Harvinaissairauksien tiedonlähteitä

Tähän olemme koonneet verkkosivuja, joilta löytyy tietoa harvinaissairauksista. Yksittäisestä taudista löydät tietoa diagnoosit tai potilasohjeet-kohdista. Jos sivusto on tarkoitettu ensijaisesti asiantuntijoille, se on mainittu esittelyssä.

Norion harvinaissairauksien tietokanta

Suomenkieliset

Englannin- ja ruotsinkieliset

 • Chromosomal Variation in Man  tietokanta kromosomipoikkeavuuksista. Asiantuntijoille. Tuottaja Dr. Digamber S. Borgaonkar, kustantaja Wiley.
 • Entrez gene, geenitietokanta geenien nimistä, niihin liittyvistä fenotyypeistä jne. Ammattilaisille. Tuottaja: National Center for Biotechnology Information (NCBI.  
 • EUROCAT European Surveillance of Congenital Anomalies, tietoa synnynnäisistä epämuodostumista
 • Findis Suomalaisen tautiperinnön tietokanta.
 • Frequency of Inherited Disorders Database  tietokanta perinnöllisten sairauksien yleisyydestä (ilmaaantuvuudesta ja levinneisyydestä). Asiantuntijoille. Tuottaja: Institute of Medical Genetics, University of Wales College of Medicine, Cardiff.
 • Genetics Home Reference integroitu Medline-plus-tietokantaan, tuottaja: National Library of Medicine, U.S.  
 • Genes and Disease. Kustantajat: National Center for Biotechnology Information (NCBI), National Library of Medicine ja National Institutes of Health, USA.
 • Genetic Alliance, potilasyhdistysten kattojärjestö, USA. Tautilista kohdasta "Disease Info Search".
 • GeneCards, geeneistä, Crown Human Genome Center & Weizmann Institute of Science.
 • Genetics Education Center,  Kansas University. Paljon yleistajuista, englanninkielistä genetiikka-asiaa. Diagnoosit: Genetic and Rare Conditions Site.
 • Genetics Home Reference, National Library of Medicine. Yleistajuista.
 • GTR, Genetic Testing Registry. (Aikasemmin GeneTests) Tuottaja: NCBI.  Ensijaisesti asiantuntijoille. Tautihaku: kohdasta "GeneReviews" taudin nimellä.
 • Mun-H-Center - Harvinaisten sairauksien (orofacial) resurssikeskus Ruotsissa. Haku etusivulta "Välj en diagnos i listan". 
 • Neuromuscular Disease Center. Washington University, St. Louis, MO USA. Tietoa lihassairauksista
 • OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) Perinnöllisyyslääkärien klassikkotietokanta ihmisen geeneistä ja perinnöllisistä sairauksista. Tuottaja: NCBI. Asiantuntijoille.
 • Orphanet, EU:n rahoittama harvinaissairauksien ja harvinaislääkkeiden verkkopalvelu. Tuottaja: INSERM, Paris. Linkit palveluihin, potilasyhdistyksiin, tutkimuksiin ja muille internetsivuille.
 • Socialstyrelsens (Sverige).  Ovanliga diagnoser.
 • Telling stories, understanding real life genetics. Potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kertomuksia perinnöllisyydestä ja perinnöllisistä sairauksista. National Genetics Education and Development Centre, UK. Ensisijaisesti alan opiskelijoille ja opettajille.
 • Think Genetic
 • Ågrenska, kunskap och informationsmaterial
 • UCSC Genome Bioinformatics. Geenitietokanta. Tutkijoille. Ylläpitäjä University of California Santa Cruz (UCSC) Genome Bioinformatics Group.
 • Unique, Harvinaisten kromosomipoikkeavuuksien oppaita. 
 • Your Genes Your Health Cold Spring Harbor Laboratory, yleistajuista.

Päivitetty 21.1.21

Vertaistuki- ja potilasyhdistyslinkit