmeisesti perinnöllinen mutta syytä ei tiedetä. Vaikuttaako sairaus elinikään?

Vastattu 26.4.2018

Hyvä kysyjä,

Ataksia eli liikkeiden koordinaation häiriö voi esiintyä oireena lukuisissa eri neurologisissa sairauksissa. Varsinaisia ataksiasairauksiakin on paljon, näistä suuri osa on perinnöllisiä. Eri ataksiatyypeillä on erilainen  kulku ja ennuste - toiset voivat vaikuttaa elinikään, toiset eivät sitä koskaan tee. Tietämättä tarkoin, mistä ataksiasairaudesta on kyse, ei voi antaa vastausta eliniän ennustetta koskevaan kysymykseesi. Ataksiasairauden diagnoosin tarkentamisen osalta oleellisia ovat geenitutkimukset. Niitä tehdään nykyään ns. uuden sukupolven tekniikoilla, joilla voidaan seuloa suuri joukko eri sairausgeenejä samalla kerralla. Voit omalla kohdallasi varmistaa itsellesi tehtyjen tutkimusten ajantasaisuuden sinua hoitaneelta taholta. 


 

Jätetty 4.4.2018

Spastinen parapareesi

Tervehdys, Minulla on todettu spastinen paraplegia syyskuussa 2017. MND-cap-tutkimuspaketti tilattiin Tampereelta ja verinäyte on otettu 9.10.2017. Tuloksia en ole vielä saanut.Kysyisinkin onko normaalia että ne viipyvät näin kauan. Minulle on...

Tervehdys,

Minulla on todettu spastinen paraplegia syyskuussa 2017.
MND-cap-tutkimuspaketti tilattiin Tampereelta ja verinäyte on otettu 9.10.2017.
Tuloksia en ole vielä saanut.Kysyisinkin onko normaalia että ne viipyvät näin kauan.
Minulle on sanottu myös että sairauteen ei ole hoitoa pitääköhän tämä paikkansa.

Vastattu 16.4.2018
Hyvä kysyjä,
 
Mainitsemasi MNDcap-tutkimus on geenipaneelitutkimus, jolla tutkitaan jopa satoja tiettyihin motoneuronitauteihin liittyviä geenejä ns. uuden sukupolven sekvensointimenetelmällä. Vastaavanlaisten tutkimusten vastausajat ovat tyypillisesti parin-kolmen kuukauden pituisia, joskus vieläkin pidempiä. Hoitava lääkärisi, joka on tehnyt lähetteen em. tutkimukseen, voi luonnollisesti kysyä tutkimuslaboratoriosta, milloin tuloksia on odotettavissa. Spastiseen paraplegiaan ei ole olemassa parantavaa hoitoa, vaan hoito on oireenmukaista.

Jätetty 26.3.2018

16p12.2 deleetio

Hei! Meillä kohta 4 vuotiaalla pojalla todettiin geenitesteissä16p12.2 deleetio. Hänellä on vasemman korvan synnynnäinen kuulovamma ja puheen tuotossa ongelmia, ilmeisesti ainakin konsonanttien tuotto aiheuttaa vaikeuksia ja puhe on muutenkin kovin...

Hei!
Meillä kohta 4 vuotiaalla pojalla todettiin geenitesteissä16p12.2 deleetio. Hänellä on vasemman korvan synnynnäinen kuulovamma ja puheen tuotossa ongelmia, ilmeisesti ainakin konsonanttien tuotto aiheuttaa vaikeuksia ja puhe on muutenkin kovin epäselvää. Haluaisimme tietää tuosta sairaudesta enemmän. Onko sitä suomessa todettu paljon? Ilmeisesti sairaus on kovin laajakirjoinen ja oireiden laajuus voi vaihdella paljon. Millä todennäköisyydellä tämä periytyy? Perheeseemme kuuluu myös kaksi nuorempaa lasta, heidätkin olisi varmaan hyvä tutkituttaa jo varuilta.
Mitä kaikkea voi olla vielä edessä, esimerkiksi kouluiässä? Millainen ennuste tällaisissa tapauksissa on?

Vastattu 28.3.2018

Hyvä kysyjä,

Kromosomin 16p12.2 mikrodeleetio on erittäin vaihteleva kliinisiltä piirteiltään; sitä voi löytyä myös henkilöiltä, joilla ei todeta mitään löydoksiä tai oireita. Kyseiseen mikrodeleetioon liitettyjä löydöksiä ovat olleet mm. kehitysviive (eri asteisia), kasvun hidastuma tai kasvuhäiriö, sydämen rakennepoikkeavuudet jne., myös kuulovammaa on kuvattu. Koska oirekuva vaihtelee niin runsaasti, ei myöskään yksilöllistä ennustetta ole mahdollista antaa.

 16p12.2 -mikrodeleetio on varsin usein periytynyt jommalta kummalta vanhemmalta - usein oireettomalta. Tällaisessa tapauksessa kaikilla mikrodeleetion kantajan lapsilla on 50%:n todennäköisyys joko periä se tai olla perimättä. Perinnöllisyyteen ja muutenkin kyseiseen mikrodeleetio-oireyhtymään liittyvän tarkemman informaation saadaksenne teidän olisi hyvä hakeutua perinnöllisyysneuvontaan yliopistosairaalan perinnöllisyyspoliklinikalle.


 

Jätetty 25.3.2018

klippel-feil syndrooma

nyt on nii harvinainen sairaus ainaki suomessa ja tietoa tosi vähän, mutta onkohan miten periytyvää? muutenki jos sais jonku suomalaisen sivuston tietoon niin oisin tyytyväinen. amerikkalaisia sivustoja on joitaki mutta kielitaito on vähä niin ja...

nyt on nii harvinainen sairaus ainaki suomessa ja tietoa tosi vähän, mutta onkohan miten periytyvää? muutenki jos sais jonku suomalaisen sivuston tietoon niin oisin tyytyväinen. amerikkalaisia sivustoja on joitaki mutta kielitaito on vähä niin ja näin :)

Vastattu 16.4.2018

Hyvä kysyjä,

Klippel-Feil -poikkeavuudella tarkoitetaan synnynnäistä rakennepoikkeavuutta, jossa kaularangan nikamat ovat kiinnittyneet toisiinsa. Kliinisesti poikkeavuus ilmenee usein lyhyenä ja liikkeiltään rajoittuneena niskana. Klippel-Feil -oireyhtymässä voidaan vaihtelevasti todeta em. löydösten lisäksi mm. kuulovammaa ja erilaisia luuston poikkeavuuksia. 

Klippel-Feil -oirehtymästä on tunnistettu useita alamuotoja, joista osa periytyy vallitsevasti ja osa peittyvästi, toisaalta suuri osa tapauksista on sukunsa ainoita. Valitettavasti tästä harvinaisesta poikkeavuudesta ei ole olemassa suomenkielisiä sivustoja. Vertaistukea voi tiedustella Norio-keskuksesta.


 

Jätetty 23.3.2018

spastinen parapareesi

Hei, Isovanhemmallani todettiin n. 20 vuotta sitten spastinen parapareesi. Hän on tällä hetkellä 77-vuotias ja oireet alkoivat n. 45 vuotiaana. Ensin sairautta hoidettiin MS-tautina, mutta oirekuva ei sitten täsmännytkään sen sairauden kanssa,...

Hei,

Isovanhemmallani todettiin n. 20 vuotta sitten spastinen parapareesi. Hän on tällä hetkellä 77-vuotias ja oireet alkoivat n. 45 vuotiaana. Ensin sairautta hoidettiin MS-tautina, mutta oirekuva ei sitten täsmännytkään sen sairauden kanssa, jolloin neurologi teki spastisen parapareesin diagnoosin. Nyt isovanhemmallani on todettu myös ohenemaa aivoissa, eli mahdollista alkavaa Alzheimerin tautia. Terveystalon neurologi (joka sattumoisin oli 20 vuotta sitten tehnyt HSP diagnoosin isovanhemmalleni) ei löytänyt isovanhempani tiedoista mitään DNA testiä, jossa tämä geenivirhe olisi todettu, eli diagnoosi on siis tehty pelkän oirekuvan perusteella. Kuitenkin isoäitini on sitä mieltä, että hän on jossain testeissä käynyt aikanaan Helsingissä, hänen käsityksen mukaan geenitesteissä. Kysymykseni kuuluukin, mistä saan tietää, onko tämä DNA testi hänelle tehty? Lähinnä minua kiinnostaa, voinko minä olla taudin kantaja ja voinko sairastua siihen itse? Voinko olla oireeton kantaja, ja samalla periyttää sairauden lapsilleni? Aikoinaan isovanhempieni lapset (tytär ja poika) olisivat voineet omalta kohdaltaan asian selvittää, mutta he eivät sitä halunneet tehdä. Olen huolissani asiasta ja haluaisin tähän selvyyden oman ydinperheeni tulevaisuuden takia. Voiko tätä asiaa laittaa eteenpäin julkisella puolella vai pelkästään yksityisellä puolella? Neurologi oli sitä mieltä, että isovanhempani kohdalla on todennäköisesti kyse peittyvästi periytyvästä mallista, koska kellään muulla suvussa ei tiedetä tätä sairautta olevan (isovanhempani lapsilla 50v ja 52v ole myöskään mitään oireita). Olen maalikkona yrittänyt netistä kaivaa tietoa sairaudesta ja sen periytyvyydesta ja ainoa virhegeeni minkä löysin peittyvästi periytyvänä oli https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tietoa-sairauksista/harvinaiset-neurologiset-sairaudet/diagnoosit/hsp-sairaudet/ sivulla GEENI: SPG7 /SPG7 Olenkohan yhtään oikeilla jäljillä? Ilmeisesti x-kromosomaalinen (peittyvä) periytymismalli ei meidän perheen kohdalla ole mahdollista, mikäli ymmärsin neuroliiton kaaviot https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/tietoa-sairauksista/harvinaiset-neurologiset-sairaudet/periytyminen/

Vastattu 10.4.2018

Hyvä kysyjä,

Perinnöllisiin spastisiin parapareeseihin kuuluu joukko geneettisesti ja kliinisesti vaihtelevia sairauksia. Ne voivat periytyä dominantisti (70-80 %), resessiivisesti tai X-kromosomaalisesti. Suvun ainoana sairastuneen isoäitisi tautimuoto voi edustaa joko resessiivisesti tai domintantisti periytyvää muotoa; dominanteissa taudeissa nimittäin uudet mutaatiot ovat melko tavallisia. Jälkeläisten riski riippuu periytymistavasta. Perinnöllisten spastisten parapareesien taustalta on löydetty lukuisia eri geenien virheitä, mutta kaikissa tapauksissa ei geenivirhettä ole saatu selville. Oman isoäitisi mahdollisia geenitutkimuksia on todennäköisesti ohjelmoitu hänen oman yliopistosairaalansa kautta, josta hänen kannattaa tietojaan selvitellä. Mikäli häneltä on löytynyt (tai löytyy jatkossa) geenivirhe, voivat myös sukulaiset halutessaan hakeutua tutkimuksiin. Mahdolliset geenitutkimukset tapahtuvat julkisella sektorilla, perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä yliopistosairaaloissa, perinnöllisyysneuvonnan jälkeen. 

Jätetty 21.3.2018

Fragile-X

Hei! Minulta ja osalta sisaruksistani sekä äidistämme otettiin 1980-90 luvuilla verinäytteet joista tutkittiin neljällä veljellämme esiintyneen kehitysvammaisuuden syytä. Todettiin se Fragile-X-oireyhtymäksi. Minulla on tuosta tutkimuksesta...

Hei! Minulta ja osalta sisaruksistani sekä äidistämme otettiin
1980-90 luvuilla verinäytteet joista tutkittiin neljällä veljellämme esiintyneen kehitysvammaisuuden syytä. Todettiin se Fragile-X-oireyhtymäksi. Minulla on tuosta tutkimuksesta yhteenveto ja sillä tavalla asia on selvä, mutta minua kiinnostaisi kovasti, onko meidän tapauksestamme, ja kenties muiden vastaavien tapausten tällaisen perimän osalta selvinnyt muutakin kun tutkimusmenetelmät ovat parantuneet? Ja tietääkseni meidän näytteet lienevät edelleen tutkimuslaitoksen hallussa pakastettuna. Muutenkin olisin halukas keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa aiheesta koska suku on laajentunut kovasti ja itsellenikin on jo kymmenes lapsenlapsi tulossa, että jos jälkipolville olisi jotain uuttakin kerrottavaa asiasta. Kaikki tutkimuksen kohteena olleet sisarukset ollaan vielä elossa.

Vastattu 21.3.2018

Hyvä kysyjä,

Fragiili X -oireyhtymän diagnostiikassa tapahtui suuri muutos juuri 90-luvulla, kun oireyhtymää aiheuttava FMR1-geeni paikannettiin potilailla nähtyyn X-kromosomin hauraaseen (fragile) kohtaan ja diagnostiikassa siirryttiin käyttämään geenitutkimusta siihen asti käytössä olleen kromosomitutkimuksen sijaan. Teille tehtyjen tutkimusten yksityiskohdat varmasti selviävät mainitsemastanne lausunnosta. Niistä, kuten myös Fragiili X -oireyhtymään liittyvästä taudikuvasta sekä omaa perhettänne koskevista perinnöllisyyteen liittyvistä asioista voitte keskustella  henkilökohtaisesti Norio-keskuksen periytyvyysneuvojan kanssa.  Hänet tavoittaa numerosta 044 5765 439 tai sähköpostitse med.genet@rinnekoti.fi

Jätetty 18.3.2018

ALS

Mieheni joka on nyt 40vuotias äidin isä kuoli 50vuotiaana alsiin. Miten todennäköistä on että tämä periytyy miehellenikin? Entä hänen lapsilleen?

Mieheni joka on nyt 40vuotias äidin isä kuoli 50vuotiaana alsiin. Miten todennäköistä on että tämä periytyy miehellenikin? Entä hänen lapsilleen?

Vastattu 28.3.2018

Hyvä kysyjä,

Suomessa amyotrofiseen lateraaliskleroosiin (ALS) sairastuneista potilaista noin 20%:lla on tautia suvussa, jolloin puhutaan familiaalisesta ALS:sta. Ylivoimaisesti suurin osa (80%) kuitenkin edustaa sukunsa ainoita tapauksia. Suvun ainoana sairastuneen henkilön jälkeläisten ja sisarusten riski sairastua ALS:iin on noin prosentin luokkaa, tätä kaukaisempien (kuten omien lastenne) riski on suuruudeltaan muun väestön luokkaa. 


 

Jätetty 17.3.2018

Sferosytoosi vertaistuki

Hei. Vertaistukiryhmiä on monenlaisia niin somessa kuin muuallakin. Osaatteko sanoa, onko kanavaa jonka kautta saisi vertaistukea sferosytoosia sairastavalle 10 kk pojallemme?

Hei. Vertaistukiryhmiä on monenlaisia niin somessa kuin muuallakin. Osaatteko sanoa, onko kanavaa jonka kautta saisi vertaistukea sferosytoosia sairastavalle 10 kk pojallemme?

Vastattu 22.3.2018

Hei,

kiitos kysymyksestäsi. Valitettavasti tiedoissamme ei ole vertaistukiryhmää sferosytoosia sairastavien lasten perheille. Myöskään vertaistukirekisterissämme ei tällä hetkellä ole kyseistä diagnoosia. Jos haluat liittyä vertaistukirekisteriimme, löydät liittymislomakkeen sivujemme Vertaistuki-osiosta. Tällöin tietosi säilyvät meillä viiden vuoden ajan ja voimme olla yhteydessä, mikäli toinen vastaavassa tilanteessa oleva perhe ottaa yhteyttä. Sosiaalisessa mediassa on tosiaan useita vertaistukiryhmiä ja esimerkiksi Facebookin Harvinaiset -ryhmästä kyselemällä voisi löytyä myös täsmävertaistukea.

 

Terveisin,

Sanna Kalmari, vertaistoiminnan koordinaattori

Jätetty 12.3.2018

Translokaatio 5-12

En tiedä onko tämä oikea paikka kysyä tätä. Minulla on kromosomien balanssissa oleva translokaatio 5-12,.jonka poikani peri minulta. Haluaisin kaiken mahdollisen tiedon tästä, koska tunnen itseni sairaaksi ja mitään ei tutkita tai kerrota minulle. ...

En tiedä onko tämä oikea paikka kysyä tätä. Minulla on kromosomien balanssissa oleva translokaatio 5-12,.jonka poikani peri minulta. Haluaisin kaiken mahdollisen tiedon tästä, koska tunnen itseni sairaaksi ja mitään ei tutkita tai kerrota minulle. Onko mahdollista että translokaatiolla on jotain tekemistä outojen oireittenien kanssa.

Vastattu 27.3.2018

Hyvä kysyjä,

 

Kromosomien 5 ja 12 välisessä translokaatiossa kromosomimateriaalia on siirtynyt  ja vaihtanut paikkaa  kyseisten kromosomien välillä. Jos translokaatio on balansoitunut eli tasapainoinen, ei kromosomimateriaalin määrä solussa ei ole muuttunut - ainoastaan vaihtanut paikkaa.  Tällainen tasapainoinen translokaatio on yleensä kantajalleen täysin harmiton. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa translokaatio osuu kromosomistossa sellaiseen kohtaan, että jonkin tärkeän geenin toiminta häiriintyy. Toisaalta joskus tasapainoiseksi tulkitun translokaation yhteydessä kromosomimateriaalin määrässä  voi tapahtua niin pieni muutos (lisäys tai häviämä), ettei se erotu tavallisessa kromosomitutkimuksessa - tällöin translokaatio ei tosiasiassa ole tasapainoinen. Kyseisten tilanteiden todennäköisyyttä voisi parhaiten arvioida teitä aiemmin tutkinut ja hoitanut taho, jolla on käytettävissään tarkemmat tiedot tutkimustuloksistanne sekä menetelmistä, joita teitä tutkittaessa on aikanaan käytetty.

Koska tasapainoinen translokaatio voi jälkeläisille siirtyessään muuttua epätasapainoiseksi, saattaisi poikanne tässä vaiheessa olla kiinnostunut perinnöllisyysneuvonnasta omalla kohdallaan. Tätä varten hän voi pyytää lähetteen yliopistollisen sairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikköön. Tuossa yhteydessä myös aiemmin tehtyjä tutkimuksia tullaan tarkastelemaan, joten nämä kaksi asiaa voitaneen yhdistää, mikäli poikanne kanssa näin haluatte. 


 

Jätetty 8.3.2018

ALS:n periytyvyys

Hei! Edesmenneen mieheni isä ja täti kuolivat ALS-tautiin. Onko lapsillamme suurentunut riski sairastua ko. tautiin?

Hei!

Edesmenneen mieheni isä ja täti kuolivat ALS-tautiin. Onko lapsillamme suurentunut riski sairastua ko. tautiin?

Vastattu 28.3.2018

Hyvä kysyjä,

Amyotrofista lateraaliskleroosia (ALS) kutsutaan familiaaliseksi (FALS) silloin, kun perheessä on enemmän kuin yksi sairastunut. Olettaen, että edesmenneen miehesi täti oli miehesi isän sisar, voidaan heidän kohdallaan puhua FALS:sta. FALS voi periytyä vallitsevasti, peittyvästi tai sukupuoleen sidotusti. Miehesi perheen tilanne voisi edustaa joko vallitsevaa tai peittyvää periytymistä. Jälkimmäisessä tapauksessa omien lastenne sairastumisriski olisi muun väestön luokkaa. Jos kyse olisi vallitsevasti periytyvästä FALS-muodosta, riippuisi lastenne riski siitä, oliko miehenne perinyt isältään geenivirheen vai ei. Tarkkoja riskilukuja ei siis näillä tiedoilla ole lapsillenne mahdollista antaa.


 

Jätetty 7.3.2018

Neurofibromatoosi vauvalla

5.5kk vanhalla vauvallamme epäillään nf maitokahviläiskien vuoksi, odotamme pääsyä jatkotutkimuksiin. Voiko taudin poissulkea verikokeella?

5.5kk vanhalla vauvallamme epäillään nf maitokahviläiskien vuoksi, odotamme pääsyä jatkotutkimuksiin. Voiko taudin poissulkea verikokeella?

Vastattu 21.3.2018

Hyvä kysyjä,

Neurofibromatoosi voidaan usein diagnosoida kliinisen kuvan perusteella.  Epäselvissä tilanteissa, esimerkiksi kun lapsen ainoina löydöksinä ovat maitokahviläiskät, on NF1-geenitutkimuksen avulla usein mahdollista päästä varhaisempaan diagnoosiin. Geenivirhe voidaan nykyään todeta yli 95%:lla potilaista. Jos geenivirhettä ei löydy, ei tauti siis ole 100% varmuudella poissuljettu, mikäli suvussa ei ole jo aiemmin tunnistettua geenivirhettä.

 

Jätetty 4.3.2018

Unettomuus (ftd-als)

21.9.2017 Itselläni on todettu ftd-als geenimutaatio, toistojaksolaajentuma kromosomissa9 (c9orf72) . diagnosoituna on ftd, ja als geeniä kannan. als enmg:llä suljettiin. toistaiseksi ei ole als diagnosoituna. Kärsin vaikeasta unettomuudesta ja...

21.9.2017 Itselläni on todettu ftd-als geenimutaatio, toistojaksolaajentuma kromosomissa9 (c9orf72) . diagnosoituna on ftd, ja als geeniä kannan. als enmg:llä suljettiin. toistaiseksi ei ole als diagnosoituna.
Kärsin vaikeasta unettomuudesta ja toistaiseksi joudun käyttämään runsasta unilääkitystä.nukun 5h
kysymys. voiko minulla olla myös seuraava kromosomi 17 virhe ja mutaatio.

Tämä on parkinsonliiton neurologin Kirsi Martikaisen kirjoittama:
Eli...hän kirjoittaa...otsa ja ohimolohkodementian ja parkinsonismin( ftdp-17) taustalla on useimmiten mutaatio kromosomissa 17 (alueella 17q21) joko mapt-tai progranuliinigeenin mutaatio. Näistä MAPT-geenin pistemutaatio n279k aiheuttaa harvinaisen pallidopontonigraalisen degeneraation (PPND) jolle on luonteenomaista vaikea unettomuus!!!!!
Mitä tutkimuksia , vaikka tätä lukiessa tulee mieleen ettei tutkiminen hyödytä juuri mitään.

