"Jotta arkielämä ja sairaus saataisiin paremmin yhteen" 
Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö harvinaisissa sairauksissa

Harvinaiskeskus Noriossa vuosina 2014-2015 tehty selvitys julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä harvinaisissa sairauksissa osoittaa, että nykyistä yhteistyötä pidetään hyvänä, mutta liian satunnaisena, jotta se voisi täysimääräisesti hyödyttää harvinaissairaiden elämää. Yhteistyöhön kaivataan lisää tavoitteellisuutta ja systemaattisuutta.

- Julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden välille olisi hyvä muodostaa yhteisiä osaamiskeskuksia tai niiden kaltaisia verkostoja, joissa harvinaissairas ja hänen perheensä voitaisiin lääketieteellisen avun yhteydessä ohjata suoraan myös vertaistuen, sopeutumisvalmennuksen ja muun kolmannen sektorin tarjoaman tuen, avun ja tiedon äärelle, kertoo selvityksen toteuttanut FT Elina Rantanen. - Selvityksessä kaivattiin myös järjestöjen ja sairaalaklinikoiden parempaa keskinäistä koordinaatiota ja STM:n vahvempaa roolia harvinaissairaiden hoitopolkujen helpottamisessa.

Selvityksen tulokset on koottu julkaisuun ”Jotta arkielämä ja sairaus saataisiin paremmin yhteen - Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyö harvinaisissa sairauksissa".

Lataa Pdf-versio tästä, painetun kirjan voit tilata: elina.rantanen@tukiliitto.fi