Vastattu 21.3.2018

Hyvä kysyjä,

Geenin C9orf72 toistojakson monistuma aiheuttaa vallitsevasti periytyvää otsa-ohimolohkorappeumaa ja/ tai amyotrofista lateraaliskleroosia. Vallitseva periytyminen merkitsee, että sairauden syntyyn riittää yksi mutaatio toisessa geeniparin jäsenessä. Jos kyseinen mutaatio on sairastuneella henkilöllä geenitutkimuksella todettu, olisi hyvin epätodennäköistä, että sen lisäksi samalta henkilöltä löytyisi toistakin neurodegeneratiivista sairautta aiheuttava, vielä edellistäkin harvinaisempi MAPT- geenin mutaatio. Mainittu MAPT-geenin mutaatio N279K johtaa hyvin harvinaiseen pallidopontonigraaliseen degeneraatioon (PPND), jolle kysymyksessä mainitun vaikean unettomuuden lisäksi  ominaista ovat silmänliikehäiriö sekä parkinsonismi. Unihäiriöt ovat varsin tavallisia muissakin neurodegeneratiivisissa sairauksissa. 

Jätetty 25.2.2018

Sopeutumisvalmennuskurssit

Hei. Järjestättekö kursseja (perhe/aikuis/lasten) immuunipuutostautia sairastaville?

Hei.
Järjestättekö kursseja (perhe/aikuis/lasten) immuunipuutostautia sairastaville?

Vastattu 26.2.2018

Hyvä kysyjä,

Järjestämme sopeutumisvalmennuskursseja huuli- ja suulakihalkiolasten perheille sekä "Tukea harvinaiseen murrosikään" kursseja 13-17-vuotiaille harvinaista sairautta sairastaville nuorille ja heidän perheilleen. Kurssit rahoittaa Sosiaali- ja Terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.Tämän vuoden kursseissa kohderyhmät ovat 22q11.2 deleetio-oireyhtymä ja Klinefelterin oireyhtymä. Valitettavasti immuunipuutostaudit eivät siis kuulu Norio-keskuksen kurssitarjontaan.

Tarjoamme Norio-keskuksessa myös keskustelutukea sähköpostitse, puhelimitse tai kasvokkain.

Tiedon ja vertaistuen osalta kannattaa kääntyä Immuunipuutospotilaiden yhdistyksen puoleen.


 

 

 

Jätetty 9.2.2018

Dysmelia

Minulla on todettu jo lapsena dysmaliaan liittyvä perinnöllinen sairaus, hoidettu Helsingissä lapsesta asti. Muistikuvat hoidoista alkaa olla hämärät. Esim. minulla on käsien ja jalkojen peukalot leveät, sormien yhteenkasvu, em. leikattu pienenä....

Minulla on todettu jo lapsena dysmaliaan liittyvä perinnöllinen sairaus, hoidettu Helsingissä
lapsesta asti. Muistikuvat hoidoista alkaa olla hämärät.
Esim. minulla on käsien ja jalkojen peukalot leveät, sormien yhteenkasvu, em. leikattu pienenä. Sitten on leikattu varpaiden liikakasvua pienenä. Tällä hetkellä keskivarpailla liikakasvua, mikä neuvoksi ? On minulla muitakin vaivoja... en jaksa enempää nyt kerralla kirjoittaa. Sitten kysymys, onko miten periytyvää ? En ole uskaltanut näitä asioita tähän ikään enempiä pohtia... mutta . Tämä asia vaivaa minua todella paljon, jos voisitte neuvoa, kiitos.

Vastattu 26.2.2018

Hyvä kysyjä,

Dysmelia tarkoittaa raajan tai raajojen kehityshäiriötä, joka voi olla esim. raajapuutos (osittainen tai täydellinen) tai muu raajan epämuodostuma. Se voi esiintyä ainoana löydöksenä tai yhdessä muiden oireiden ja löydösten kanssa. Dysmelia voi  johtua useista eri syistä, kuten esimerkiksi geneettisistä syistä tai äidin raskaudenaikaisesta infektioista tai lääkkeistä, mutta hyvin usein syy jää auki. Uusiutumisriski perheessä riippuu aina dysmelian syystä. Jos syy on geneettinen, voi periytymistapa olla mikä tahansa, esim. monitekijäinen tai vallitseva. Mikäli dysmeliaa aiheuttavan perinnöllisen oireyhtymän tai sairauden tarkka diagnoosi on tiedossa, voi tästä yleensä päätellä myös periytymistavan - ja siten uusiutumisrkiskin. Voit kysyä mahdollista omaa diagnoosiasi ja sen periytymistapaa aiemmista hoitopaikoista, tarvittaessa voi pyytää myös lähetteen perinnöllisyysneuvontaan.

Hoidon osalta oikea asiantuntija varvas- tai jalkaoireissa on jalkaortopedi.


 

Jätetty 8.2.2018

Oslerin tauti periytyvyys

Hei! Äidilläni ja äidin siskolla (molemmat lähellä 60v) on todettu Oslerin tauti ja mitä todennäköisemmin heidän jo edesmenneellä isälläänkin oli ko. tauti mutta diagnoosia ei siihen aikaan ole tehty. Itselläni ei ole vielä ilmaantunut...

Hei!

Äidilläni ja äidin siskolla (molemmat lähellä 60v) on todettu Oslerin tauti ja mitä todennäköisemmin heidän jo edesmenneellä isälläänkin oli ko. tauti mutta diagnoosia ei siihen aikaan ole tehty.

Itselläni ei ole vielä ilmaantunut minkäänlaisia oireita tai en osaa niitä itse katsoa (olen 36v, mustelmia tulee todella helposti) mutta kuusivuotiasta tytärtäni ovat vaivanneet nenäverenvuodot koko ikänsä ajan. Joskus ne liittuvät kuivaan sisäilmaan ja nenänkaiveluun mutta niitä tulee myös niinsanotusti ilman mitään syytä. Verenvuoto tyrehtyy ihan normaaleilla konsteilla (kylmää ja nenää koholle) eikä verta ole tullut mistään muualta kuin nenästä. Alaselässä hänellä on isot syntymämerkit ja niiden päällä pinnallisia verisuonia tai näin niitä kuvailisin. Myös niskassa on punainen syntymämerkki.

Haluaisinkin tietää,olisiko meidän lähdettävä selvittelemään periytyvyyttä taudin osalta sekä itselläni että tyttärelläni. Olen seurannut Oslerin taudin etenemistä läheltä ja ajatus siitä että se on lapsellani on huolestuttava. Tautiinhan ei ole parannuskeinoa mutta olisi hyvä tietää, jos tauti on lapsella niin osaisi sitä paremmin seurata.

Vastattu 12.2.2018

Hyvä kysyjä, 

Oslerin tauti periytyy vallitsevasti, ja lähes - joskaan ei aivan - kaikille tulee oireita viimeistään 50 ikävuoden jälkeen. Taudinkuva vaihtelee runsaasti eri sukujen ja myös saman suvun jäsenten kesken. Tavallisimpiin oireisiin kuuluvat itsestään alkavat, toistuvat nenäverenvuodot. Kliinisessä diagnostiikassa käytetään ns. Curacaon kriteereitä (toistuvat nenäverenvuodot, ihon ja/tai limakalvojen telangiektasiat ja näiden esiintyminen suvussa, sisäelinten poikkeavat verisuonet, Oslerin tauti lähisukulaisella). Diagnoosi voidaan varmistaa geenitutkimuksella. Tilanteen selvittämistä varten suosittelisin sinulle hakeutumista perinnöllisyyspoliklinikalle yliopistosairaalaan, jonne saat lähetteen esim. omalta lääkäriltäsi.


 

Jätetty 7.2.2018

Tulehduksellinen rintasyöpä

Hei! Lapsemme isoäiti kuoli tulehdukselliseen rintasyöpään, joka levisi ja syöpää löytyi ilmeisesti myös toisesta rinnasta. Onko tämä syöpätyyppi periytyvä? Jos on, miten asiassa kannattaisi edetä, jotta lapsi saataisiin tutkimuksiin? Muilla...

Hei!

Lapsemme isoäiti kuoli tulehdukselliseen rintasyöpään, joka levisi ja syöpää löytyi ilmeisesti myös toisesta rinnasta. Onko tämä syöpätyyppi periytyvä? Jos on, miten asiassa kannattaisi edetä, jotta lapsi saataisiin tutkimuksiin? Muilla lähisukulaisilla ei syöpää ilmeisesti ole ollut.
Kiitos vastauksesta etukäteen, nimim. huolestunut

Vastattu 26.2.2018

Hyvä kysyjä,

Tulehduksellinen rintasyöpä on hyvin harvinainen, aggressiivinen rintasyöpätyyppi, joka edustaa vain noin 2,5 % kaikista rintasyövistä. Siihen sairastuneilla vaikuttaa olevan harvemmin rintasyöpään (mihin tahansa rintasyöpätyyppiin) sairastuneita lähisukulaisia kuin tavallisempiin rintasyöpiin sairastuneilla. Samaa tulehduksellista rintasyöpätyyppiä on lähisukulaisilla kuvattu kirjallisuudessa vain harvoin. Ympäristötekijöillä arvioidaankin olevan tässä syöpätyypissä merkittävä rooli, eikä mitään tiettyjä tulehdukselliselle rintasyövälle altistavia geenivirheitä ole tunnistettu.


 

Jätetty 31.1.2018

Kuinka todennäköistä alopecian periytyminen?

Hei! Äidin äidilläni on alopecia ilmeisesti pahimassa muodossa sillä häneltä on oikeastaan kaikki karvat ja hiukset lähteneet. Tämä tapahtui ilmeisesti hänen olleessaan 30 v tms. Omalla äidilläni (hänen tytär) ei kuitenkaan ole mitään oireita...

Hei!
Äidin äidilläni on alopecia ilmeisesti pahimassa muodossa sillä häneltä on oikeastaan kaikki karvat ja hiukset lähteneet. Tämä tapahtui ilmeisesti hänen olleessaan 30 v tms. Omalla äidilläni (hänen tytär) ei kuitenkaan ole mitään oireita vaikka onkin jo viisikymmentä eikä mummini äidilläkään ollut mitään oireita. Ja muuten suvussa ei tätä esiinny kenenkään puolelta.
Olen itse 18 ja huolettaa että kuinka todennäköistä on että minulla ilmenisi tämä sairaus ja lähtisi hiukset jossakin vaiheessa? Tuntuu ettei hirveästi netistä tietoa löydy. Onko helposti periytyvä ja onko voinut nyt vaan hypätä sukupolven yli?

Vastattu 12.2.2018

Hyvä kysyjä,

Hiustenlähtö voi johtua lukuisista eri syistä. Kuvaamasi oirekuva isoäidilläsi voisi edustaa harvinaista pälvikaljun muotoa, jossa pälvikalju leviää koko päänahan alueelle (alopecia totalis) tai jossa kaikki karvat irtoavat (alopecia uiversalis). Viimeksi mainituissa ennuste on vaikeampi kuin tavallisessa pälvikaljuisuudessa; spontaani tai hoidon aiheuttama hiusten uudelleen kasvu on harvinaisempaa ja tapahtuu myöhemmin. Pälvikaljuisuus kuuluu autoimmuunisairauksiin. Sitä pidetään monitekijäisenä, eli sen syntyyn vaikuttavat niin perintötekijät kuin ympäristötekijätkin. Erään tutkimuksen mukaan pälvikaljua sairastavan henkilön lapsilla on jossakin elämänsä vaiheessa n. 6%:n riski pälvikaljuun; eri pälvikaljujen tyypillä ei ollut tässä tutkimuksessa merkitystä riskin suhteen, ja kaikkia eri muotoja saattoi esiintyä samassa suvussa. Lastenlasten riskiä ei tutkimuksessa arvioitu, mutta se on edellistä pienempi. Jos isoäitisi on suvun ainoa pälvikaljua sairastava henkilö, oma sairastumisriskisi (mihin tahansa pälvikaljun tyyppiin) lienee lähellä väestön yleistä riskiä, joka on n. 2 %:n luokkaa.


 

Jätetty 30.1.2018

Liddlen syndrooma

Hei! Tyttärelläni todettiin vuosia sitten Liddlen syndrooma. Geenitestit koko viisihenkiselle perheelleni eivät kuitenkaan todentaneet sairautta. Hoitavan lääkärin mukaan Liddlestä on silti kyse ja tyttärelle aloitettiin lääkitys. Joitakin vuosia...

Hei!
Tyttärelläni todettiin vuosia sitten Liddlen syndrooma. Geenitestit koko viisihenkiselle perheelleni eivät kuitenkaan todentaneet sairautta. Hoitavan lääkärin mukaan Liddlestä on silti kyse ja tyttärelle aloitettiin lääkitys. Joitakin vuosia sitten yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa tuo lääkitys lopetettiin, koska liikuntaa lisäämällä laboratorioarvot normaalistuivat.
Itselläni, äidilläni sekä kahdella muulla lapsellani on korkeat verenpainearvot ja Liddlen mahdollisuus on monesti käynyt mielessä.
Sairautta todentavia näytteitä ei meiltä ole otettu, pitäisikö siis ottaa? Äidilläni on munuaisten toiminnassa ongelmia ja myös hänellä hyvin nuorena aloitettu verenpainelääkitys.
Voiko Liddle parantua kokonaan tai lieventyä, vai onko diagnoosi alun alkaenkin voinut olla väärä?

Kiitos vastauksista!

Vastattu 5.2.2018

 

Hyvä kysyjä,

Liddlen oireyhtymä on harvinainen perinnöllisen verenpainetaudin muoto. Yleensä vakava verenpainetauti todetaan nuorella iällä, varhaislapsuudesta nuoreen aikuisuuteen (alle 35- vuotiaana). Tietämättä tarkemmin tyttärellesi tehtyjen tutkimusten ja perheelle tehtyjen geenitutkimusten kattavuutta ei voi ottaa kantaa Liddlen oireyhtymän diagnoosin varmuuteen. Hoitamatta Liddlen oireyhtymä kuitenkin tyypillisesti johtaa sydän- ja verenkierto- sekä munuaiskomplikaatioihin, eikä ole itsestään paraneva. Taudille ominaiset elektrolyyttihäiriöt selvitetään veri- ja virtsakokeilla, joissa voidaan nähdä poikkeavuuksia kaliumin, reniinin, aldosteronin ja natriumin pitoisuuksissa. Näiden tutkiminen onnistuu perusterveydenhuollossa, ja on aiheellista suvun verenpainepotilaille, jos Liddlen oireyhtymää esiintyy suvussa. Kahden eri geenin mutaatioiden tiedetään aiheuttavan Liddlen oireyhtymää. Geenitestejä voidaan käyttää osana taudin diagnostiikkaa erikoissairaanhoidossa, johon Liddlen oireyhtymän diagnostiikka ja hoito kuuluvat.


 

 

Jätetty 23.1.2018

Ms-tauti

Hei! Meidän perheeseen on jostain syystä tullut monta MS-tauti tapausta. Ensin sairastui äitimme, parin vuoden päästä isosiskoni ja nyt viime vuonna myös minä sain diagnoosin. Ms-taudilla tiedetään olevan perinnöllinen alttius mutta kuinka yleistä...

Hei!
Meidän perheeseen on jostain syystä tullut monta MS-tauti tapausta. Ensin sairastui äitimme, parin vuoden päästä isosiskoni ja nyt viime vuonna myös minä sain diagnoosin. Ms-taudilla tiedetään olevan perinnöllinen alttius mutta kuinka yleistä on että näin monta lähisukulaista oikeasti sairastuu? Olisiko asiaa syytä tutkia genetiikan turvin, tai saattaisiko meidän perimästä kenties saada jotain arvokasta tietoa MS-taudin periytyvyydestä?

Vastattu 30.1.2018

Hyvä kysyjä,

Multippeliskleroosin eli MS-taudin taustalla vaikuttavat niin geenit kuin ympäristötekijätkin. Perinnöllistä alttiutta lisääviä geneettisiä variantteja on löytynyt jo kymmeniä - ellei satoja. Nämä ovat kuitenkin kaikki nimenomaan alttiutta enemmän tai vähemmän lisääviä, eivätkä yksinään sairastumisen määrääviä geenimuutoksia. Maailmassa on kuvattu paljonkin perheitä, joissa on enemmän kuin yksi sairastunut, mutta oman perheenne kaltainen tilanne, joka muistuttaa vallitsevaa periytymistä,  lienee silti erittäin harvinainen. MS-tautiin liitettyjä geneettisiä riskivariantteja tutkitaan maailmalla, mutta diagnostiikan kannalta geenitutkimuksilla ei toistaiseksi ole merkitystä. 


 

Jätetty 23.1.2018

Ehlers Danlosin oireyhtymän diagnoosin saaminen

Hei, Haluaisin saada tietoa kuinka on mahdollista saada diagnoosi Ehler-Danlosin oireyhtymästä tai saada tieto sen poissulkemiseksi? Avomieheni sisarella on todettu muutamia vuosia sitten EDS (tarkkaa alatyyppiä en tiedä) ja asia mietityttää...

Hei,
Haluaisin saada tietoa kuinka on mahdollista saada diagnoosi Ehler-Danlosin oireyhtymästä tai saada tieto sen poissulkemiseksi?
Avomieheni sisarella on todettu muutamia vuosia sitten EDS (tarkkaa alatyyppiä en tiedä) ja asia mietityttää miestäni ja minua, sillä tarkoituksenamme olisi yrittää lapsien hankkimista muutaman vuoden kuluessa. Taudin 50% periytyvyyden vuoksi haluaisimme ainakin tietää ennen lapsien hankkimista, että mikä tilanne on EDS:n suhteen.
Avomiehelläni on usein kipuja esimerkiksi nilkoissa ja säärissä sekä toisinaan koko kehossa. Hänen ihonsa on myös todella pehmeä, vaikka ei venykään kovin paljon. Lisäksi hänelle muodostuneet arvet eivät parane kovin hyvin.
Hän on maininnut työterveydessä näistä oireista ja huolistaan mutta asiaa ei ole kuunneltu sen tarkemmin. Kuinka olisi siis mahdollista päästä eteenpäin mahdollisen diagnoosin selvittämiseksi?

Vastattu 30.1.2018

Hyvä kysyjä,

Ehlers-Danlos -oireyhtymästä erotetaan useampia alatyyppejä, jotka poikkeavat toisistaan kliiniseltä kuvaltaan sekä diagnostiikaltaan. Osassa voidaan diagnostiikan apuna käyttää geenitutkimuksia, kun taas esim. varsin tavallisessa hypermobiliteettioireyhtymässä (Ehlers-Danlos -oireyhtymä tyyppi III) diagnoosi on puhtaasti kliininen, ja tauti voidaan diagnostisoida perusterveydenhuollossa. Mikäli avomiehesi sisarella on tutkimuksissa todettu jokin Ehlers-Danlos -oireyhtymään liittyvä geenivirhe, on avomieheltäsi mahdollista tutkia kyseinen geenivirhe diagnostisessa mielessä. Tällöin hän voi hakeutua yliopistosairaalan perinnöllisyyspoliklinikalle geenitutkimukseen. Vaikka geenivirhettä ei avomiehesi sisarella olisi todettukaan, on hänen saamansa diagnoosi (alatyyppi) silti avomiehesi diagnostiikan kannalta merkityksellinen. Perusterveydenhuollon lääkäri voi arvioida avomiehesi sisaren diagnoosin sekä avomiehesi kliinisten löydösten perusteella, onko syytä epäillä avomiehelläsi hänen sisarensa saamaa diagnoosia, ja tarvitaanko esim. jatkotutkimuksia erikoissairaanhoidossa.


 

Jätetty 18.12.2017

Neurofibromatoosi 2 (NF2)

Hei, Isäni puolen suvussa on todettu/tutkittu akustikusneurinoomaa. Nyt suvussamme todettiin geenivirhe. Isäni äidiltä ja hänen sisaruksiltaan kasvain leikattu jo vuosia sitten, jolloin aihe oli uusi ja jota tuolloin aloitettiin tutkia tarkemmin....

Hei,
Isäni puolen suvussa on todettu/tutkittu akustikusneurinoomaa. Nyt suvussamme todettiin geenivirhe. Isäni äidiltä ja hänen sisaruksiltaan kasvain leikattu jo vuosia sitten, jolloin aihe oli uusi ja jota tuolloin aloitettiin tutkia tarkemmin. Isäni ja hänen sisarukset ( 4 ) ovat käyneet aikoinaan n. 20v. sitten tutkimuksissa, johon olisi ollut mahdollista osallistua myös lapset. En tuolloin katsonut asiaa aiheelliseksi, mutta nyt vanhemman iän myötä, tiedustelisinkin olisiko mahdollista päästä tutkimuksiin/kuvauksiin. Kyseistä kasvainta on todettu isäni äidin puolelta jo vuosia sitten. Iän myötä itselläni on lisääntynyt huimausoireet ja tinnitus korvissa. Pahoinvointi on erittäin herkässä matkoilla. Kuuloa on tutkittu ja kuulon alenemista on todettu hiukan. Itseäni kiusaa eniten huimaava olo, johon ei löydy järkevää selitystä. Isälläni ei tuolloin kasvainta löydetty, mutta vanhemmalla siskolla kasvit todettiin molemmilla puolilla. Veljelläkään ei tuolloin kasvia löydetty, mutta nyt hänen lapsellaan (serkullani) tauti todettiin (leikattu jo). Eli uutena tietona on saatu, että kyseinen kasvain voi ilmeisesti hypätä sukupolven yli. Isääni en todennäköisesti enää tutkimuksiin saa, mutta itse olisin valmis saamaan jotain vastausta outoon oloon. Ystävällisin terveisin, odotellen pikaista vastaustanne.

Vastattu 29.12.2017

Hyvä kysyjä,

Neurofibromatoosi 2 (NF2) aiheutuu NF2 -geenin erilaisista mutaatioista. Sairaus periytyy vallitsevasti, ja lähes kaikki geenivirheen perineet saavat oireita jossakin vaiheessa elämäänsä. Oireet ja sairastumisikä vaihtelevat kuitenkin paljon. Mutaation tyyppi voi vaikuttaa oireisiin ja sairastumisikään.  Oman tilanteesi selvittämiseksi voit hakeutua yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikköön perinnöllisyysneuvontaan, jonka yhteydessä myös geenitutkimus on mahdollista järjestää. Neurofibromatoosi 2 (NF2) aiheutuu NF2 -geenin erilaisista mutaatioista. Sairaus periytyy vallitsevasti, ja lähes kaikki geenivirheen perineet saavat oireita jossakin vaiheessa elämäänsä. Oireet ja sairastumisikä vaihtelevat kuitenkin paljon. Mutaation tyyppi voi vaikuttaa oireisiin ja sairastumisikään.  Oman tilanteesi selvittämiseksi voit hakeutua yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikköön perinnöllisyysneuvontaan, jonka yhteydessä myös geenitutkimus on mahdollista järjestää. 


 

Jätetty 15.12.2017

schwannomatosis

Hei, miehelläni on todettu 15 vuotiaana schwannomatosis ja on siis nyt 24, tällä hetkellä viimeinen tuumor leikkaus edessä, koska uusia ei ole vielä tullut. Ja perheenlisäys on mielessä kun tilanne stabiili. Kysymys siis on, että schwannomatosiksen...

Hei, miehelläni on todettu 15 vuotiaana schwannomatosis ja on siis nyt 24, tällä hetkellä viimeinen tuumor leikkaus edessä, koska uusia ei ole vielä tullut. Ja perheenlisäys on mielessä kun tilanne stabiili. Kysymys siis on, että schwannomatosiksen periytyvyys on kuulemma 50-50 ja selviää lapsivesi tutkimuksista. Pitääkö tämä paikkansa ja millä raskausviikolla sen saisi selville? Itse sairaudesta löytyy hyvin vähän tietoa netistä, koska on sen verran harvinainen. Kiitos vastauksesta.

Vastattu 30.12.2017

Hyvä kysyjä,

Schwannomatoosille voivat altistaa geenivirheet ainakin kahdessa eri geenissä. Vain osa tapauksista on perinnöllisiä; perinnöllisena esiintyessään alttius schwannomatoosille periytyy vallitsevasti, mutta penetranssi on alentunut (kaikki geenivirheen perineet eivät sairastu) ja taudinkuva vaihtelee paljon. Raskaudenaikaiset geenitutkimukset ovat mahdollisia siinä tapauksessa, että perheen sairastuneen henkilön geenivirhe on voitu tunnistaa. Tällöin kyseistä geenivirhettä voidaan tutkia joko istukkanäytteestä raskausviikoilla 11-13 tai lapsivesitutkimuksella 15. raskausviikosta alkaen. Suosittelen teille hakeutumista perinnöllisyysneuvontaan, jossa sairauteen ja mm. geenitutkimuksiin liittyviä asioita voidaan käydä omalla kohdallanne tarkemmin läpi. Miehesi voi pyytää lähetteen yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikköön omalta lääkäriltään, neuvontaan voitte halutessanne osallistua yhdessä.


 

Jätetty 14.12.2017

Hemokromatoosi ja nivelvaivat

Kuinka vaikea on hemokromatoosi potilaan nielvaiva pahimmillaan? voiko kipuja helpottaa mitenkään?

Kuinka vaikea on hemokromatoosi potilaan nielvaiva pahimmillaan? voiko kipuja helpottaa mitenkään?

Vastattu 11.1.2018

Hyvä kysyjä,

Hemokromatoosin aiheuttamat oireet vaihtelevat huomattavasti potilaasta toiseen; joskus oireita ei ilmene juuri lainkaan, toisinaan ne ovat voimakkaita ja alkavat suhteellisen nuorena. Nivelvaivat kuuluvat tavallisimpiin hemokromatoosin oireisiin, ne muistuttavat nivelrikkoa ja niitä esiintyy noin puolella sairastuneista. Nivelmuutoksia kehittyy usein rystysiin, ranteisiin, olka- ja nilkkaniveliin, jotka eivät ole nivelrikossa tyypillisiä paikkoja. Hemokromatoosin hoitoon käytettävät venesektiot eivät vaikuta jo syntyneisiin nivelmuutoksiin. Oireiden hoidossa voidaan käyttää erilaisia lääkkeitä, toisaalta joissakin tilanteissa myös tekonivelleikkaus voi tulla kyseeseen. Niveloireiden syyn varmistamisen ja oireiden hoidon valinnan osalta paras asiantuntija on reumalääkäri.  


 

Jätetty 14.12.2017

tubb5

moikka saimme diagnoosin lapsestamme eli tällainen kun tubb5, ei tahdo löytyä mistään tietoa, olisiko teillä tietoa mistä on kyse, puhutaan todella harvinaisesta.

moikka saimme diagnoosin lapsestamme eli tällainen kun tubb5, ei tahdo löytyä mistään tietoa, olisiko teillä tietoa mistä on kyse, puhutaan todella harvinaisesta.

Vastattu 18.12.2017

 Hyvä kysyjä,

TUBB5 ei ole sairauden nimi vaan geenin symboli. Kyseisen geenin eilaisten virheiden eli mutaatioiden on kuvattu liittyvän mm. keskushermoston kehitykseen ja ihon poimuttumiseen. Lapsenne geenitutkimus lienee tehty hänen oireidensa ja/tai löydöstensä syyn selvittämiseksi. Geenitutkimuksen tuloksen tulkintaa varten on syytä hakeutua perinnöllisyysneuvontaan yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikköön, johon saatte - tai olette ehkä jo saaneet - lähetteen lastanne hoitaneelta lääkäriltä.


 

Jätetty 13.12.2017

Cdkl5

Tyttärellämme todettiin geenivirhe cdkl5 geenissä. Mitä se tarkoittaa? Mitä tästä seuraa?

Tyttärellämme todettiin geenivirhe cdkl5 geenissä. Mitä se tarkoittaa? Mitä tästä seuraa?

Vastattu 1.1.1970

Hyvä kysyjä,

CDKL5-geenin mutaatioita on todettu sairauksissa tai oireyhtymissä, joille yhteistä ovat keskushermoston löydökset ja/tai oireet, esimerkiksi epilepsia. Oirekuvien kirjo on laaja eikä pelkän geenin nimen perusteella voi ennustaa taudinkuvaa. Tyttärenne tilanteen mahdollisimman perusteelliseksi läpikäymiseksi on syytä hakeutua perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle, jonne saatte lähetteen tytärtänne hoitaneelta lääkäriltä.


 

Jätetty 4.12.2017

x-kromosomissa periytyvä sairaus

Minulla on edessä HSP-sairauksien periytymistavat. Kaaviossa on virheellisen geenin kantaja (nainen) ja terve (mies). Heille on syntynyt terveitä lapsia 3 (2 poikaa, yksi tytär), yksi sairas lapsi (poika) ja yksi sairaan geenin kantaja (tyttö)....

Minulla on edessä HSP-sairauksien periytymistavat. Kaaviossa on virheellisen geenin kantaja (nainen) ja terve (mies). Heille on syntynyt terveitä lapsia 3 (2 poikaa, yksi tytär), yksi sairas lapsi (poika) ja yksi sairaan geenin kantaja (tyttö). Seuraavassa polvessa sairaan (mies) ja terve (nainen) jälkeläisinä on 3 lasta, joista 2 tervettä (poika ja tyttö) sekä yksi sairaan geenin kantaja (tyttö). Miten sairaalla miehellä sekä terveellä naisella voi olla ilman geenivirhettä oleva tytär, jos sairaus on x-kromosomissa periytyvä sairaus?

Vastattu 15.12.2017

Hyvä kysyjä, 

Olet aivan oikeassa, jos tauti periytyy X-kromosomaalisesti, niin sairaan miehen kaikki tyttäret ovat kantajia.

Mainitsemasi kaavio pitäisi tietenkin korjata.


 

 

Jätetty 27.11.2017

Idiopaattisen keuhkofibroosin (IPF:n) periytyvyys

Hei, Haluaisin tiedustella idiopaattisen keuhkofibroosin (ipf) periytyvyyttä. Isäni menehtyi tautiin 70-vuotiaana ja enoni (äidin veli) sairastaa työperäistä keuhkofibroosia. Olen 35-vuotias nainen ja äidin puoleisessa suvussa ennenaikaista...

Hei,
Haluaisin tiedustella idiopaattisen keuhkofibroosin (ipf) periytyvyyttä. Isäni menehtyi tautiin 70-vuotiaana ja enoni (äidin veli) sairastaa työperäistä keuhkofibroosia. Olen 35-vuotias nainen ja äidin puoleisessa suvussa ennenaikaista harmaantumista, myös itsellä jo tässä iässä. Luin artikkelin josta ymmärsin että tämä voisi kasvattaa sairastumusriskiä, samoin suolahapon valuminen keuhkoihin. Tätäkin oiretta on refluksin myötä. Isääni hoitanut keuhkolääkäri ei ottanut kantaa perinnöllisyyteen. Kiitos vastauksesta jo etukäteen!

Vastattu 11.12.2017

Hyvä kysyjä,

Idiopaattinen keuhkofibroosi  (IPF)on harvinainen keuhkosairaus, jonka aiheuttaja on tuntematon. Diagnoosia tehtäessä suljetaan pois tunnetuista syistä syntyneet, muun tyyppiset keuhkofibroosit, kuten asbestoosi, johon voisi viitata mainintasi enosi työperäisestä keuhkofibroosista. Hiusten harmaantuminen ei korreloi idiopaattiseen keuhkofibroosiin, eikä refluksitauti aiheuta sitä. Kirjallisuudessa on kuvattu joitakin suvuittain esiintyneitä tapauksia, mutta näiden osuus lienee korkeintaan noin prosentin luokkaa kaikista potilaista.


 

Jätetty 13.11.2017

Hypofosfatemia?

7 vuotiaalla tytölläni olisi viitteitä labratulosten perusteella hypofosfatemiaan. Hänen kasvunsa on aina ollut hidasta -2-3 käyrillä ja viimeisen vuoden ollut kovia jalkakipuja, mutta kasvupyrähdyksiä ei ole ollut. Nyt syksyn ajan on valittanut...

7 vuotiaalla tytölläni olisi viitteitä labratulosten perusteella hypofosfatemiaan.
Hänen kasvunsa on aina ollut hidasta -2-3 käyrillä ja viimeisen vuoden ollut kovia jalkakipuja, mutta kasvupyrähdyksiä ei ole ollut.
Nyt syksyn ajan on valittanut huonoa oloa ja oksennellut harvase ilta. Paino ei ole koskaan noussut paljoa vaikka on syönyt hyvin. Kognitiivinen kehitys iänmukaista, mutta kömpelö. Onko kyse jostain muusta, vai viittaavani oireet hypofosfatemiaan ja kannattaa hakeutua tutkimuksiin?

Vastattu 28.11.2017

Hyvä kysyjä,

Kertomasi perusteella ei ole mahdollista ottaa kantaa tyttäresi oireiden taustaan. Hypofosfatemia eli alhainen veren fosfaattipitoisuus voi johtua lukuisista erilaisista syistä. Näihin kuuluu myös useita perinnöllisiä fosfaattiaineenvaihdunnan häiriöitä, osaan voi liittyä mm.  kasvun hidastumaa ja luustokipuja. Matala fosfaattiarvo edellyttää jatkotutkimuksia, jotka voidaan käynnistää perusterveydenhuollossa, josta voidaan tarvittaessa tehdä lähete  myös erikoissairaanhoitoon.


 

Jätetty 16.10.2017

Perinnöllinen gelsoliiniamyloidoosi

Minulla on mainittu tauti. Tyttäreni haluaisi tietää, onko hänellä se. (Oireethan tulevat vasta n.40 vuotiaana) Tiedän, että sen voi testata, mutta en sitä, missä geenitestin voi suorittaa, ja tarvitaanko siihen joku lähete.

Minulla on mainittu tauti. Tyttäreni haluaisi tietää, onko hänellä se. (Oireethan tulevat vasta n.40 vuotiaana) Tiedän, että sen voi testata, mutta en sitä, missä geenitestin voi suorittaa, ja tarvitaanko siihen joku lähete.

Vastattu 26.10.2017

Hyvä kysyjä,

Perinnöllinen gelsoliiniamyloidoosi eli Meretojan tauti on suomalaiseen tautiperintöön kuuluva, iän myötä etenevä sairaus, joka ilmenee yleisimmin silmä-, hermo- ja iho-oirein. Tauti johtuu gelsoliinigeenin mutaatiosta; suomalaisilla potilailla esiintyvä mutaatio merkitään c.640G>A. Tauti periytyy autosomissa vallitsevasti. Kliinisen diagnoosin tekee usein silmälääkäri tyypillisiin sarveiskalvomuutoksiin perustuen. Täysin oireettoman, sukuhistoriansa perusteella sairastumisriskissä olevan henkilön molekyyligeneettinen tutkimus, ns. ennakoiva geenitutkimus, on mahdollista toteuttaa, mikäli suvun geenivirhe on molekyyligeneettisesti varmistettu. Tällöin tutkimukseen hakeudutaan perinnöllisyysneuvonnan kautta, jota on tarjolla yliopistollisissa keskussairaaloissa. Perinnöllisyysneuvontaan voi pyytää lähetteen esimerkiksi omalta terveyskeskuslääkäriltään.


 

Jätetty 21.9.2017

Opmd

Hei. Olisin halunnut kysyä sairaudestani sen verran, että onko meitä suomessa kuinka paljon diagnisoitu jotka sairastavat opmd lihassairautta. Mistä voisi saada enemmän tietoa sairaudesta?

Hei. Olisin halunnut kysyä sairaudestani sen verran, että onko meitä suomessa kuinka paljon diagnisoitu jotka sairastavat opmd lihassairautta. Mistä voisi saada enemmän tietoa sairaudesta?

Vastattu 27.9.2017

Hyvä kysyjä, sinun kannattaa ottaa yhteyttä Lihastautiliiton diagnoosineuvontaan (puh. 050 572 2784). Lihastautiliitolla on myös puhelinlääkäripalvelu, seuraavan kerran perjantaina 29.9.17, klo 13-15, puh. 044 0480 100.

 

 

 

Jätetty 7.9.2017

Triple-X kromosomi

Otsikko: Triple-X kromosomi Kysymys: Olen 49- vuotias nainen ja haluaisin saada varmuuden onko minulla triple-x kromosomi. Olen sisaruksiani selvästi pidempi ja pikkusormeni kärjet kaartuvat selvästi sisään päin. Koulussa biologian tunnilla...

Otsikko: Triple-X kromosomi

Kysymys: Olen 49- vuotias nainen ja haluaisin saada varmuuden onko minulla triple-x kromosomi. Olen sisaruksiani selvästi pidempi ja pikkusormeni kärjet kaartuvat selvästi sisään päin. Koulussa biologian tunnilla muistan kun porukalla katseltiin käyriä sormiani ja opettaja sanoi jotenkin että tuo on geeneissä. Oppiminen on tökkinyt tavalla ja toisella vuosien varrella. Miten voisin saada varman diagnoosin?

Vastattu 4.9.2017

Hyvä kysyjä,

Triple X tarkoittaa tilannetta, jossa naisella on yksi ylimääräinen X-kromosomi; tällöin karyotyyppi eli kromosomisto merkitään 47,XXX. Kyseinen kromosomipoikkeavuus on monasti varsin vähäoireinen, ja arvellaankin, että suuri osa Triple X -tytöistä jää diagnosoimatta. Tyypillisimillään Triple X -tyttö on ulkonäöltään normaali, hieman pitkäkasvuinen perheeseensä nähden, lisäksi oppimisessa ja erityisesti kielellisessä kehityksessä voi esiintyä vaikeuksia. Niin tässä kuin lukuisissa muissakin oireyhtymissä voi esiintyä klinodaktyliaa (sormen pysyvä taipuneisuus sivuttaissuuntaan), joka on varsin yleinen löydös myös muussa väestössä.

Triple X voidaan diagnosoida perinteisellä kromosomitutkimuksella tai  jollakin muulla sukukromosomien lukumäärän paljastavalla genetiikan laboratorion tutkimuksella (esim. FISH-tutkimus), jotka tehdään verinäytteestä. Tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete.


 

Jätetty 17.8.2017

Prader-willi, seuranta ja hormonihoidot

Tällä hetkellä 41-vuotias nainen, jolla Prader-Willi syndrooma. Missään vaiheessa ei ole saanut kasvuhormonihoitoa, eikä hormonikorvaushoitoja. Primaariamenorrea. Massiivinen ylipaino. Onko aiheellista enää tässä vaiheessa aloittaa...

Tällä hetkellä 41-vuotias nainen, jolla Prader-Willi syndrooma. Missään vaiheessa ei ole saanut kasvuhormonihoitoa, eikä hormonikorvaushoitoja. Primaariamenorrea. Massiivinen ylipaino.
Onko aiheellista enää tässä vaiheessa aloittaa hormonikorvaushoitoa luuston ja mahdollisten hyvien kardiovaskulaaristen vaikutusten vuoksi? Edeltävästi toki tarkistetaan luuston tiheysmittaukset ja varmistetaan, ettei vasta-aihetta hormonikorvaushoidolle (trombi, yms)

Vastattu 28.8.2017

Hyvä kysyjä,

Prader-Willi -oireyhtymässä suositellaan aikuisille luuntiheysmittausta mahdollisen osteoporoosin arvioimiseksi. Luuntiheysmittauksen lisäksi suositellaan myös mm. kilpirauhas- ja verensokeriarvojen tutkimista aika ajoin. Hormonikorvaushoitoa harkittaessa otetaan huomioon em. tutkimusten lisäksi myös kaikki muut päätökseen vaikuttavat seikat. Tämän kokonaisarvion tekee aina lääkäri kunkin potilaan kohdalla yksilöllisesti.


 

Jätetty 16.8.2017

Millä todennäköisyydellä tauti periytyy? (ALS-FTD)

Kysymys koskee vaimoani. Hänen isänsä kuoli FTD-Als tautiin 59 vuotiaana. Suvussa ei ole ollut muita vastaavia tapauksia aikaisemmin. Netistä kun tutkin taudin periytyvyyttä, saan käsityksen että vaimoni sairastuisi vastaavaan tautiin...

Kysymys koskee vaimoani.

Hänen isänsä kuoli FTD-Als tautiin 59 vuotiaana.

Suvussa ei ole ollut muita vastaavia tapauksia aikaisemmin.

Netistä kun tutkin taudin periytyvyyttä, saan käsityksen että vaimoni sairastuisi vastaavaan tautiin jossain vaiheessa. Onko se näin yksiselitteistä?

Miten suurella todennäköisyydellä hän perii ko. Taudin?

Vastattu 18.8.2017

Hyvä kysyjä,

Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on etenevä motoneuronisairaus, joka aiheuttaa tahdonalaisen lihaksiston surkastumista. Frontotemporaalidementia (FTD) on aivojen rappeumasairaus, joka voi liittyä ALSiin. C9orf72-nimisen geenin mutaatio aiheuttaa vallitsevasti periytyvää ALS-tautia, FTD-tautia sekä ALSin ja FTD:n yhdistelmää (FTD-ALS). Vallitseva periytyminen tarkoittaa, että geenivirheen kantajan kullakin lapsella on 50%:n riski periä sama geenivirhe, toisaalta yhtä suuri todennäköisyys olla sitä perimättä. Taudinkuva vaihtelee potilaiden välillä; osalla potilasta todetaan vain joko ALS:n tai FTD:n oireita, osalla molempia. Geenivirheen penetranssi ei ole täydellinen, eli kaikille sen kantajille ei tule oireita.


 

Jätetty 31.7.2017

Omfaloseele

Niskapoimu-ultrassa sikiöllä todettiin napanuoratyrä, omfaloseele. Emme saaneet tästä tarkempaa tietoa, vaan odotetaan tarkempaan ultraan neljän viikon päähän. Esiintyykö omfaloseele yksittäisenä epämuodostumana, vai liittyykö siihen muita...

Niskapoimu-ultrassa sikiöllä todettiin napanuoratyrä, omfaloseele. Emme saaneet tästä tarkempaa tietoa, vaan odotetaan tarkempaan ultraan neljän viikon päähän. Esiintyykö omfaloseele yksittäisenä epämuodostumana, vai liittyykö siihen muita kehityshäiriöitä ja miten ne vaikuttavat syntyvään lapseen?

Vastattu 16.8.2017

Hyvä kysyjä,

Omfaloseele eli napanuoratyrä esiintyy noin puolessa tapauksista yksittäisenä löyöksenä ja vastaavasti noin puolella tapauksista on lisäksi muita löydöksiä. Omfaloseele voi liittyä mm. erilaisiin kromosomipoikkeavuuksiin tai oireyhtymiin, joita on lukuisia erilaisia ja vakavuusasteeltaan eriasteisia, joten myös niiden vaikutukset lapseen ovat hyvinkin erilaisia eri tapauksissa. Ultraäänikontrollitutkimuksella - ja mahdollisilla muilla jatkotutkimuksilla - asiaa pyritään selvittämään lisää, joten toivottavasti saattekin tuolloin tarkempia arvioita omasta tilanteestanne.  


 

Jätetty 29.7.2017

5 Kromosomissa deleetio (Cri-du-chat)

Hei! Pojallani on kehitysviivästymätutkimuksissa todettu interstitiaalinen 1,0 Mb suuruinen deleetio alueella 5p 15.33. Onkohan tietoa, mistä voisin saada tietoa lisää 5:n kromosomi alueen osittaisista deleetioista. Toisella pojalla myös...

Hei!
Pojallani on kehitysviivästymätutkimuksissa todettu interstitiaalinen 1,0 Mb suuruinen deleetio alueella 5p 15.33.
Onkohan tietoa, mistä voisin saada tietoa lisää 5:n kromosomi alueen osittaisista deleetioista. Toisella pojalla myös monimuotoinen kehityshäiriö, hänen kromosomisto tutkittiin vuonna 2004 ja todettiin normaaliksi. Onko kromosomitutkimus tarkentunut tuosta ajasta vai onko mahdollista, että hänelläkin on sama deleetio?

Vastattu 8.9.2017

Hyvä kysyjä,  (Pahoittelemme vastausviivettä!)

Kun toisesta 5-kromosomista puuttuu lyhyt haara osittain tai kokonaan, on kyseessä 5p-deleetio-oireyhtymä eli Cri-du-chat – oireyhtymä (CDC). Cri du chat on ranskaa ja tarkoittaa kissan ääntelyä. Oireyhtymä on saanut nimensä siitä, että imeväisiässä lapsen ääni on kimeä, kissanpojan naukunaa muistuttava. Muita tyypillisiä piirteitä ovat lievä pienikasvuisuus, pienipäisyys ja kehitysvamma. Eri elinten synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia voi esiintyä, mutta niitä on vähemmän kuin yleensä kromosomioireyhtymissä.

Deleetion (häviämän) koko vaikuttaa oirekuvaan.  Sinun lapsesi tapauksessa häviämä on hyvin pieni (1Mb) verrattuna yleisimpiin deleetiokokoihin (10-45 Mb), jolloin myös lapsesi oireet todennäköisesti ovat lievempiä tavalliseen 5p-deleetio-oireyhtymään verrattuna. 

Yhden megaemäksen kokoinen (1Mb) muutos on niin pieni, ettei sitä voida todeta tavallisessa kromosomitutkimuksessa eikä välttämättä myöskään yhden koettimen varassa tehdyssä FISH-tutkimuksessa. Mikäli toisen lapsesi tutkimus on tätä tasoa, niin hänestä pitäisi tehdä samanlainen molekyylikaryotyypitys (MK-tutkimus) kuin diagnosoidusta pojastasi. Molekyylikaryotyypitys otettiin laajemmin käyttöön Suomessa vasta vuoden 2007 jälkeen.

Suosittelen kääntymistä alueenne perinnöllisyysklinikan puoleen jolloin aiheeseen erikoistunut perinnöllisyyslääkäri voi paneutua tarkemmin juurin teidän lapsenne oirekuviin, ennusteisiin, tutkimustarpeisiin ja perinnöllisyyteen.  Ellette ole jo jonkun perinnöllisyylääkärin asiakkaita, niin suosittelen kääntymään alueenne yliopistosairaalan perinnöllisyysyksikön puoleen. Vastaanotolle tarvitaan lähete, jonka voi kirjoittaa esimerkiksi terveyskeskuslääkärinne.

5p-deleetio- oireyhtymästä on saatavana paljonkin tietoa, mutta yleisimmin käsitellään suurempia deleetioita kun 1Mb. Suomeksi löytyy tekstiä Norio-keskuksen sivuilta (http://www.norio-keskus.fi/tietoa/tietolehtiset/cri-du-chat-oireyhtyma.html). Norio-keskuksen kautta voi myös löytyä sopiva vertaistukiryhmä (Vertaistoiminnan koordinaattori Sanna Kalmari, sanna.kalmari@rinnekoti.fi 044 7700 146) 


 

Jätetty 27.7.2017

xxy miehen hedelmällisyys

Hei, onko nuorehkolta xxy mieheltä (alle 30v) mahdollista pakastaa siittiöitä, jos niitä löytyy biopsialla? Lukemani mukaan mahdollisuudet siittiöiden olemassaoloon laskevat iän myötä xxy-miehillä. Lastenhankinta ei ole vain vielä ajankohtaista...

Hei,

onko nuorehkolta xxy mieheltä (alle 30v) mahdollista pakastaa siittiöitä, jos niitä löytyy biopsialla? Lukemani mukaan mahdollisuudet siittiöiden olemassaoloon laskevat iän myötä xxy-miehillä. Lastenhankinta ei ole vain vielä ajankohtaista ja huolettaa, että siittiöitä ei enää siinä vaiheessa ole, kun se päivä koittaa. Olisiko siis julkisella puolella mahdollista etsiä ja säilöä sukusoluja tulevaisuutta varten? Kauanko siittiöt säilyvät?

Vastattu 8.9.2017

Hyvä kysyjä (Pahoittelut vastausviiveestä!)

Suurin osa XXY-miehistä on hedelmättömiä, eli häiriintyneen siittiöiden tuotannon vuoksi he eivät voi saada omia lapsia. Ilman siemennestetutkimusta on kuitenkin mahdoton varmuudella arvioida hedelmöityskykyä. Tällä alueella tutkimus etenee nopeasti ja hoitavan lääkärin kanssa on hyvä keskustella, nyt kun pohdit hedelmällisyyteen liittyviä kysymyksiä. Vasta jos testeissä todetaan, että siemennesteesi on hedelmöityskykyistä, voidaan selvittää mahdollista säilömistä tulevaisuutta ajatellen. Tässä vaiheessa suosittelen, että otat yhteyttä lapsettomuusklinikkaan asian selvittämistä varten. 

Jätetty 27.7.2017

Beckwith-Wiedemannin oireyhtymä

Minulla on diagnosoitu lapsena Beckwith-Wiedemann-syndrooma. Pääasiallisena oireena oli synnynnäinen omphalocele ja lisäksi ilmeisesti kieleni on kenties ollut hieman suurehko. Sisäelinteni kehitystä seurattiin säännöllisesti lapsuuteni ajan, mutta...

Minulla on diagnosoitu lapsena Beckwith-Wiedemann-syndrooma. Pääasiallisena oireena oli synnynnäinen omphalocele ja lisäksi ilmeisesti kieleni on kenties ollut hieman suurehko. Sisäelinteni kehitystä seurattiin säännöllisesti lapsuuteni ajan, mutta mitään poikkeavaa ei ilmennyt. En ole huomannut, että syndrooma olisi vaikuttanut elämääni millään tavalla lapsuuden seurantojen ja omphalocelen vaatimien vatsan alueen leikkausten jälkeen. Diagnoosia ei ole koskaan varmennettu minkäänlaisilla testeillä. Onko olemassa testejä, joiden avulla diagnoosiin olisi saatavilla varmistus? Minulla ja miehelläni olisi toiveissa perheenlisäys muutaman vuoden sisällä, onko raskaus mahdollinen Beckwith-Wiedemannin syndroomasta huolimatta vai onko syndrooma esteenä raskaudelle tai eikö raskautta suositella? Minkälaisia asioita tulisi ottaa syndrooman näkökulmasta huomioon perheenlisäystä suunniteltaessa? Millä todennäköisyydellä Beckwith-Wiedemannin syndrooma periytyisi lapselleni? Onko lapsuuden omphalocele esteenä raskaudelleni, tai voiko se vaikuttaa jollain tavalla raskauteen tai aiheuttaa komplikaatioita? Suurkiitokset vastauksesta jo etukäteen.

Vastattu 15.8.2017

Hyvä kysyjä,

Beckwith-Wiedemannin oireyhtymään (BWS) liittyy varhaisvaiheen suurikokoisuutta, joka ilmenee usein jo vastasyntyneenä, mutta tasaantuu n. 8-vuotiaana. Muita oireita tai löydöksiä voivat olla mm. hypoglykemia (verensokerin mataluus) vastasyntyneenä, hemihyperplasia (vartalon ja/tai raajojen toispuoleinen lisääntynyt kasvu), kielen suurikokoisuus ja/tai napatyrä (omfaloseele). BWS aiheutuu erilaisista epigeneettisistä ja/tai geneettisistä muutoksista, joista seuraa kromosomin 11p15.5-alueen leimautuneiden geenien säätelyn häiriintyminen. Kaikilta potilailta ei ole osoitettavissa em. muutoksia, joten negatiivinen testitulos ei sulje pois diagnoosia. Periytymistodennäköisyys riippuu edellä mainitusta BWS:n aiheuttanesta syystä ja vaihtelee vähäisestä 50 prosenttiin. Suosittelen sinulle (ja puolisollesi) perinnöllisyysneuvontaa asian tarkempaa läpikäymistä varten ja halutessasi geneettisten testausten käynnistämistä ajatellen. Sen myötä päästään myös mahdollisesti tarkempaan arvioon BSW:n uusiutumisriskin osalta kohdallasi.

Raskauteen liittyvissä kysymyksissä on viisainta keskustella gynekologin kanssa; tärkeää on tarkoin perehtyä tehtyihin toimenpiteisiin ym. taustatietoihin.


 

Jätetty 23.7.2017

CDA1

Hei! Minulla on parinkymmen vuoden ajan verenkuvassa näkynyt punasolujen arvoissa epätavallisuutta. (B- eryt 3,4, B-Hkr 0,34, E-MCV 98, E-MCH 34) Parina viime vuotena myös hemoglobiini on alarajoilla tai vähän sen alapuolella 115) Nyt minulle on...

Hei!
Minulla on parinkymmen vuoden ajan verenkuvassa näkynyt punasolujen arvoissa epätavallisuutta. (B- eryt 3,4, B-Hkr 0,34, E-MCV 98, E-MCH 34) Parina viime vuotena myös hemoglobiini on alarajoilla tai vähän sen alapuolella 115)
Nyt minulle on tehty tarkempia verikokeita ja lääkäri epäilee makrosytääristä anemiaa. Luin terveyskirjastosta CDA1:stä ja tekstissä kerrotaan, että siihen liittyisi sydänviat ja munuaisten epämuodostumat. Minulla oli Ductus botalli, joka leikattiin kun olin 7-vuotias. Vanhemmalla pojallani on myös leikattu/korjattu Ductus botalli. Hänellä on myös dublex munuaiset. Nuoremmalla pojallani on Vsd, jota ei tarvinnut leikata sen pienuuden vuoksi. Sisaruksillani ei ole sydänvikoja eikä myöskään suuriä punasoluja näy verikokeissa. Minulla ja pojillani todettiin kolme vuotta sitten oireeton keliakia, joka minulla ehti aiheuttaa osteoporoosin. Sisaruksillani tai heidän lapsillaan ei ole mitään näistä sairauksista ja edesmenneillä vanhemmillanikaan ei tiettävästi tosin nyt jälkeenpäin voidaan epäillä. Äitinikin, jolla voisi olla ollut tämä poikkeavuus, eli 86-vuotiaaksi. Minusta kuullostaa epäuskottavalta, että jos ohutsuolessa olisi jatkuva tulehdus noin kauan, olisi oireita hänelle tullut. Hän sairastui osteoporoosiin n. 78vuotiaana.
Kysyisin nyt voiko keliakia liittyä tähän anemian muotoon ja yleensä liittyvätkö nämä sairaudet toisiinsa ja ennen kaikkea onko varma, että nämä sairaudet tulevat periytymään poikieni tuleville lapsille?
Kiitos vastauksestanne.😊

Vastattu 15.8.2017

Hyvä kysyjä,

Kertomasi perusteella en voi ottaa kantaa verenkuvapoikkeavuuksiesi taustalla olevaan syyhyn, vaan tarkan diagnoosin suhteen suosittelen hematologian erikoisläääkäriä.

Mainitsemasi CDA 1 eli synnynnäinen dyserytropoieettinen anemia tyyppi 1 on peittyvästi periytyvä sairaus, jossa tyypillisesti sairaiden lasten vanhemmat ovat oireettomia geenivirheen kantajia. Tähän sairauteen on kuvattu liittyneen raajapoikkeavuuksia, ja yksittäistapauksissa on todettu sydämen kammioiden väliseinämäaukko (VSD).

Keliakia ei liity kyseiseen sairauteen. Keliakiaa sairastavien henkilöiden lähisukulaisten riski sairastua keliakiaan on jonkin verran kohonnut, samoin on tilanne myös synnynnäisissä sydänpoikkeavuuksissa, mutta 100%:n  todennäköisyydellä sairaudet eivät missään  nimessä periydy.  


 

Jätetty 20.7.2017

Dystonian periytyvyys

Hei. Isälläni on diagnosoitu lapsuudessa alkanut Myokloninen dystonia, joka ilmenee niin tasapainohäiriöinä koko vartalon vapinasta pään alueen vispaamiseen. Varsinkin tahdonalaisessa jännitysasennossa tai stressaavassa tilanteessa oireet pahenevat...

Hei. Isälläni on diagnosoitu lapsuudessa alkanut Myokloninen dystonia, joka ilmenee niin tasapainohäiriöinä koko vartalon vapinasta pään alueen vispaamiseen. Varsinkin tahdonalaisessa jännitysasennossa tai stressaavassa tilanteessa oireet pahenevat rajusti. Lääkehoidosta taikka botoksista ei ole suurta apua ollut. Alkoholi on oikeastaan ainoa mikä voi poistaa oireet lähes kokonaan. Isälläni tämä paheni hänen ollessa n. 25-35 vuotias mm. Työelämässä tuli ongelmia käsillä tekemisessä sekä autolla ajo kävi sietämättömäksi. Kiputilat lisääntyivät mm. Päänsärky ja niskan alueen säryt. Meitä on nyt kolme aikuista lasta ja lapsenlapsia kaksi. Kuinka todennäköistä on periytyminen ja millaisena se voi periytyä? Vanhemmalla lapsella (ikä 32, nainen) on jo alkanut pään sekä käsien vapinaa. Tämän voi huomata ulkopuolinenkin. Itselleni (nainen, 23v) silmien ja kasvon alueella on varsinkin jännittäessä samoja oireita, mm. Ripsivärin laitto voi koitua ongelmaksi. (Yleis)lääkäreilläkin tuntuu olevan hyvin vähän tietoa asiasta ja pelkään suhtautumista asiaan.

Vastattu 15.8.2017

Hyvä kysyjä,

Myokloninen dystonia periytyy vallitsevasti, mutta sitä aiheuttava geeni, SGCE, on ns. "leimautunut": Vain isältä peritty geenin kopio on aktiivinen, joten  äidiltä peritty geenivirhe ei yleensä aiheuta sairautta, mutta isältä peritty geenivirhe puolestaan aiheuttaa. On mahdollista, että myoklonisen dystonian taustalla on myös muita, toistaiseksi tunnistamattomia geenivirheitä, sillä kaikilta potilailta ei SGCE-geenivirhettä löydy. Sairauden oireet ja niiden alkamisikä voivat vaihdella paljon saman perheen sisälläkin. Suosittelisin teille hakeutumista perinnöllisyysneuvontaan, jossa omaa ja perheenne tilannetta voidaan käydä läpi yksityiskohtaisemmin.


 

Jätetty 15.8.2017

Aivokurkiaisen puutos

Hei, Miehelläni on lapsena todettu aivokurkiaisen puutos. Hänellä oireina ollut lapsena lievät oppimisvaikeudet ja vaikuttaa myös lievästi koordinaatiokykyyn. Oireet ovat todella lieviä ja arjessa tätä ei edes huomaa. Olemme puhuneet lasten...

Hei, Miehelläni on lapsena todettu aivokurkiaisen puutos. Hänellä oireina ollut lapsena lievät oppimisvaikeudet ja vaikuttaa myös lievästi koordinaatiokykyyn. Oireet ovat todella lieviä ja arjessa tätä ei edes huomaa. Olemme puhuneet lasten hankinnasta ja minua mietityttää onko tämä periytyvää?

Vastattu 15.8.2017

Hyvä kysyjä,

Corpus callosumin puutos on harvinainen aivojen rakennepoikkeavuus, joka voi johtua lukuisista eri syistä. Monissa eri oireyhtymissä todetaan corpus callosumin puutos yhtenä löydöksenä muiden joukossa, toisinaan se esiintyy yksittäisenä löydöksenä. Yksittäisenä sen kliininen kuva voi vaihdella lähes oireettomasta lieviin oppimishäiriöihin tai esimerkiksi epilepsiaan. Yksittäisenä corpus callosumin puutos voi johtua ympäristötekijöistä, kuten raskaudenaikaisesta alkoholialtistuksesta, tai geneettisestä syystä, kuten kromosomipoikkeavuudesta tai muusta geneettisestä alttiudesta. Periytymistodennäköisyys riippuu geneettisen syyn tai kromosomipoikkeavuuden luonteesta. Maailmalla on kuvattu niin peittyvästi kuin vallitsevasti ja X-kromosomaalisestikin periytyneitä tapauksia, osassa  taustalta on löytynyt joko uusi tai periytynyt kromosomipoikkeavuus. Tiettävästi corpus callosumin puutosta aiheuttavia geenivirheitä ei ole toistaiseksi kuitenkaan tunnistettu. Suurimmassa osassa tapauksista syy jää epäselväksi, eikä periytymistodennäköisyyttä ole mahdollista arvioida, joskin tällöin tapaukset ovat tavallisimmin perheensä ainoita.


 

Jätetty 2.3.2017

Syövän periytyminen

Tiedustelen riskiäni periytyvään syöpään. Äidin äiti kuoli keuhkosyöpään 72 v. (tupakoitsija). Hänen äitinsä ruokatorven syöpään 67 v.. Äidin isä kuoli mahasyöpään 65 v. Äitini kuoli rintasyöpään 55v. ja hänen sisarensa kurkkusyöpään 63 v....

Tiedustelen riskiäni periytyvään syöpään. Äidin äiti kuoli keuhkosyöpään 72 v. (tupakoitsija). Hänen äitinsä ruokatorven syöpään 67 v.. Äidin isä kuoli mahasyöpään 65 v. Äitini kuoli rintasyöpään 55v. ja hänen sisarensa kurkkusyöpään 63 v. Vaikuttaako tilanne perinnölliseltä syövältä? Irse olen 40-vuotias ja ollut toistaiseksi terve.

Vastattu 29.6.2017

Hyvä kysyjä (pahoittelemme vastausviivettä!),

Syöpä on tavallinen sairaus ja kolmasosan ihmisistä arvioidaan sairastuvan elinaikanaan syöpään. Valtaosa syövistä ei ole vahvasti perinnöllistä, mutta tietyntyyppisten syöpien esiintyminen suvussa (esim. rinta- ja munasarjasyöpä), nuori sairastumisikä ja syöpien esiintyminen lähisukulaisilla voivat viitata perinnölliseen syöpään.

Mainitsemasi suvussasi esiintyneet syövät eivät herätä epäilyä tällaisesta tilanteesta, koska kysymyksessä on erityyppiset syövät ja sairastumisikä on korkea. Jos tilanne kuitenkin huolestuttaa sinua, niin voit olla yhteydessä Syöpäjärjestöjen maksuttomaan periytyvyysneuvontaan puhelimitse 0800 19414 tai sähköpostitse neuvonta@cancer.fi. Periytyvyysneuvonnassa voidaan käydä tarkemmin läpi mm. edellä mainittuja seikkoja suvustasi ja saada tarkempi arvio syöpäriskistäsi.

 

Jätetty 27.6.2017

xxx-syndrooma

Hei! Saimme tietää, että tulevalla lapsellamme on xxx-syndrooma. Miten se vaikuttaa raskauteen entä miten näkyy jo syntyneen lapsen arjessa?

Hei! Saimme tietää, että tulevalla lapsellamme on xxx-syndrooma. Miten se vaikuttaa raskauteen entä miten näkyy jo
syntyneen lapsen arjessa?

Vastattu 21.6.2017

Hyvä kysyjä,

Triple X-syndrooma, tai XXX-oireyhtymä, on sukupuolikromosomien poikkeavuus, jonka aiheuttaa ylimääräinen X-kromosomi naisilla.  Kromosomit merkitään 47,XXX (naisen normaali kromosomisto on 46,XX). 
Kyseessä on naisten tavallisin kromosomaalinen poikkeavuus, jonka arvioidaan esiintyvän noin yhdellä tuhannesta syntyneestä tyttölapsesta. XXX-tytöt ovat yleensä rakenteeltaan ja ulkonäöltään normaaleja, joskin pitkäkasvuisia. Erityisesti puheenkehityksen häiriöiden riski on suurentunut, jonkin verran suurentunut riski on myös oppimishäiriöihin ja motorisen kehityksen viivästymiseen. 
Sisaruksiinsa ja verrokkeihin nähden XXX-tytöt saavat älykkyystesteissä usein heikompia tuloksia, mutta vaihtelua on runsaasti - heikkolahjaisesta älykkääseen. Koska suuri osa XXX-tytöistä on vähäoireisia tai oireettomia, arvioidaan että vain noin 10 % saa diagnoosin. XXX-tyttöjen oireita hoidetaan tarvittaessa yksilöllisesti suunnitellulla kuntoutuksella ja erityisopetuksella. 
Olette todennäköisesti saaneet jo tutkimustuloksen selvittyä lähetteen perinnöllisyysneuvontaan, jossa pääsette käymään XXX-oireyhtymään liittyviä yksityiskohtia vielä tarkemmin läpi omista lähtökohdistanne.
 

Jätetty 19.6.2017

neurofibromatoosi

Hei! jos on neurofibromatoosi niin vaikkutaako se esimerkiksi turvallisuusalan opiskeluun ?

Hei! jos on neurofibromatoosi niin vaikkutaako se esimerkiksi turvallisuusalan opiskeluun ?

Vastattu 10.8.2017

Hyvä kysyjä,

Neurofibromatoosi 1 (NF1) on hyvin monimuotoinen tauti, jossa oireet voivat vaihdella suuresti saman perheenkin sisällä. Tavallisimmin oireita ja löydöksiä on iholla ja hermostossa, toisilla kuitenkin niin vähän, että diagnoosi voi jäädä jopa tekemättä. NF1 - diagnoosi sinänsä ei nähdäkseni ole este turvallisuusalan opintoihin, mikäli yksilölliset oireet eivät muodosta niille estettä. Yksittäisen henkilön kohdalla ei voida kuitenkaan ennustaa, minkälaisia oireita tulevaisuudessa kullekin ilmaantuu. Eri opistoilla ja kouluilla voi olla omia terveyskriteerejään, joita voi kyseisiä opintoja tarjoavilta tahoilta kysellä. Yleensä hakuprosessiin liittyy vielä lääkärintarkastus, jonka yhteydessä asia on myöskin hyvä ottaa puheeksi.


 

Jätetty 24.5.2017

Geenitestit (hereditäärinen spastinen parapareesi (HSP)

Hei, minulla on kaksi tytärtä ja heillä on kummallakin todettu liikuntavamma ja puheen viivästymistä. Alkuun vanhemmalla lapsellani oli diagnoosina CP-vamma, koska kliinisesti hänen oireensa sopivat siihen. Syytä CP-vammaan ei kuitenkaan voitu...

Hei,

minulla on kaksi tytärtä ja heillä on kummallakin todettu liikuntavamma ja puheen viivästymistä. Alkuun vanhemmalla lapsellani oli diagnoosina CP-vamma, koska kliinisesti hänen oireensa sopivat siihen. Syytä CP-vammaan ei kuitenkaan voitu löytää. Kun sittemmin saimme toisen lapsen ja hänellä alkoi näkyä myös liikuntavamman oireita, muutettiin molempien lapsien diagnoosi hereditääriseksi spsastiseksi parapareesiksi (HSP). Molemmat vanhemmat ja koko suku ovat kuitenkin oireettomia. Molemmilta lapsilta ja meiltä vanhemmilta on tutkittu kaikki HSP:n tunnetut tiedossa olevat geenimuodot, mutta emme kanna ainakaan tunnettua HSP:n muotoa. Nyt suunnittelen lasten saamista toisen henkilön kuin tyttärieni isän kanssa ja olen äärimmäisen huolissani siitä, että saan kolmannen liikuntavammaisen lapsen. Mietin että onko nykygeenitekniikalla mahdollista tutkia minua sekä tyttäriäni ja tällä tavoin kartoittaa, että kannanko minä geeniä, joka olisi voinut aiheuttaa tyttärieni oireet dominantisti? En siis välttämättä tarkoita, että pitäisi löytää selkeä vastaus geenistä joka olisi esimerkiksi varmuudella HSP:n uusi tunnettu muoto, vaan vain kartoittaa, että onko minussa ja tyttärissäni jokin yhteinen geeni, joka on valtaväestöstä niin poikkeava, että se voisi aiheuttaa selkeän vaikean liikuntavamman? Tällä tiedolla haluaisin lähinnä olla paremmalla mielellä siitä, että kolmas lapseni voi olla terve, jos en kantaisi jotakin tyttärilläni löytyvää poikkeavaa geenivirhettä, joka voisi olla liikuntavamman aiheuttaja? Jos geenitutkimuksia on mahdollista tehdä periytymisen selvittämiseksi meidän tapauksessa, keneen puoleen minun tulisi kääntyä? Kuinka kauan tällainen selvittely voi viedä? Onko yksityistä tahoa Suomessa tai maailmalla joka voisi auttaa tämän asian selvittämisessä?

Vastattu 21.6.2017

Hyvä kysyjä,

Koska niin hereditäärisen spastisen parapareesin (HSP) kuin yleensäkin harvinaisten sairauksien geneettisen taustan ymmärtämisessä ja tutkimusmahdollisuuksissa on tapahtunut - ja tapahtuu - jatkuvasti suuria edistysaskeleita, olisi tärkeää selvittää, onko tyttärillenne tehtyjen tutkimusten jälkeen tullut uusia tutkimusmahdollisuuksia tilanteen selvittämiseksi. Mm. sekvensointiin perustuvilla menetelmillä voidaan nykyään selvittää useiden eri sairauksien geenimuutoksia yhdellä tutkimuskerralla - esimerkiksi valitsemalla sellainen tutkimuspaneeli, jossa selvitellään tietynlaisia oireita aiheuttavia eri sairauksia. Vasta tarkan diagnoosin myötä voidaan ottaa kantaa sairauden periytymistapaan ja mahdolliseen uusiutumisriskiin perheessä. Esimerkiksi HSP voi periytyä kaikilla eri periytymistavoilla - alatyypistä riippuen. Jos geenivirhe saadaan selville, voidaan tarvittaessa myös tutkia oireettomien henkilöiden kantajuutta. Omalla kohdallanne todennäköisimmältä periytymistavalta vaikuttaisi kuitenkin peittyvä periytyminen, jolloin sairastumiseen vaaditaan geenivirhe molemmilta vanhemmilta. Tässä tapauksessa olisi hyvin epätodennäköistä, että myös uusi kumppaninne sattuisi kantamaan juuri kyseistä samaa geenivirhettä.

Suosittelisin perheellenne hakeutumista perinnöllisyyspoliklinikalle erityisesti uusien geenitutkimusmahdollisuuksien selvittämiseksi.

 

Jätetty 7.5.2017

Perinnöllinen spastinen parapareesi

Vanhoilla sivuilla teillä oli oman muistikuvani mukaan vastaus siitä millainen esiintyvyys perinnöllisessä spastisessa on. Nyt en kyseistä tietoa enää sivuiltanne löytänyt, koska sivunne olivat muuttuneet. Nyt kysyn mikä esiintyvyys on? Onko...

Vanhoilla sivuilla teillä oli oman muistikuvani mukaan vastaus siitä millainen esiintyvyys perinnöllisessä spastisessa on. Nyt en kyseistä tietoa enää sivuiltanne löytänyt, koska sivunne olivat muuttuneet. Nyt kysyn mikä esiintyvyys on? Onko esiintyvyyden määrän %-osuus paljonkin eri geenivirheiden esim. SPG1, SPG2, SPG3 ja SPG4 välillä? Mikä geenivirhe on yleisin?

Vastattu 24.5.2017

Hyvä kysyjä, 

Perinnölliset spastiset parapareesit muodostavat geneettisesti ja kliinisesti hyvin monimuotoisen ryhmän sairauksia, jotka voivat periytyä minkä tahansa periytymistavan mukaan; suurin osa - arviolta 70-80 % - on vallitsevasti periytyviä. Perinnöllisten spastisten parapareesien kokonaisesiintyvyydeksi on arvioitu n. 1/20 000.

Sairausryhmän taustalta on tunnistettu jo kymmeniä geenejä. Eri geenien osuus vaihtelee sairauden eri ryhmissä paljonkin. Kun tarkastellaan sukuja, joissa on useampi sairastunut, ovat SPAST- (SPG4-) geenin virheet selvästi yleisimpiä ja edustavat hieman alle 40 % tapauksista, ATL1- (SPG3A-) geenin virhe todetaan n. 7 %:ssa, KIAA1840- (SPG11-) geenin virhe n. 6 %:ssa, REEP1- (SPG31-) geenin virhe n. 5 %:ssa  ja CYP7B1- (SPG5A-) geenin virhe n. 5%:ssa tapauksista.

Jos puolestaan tutkitaan suvun ainoana sairastuneita, todetaan SPAST- (SPG4-) geenin virhe n. 19 %:ssa, PGN- (SPG7-) geenin virhe noin 9 %:ssa, CYP 7B1- (SPG5A-) geenin virhe n. 8 %:ssa ja KIAA1840- (SPG11-) geenin virhe noin  7 %:ssa tapauksista.

On huomattava, että kaikkia geenivirheitä ei edelleenkään tunneta, joten kaikkien sairastuneiden geenivirhettä ei myöskään pystytä toistaiseksi selvittämään. 


 

Jätetty 15.5.2017

duanen syndrooma

Hei Minulla on todettu duanen syndrooma. Toinen silmä karsastaa sekä silmän lihas on alempana kuin toisen silmän. Luomi myöskin liikkuu keskitasoltaan ylemmäksi vain pään liikkeen mukana. Mikä todennäköisyys sairaudella on periytyä minun...

Hei
Minulla on todettu duanen syndrooma. Toinen silmä karsastaa sekä silmän lihas on alempana kuin toisen silmän. Luomi myöskin liikkuu keskitasoltaan ylemmäksi vain pään liikkeen mukana.
Mikä todennäköisyys sairaudella on periytyä minun tulevalle 5.lle lapselleni? Itse olen nainen, minulla on 4 tervettä poikaa.
Vanhempani ja lähisukuni ja sisarukseni 2 siskoa ja 2 veljeä, ovat terveitä. Kenelläkään ei ole todettu edes lievää karsastusta.
Olen nyt raskaana ja jos odotan tyttöä pelkään että hänellä pian on tämä sama.

Vastattu 11.8.2017

Hyvä kysyjä, (Pahoittelut vastausviiveestä!)

Duanen oireyhtymä on synnynnäinen karsastus, jossa silmän sivuttaiset liikkeet ovat rajoittuneet, silmä vetäytynyt sisälle päin ja luomirako kaventuu sisäänpäin katsoessa. 

Suurin osa  - arviolta 90 % - tapauksista on sporadisia eli suvun ainoita, mutta myös vallitsevasti periytyviä tapauksia tunnetaan. Vallitsevasti periytyvän DRS:n on todettu johtuvan CHN1-geenin mutaatioista, jolloin se on useimmiten molemminpuolinen. Tulevan lapsesi sairastumisriski riippuu siis siitä, oletko itse CHN1-geenivirheen kantaja. Perinnöllisessä muodossa ei lapsen sukupuolella ole sairastumisriskin kannalta merkitystä.


 

Jätetty 13.5.2017

Ituradan mutaatiot

Menehtyneellä sikiöllämme todettiin duplikaatio kromosomissa 11, jonka alueelle paikantuu cbl-geeni. Sikiöllä oli omfaloseele, laaja VSD, alikehittynyt peukalo ja keuhkovaltimorunko. Meiltä vanhemmilla ei löytynyt kyseisen alueen...

Menehtyneellä sikiöllämme todettiin duplikaatio kromosomissa 11, jonka alueelle paikantuu cbl-geeni. Sikiöllä oli omfaloseele, laaja VSD, alikehittynyt peukalo ja keuhkovaltimorunko. Meiltä vanhemmilla ei löytynyt kyseisen alueen kopiolukumuutoksia. Lääkäri kuitenkin mainitsi, että vaikka kopiolukumuutoksia ei todettu niin harvinaista, mutta mahdollista on, että muutos onkin ituradassa. Mitä tuo tarkoittaa ja miten asiaa voi selvittää? Olemme saaneet lähetteen perinnöllisyysneuvontaan. Toisekseen jos jollakulla on mutaatio cbl-geenissä niin millä todennäköisyydellä ihmiselle puhkeaa esim.varhaislapsuuden leukemia? Onko kyseessä vain alttius vai väistämätön sairaus?

Vastattu 24.5.2017

Hyvä kysyjä,

Lääkäri on viitannut jomman kumman vanhemman mosaikismin mahdollisuuteen, jolla tarkoitetaan sitä, että geneettinen muutos esiintyy vain osassa yksilön soluja ja kudoksia. Jos muutos esiintyy ituradassa eli sukusoluissa (naisilla munasoluissa, miehillä siittiöissä), niin se voi periytyä jälkeläisille. Mosaikismissa geneettisen muutoksen aiheuttamat oireet vaihtelevat huomattavasti sen mukaan, missä kudoksissa ja kuinka laajalti elimistössä muutosta esiintyy. Ituradassa mosaikismimuodossa esiintyvän geneettisen muutoksen luotettava poissulkeminen ei - etenkään naisen kohdalla - käytännössä ole mahdollista. Riskiä voidaan kuitenkin pitää erittäin pienenä. 

CBL-geenin mutaatioiden tiedetään aiheuttavan riskiä leukemialle, mutta riskin suuruus riippuu hyvin paljon mutaation tyypistä. Suuremmalle duplikaatioalueelle osuvassa geenissä ei välttämättä ole varsinaisia rakenteellisia mutaatioita, vaikka se onkin monistunut kyseisen geenialueen mukana. Tällöin ei myöskään leukemiariskin tarvitse olla kohonnut.

On hyvä, että olette saaneet lähetteen perinnöllisyyslääkärille. Perinnöllisyysneuvonnassa pääsette tarkemmin käymään läpi tilannetta ja tutkimustuloksia sekä niiden merkitystä myös jatkoa ajatellen.


 

Jätetty 13.5.2017

AV-fisteli

Olen 66-vuotias monisairas.Noin vuosi sitten ultraäänellä todettiin oikean rinnan yläpuolella laaja laskimo jossa on väärä yhteys valtimoon. Radiologi sanoi heti että se tulee korjata. Myöhemmin kuvattiin ahtauma solislaskimossa.Minulla on kerrottu...

Olen 66-vuotias monisairas.Noin vuosi sitten ultraäänellä todettiin oikean rinnan yläpuolella laaja laskimo jossa on väärä yhteys valtimoon. Radiologi sanoi heti että se tulee korjata. Myöhemmin kuvattiin ahtauma solislaskimossa.Minulla on kerrottu olevan prinzmetalin angina. Sepelvaltimoiden päähaarat on vain 1,6 mm. Kardiologi oli sitä mieltä, että pieniä suonia voi lllolla esim. aivoissa. Tia-epäilyjä on ollut useita.Kuvantamisissa on todettu otsalohkon kuorikerroksessa ja takakuopassa atrofiaa.Myös supsrakontraalisen valkean aineen kirkastumia lisääntyvässä määrin.Kaksoiskuvien vuoksi silmälääkärissä todettiin vikaa liikuttajalihaksissa.Lisäksi on Hortonin päänsärky,johon happihoito kotona,myös on migreeni ja harvinainen parosyksmaalinen särky oikean silmän takana,johon auttaa indometin. Astma on vaivannut 20-vuotta. Oikea olkapää on kulunut pahoin.Laskimoahtauma ja AV-fisteli on oikealla puolella.Viimesyksystä on tinnitus vaivannut jatkuvana ja sykkivänä.Todettiin sensoneuraalinen kuuloalenema molemmissa korvissa. Kysymykseni kuuluukin että onkohan yksi yhteinen nimittäjä oireilla ja löydöksillä. Mikä neuvoksi?

Vastattu 24.5.2017

Hyvä kysyjä,

Suosittelisin pyytämään kannanottoa verisuonikirurgilta siihen, voisivatko kuvaamanne oireet ja löydökset selittyä kokonaan tai suurimmaksi osaksi verisuonipoikkeavuuksilla, joita kerrotte itseltänne löydetyn. Sellaisia geneettisiä sairauksia, joissa esiintyy erilaisia verisuonten poikkeavuuksia, tunnetaan valtavan suuri määrä. Osassa voi olla verisuonipoikkevauuksien lisäksi myös muita tunnistettavia löydöksiä, mutta osasssa ainoana löydöksenä ovat erilaiset laskimoiden ja/ tai valtimoiden rakennepoikkeavuudet. Verisuonipoikkeavuuksia voi esiintyä missä tahansa kudoksissa, kuten sisäelimissä, aivoissa, keuhkoissa tai esim. näkyvinä muutoksia iholla. Oireet sekä hoito riippuvat pitkälti siitä, missä ja minkälaisia muutokset ovat. Verisuonipoikkeavuuksien hoidon ratkaisee ensisijaisesti verisuonikirurgi, ja esim. neurologisia tai silmäoireita aiheuttavissa tilanteissa myös neurologi ja silmälääkäri kuuluvat hoitoprosesseihin mukaan.


 

Jätetty 13.4.2017

Kromosomi poikkeama

Hei mistä tiedämme onko tytöllämme rubisteintaydi oireyhtymä. Hänelä poikkeama 16p12.2 ja toinen kromosomissa 22q. Paljon piirteitä luonne piirteitä kuten tässä.

Hei mistä tiedämme onko tytöllämme rubisteintaydi oireyhtymä. Hänelä poikkeama 16p12.2 ja toinen kromosomissa 22q. Paljon piirteitä luonne piirteitä kuten tässä.

Vastattu 26.4.2017

Hyvä kysyjä,

Rubinstein-Taybi -oireyhtymän diagnoosi tehdään useimmiten kliinisin perustein huolellisen tutkimuksen jälkeen. Diagnoosille voidaan usein saada vahvistus geneettisillä tutkimuksilla. Rubinstein-Taybi -oireyhtymä voi johtua erilaisista poikkeavuuksista joko CREBB- geenissä (kromosomissa 16p13.3) tai EP300-geenissä (kromosomissa 22q13.2). Kuitenkin noin kolmasosalla potilaista, joilla kliinisesti arvioiden on Rubinstein-Taybi -oireyhtymä, mitään kromosomi- tai geenivirhettä ei pystytä löytämään. 

Antamanne tiedot eivät riitä arvioimaan tilannetta tyttärenne kohdalla. Hoitava lääkäri voi tulkita tyttärellenne tehdyn geneettisen tutkimuksen tuloksen tarkemmin, tarvittaessa konsultoiden tutkimuksen tehnyttä genetiikan laboratoriota. Voitte myös pyytää lähetteen perinnöllisyyslääketieteen yksikköön asian tarkempaa selvittelyä varten, mikäli  perinnöllisyyslääkäri ei ole vielä tytärtänne tutkinut.


 

Jätetty 10.4.2017

Neurofibrooma 2

Hei, äidilläni on todettu hiljan neurofibrooma 2 ja olisin halunnut kysyä, että onko minun ja sisareni mahdollista testata tämä sairauden mahdollisuus meissä? Ilmeisesti geenitesti olisi tässä tapauksessa mahdollista tehdä, vai? Entä jos kyseistä...

Hei,

äidilläni on todettu hiljan neurofibrooma 2 ja olisin halunnut kysyä, että onko minun ja sisareni mahdollista testata tämä sairauden mahdollisuus meissä? Ilmeisesti geenitesti olisi tässä tapauksessa mahdollista tehdä, vai? Entä jos kyseistä geeniä ei meillä todeta, onko meidän omat lapset näin ollen todennäköisesti myös vapaita tästä sairaudesta vai miten tämä tauti periytyy?

Äidilläni siis ollut molemmissa korvissa kuulohermossa kasvannainen (akustikusneurinoomat eli kuulo-tasapainohermon kasvaimet?) jo pidemmän aikaa, joita on seurattu ja nyt kävi ilmi, että myös niskanikamissa on samanlaista kasvannaista 6-8 nikamavälissä ja nyt vasta tämä sairaus vasta on saanut oikeastaan myös nimen ja sitä myöten tämä perinnöllisyys on tullut ilmi myös.

Mitä tässä tapauksessa olisi järkevää tehdä?

Vastattu 26.4.2017

Hyvä kysyjä,

Neurofibromatoosi tyyppi 2 (NF2) on vallitsevasti periytyvä, tyypillisesti molemminpuoliselle akustikusneurinoomalle, ja muillekin kasvaimille, altistava sairaus. NF2 johtuu mutaatiosta NF2-geenissä. Jos sairastuneen henkilön geenivirhe on geenitutkimuksissa tunnistettu, voivat sukulaiset halutessaan tutkituttaa itsensä kyseisen geenivirheen kantajuuden selvittämiseksi.  

Suurella osalla potilaista kyseessä on uusi - ei periytynyt - mutaatio.  Osalla  heistä mutaatio on vain osassa elimistön soluja, jolloin periytymisriski riippuu siitä, esiintyykä geenivirhe potilaan sukusoluissa vai ei. Jos geenivirhe esiintyy sukusoluissa, on henkilön lapsilla 50%:n sairastumisriski. 

Jos äitinne geenivirhettä ei ole vielä selvitetty, suosittelen  asian käynnistämistä yliopistosairaalan perinnöllisyyslääketieteen yksikössä, jonne voitte äitinne niin halutessa mennä yhdessä. Perinnöllisyysneuvonnassa voidaan ottaa kantaa edellä mainittuihin NF2-sairauden periytymisriskeihin sekä kaikkien asianosaisten geenitutkimuksiin jatkossa.

Jätetty 7.4.2017

Cohenin oireyhtymä

Hei, poikaani tutkittiin genetiikan pkl.lla vuonna 98-99.Tehtiin syndroomahakua,mutta mitään ei löytynyt.Epäitiin myös cohen oireyhtymää,koska pojalla löytyy kaikki se oireet ja ulkonäkömuutokset täydelliseti,sekä keski-asteinen...

Hei, poikaani tutkittiin genetiikan pkl.lla vuonna 98-99.Tehtiin syndroomahakua,mutta mitään ei löytynyt.Epäitiin myös cohen oireyhtymää,koska pojalla löytyy kaikki se oireet ja ulkonäkömuutokset täydelliseti,sekä keski-asteinen keh.vammaisuuus,Kromosomit olivat normaalit.Kysyn siis onko nykyään mahdollista saada selvitettyä,josko pojalla sittenkin olisi cohen??Onko olemassa tarkempiA tutkimuksia,kuin noin 17-18 vuotta sitten saman epäilyn suhteen?? Tämä asia on vaivannut minua kohta 20 vuotta!!Kiitos etukäteen!!

Vastattu 26.4.2017

Hyvä kysyjä,

Cohenin oireyhtymä on peittyvästi periytyvä, suomalaiseen tautiperintöön kuuluva, kehitysvammaisuutta ja mm. hitaasti etenevää näkövammaisuutta aiheuttava sairaus, johon liittyy myös tyypillisiä ulkonäköpiirteitä. Cohenin oireyhtymä johtuu kromosomissa 8q22 sijaitsevan VPS13B-geenin (aiemmin  COH1) mutaatioista, joita tunnetaan nykyään yli sata. Suomalaisista potilaista ylivoimaisesti suurimmalla osalla on ainakin toiselta vanhemmalta perittynä ns. suomalainen valtamutaatio (c.3348_3349delCT). VPS13B-geeni tunnistettiin vuonna 2003, joten geenitutkimus ei ole ollut käytössä teidän poikaanne tutkittaessa 90-luvulla. Uusi tilannearvio perinnöllisyyslääketieteen yksikössä - mm. juuri geenitutkimuksen tarpeen arvioimiseksi - olisikin suositeltavaa.

Jätetty 7.4.2017

Familiaalinen hyperkolesterolemia

Hei! Minulta tehtiin familiaalisen hyperkolesterolemian geenitutkimus, jossa tutkittiin ne yleisimmät LDL-reseptorigeenien FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12 tutkimukset. Tutkimuksessa ei todettu...

Hei!
Minulta tehtiin familiaalisen hyperkolesterolemian geenitutkimus, jossa tutkittiin ne yleisimmät LDL-reseptorigeenien FH-Helsinki, FH-Pohjois-Karjala, FH-Turku, FH-Pori, FH-Pogosta, FH-Fin11 ja FH-Fin12 tutkimukset. Tutkimuksessa ei todettu LDL-reseptorigeenissä mutaatiota. Mitä muita geenivirheitä voi LDL-reseptorigeenissä olla, joka aiheuttaa familiaalisen hyperkolesterolemian? Lähisuvussa, kun on monella familiaaliseen hyperkolesterolemiaan tyypilliset kolesteroliarvot. Miten harvinaisia nämä muut mahdolliset mutaatiot ovat?

Vastattu 3.4.2017

Hyvä kysyjä,

Suomalaisista familiaalista hyperkolesterolemiaa (FH) sairastavista potilaista noin 70%:lla on jokin mainitsemistasi seitsemästä Suomessa tavallisimmasta FH-mutaatiosta. Kyseisten LDL-reseptorigeenin mutaatioiden esiintyminen vaihtelee alueellisesti, mutta ne kattavat noin 93% kaikista LDL-reseptorigeenin mutaatioista. FH-taudin aiheuttajana voi mainittujen mutaatioiden lisäksi olla jokin muu mutaatio LDL-reseptorigeenissä tai mutaatio PCSK9- tai APOB-geenissä. Niitä voidaan tarvittessa pyrkiä selvittämään em. geenien sekvensointitutkimuksilla.

Jätetty 29.3.2017

6q12q14.1

Hei! 2-vuotiaalla pojallamme todettiin 6q12q14.1 (63, 688, 515-76, 767, 224)x1 dn, noin 13Mb kokoinen interstitiaalinen deleetio. Meidät vanhemmat tutkittu, eikä kummallakaan todettu deleetiota. FISH-tutkimus tehty, missä ei todettu todettu...

Hei!
2-vuotiaalla pojallamme todettiin 6q12q14.1 (63, 688, 515-76, 767, 224)x1 dn, noin 13Mb kokoinen interstitiaalinen deleetio. Meidät vanhemmat tutkittu, eikä kummallakaan todettu deleetiota. FISH-tutkimus tehty, missä ei todettu todettu poikkeavaa. Lasta tutkittu syntymästä lähtien lihaspehmeyden ja pienten persoonalisten piirteiden takia. Motorinen kehitys ollut hieman ikätasoa jäljessä, ilman tukea lähti ottamaan askelia 1v8kk, nyt 1v11kk kävelee kunnolla. Selkeästi ymmärtää puhetta ja noudattaa usein kehotuksia. Tyytyväinen lapsi, nukkuu hyvin. Ruoka maistuu, syö pääsääntöisesti itse, ei nielemisessä ongelmia. Sanoja ei tule, omaa höpinää tulee runsaasti, välillä yrittää toistaa perässä. Koitettu etsiä tietoa netistä, uniquen -sivuilta löytyy jotain, mutta haluaisimme lisätietoa tämän alueen deleetiosta. Kuten vaikutusta kognitiiviseen että puheen kehitykseen?

Vastattu 29.3.2017

Hyvä kysyjä,

Pojallanne on todettu deleetio eli häviämä kromosomin 6 pitkässä käsivarressa, raidoissa q12-q14, joka ei ole minkään toistaiseksi tunnetun oireyhtymän tyypillinen deleetioalue. Tällaisia sattumanvaraisia deleetioita voi osua mihin kohtaan genomia hyvänsä, joten ne ovatkin monasti uniikkeja. Jos aivan vastaavaa deleetiota ei ole kirjallisuudessa kuvattu, on mahdotonta ennustaa siihen liittyviä oireita etukäteen. Löydösten merkityksen arviointia hankaloittaa myös se, että lopulliseen oirekuvaan voivat vaikuttaa kyseisen deleetion lisäksi myös monet muut (myös tutkimuksissa näkymättömät) geneettiset variaatiot. Tällöin myös jokseenkin samankaltainen deleetio voi aiheuttaa hyvinkin vaihtelevan oirekuvan eri potilailla. Parhaat mahdollisuudet löydösten tarkasteluun ovat yleensä sillä laboratoriolla, jossa tutkimus on tehty, sekä perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä, joissa on käytössä kattavat tietokantaohjelmat geneettisten löydösten analysointiin. Poikanne hoitava lääkäri on todennäköisesti suunnitellutkin jo lähetettä perinnöllisyysneuvontaan, jota teille lämpimästi suosittelen. Laboratoriosta annetun sairaalageneetikon laatiman lausunnon - ja tarvittaessa lisäkonsultaation - sekä perinnöllisyyslääketieteen yksiköissä käytössä olevien tietokantaohjelmien avulla perinnöllisyysneuvonnassa voidaan parhaiten selvittää teille löydöksen kliinistä merkitystä.

Jätetty 29.3.2017

Lyhyet sormet

Hei! Olen aikuinen nainen ja sormeni ovat lapsesta asti olleet lyhyet ja peukaloni ns. kummallisen muotoiset. Nyt löysin internetistä termin "brachydactyly" joka kuvaa ainakin peukaloni ulkonäköä. Pituudeltani olen lyhyt, mutta muuten kaikin...

Hei!
Olen aikuinen nainen ja sormeni ovat lapsesta asti olleet lyhyet ja peukaloni ns. kummallisen muotoiset. Nyt löysin internetistä termin "brachydactyly" joka kuvaa ainakin peukaloni ulkonäköä. Pituudeltani olen lyhyt, mutta muuten kaikin puolin ns. normaali.

En ymmärrä englantia kovin hyvin, voiko kyseessä olla jokin oireyhtymä vai pelkkä epämuodostuma? Pitäisikö minun hakeutua tutkimuksiin?

Vastattu 29.3.2017

Hyvä kysyjä,

Brachydactyly, tai brakydaktylia on lääketieteellinen termi joka tarkoittaa ”lyhyet sormet ja varpaat”. Brakydaktyliassa sormet ja varpaat ovet selvästi lyhyet suhteessa muuhun luustoon. Brakydaktyliat luokitellaan moneen eri luokkaan ja arvioinnissa on tarkat määritykset, miten ja mitkä pituussuhteet mitataan. Diagnoosin voi tehdä vain asiantuntijalääkäri, joten sinun pitäisi käydä esim. ortopedin vastaanotolla, jos lyhytsormisuutesi häiritsee sinua ja vaikeuttaa jokapäiväistä elämääsi.

Brakydaktyliaa, eli epäsuhtaisan lyhyitä sormia ja varpaita esiintyy osa-oireena monessa oireyhtymässä. Silloin kun brakydaktylia on ainoa epämuodostuma (isolated Brachydactylia), kysymyksessä voi olla yksittäisen geenivirheen aiheuttama epämuodostuma. Useimmiten monella muullakin perheen-/suvunjäsenellä on sama epämuodostuma.

Yleensä brakydaktylia ei aiheuta mitään toimenpiteitä, mutta jos lyhytsormisuus hankaloittaa käden toimintaa, niin asiaa voidaan helpottaa fysio- tai ergoterapialla. Äärimmäisissä tapauksissa voidaan myös harkita plastiikkakirurgiaa.

Jätetty 20.3.2017

Kenties Marfan

Hei, erään tuttavamme miehellä on aortan repeämä ja aloin tutkimaan aihetta netin kautta ja törmäsin yhteen aiheuttajaan nimeltä Marfanin oireyhtymä, johon kuuluu tällainen mahdollisuus.29-vuotias poikamme on ulkomailta lastenkodista adoptoitu. ...

Hei, erään tuttavamme miehellä on aortan repeämä ja aloin tutkimaan aihetta netin kautta ja törmäsin yhteen aiheuttajaan nimeltä Marfanin oireyhtymä, johon kuuluu tällainen mahdollisuus.29-vuotias poikamme on ulkomailta lastenkodista adoptoitu. Pojallamme ei ole diagnosoitu kyseistä oireyhtymää, mutta hänellä on ollut lapsesta saakka silmälasit (hajataitteisuus). Rakenteeltaan hän on hoikka ja sormet ovat pitkät ja hoikat, jalat pitkät ja jalkoterät huomattavasti ulospäin. Hänellä on kaarijalka ja jo nyt vaivaisenluuongelmia jatkuvasti. Hän harrasti tanssimista 15 vuotta, mutta on lopettanut harrastuksen. Hän kävelee pitkiä kävelylenkkejä lähes päivittäin, muu liikunta on jäänyt. Hänen ryhtinsä on lievästi etukumara, jonka olen ajtellut johtuvan jatkuvasta tietokoneen tai mobiililaitteen käytöstä. Hänellä oli tanssiharrastusaikana jonkinlaisia sydäntuntemuksia, mutta hänen sydäntään ei ole tutkittu. Hän valittaa joskus vatsaansa ja närästysvaivoja. Hänellä oli meille tullessa iho- ja korva-ongelmia, mutta ne saatiin hoidettua. Voiko kyseessä olla Marfanin oireyhtymä?

Vastattu 2.5.2017

Hyvä kysyjä,

Marfanin oireyhtymä on perinnöllinen sidekudossairaus, jossa voi esiintyä vaihtelevasti oireita eri elimissä, kuten silmissä, sydämessä, luustossa ja verisuonistossa. Tyypillisiin löydöksiin kuuluvat mm. aortan tyven laajentuma, vahva likinäköisyys ja silmän linssin siirtymä, lisäksi muita mahdollisia löydöksiä on lukuisa joukko. Koska oireet vaihtelevat huomattavasti eri potilaiden välillä, on diagnostiikka monasti hyvin haastavaa. Kertomanne perusteella ei myöskään voi ottaa kantaa poikanne tilanteeseen. Koska pojallanne on silmälasit käytössä, voisi olla luontevaa keskustella hoitavan silmälääkärin kanssa aiheesta, ja pyytää häneltä kannanottoa silmälöydösten sopivuudesta Marfanin oireyhtymään. Tämän lisäksi avainasemassa on huolellinen kliininen lääkärintutkimus. Selvittelyiden jälkeen - mikäli herää epäily Marfanin oireyhtymästä -  voidaan harkita geenitutkimuksen tekemistä. Diagnoosia varten tutkimustuloksista tehdään yhteenveto, jossa eri löydöksiä painotetaan eri arvoilla sekä huomioidaan mahdollinen sukutausta ja geenitutkimusten tulokset, mikä tarvittaessa voidaan toteuttaa eismerkiksi kliinisen genetiikan yksikössä yliopistosairaalassa. 

Jätetty 17.3.2017

De novo (Huntingtonin tauti)

De novo (Huntingtonin tauti) Isäni (59v) Huntingntonin tautia. Hänen CAG-toistojen määr oli testin perusteella 41. Suvussamme ei ole aiemmin todettu tätä tautia, eikä isäni sisaruksilla ollut tautia testin jälkeen. Heillä toistojen lukumäärät oli...

De novo (Huntingtonin tauti)

Isäni (59v) Huntingntonin tautia. Hänen CAG-toistojen määr oli testin perusteella 41. Suvussamme ei ole aiemmin todettu tätä tautia, eikä isäni sisaruksilla ollut tautia testin jälkeen. Heillä toistojen lukumäärät oli alle 20. Voisiko olla mahdollista, että kyseessä on ns. De novo mutaatio? Käsittääkseni se on aika harvinainen, mutta mahdollinen? Jos kyseessä olisi de novo, onko sen periytyvyys kuitenkin sama kuin "normaalissakin" HD:ssä? Vai olisinko jälkeläisenä riskin ulkopuoella? Jos perityvyys säilyy onko tutkittu periytyykö De novo samoilla todennäkisyyksillä, kuin muutkin mutaatiomuodot?

Vastattu 13.3.2017

Hyvä kysyjä,

Huntingtonin taudin aiheuttaa HTT- eli huntingtin-geenissä sijaitsevan CAG-toistojakson monistuma. Normaalisti geenissä on alle 27 CAG toistojaksoa. Sairastuneilla todetaan yli 35 toistojaksoja toisessa geenikopiossaan, mutta monistuman koon ollessa välillä 36-39 toistojaksoa taudin penetranssi on alentunut (kaikki eivät sairastu) ja tauti puhkeaa yleensä myöhemmin sekä etenee hitaammin. Toistojaksolukumäärä 27-35 edustaa ns. esimutaatiota, joka ei aiheuta sairautta, mutta toistojaksot voivat lisääntyä geenikopion periytyessä seuraavaan sukupolveen, erityisesti isältä periytyessään.

Edellä mainittu mekanismi selittää sen, ettei suvussa aina todeta sairastuneita edellisissä sukupolvissa, kuten tilanne oman isännekin kohdalla vaikuttaa olleen. Isänne sisarukset ovat kertomanne perusteella perineet kantajavanhemmaltaan normaalin HTT-geenin kopion (alle 20 toistojaksoa).  

Huntingtonin tautiin sairastuneen henkilön lapsilla on 50%:n todennäköisyys periä sairaalta vanhemmaltaan normaali HTT-geenikopio, jolloin heillä ei ole sairastumisriskiä, tai toisaalta yhtä suuri 50%:n todennäköisyys periä sairautta aiheuttava geenimuoto.

Suosittelisin teille hakeutumista perinnöllisyysneuvontaan, jonne voitte pyytää lähetteen esim. omalta terveyskeskuslääkäriltänne. Perinnöllisyysneuvonnassa on mahdollisuus käydä läpi asioita yksityiskohtaisemmin ja oma henkilökohtainen tilanne huomioiden.

Jätetty 14.3.2017

Acusticus neurinoma

Hei, sairastuin harvinaiseen acusticus neurinoomaan. Sairastan myös kilpirauhasen vajaatoimintaa, ja tällä hetkellä epäily selkärankareumasta. Onko näillä sairauksilla mitään yhteistä. Entä voiko acusticus neurinooma periytyä mun lapsille?

Hei, sairastuin harvinaiseen acusticus neurinoomaan. Sairastan myös kilpirauhasen vajaatoimintaa, ja tällä hetkellä epäily selkärankareumasta. Onko näillä sairauksilla mitään yhteistä. Entä voiko acusticus neurinooma periytyä mun lapsille?

Vastattu 13.3.2017

Hyvä kysyjä,

Akustikusneurinooma, kilpirauhasen vajaatoiminta ja selkärankareuma eivät liity toisiinsa.

Akustikusneurinooma eli vestibulaarischwannooma on harvinainen kahdeksannen aivohermon hyvänlaatuinen kasvain. Yleensä kasvain on satunnainen (ei-perinnöllinen), mutta voi joskus liittyä tyypin 2 neurofibromatoosi -oireyhtymään (NF2), joka periytyy vallitsevasti. NF2:lle on tyypillistä molemminpuoleinen akustikusneurinooma noin 30 ikävuoteen mennessä. Myös muita hermoston kasvaimia voi esiintyä. Yksittäinen akustikusneurinooma ei siis viittaa NF2-tautiin, jolloin periytymisriskiä ei ole myöskään lapsille. 

Kilpirauhasen vajaatoiminta voi johtua monista eri syistä, joista ns. kilpirauhasen autoimmuunitulehdus on tavallisin. Autoimmuuni-ilmiössä elimistö torjuu omia kudoksia. Osalla ihmisistä on tähän perinnöllistä alttiutta, mutta myös monet ympäristötekijät - joita tunnetaan vielä melko huonosti - vaikuttavat sairastumiseen. 

Selkärankareumaan liittyy huomattavaa perinnöllistä alttiutta. Lähes kaikilla sairastuneilla todetaan ns. kudosantigeen HLA-B27, johon liittyy alttius sairastua myös joihinkin muihin reumaattisiin sairauksiin, joskaan läheskään kaikki kyseistä kudosantigeenia edustavat henkilöt eivät sairastu.

Jätetty 10.3.2017

16P11.2 mikrodeleetio

Hei, Tästä löytyy todella vähän tietoa ja eikä suomeksi yhtään. Onko harvinainen? Nyt lapsella todettu ja kaipaisin lisätietoa.

Hei,

Tästä löytyy todella vähän tietoa ja eikä suomeksi yhtään.

Onko harvinainen?

Nyt lapsella todettu ja kaipaisin lisätietoa.

Vastattu 1.3.2017

Hyvä kysyjä,

Kun on kysymys ”klassisista” kromosomipoikkeavuus-oireyhtymistä ovat muutokset tuhansien kiloemästen kokoisia ja ne voidaan tunnistaa pelkällä kromosomikohdan merkinnällä, kuten 16p11.2. Uusien tutkimustekniikoiden myötä pystyy toteamaan yhä pienempiä kromosomimuutoksia. Uudessa mittakaavassa 16p11.2 on jo kooltaan niin iso (6500 kiloemästä, yli ), että se viimeisten tietojen mukaan sisältää ainakin kaksi eri pienempää muutosta, jotka voivat aiheuttaa kognitiivisen kehityksen häiriöitä. Toinen on kooltaan 600 kb ja toinen on kooltaan 200 kb. Näiden erottamiseksi tarvitaan DNA-emästason tietoa.

Mikrodeleetiossa nykyisin käytetty tutkimusmenetelmä on useimmiten molekyylikaryotyypitys (MK-tutkimus). Tutkimuksen lausunnosta selviää muutoksen koko ja tarkka kohta DNA-rihmastossa. Lausunnon saat hoitavalta lääkäriltä tai tutkimuksen tehneestä laboratoriosta. Kun muutos on kohdassa 16p11.2 MK-tutkimuksen tulos olisi ilmaistu muodossa ”[hg19] 16p11.2(emäksen mumero josta muutos alkaa - emäksen numero johon muutos loppu)x1 ”. Merkinnästä selviää muutoksen koko ja siihen liittyvät geenit. Lisäksi olisi hyvä tietää, onko myös vanhempia tutkittu, eli onko muutos mahdollisesti periytynyt.

Lisäselvitystä varten voit tehdä tarkennetun kyselyn nettisivuillamme tai keskustella maksuttomasti periytyvyysneuvojan tai sairaalageneetikon kanssa puhelimitse (044 576 5439) ti-to klo 9-15 tai kysyä sähköpostitse (med.genet@rinnekoti.fi). Voit soittaa ja keskustella myös nimettömänä. Jos puheluusi ei vastata, lähetä soittopyyntö tekstarilla tai sähköpostitse.

Jätetty 10.3.2017

Välikokoinen alleeli Huntingtonin taudissa

Hei, Mieheni äiti sairastaa Huntingtonin tautia. Mieheni kävi testeissä vuonna 2012, jolloin häneltä suljettiin pois Huntingtonin taudin diagnoosi. Hänellä todettiin kuitenkin toisessa geenikopiossa välikokoinen alleeli, jonka koko vastaa 28...

Hei,


Mieheni äiti sairastaa Huntingtonin tautia. Mieheni kävi testeissä vuonna 2012, jolloin häneltä suljettiin pois Huntingtonin taudin diagnoosi. Hänellä todettiin kuitenkin toisessa geenikopiossa välikokoinen alleeli, jonka koko vastaa 28 CAG-toistojaksoa, eli tämä on periytynyt jo kauan sitten edesmenneeltä isältä.

Vuonna 2012 saamamme tiedon mukaan välikokoinen alleeli perityessään voi laajentua mutta että sukupolvesta toiseen periytymistä tunnetaan Huntigtonin taudissa huonosti. Tuolloin isältä periytyessä riskin on ajateltu olevan luokkaa 6-10%.


Onko välikokoisten alleelien periytyvyydestä nykyään tarkempaa tietoa? Onko lapsillamme ja heidän mahdollisilla tulevilla lapsillaan todellinen mahdollisuus sairastua tautiin?


Olen ehdottanut miehelleni, että menemme uudelleen perinnöllisyysneuvontaan, koska asia ahdistaa minua niin, että luulen sairastuneeni jonkinasteiseen masennukseen. Onkohan tällainen mahdollista, tarvitaanko lääkärin lähete?


Kiitos vastauksesta etukäteen.

Vastattu 3.3.2017

Hyvä kysyjä,

Huntingtonin taudin aiheuttaa HTT- eli huntingtin-geenissä (jota eiemmin kutsuttiin IT15-geeniksi) sijaitsevan CAG-toistojakson monistuma. Normaalisti geenissä on alle 27 CAG toistojaksoa. Sairastuneilla todetaan yli 35 toistojaksoja toisessa geenikopiossaan, joskin monistuman koon ollessa välillä 36-39 toistojaksoa taudin penetranssi on alentunut (kaikki eivät sairastu) ja tauti puhkeaa yleensä myöhemmin sekä etenee hitaammin. Toistojaksolukumäärä 27-35 edustaa ns. esimutaatiota, joka ei aiheuta sairautta, mutta toistojaksot voivat lisääntyä geenikopion periytyessä seuraavaan sukupolveen, erityisesti isältä periytyessään.

Esimutaatioista pienimmät, jotka sisältävät 27-29 CAG-toistojaksoa, aiheuttavat isältä periytyessään tutkimusten mukaan kaikkein pienimmän riskin toistojakson laajenemiselle. Kun otetaan huomioon se, että isältä voi periytyä normaali alleeli 50%:n todennäköisyydellä, on viimeaikaisten tutkimusten mukaan tämän kokoluokan toistojakson kyseessä ollessa jälkeläisen riski periä sairastumisriskin aiheuttava mutaatio (yli 35 toistojaksoa) vain noin 0,05%. Näistäkin mutaatioista todennäköisimmin suurin osa edustaisi em. toistojaksolukumääriä, joihin liittyy alentunut penetranssi (36-39 toistojaksoa). 

Omien lastenne kohdalla sairastumisriski vaikuttaa em. arvioiden mukaan lähinnä teoreettiselta, mutta riski voi kasvaa tulevissa sukupolvissa, mikäli miehesi esimutaatio periytyy edelleen.

Suosittelen lämpimästi perinnöllisyysneuvontaa, jossa voitte vielä käydä tarkemmin läpi mieltänne askarruttavia kysymyksiä nykytilanteenne lähtökohdista. Perinnöllisyysneuvontaan tarvitsette lääkärin lähetteen, jonka voitte pyytää esim. työterveys- tai terveyskeskulääkäriltänne. 

Jätetty 10.3.2017

Perinnöllisyys

Minulla on lievä kehitysviivästymä ja miehelläni on Liddle -oireyhtymä ja dyspraksi, kuinka todennäköistä on että lapsi sairastuu joihinkin näistä? Haluun tietää etukäteen.

Minulla on lievä kehitysviivästymä ja miehelläni on Liddle -oireyhtymä ja dyspraksi, kuinka todennäköistä on että lapsi sairastuu joihinkin näistä? Haluun tietää etukäteen.

Vastattu 3.3.2017

Hyvä kysyjä,

Kehitysviivästymä voi johtua monista eri syistä, joista osa on perinnöllisiä, osa ei. Kehitysviivästymä voi olla osa jotakin oireyhtymää, tai se voi olla  yhden geenivirheen tai useamman alttiusgeenin vaikutuksesta syntynyttä. Tällöin kehityviivästymän riski tulevalla lapsella voisi vaihdella muutamasta prosentista jopa 50 prosenttiin asti, syystä riippuen. Joskus kehitysviivästymän syynä on esimerkiksi raskauden tai synnytyksen aikainen tulehdus tai hapenpuute, jolloin kehitysviivästymän riski tulevalla lapsella ei ole kohonnut. Mikäli suvussa on esiintynyt kehitysviivästymää useammalla henkilöllä, on tulevan lapsen riski vastaavasti hieman korkeampi. Edellä mainituista syistä johtuen ei lievän kehitysviivästymäsi uusiutumisriskiä ole mahdollista tarkoin arvioida. Tärkein lisätieto olisi oman lievän kehityviivästymäsi aiheuttaja tai aiemmin tehdyillä tutkimuksilla mahdollisesti poissuljetut syyt.

Myös dyspraksia eli aivoista johtuva vaikeus suorittaa liikkeitä tai liikesarjoja (tai kielellinen dyspraksia eli puheentuottamisen vaikeus) voi johtua monista syistä; joskus taustalta löydetään jokin geeni- tai kromosomipoikkeavuus, mutta useimmiten dyspraksian katsotaan edustavan ns. monitekijäistä ominaisuutta. Tällöin sen syntyyn vaikuttavat yhdessä useat eri geenit sekä ympäristö. Tarkkaa periytymisriskin arviota ei dyspraksiankaan kohdalla tästä syystä voida antaa.

Liddlen oireyhtymä on harvinainen perinnöllinen verenpainetaudin muoto. Tautiin liittyy jo varhaisella iällä huomattavasti kohonnut verenpaine sekä matalat kaliumin, reniinin ja aldosteronin pitoisuudet verikokeissa. Liddlen oireyhtymä periytyy vallitsevasti eli sairastuneen henkilön jokaisella lapsella on 50%:n riski periä sairaus.

Suosittelen, että hakeudutte perinnöllisyysneuvontaan, jonka yhteydessä edellä mainittuja asioita voidaan käydä kanssanne tarkemmin läpi, mm. sukutietojen ja muiden mahdollisten periytymisriskin arvioon vaikuttavien seikkojen avulla. Perinnöllisyysklinikat toimivat yliopistosairaaloissa, ja niihin voi pyytää lähetteen esimerkiksi omalta terveyskeskuslääkäriltä. 


 

Jätetty 8.3.2017

Huntingtonin taudista

Hei, Appiukollani (60v) todettiin HD viime kesänä. Oireet ovat vielä lieviä ja itse en niitä edes havaitse. Lievää levottomuutta liikkeissä jne. Appiukko on suvussaan ensimmäinen, jolla tämä tauti on todettu ja muistikuvia ei ole, että...

Hei,

Appiukollani (60v) todettiin HD viime kesänä. Oireet ovat vielä lieviä ja itse en niitä edes havaitse. Lievää levottomuutta liikkeissä jne.

Appiukko on suvussaan ensimmäinen, jolla tämä tauti on todettu ja muistikuvia ei ole, että suvussa olisi näitä oireita aiemmin kenelläkään ollut, saati joku olisi tähän tautiin menehtynyt.

Hänen vanhemmat elivät 70 ja 82 vuotiaiksi eikö heillä tätä tautia todettu missään vaiheessa.

Sisaruksia hänellä on kaksi ja kummallakaan ei ole todettu tautia, eivät tosin ole käyneet geenitesteissä, mutta oireita ei ole.

Apellani on myös aikuisiällä todettu Keliakia, jonka oireita on hoidettu ruokavaliolla siitä saakka (n.10-vuotta).

Onko Keliakian ja HD:n yhteyttä tutkittu? Joitain artikkeleita löysin, mutta termistö on niin vierasta, etten niistä oikein saanut selvyyttä. Voiko olla mahdollista, että hoitamaton Keliakia (ennen keliakian todentamista oli vatsakipuja jne. melko pitkään) on vaikuttanut HD:n puhkeamiseen?

Appiukolla on lapsi (30v), jolla on pienenä (6v) todettu Keliakia ja siitä saakka hoidettu ruokavaliolla. Onko hänen altistuminen HD:lle todennäköisempää kuin henkilöllä jolla ei ole Keliakiaa?

Vai voiko olla jopa niin, ettei appiukon HD ole perityvää jos se on hänelle tullut hoitamattoman Keliakian kautta? Tämä apiukon lapsi on vaimoni ja siksi tätä kysyn. Hän ei ole käynyt ggenitestissä. Siskonsa kävi ja hänen tulos oli negatiivinen ja gag-toistoluvut täysin normaalit. Hänellä ei ole keliakiaa.

Vastattu 8.3.2017

Hyvä kysyjä,

Huntingtonin taudin aiheuttaa HTT- eli huntingtin-geenissä sijaitsevan CAG-toistojakson monistuma. Normaalisti geenissä on alle 27 CAG toistojaksoa. Sairastuneilla todetaan yli 35 toistojaksoja toisessa geenikopiossaan, joskin monistuman koon ollessa välillä 36-39 toistojaksoa taudin penetranssi on alentunut (kaikki eivät sairastu) ja tauti puhkeaa yleensä myöhemmin sekä etenee hitaammin. Toistojaksolukumäärä 27-35 edustaa ns. esimutaatiota, joka ei aiheuta sairautta, mutta toistojaksot voivat lisääntyä geenikopion periytyessä seuraavaan sukupolveen, erityisesti isältä periytyessään. Tämä mekanismi selittää myös sen, ettei suvussa aina todeta sairastuneita edellisissä sukupolvissa. Huntingtonin tautiin sairastuneen henkilön lapsilla on 50%:n  todennäköisyys periä sairaalta vanhemmaltaan normaali HTT-geenikopio, jolloin heillä ei ole sairastumisriskiä. Mikäli lapsi perii Huntingtonin-taudille altistavan geenikopion, riippuu sairastumisriski mm. siitä, minkä kokoinen toistojaksomonistuma hänelle on muodostunut.

Keliakia ei liity Huntingtonin tautiin mitenkään, vaan näiden kahden esiintyminen yhdessä on täysin sattumanvaraista.

Suosittelen lämpimästi perinnöllisyysneuvontaa puolisollesi tai teille yhdessä, jotta voitte keskustella aiheeseen liittyvistä asioista laajemmin ja tarkemmin. Perinnöllisyysneuvonnassa kannattaa käydä riippumatta siitä, haluaako geenitestiä vai ei. Geenitestiin meneminen on täysin vapaaehtoista ja omaan harkintaan perustuvaa. Perinnöllisyysneuvonta on kuitenkin edellytys geenitestille, mikäli testin joskus haluaisi teettää.


 

Jätetty 7.3.2017

Vastausten löytäminen

Miksi vanhemmat vastaukset on jätetty pois? Niistä löytyi paljon tietoa, jota olisin kaivannut. Voiko kysymyksiä ja niiden vastauksia löytää jonkin linkin avulla? Nimimerkki Löytääkö etsivä

Miksi vanhemmat vastaukset on jätetty pois? Niistä löytyi paljon tietoa, jota olisin kaivannut. Voiko kysymyksiä ja niiden vastauksia löytää jonkin linkin avulla?
Nimimerkki Löytääkö etsivä

Vastattu 8.3.2017

Hei, kiitos palautteesta!

Uusille sivuillemme on siirretty tai siirretään vanhoilta sivuilta kysymykset, jotka ovat tulleet viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa ennen uusien sivujen julkaisemista. Kaiken kaikkiaan vanhoja kysymyksiä on satoja ja uusia tulee koko ajan. Suunnittelemme eniten kysytyistä julkaisua. Linkin takaa vanhoja ei löydy, koska uudet sivut ovat korvanneet vanhat. Mikäli sinulla on mielessä jokin tietty kysymys tai aihe, ota yhteyttä, niin laitamme sen sivuille tai lähetämme sähköpostitse.      

Jätetty 28.2.2017

Geenitesti

Hei, teetin internetistä ostetun geenitestin Iso-Britaniassa, joka testaa yli 50 perinnöllisen sairauden kantajuutta. Testi perustuu SNP- tekniikkaan. Vastaukseksi sain olevani kantaja seuraaviin sairauksiin: Alpha-1 Antitrypsin Deficiency, ARSACS,...

Hei,
teetin internetistä ostetun geenitestin Iso-Britaniassa, joka testaa yli 50 perinnöllisen sairauden kantajuutta. Testi perustuu SNP- tekniikkaan. Vastaukseksi sain olevani kantaja seuraaviin sairauksiin: Alpha-1 Antitrypsin Deficiency, ARSACS, Gaucher Disease, Hypertrophic Cardiomyopathy (MYBPC3 25bp-deletion), Present Agenesis of the Corpus Callosum with Peripheral Neuropathy (ACCPN), Salla Disease. Selvitin jo internetistä sairaudet ja luin niistä, mutta erityisesti itseäni jäi mietityttämään alfa 1 antitrypsiinin puutos- kantajuus ja paksuntavan kardiomyopatian kantajuus. Tiedossani ei ole suvusta kumpaakaan sairautta, isälläni tiedän olleen vaikean maksakirroosin ennen kuolemaansa, mutta en usko, että asiaa sen enempää tutkittiin hänen alkoholisminsa vuoksi. Äidilläni on vaikea astma. Sydänsairauksia molemmin puolin sukua löytyy, mutta tietoa ei ole kardiomyopatioista. Itse olen pyörtynyt 5-6 kertaa elämäni aikana, usein muutaman alkoholiannoksen jälkeen, mutta lääkärissä käydessäni EKG oli normaali ja lääkäri ei osannut ottaa kantaa mistä pyörtymiset johtuvat (verensokerin muutos? verenpaineen lasku?). EKG on viimeksi katsottu syksyllä ja siinä oli normaali sinusrytmi. Huimauksen tunnetta on muutamia kertoja viikossa, jos nousen esimerkiksi nopeasti kyykystä seisomaan töissä. Verenpainetaso on normaali. Satunnaisesti on myös outoa tykyttelyn tunnetta kaulalla (pulssi tuntuu hakkaavan hetkellisesti). Muutoin olen perusterve 26-vuotias sairaanhoitaja, venlafaksiini on käytössä jatkuvan väsymyksen ja vetämättömyyden vuoksi, jolle ei ole löytynyt somaattista syytä laboratoriokokeissa.

Kannattaako minun hakeutua lääkäriin tulosten ja oireiden perusteella, ottaako lääkäri geenitestin tulokset tosissaan? Kiitos avusta!

Vastattu 24.2.2017

Hyvä kysyjä,

Alfa-1-antritrypsiinin puutos (Alpha-1 Antitrypsin Deficiency) aiheuttaa alttiuden keuhko- ja maksavaurioille. Alfa-1-antitrypsiinin puutoksessa henkilö on perinyt molemmilta vanhemmiltaan sairautta aiheuttavan geenityypin. Jos sinun on kerrottu olevan kantaja, on silloin toisessa geeniparissasi geenin normaali tyyppi (M) ja toisessa sairaudelle altistava tyyppi (tavallisimmin Z tai S). Olet siis perinyt sairautta aiheuttavan geenityypin toiselta vanhemmaltasi, joka on itsekin todennäköisimmin kantaja. Kantajilla ei katsota olevan erityistä kohonnutta sairastumisriskiä, joskin joidenkin tutkimusten mukaan tietyissä geenityyppiyhdistelmissä niillä kantajilla, jotka tupakoivat, on arveltu voivan olla hieman kohonnut keuhkosairauden riski. 

MYBPC3-geenin mutaatio 25bp-deleetio (25 emäsparin häviämä) edustaa yhtä lukuisista geenivirheistä, joita on tunnistettu erilaisten sydänsairauksien, mukaanlukien kardiomyopatioiden, taustalta. Kyseinen geenivirhe näyttää olevan erityisen tavallinen Kaakkois-Aasiassa, ja sitä onkin enimmäkseen tutkittu kaakkoisaasialaistaustaisissa populaatioissa. Tutkimukset eivät toistaiseksi ole antaneet tarkkaa kuvaa kyseiseen geenivirheeseen assosioituvasta sairastavuudesta, mutta sen tiedetään lisäävän riskiä erityisesti hypertrofiseen kardiomyopatiaan. Vain osa geenivirheen kantajista sairastuu; heillä taudinkuva ja sairastumisikä ovat vaihdelleet huomattavastikin. Koska tämän geenivirheen aiheuttamaa sairastumisriskin suuruutta ei toistaiseksi tunneta, ei seurantasuosituksiakaan ole kantajia varten laadittu. Asia kannattaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa. Sydänfilmi ei aina ole riittävä tutkimus alkavaa tai lieväasteista hypertrofista kardiomyopatiaa selviteltäessä; sydämen ultraäänitutkimus on tässä mielessä paras menetelmä.

 

Jätetty 24.2.2017

Kaksisuuntainen mielialahäiriö, periytyvyys

Minun isäni äiti on kärsinyt jonkinlaisesta mielisairaudesta. Diaknoosia en tiedä, mutta kuulopuheella hän kärsi raivokohtauksista ja masennuksesta. Isäni sisaruksia isäni lisäksi on 7, kaikilla on jokin "häiriö" joku on kauhea vauhti päällä, joku...

Minun isäni äiti on kärsinyt jonkinlaisesta mielisairaudesta. Diaknoosia en tiedä, mutta kuulopuheella hän kärsi raivokohtauksista ja masennuksesta. Isäni sisaruksia isäni lisäksi on 7, kaikilla on jokin "häiriö" joku on kauhea vauhti päällä, joku on masentunut. Kaikki ovat joko tai. Mielisairaalaan on perheestä joutunut kaksi isäni sisarta. Toinen teki itsemurhan mielisairaalassa. Isäni puolelta serkkuni ovat kärsineet ajoittaisesta masennuksesta, pahin on kuitenkin minun vanhimmalla siskollani. Hänellä sairaus alkoi raivokohtauksista, vasta muutama vuosi sitten saimme hänet pakkohoitoon josta tämä on kieltäytynyt, hänelle diaknosoitiin psykoosi ja kaksisuuntainen mielialahäiriö. Yhdellä serkullani tiedän kaksisuuntaisen yhtäpahana, toisella hieman lievempänä. Mikä on mahdollisuus että tämä laukeaa minun kahdella nuoremmalla siskollani entäs minun pojalla? Mieheni on terveestä suvusta eikä mitään mielen sairauksia pitäisi olla. Kiitos vastauksesta

Vastattu 23.2.2017

Hyvä kysyjä,

Kaksisuuntainen mielialahäiriö on ns. monitekijäinen sairaus, mikä tarkoittaa, että sen syntyyn vaikuttavat useat eri perintötekijät ja ympäristö yhdessä. Väestön yleinen sairastumisriski on 1 %:n  luokkaa.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö voidaan jakaa kahteen alatyyppiin, joista toisessa (Tyyppi I) on vaikeampia ja toisessa (Tyyppi II) lievempiä maanisia jaksoja. Varsinkin Tyypin I häiriössä perintötekijöiden osuus on vahvempi, joskin myös tyypin II häiriöön liittyy perinnöllistä alttiutta. Henkilöillä, joiden ensimmäisen asteen sukulaisella (vanhempi, sisarus tai lapsi) on tyypin I kaksisuuntainen mielialahäiriö, sairastumisriski on muuhun väestöön nähden 5–10-kertainen. Jos alttiutta periytyy molemmilta vanhemmilta, on riski suurempi. Joskus erittäin harvinaisena muotona esiintyy yhden tautigeenin aiheuttama tautimuoto, joka noudattaa vallitsevaa periytymistä, jolloin sairaan henkilön lasten riski geenivirheen perimiseen on 50%.  

Kertomasi sukuhistorian perusteella on mahdollista, että suvussanne on tämä erittäin harvinainen  yhden tautigeenin aiheuttamaan tautimuoto. Oireettoman henkilön riski sairastaa ja siirtää tautigeeni lapsilleen on erittäin pieni, parhaimmassa tapauksessa samaa luokkaa kuin väestöllä yleensä, mutta riskin arvioimiseen on mm. tiedettävä miten geeni toimii ja missä vaiheessa tauti puhkeaa.

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön geneettistä taustaa tutkitaan paljon, mutta tällä hetkellä ei ole esim. geenitestiä taudin diagnosointiin. Sukunne sairaushistoria on sen verran erityinen, että Suomessakin on luultavasti tutkimusryhmiä, jotka haluaisivat selvittää geenitaustaanne tutkimusluonteisesti. Jos haluaisitte tämän tapahtuvan, niin voisitte ottaa asian puheeksi asiantuntijalääkärin kanssa (neurologi, psykiatri, perinnöllisyyslääkäri). Voitte myös soittaa Norio-keskuksen periytyvyysneuvojalle (p. 044 5765439,  ti-to klo 9-15 )  ja hänen avullaan selvittää mahdolliset jatkotoimenpiteet. Norio-keskuksen periytyvyysneuvojan  palvelut ovat maksuttomia, eikä niihin tarvita lääkärin lähetetä.

 


 

Jätetty 15.2.2017

Marfan ja silmien laser leikkaus ?

Hei olen 31 vuotias mies. Minulla on todettu marfan syndrooma. Tehty ihan geenitesti myös jossa todettu. Aortta leikattu 2x. Ei muita vaivoja. Silmälasit minulla ollut lapsesta saakka ja piilolinssejä käytän. Haluaisin eroon kummastakin. ...

Hei olen 31 vuotias mies. Minulla on todettu marfan syndrooma. Tehty ihan geenitesti myös jossa todettu. Aortta leikattu 2x. Ei muita vaivoja. Silmälasit minulla ollut lapsesta saakka ja piilolinssejä käytän.

Haluaisin eroon kummastakin.

Onko marfan syndrooma este silmien Laserleikkaukselle ?

Vastattu 15.2.2017

Hyvä kysyjä,

Marfanin oireyhtymään usein liittyvien silmämuutosten vuoksi silmälääkärin seuranta on kaikille Marfan-potilaille aiheellista. Myös päätökset mahdollisista hoidoista silmien osalta tekee aina silmälääkäri yksilöllisen arvioinnin perusteella.

Jätetty 8.2.2017

Sferosytoosi

Perheemme kahdella lapsella on perinnöllinen sferosytoosi. Suvussamme sferosytoosi on myös lasten isällä ja isän isällä. Haluaisin tietää kuinka suuri todennäköisyys on periytyvyydellä ja kuinka kuinka yleistä tauti on Suomessa. Onko eroa...

Perheemme kahdella lapsella on perinnöllinen sferosytoosi. Suvussamme sferosytoosi on myös lasten isällä ja isän isällä.
Haluaisin tietää kuinka suuri todennäköisyys on periytyvyydellä ja kuinka kuinka yleistä tauti on Suomessa. Onko eroa periytyvyydellä tytöille / pojille? Kiitos!

Vastattu 1.2.2017

Hyvä kysyjä,

Sferosytoosi on punasolujen solukalvon rakennevirhe, johon liittyvä punasolujen hajoaminen voi ajoittain vaikeutua ja aiheuttaa hemolyyttistä anemiaa. Sferosytoosi periytyy tavallisimmin vallitsevasti, kuten kertomasi perusteella myös teidän perheessänne. Tällöin sairaan henkilön jokaisella lapsella - sukupuolesta riippumatta - on 50%:n sairastumisriski. Esiintyvyydeksi Pohjois-Euroopassa on arvioitu n. 1/5000.

Jätetty 6.2.2017

Rintasyöpä

Hei! Isäni äiti sairasti rintäsyövän & menehtyi siihen noin 80-vuotiaana. Myös isäni veljen tytär, siis serkkuni isäni puolelta, sairastui samaiseen syöpään ja menehtyi siihen vain 32-vuotiaana. Serkkuni äiti oli myöskin menehtynyt nuorena...

Hei!
Isäni äiti sairasti rintäsyövän & menehtyi siihen noin 80-vuotiaana. Myös isäni veljen tytär, siis serkkuni isäni puolelta, sairastui samaiseen syöpään ja menehtyi siihen vain 32-vuotiaana. Serkkuni äiti oli myöskin menehtynyt nuorena rintäsyöpään.
Minua huolettaa, voiko kyseessä olla isäni suvussa oleva rintasyövän perillisyys (äitini puolella rintasyöpää ei ole esiintynyt, myöskään vanhempani eivät ole syöpää sairastaneet) vai onko todennäköisempää, että serkkuni sairastama syöpä olisi mahdollisesti periytynyt hänen äitinsä puolelta?
Pelkään, että koen saman kohtalon kuin serkkuni ja sairastun & menehdyn nuorena.

Vastattu 11.1.2017

Hyvä kysyjä,

Rintasyöpään sairastuu n. 10% kaikista naisista ja vain hyvin pienellä osalla sairastuminen johtuu perinnöllisestä alttiudesta. Rintasyövän perinnöllisyyttä arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. suvun sairastuneiden lukumäärään, sairastumisikään ja sukulaisuussuhteisiin. Kertomasi niukan sukuhistorian perusteella sinulla ei vaikuta olevan kohonnut rintasyöpäriski muuhun väestöön nähden.

Jos tämä asia kuitenkin jää sinua vielä askarruttamaan, niin voit ottaa yhteyttä Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvontaan, missä voidaan käydä tarkemmin läpi mm. edellä mainittuja seikkoja suvustasi ja saada tarkempi arvio rintasyöpäriskistäsi.

Jätetty 6.2.2017

Downin oireyhtymä

Voiko B-kromosomi-tutkimuksella , jossa lymfosyyteissä on 46 rakenteellisesti normaalia kromosomia, riittääkö sulkemaan pois Downin oireyhtymän? Edellä olevaan kysymykseen viitaten tutkittu verinäyte on tehty noin 400 raidan tarkkuudella ja on...

Voiko B-kromosomi-tutkimuksella , jossa lymfosyyteissä on 46 rakenteellisesti normaalia kromosomia, riittääkö sulkemaan pois Downin oireyhtymän?

Edellä olevaan kysymykseen viitaten tutkittu verinäyte on tehty noin 400 raidan tarkkuudella ja on vastauksen mukaa normaali karyotyyppi 46, XX.

Halusin nimenomaan selvyyden Downiin hakeutuessani tutkimukseen, mutta saamassani kirjallisessa vastauksessa ei asiaa ole selkeästi maalaisjärjellä kerrottu. Lähettävälle lääkärille en halua maksaa enää 88 €, koska tämäkin verikoe maksoi yli 400 €. Ja tarvitaanko mahdollisesti lisää verinäytettä vai tuhoaako HUS-lab asiakkaiden tämän kaltaiset verinäytteet? Pyydän ystävällisesti asian käsittelemistä selvyyden saamiseksi 40 vuoden ajan piinasta!

Vastattu 11.1.2017

Hyvä kysyjä,

Kysymystesi perusteella tutkittavasta on tehty hyvä peruskromosomitutkimus. Kromosomitutkimuksen perusteella saadaan varmuudella tieto että tutkittavalla ei ole ylimääräistä kromosomia 21. Downin oireyhtymä on siis suljettu pois.

Jätetty 3.2.2017

Multikystiset munuaiset

2000-luvulla synnytin 24 viikkoisen sikiön, menehtynyt, ei lapsivettä, multikystiset munuaiset. Syytä en tiedä muuta.Itseltäni otettiin munuaisultra, kaikki näytti olevan ok.Äidin sisko kuoli 17-vuotiaana 60-luvulla munuaismyrkytykseen,äidin äidillä...

2000-luvulla synnytin 24 viikkoisen sikiön, menehtynyt, ei lapsivettä, multikystiset munuaiset. Syytä en tiedä muuta.Itseltäni otettiin munuaisultra, kaikki näytti olevan ok.Äidin sisko kuoli 17-vuotiaana 60-luvulla munuaismyrkytykseen,äidin äidillä diabetes, yksi munuainen,menehtyi yli 30-vuotta sitten.Kiinnostaa mitä tuollainen geenivirhe,jos se on olemassa aiheuttaa?Itselläni todettiin 2013 kallonpohjassa kasvain/muutos,josta 5-vuoden päästä viimeiset tukimukset,on neurologisia oireita jne,imusolmukesuurentumat,näyte oli ok.Voisiko littyä kyseiseen sikiön "geenivirheeseen"?Miten voidaan tukia TCF2-geenin mutaatiota, tai muita?Lapsia meillä myös on,heitä ei ole tutkittu,joten olisi hienoa tietää.

Vastattu 23.1.2017

Hyvä kysyjä,

Munuaisten multikystinen dysplasia edustaa munuaisten ja virtsateiden synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia, jotka käsittävät laajan spektrin hyvinkin eri asteisia löydöksiä aina kuolemaan johtavista täysin oireettomiin ja harmittomiinkin. Nämä voivat esiintyä osana lukuisia eri oireyhtymiä tai sellaisenaan. Viime mainituissa tapauksissa lähisukulaisista jopa 10%:lla voidaan tutkimuksissa todeta jokin, joskin usein oireeton, em. spektrin löydöksistä. 

Muiden sukulaistesi munuaissairauksien taustaa ei pysty kertomasi perusteella arvioimaan; munuaissairaus voi olla myös monien muiden kuin synnynnäisten rakennepoikkeavuuksien aiheuttama, esim. diabeteksen. Tosin, mikäli äitisi äidillä oli synnynnäinen toisen munuaisen puutos ("vain yksi munuainen"), edustaisi tämä edellä mainittuja synnynnäisiä rakennepoikkeavuuksia. Antamillasi tiedoilla en pysty arvioimaan itselläsi todetun kallonpohjan kasvaimen/muutoksen yhteyttä em. poikkeavuuksiin.

Synnynnäisten virtsateiden ja munuaisten rakennepoikkeavuuksien taustalta tunnetaan joitakin geenivirheitä. Mainitsemasi TCF2-geenin virheet voivat aiheuttaa vallitsevasti periytyvää alttiutta mm. munuaisten, sukupuolielinten ja haiman kehityshäiriöille. Geenitutkimuksien teettämistä voidaan harkita yksilöllisesti suvun huolellisen sairaushistorian selvittämisen perusteella perinnöllisyyslääketieteen yksikössä, jonne voi pyytää lähetteen omalta lääkäriltä.

Jätetty 8.2.2017

ALS ja MS

ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi), FALS (familiaalinen amyotrofinen lateraaliskleroosi), ALS-FTD Kysymys: ALS ja MS Lähetetty: 7.1.2017 Hei! Äitini kuoli ALSiin parin vuoden rajun sairastamisen jälkeen. Hänellä sairaus alkoi...


ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi), FALS (familiaalinen amyotrofinen lateraaliskleroosi), ALS-FTD
Kysymys: ALS ja MS

Lähetetty: 7.1.2017
Hei!

Äitini kuoli ALSiin parin vuoden rajun sairastamisen jälkeen. Hänellä sairaus alkoi suunalueen ongelmilla. Äidinäidillä oli kuulemma samantyyppisiä oireita vaikka hän ei ALS diagnoosia "ehtinyt" saada.

Isäni sairastaa ms-tautia. Elämää rajoittavia oireita on hänellä jo paljon. Kuinka kohonnut on oma riskini sairastua neurologiseen sairauteen?

Vastattu 20.1.2017

Hyvä kysyjä,

Amyotrofiseen lateraaliskleroosiin sairastuneista ylivoimaisesti suurin osa, suomalaispotilaista n. 80%, on ns. sporadisia eli yksittäistapauksia suvussaan. Tällöin lähisukulaisten sairastumisriskin arvioidaan olevan noin prosentin luokkaa. Mikäli äitisi äidin oireiden taustalla olisi ollut ALS, voisi kyseeseen tulla ns. familiaalinen eli suvuittainen ALS (FALS), jolloin vallitseva periytyminen olisi mahdollista, ja sairastuneen lapsilla 50% sairastumisriski. Koska isoäidilläsi ei kuitenkaan ole ALS:a diagnosoitu, on FALS:n mahdollisuutta pidettävä ainoastaan spekulaationa.

Multippeliskleroosi (MS-tauti) on monitekijäinen sairaus, joten sen syntyyn vaikuttavat niin perintö- kuin ympäristötekijätkin. Lähisukulaisen sairastumisriski on muuhun väestöön verrattuna hieman korkeampi; sisaruksella riski on n. 3-5%, lapsella n. 2-3% luokkaa.

ALS:n ja MS-taudin riskit eivät vaikuta toisiinsa.

Jätetty 6.2.2017

Aortan koarktaatio

Hei! Odotan esikoistani ja rv20 rakenneultrassa sikiön sydän näytti hyvältä, ei noussut huolta. Kuitenkin pohdin, olisiko raskauden aikana tai heti vauvan synnyttyä syytä tehdä vielä jotain tarkempia tutkimuksia vauvalle. Taustalla on oman sisareni...

Hei!
Odotan esikoistani ja rv20 rakenneultrassa sikiön sydän näytti hyvältä, ei noussut huolta. Kuitenkin pohdin, olisiko raskauden aikana tai heti vauvan synnyttyä syytä tehdä vielä jotain tarkempia tutkimuksia vauvalle. Taustalla on oman sisareni menehtyminen viikon vanhana vaikeaan aortan koarktaatioon 80-luvun lopulla. Tietojeni mukaan aortta oli käytännössä täysin ummessa, eikä mitään tuolloin enää ollut tehtävissä. Sama vaiva on ollut myös pikkuserkullani, jolla kuitenkin hoito huomattiin aloittaa ajoissa (alle viikon ikäisenä). Hänet ehdittiin leikata, mutta leikkaus oli ilmeisesti tavallista vaikeampi ja aortta tässäkin tapauksessa täysin ummessa, ei mikään pieni tukos siis ollut kyseessä ja ilman leikkausta hän olisi menehtynyt.

Käsittääkseni tämäntyyppinen rakenteellinen vaiva on vastasyntyneellä haastava diagnosoida ja vaivan vakavuuden vuoksi se tulisi tunnistaa aivan ensimmäisien päivien aikana. Voinkohan pyytää synnytyslaitoksella, että ultraisivat vauvan sydämen? Sen pitäisi ilmeisesti olla riittävä tutkimus rakennevian poissulkemiseksi?
Lukemani perusteella aortan koarktaatio ei ole erityisen harvinainen sydämen rakennevirhe ja sitä ilmenee eri asteisina. Kuinka harvinainen on tämä "täydellinen" ja ilman hoitoa noin viikon ikäisenä kuolemaan johtava ahtauma?

Kiitos vastauksesta!

Vastattu 18.1.2017

Hyvä kysyjä,

Synnynnäisiä sydämen rakennepoikkeavuuksia todetaan noin 1 %:lla syntyneistä lapsista. Aortan koarktaatio edustaa n. 5-8 % kaikista synnynnäisistä rakenteellisista sydänvioista, joten se kuuluu niistä tavallisimpiin. Aortan koarktaatio voi vaihdella vakavuudeltaan huomattavasti: osalle lapsista kehittyy pian syntymän jälkeen välitöntä leikkaushoitoa vaativa verenkiertohäiriö, kun taas osa pysyy pitkään jopa täysin oireettomana. Koarktaatioon voi liittyä myös muita sydämen rakennepoikkeavuuksia, jotka saattavat vaikuttaa ennusteeseen ja hoitosuunnitelmaan. Valitettavasti kirjallisuudesta ei löytynyt yksiselitteisiä lukuja ns. vakavan vs. lievän koarktaation ilmaantuvuudesta.

Ei-syndroomisia (oireyhtymiin liittymättömiä) synnynnäisiä sydänvikoja pidetään monitekijäisinä sairauksina, eli sairastumisriskiin vaikuttavat useat geenit sekä ympäristötekijät. Yleensä ottaen synnynnäisen sydänvian uusiutumisriski potilaan sisaruksella on muutaman prosentin luokkaa ja potilaan lapsella hieman suurempi. Kuitenkin ns. sydämen vasemmanpuoleisissa ahtauttavissa vioissa, joihin myös aortan koarktaatio kuuluu, uusiutumisriskin katsotaan olevan tätä suurempi. Lisäksi joissakin tutkimuksissa on esitetty, että sydämen vasemmanpuoleista ahtauttavaa rakennepoikkeavuutta sairastavien henkilöiden ensimmäisen asteen sukulaisista jopa viidesosalta voisi tutkittaessa löytyä jonkinasteinen sydämen vasemman puolen - usein täysin oireeton - sydänlöydös, kuten kaksipurjeinen aorttaläppä. Kaukaisempien sukulaisten (kuten tuleva lapsesi, joka on omalle sisarellesi 2. asteen sukulainen) riskit ovat edellä mainittuja pienempiä, mutta tarkkoja lukuja ei voida esittää.

Varhainen diagnostiikka on hoidon optimoimisen kulmakiviä. Raskauden aikainen diagnostiikka voi olla hyvinkin haastavaa, joten hoitavaa lääkäriä on tärkeää informoida mahdollisista lisätutkimustarpeisiin vaikuttavista taustatekijöistä, kuten sukuhistoriasta.  Tällöin lääkäri voi arvioida myös tarvetta syntymänjälkeisiin diagnostisiin tutkimuksiin - kuten sydämen ultraäänitutkimukseen.

Jätetty 29.1.2017

FALS/FTD

Kysymys: FALS/FTD Lähetetty: 9.1.2017 Hei, äitini kuoli hiljattain. Hänellä oli frontotemporaalidementia, ei ALS- oireita. Hänen kolme sisartaan ovat aiemmin kuolleet ALS:iin. Geenitestejä ei ole kellekään tehty. Yhteensä perheessä oli 9...

Kysymys: FALS/FTD

Lähetetty: 9.1.2017

Hei, äitini kuoli hiljattain. Hänellä oli frontotemporaalidementia, ei ALS- oireita. Hänen kolme sisartaan ovat aiemmin kuolleet ALS:iin. Geenitestejä ei ole kellekään tehty. Yhteensä perheessä oli 9 lasta, joista yksi kuoli nuorena muusta syystä. Aiemmilla sukupolvilla ei ALS- tyyppisiä oireita. Äitini vanhemmat elivät vanhoiksi. Onko siis todennäköistä, että kyseessä on uusi mutaatio äitini sukupolvessa? Äitini dementia lienee todennäköisesti saman geenin aiheuttamaa ja siten minulla ja sisaruksillani 50% sairastumisriski? Kiitos vastauksesta!

Vastattu 17.1.2017

Hyvä kysyjä,

Amyotrofisesta lateraaliskleroosista eli ALS:sta tunnetaan niin dominantisti kuin resessiivisesti ja vieläpä X-kromosomaalisestikin periytyviä muotoja, näistä frontotemporaalista dementiaa (FTD) aiheuttavan muodon tiedetään periytyvän vallitsevasti. Kyseisen sairauden taustalta on löydetty geenivirhe, joka voi aiheuttaa joko ALS:a,  FTD:aa tai molempien yhdistelmää. Tässä tautimuodossa penetranssi on alentunut, eli kaikki geenivirheen perineet eivät sairastu, mikä voisi selittää sairauden "hyppäämisen sukupolven yli". Toisaalta myös taudinkuva ja sairastumisikä vaihtelevat huomattavasti. Lisäksi on pidettävä mielessä, että FTD voi aiheutua em. geenivirheen lisäksi muistakin syistä, jolloin sisarusparven ALS:n taustalla voisi olla myös resessiivinen muoto. Näitä kysymyksiä voit (sisarustesi kanssa) halutessasi käydä tarkemmin läpi perinnöllisyysneuvonnassa, johon saat lähetteen esimerkiksi omalta lääkäriltäsi.


 

Jätetty 3.1.2017

Triko-rino-falangeaalinen oireyhtymä

Hei Lähteekö tukka yleensä noin 17- vuoden iässä? Mitä voi tehdä, kun hiustenlähtöön auttavat lääkkeet eivät tehoa? Mikä auttaisi, että pituuskasvu ei loppuisi ennen aikojaan?

Hei
Lähteekö tukka yleensä noin 17- vuoden iässä? Mitä voi tehdä, kun hiustenlähtöön auttavat lääkkeet eivät tehoa?
Mikä auttaisi, että pituuskasvu ei loppuisi ennen aikojaan?

Vastattu 3.1.2017

Hyvä kysyjä,

Triko-rino-falangeaalinen (engl. tricho-rhino-phalangeal, TRP) oireyhtymä on harvinainen vallitsevasti periytyvä monielinsairaus. Oireyhtymän nimi kuvastaa tavallisia löydöksiä (karvat, nenä, sormien ja varpaiden luut), mutta muitakin oireita ja löydöksiä esiintyy.  Oireet vaihtelevat huomattavasti yksilöstä toiseen, osin oireyhtymän alatyypin mukaan (tyypit I, II ja III) mutta myös saman alatyypin sisällä.

Karvojen, erityisesti kulmakarvojen ulko-osan sekä hiusten laatu ja kasvu ovat potilailla usein lapsuudesta saakka heikkoja. Osalla potilaista ilmenee varhaista hiustenlähtöä, mutta tämä vaihtelee yksilöstä toiseen eikä sen todennäköisyyttä tai  mahdollista ilmaantumisikää voi ennustaa. Ihotautilääkäreillä voi tilanteesta riippuen joskus olla keinoja karvankasvun parantamiseksi.

Pituuskasvukin on yksilöllistä; keskimääräiseksi miesten aikuispituudeksi on eräässä kansainvälisessä tutkimuksessa saatu 165 cm  ja naisten 155 cm, mutta erot potilaiden välillä ovat hyvin suuria, eikä lopullista pituutta pystytä ennustamaan.Kirjallisuudessa on kuvattu muutamia TRP-oireyhtymäpotilaita, joilla on todettu kasvuhormonin puutos, mikä saattaa mahdollistaa pituuskasvuun vaikuttamisen hormonihoidolla. Kasvuhormonin puutos ei kuitenkaan ole tyypillinen TRP-oireyhtymään liittyvä löydös, mutta tarvittaessa se voidaan poissulkea tutkimuksilla. 

Jätetty 3.1.2017

Syndaktylia

Pojallamme on molempien jalkojen toiset ja kolmannet varpaat yhdessä viimeiseen nikamaan asti ja vähän ylikin. Lääkärin mukaan vain iho, ei luu. Tämä ei vaikeuta muuta kuin varpaiden kynsien leikkaamista, eli ei huolta sen suhteen mutta mieleen...

Pojallamme on molempien jalkojen toiset ja kolmannet varpaat yhdessä viimeiseen nikamaan asti ja vähän ylikin. Lääkärin mukaan vain iho, ei luu.

Tämä ei vaikeuta muuta kuin varpaiden kynsien leikkaamista, eli ei huolta sen suhteen mutta mieleen on noussut muutama kysymys.

Tämä on nähtävästi perinnöllistä niin onko jomman kumman meidän suvussa ollut räpyläjalka? Kukaan ei ole meidän perheissä kuullut asiasta. Ja jos hankimme toisen lapsen, tuleeko samat räpylät tai onko aihetta pelätä jotain pahempaa?

Entä voiko toisen jalan nilkan jäykkyys olla tähän liittyväinen? Pojan askeltaminen on vähän jäykkää ja vasen jalka on aika vaikea saada kenkään, ihan kuin jalkapohja ei ylettyisi/nilkka taipuisi. Välillä kävelee toisella jalalla varpailla. Tämä ei kuitenkaan ole kovin vakavan oloista tällä hetkellä, molemmat jalat kuitenkin tapsuttelevat oikein kävelyttäessä ja useimmiten jalkapohjat osuu maahan. (poika ei siis kävele vielä ilman tukea)

Vastattu 3.1.2017

Hyvä kysyjä,

Yhdysvarpaisuus tai -sormisuus, eli syndaktylia, on yksi tavallisimmista synnynnäisistä rakennepoikkeavuuksista. Vaikeusaste voi vaihdella pienestä sormet tai varpaat yhdistävästä ihopoimusta useiden sormien tai varpaiden luiden fuusioitumiseen asti. Syndaktyliaa esiintyy yksittäisenä löydöksenä, joko yhdessä tai useammassa raajassa, mutta se on myös hyvin tavallinen löydös erilaisissa oireyhtymissä. Yksittäisenä, ei-syndroomisena, esiintyessään syndaktylia on tavallisimmin vallitsevasti periytyvä ominaisuus, joskin myös peittyvästi ja X-kromosomaalisesti periytyviä tapauksia on kuvattu.

Syndaktylian ilmiasu voi vaihdella huomattavasti perheenjäsentenkin kesken, lähes huomaamattomasta hyvinkin selviin muutoksiin. Periytymisen arvioimista vaikeuttaa edellä mainitun lisäksi epätäydellinen penetranssi, jolla tarkoitetaan sitä, että ominaisuus voi jäädä näkymättä geenivirheen kantajalla. Vallitsevalle periytymiselle tyypillisesti myös uusi mutaatio voi selittää suvun ensimmäisenä todetun tapauksen. Näin ollen mahdollisten tulevien lastenne löydöksiä on nykytiedoin mahdotonta ennustaa. Jos lapsella on jalkaterässä syndaktylian lisäksi muita oireita, voi jatkotutkimusten tarvetta arvioida oman lääkärin vastaanotolla.

Jätetty 3.1.2017

Neurofibromatoosi

Hei! Törmäsin vastikään neurofibromatoosin oirelistaukseen netissä ja huolestuin. Minulla on skolioosi ja lisäksi jonkin verran kesakoita käsitaipeissa. Skolioosi on kehittynyt vasta kasvuiässä ja mielestäni samoin myös kesakot. Nyt olen 26-vuotias....

Hei! Törmäsin vastikään neurofibromatoosin oirelistaukseen netissä ja huolestuin. Minulla on skolioosi ja lisäksi jonkin verran kesakoita käsitaipeissa. Skolioosi on kehittynyt vasta kasvuiässä ja mielestäni samoin myös kesakot. Nyt olen 26-vuotias. Voiko minulla skolioosin ja kesakoiden perusteella olla neurofibromatoosi?

Vastattu 3.1.2017

Neurofibromatoosi 1:lle on laadittu diagnostiset kriteerit, jotka edellyttävät kahden tai useamman löydöksen toteutumista seuraavasta listasta: vähintään 6 maitokahviläiskää, kesakot kainaloissa tai nivustaipeissa, neurofibroomia, optikusgliooma, silmän värikalvon Lischin noduluksia, luuston alueen kehityshäiriö (kuten pseudoartroosi tai sfenoidaaliluun puutos), ensimmäisen asteen sukulaisella todettu NF1, geenitutkimuksessa osoitettu NF1-geenivirhe.

Mikäli itselläsi esiintyvät kesakot sijaitsevat kainaloiden alueella, täyttyy kohdallasi yksi kriteereistä. Skolioosin taustalla puolestaan voi joskus olla kriteerilistassa mainittu luuston kehityshäriö, joka selviää takemmalla skolioosin tutkimisella. Mikäli ihollasi ei ole lainkaan maitokahviläiskiä, puhuu se vahvasti NF1-diagnoosia vastaan, sillä lähes kaikilla aikuisilla NF1-potilailla esiintyy maitokahviläiskiä.

LIsätietoa löydät Neurofibromatoosi-tietolehtisestämme ja NF-yhdistyksestä.

Jätetty 8.2.2017

Oslerin tauti (Rendu-Osler-Weberin tauti)

Kysymys: Oslerin syndrooma Lähetetty: 22.11.16 Vanhemmalla sisarella 69v epäillään Oslerin syndroomaa. Kehkoissa 1cm AV-malfoormaatio. Molemminpuolin laaja-alaisesti mattalasinoduluksia ad 5mm. Hypersensiviteetti pneumoniitti ja lisäksi...

Kysymys: Oslerin syndrooma

Lähetetty: 22.11.16

Vanhemmalla sisarella 69v epäillään Oslerin syndroomaa. Kehkoissa 1cm AV-malfoormaatio. Molemminpuolin laaja-alaisesti mattalasinoduluksia ad 5mm. Hypersensiviteetti pneumoniitti ja lisäksi RBILD? Myopatia NUD vuoisa, ei täsmädg.

Nuoremmalla siskolla 65v. yli 20 vuotta Myopathia NUD. Liikkuu pyörätuolilla. Bjarne Udd tutkii geenejä. Viimeisin löydös: joitakin harvinaisia variantteja mutaatioita, mutta niiden merkitystä ei tiedetä. Geneetikot työstävät asiaa.

Voisiko tutkimuksia yhdistää? ja Missä ja miten?

Vastattu 7.12.2016

Oslerin tauti on vallitsevasti periytyvä harvinainen verisuonien kehityshäiriö. Oslerin taudin epäilyä voi tarvittaessa pyrkiä selventämään vanhemman sisaren geenidiganostiikalla. Parhaiten asia järjestyy perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla, jossa myös taudin kliinistä kuvaa, kulkua, ennustetta ja periytymisasioita käydään huolellisesti läpi perinnöllisyysneuvonnan muodossa. Jos Oslerin tauti vahvistuu, voidaan sen osuutta todettuihin/epäiltyihin keuhkolöydöksiin (mainitut hypersensiviteettipneumonia ja RB-ILD) pyrkiä selvittämään. Mikäli Oslerin taudin geenivirhe löytyy, voidaan se tutkia tarvittaessa myös muilta lähisukulaisilta. Neuvonnan yhteydessä annetaan opastusta em. käytännön järjestelyitä varten.

Nuoremman sisaren myopatiaa on ilmeisesti tutkittu ja tutkitaan Tampereen Lihastautien tutkimuskeskuksessa, jossa onkin alan huippuosaamista. Näiden tutkimusten yhteydessä on tärkeää tuoda selvittelyistä vastaavalle lääkärille tietoon, että vanhemmalla sisarella on niinikään tarkemmin määrittelemätön myopatia, jotta tätä tietoa - ja mahdollisesti myös sisaren näytteitä - osataan hyödyntää diagnoosia haettaessa.

Kun diagnoosi selviää, on myös tämän sairauden suhteen  perinnölllisyysneuvonta paikallaan. Neuvontaan sisarukset voivat hyvin hakeutua myös yhdessä. 

Perinnöllisyyspoliklinikoita on kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Poliklinikalle voi pyytää lähetteen omalta terveyskeskus- tai muulta hoitavalta lääkäriltä.

Jätetty 30.12.2016

Alfa-1-antitrypsiinin puutos

Hei! En ollut aikaisemmin kuullutkaan kyseisestä sairauksien aiheuttajasta, kunnes sain tietää että kuulun luokkaan MZ. Epäselvää on nyt, että aiheuttaako tämä yhdistelmä keuhko- ja maksasairauksia? Lisääkö esim. virushepatiitin sairastaminen...

Hei!
En ollut aikaisemmin kuullutkaan kyseisestä sairauksien aiheuttajasta, kunnes sain tietää että kuulun luokkaan MZ. Epäselvää on nyt, että aiheuttaako tämä yhdistelmä keuhko- ja maksasairauksia? Lisääkö esim. virushepatiitin sairastaminen riskiä? Bilirubiiniarvoni ovat hieman koholla, mutta muut maksa-arvot ovat normaalit. En tupakoi tai käytä alkoholia.

Vastattu 1.12.2016

Alfa 1-antritrypsiinin puutos aiheuttaa alttiutta keuhko- ja maksavaurioille. Näiden riskiin vaikuttaa kyseisen proteiinin pitoisuus, joka puolestaan riippuu sitä koodaavan geenin alleelityypistä. Sairastumisriskiin vaikuttavat myös ainakin useat ympäristötekijät,  mutta kaikkia riskitekijöitä ei toistaiseksi tunneta. Itselläsi todetun MZ-alleelityypin ei katsota oleellisesti nostavan maksasairauden riskiä eikä ainakaan tupakoimattoman henkilön keuhkosairausriskiä. Tupakoivilla MZ-alleelin kantajilla saattaa tutkimusten mukaan olla hieman kohonnut keuhkosairauden riski, joten niin aktiivista kuin passiivista tupakointia tulee välttää. Alfa 1-antitrypsiinin puutokseen liittyvän maksasairauden riskiä lisäävät runsas alkoholinkäyttö ja virusmaksatulehdukset, mutta MZ-alleelityypissä näiden merkityksestä ei ole kiistatonta osoitusta.