ZTTK-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

ZTTK-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 30.3.2021

 

Brain malformations-musculoskeletal abnormalities-facial dysmorphism-intellectual disability syndrome
Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim syndrome

 

Lyhyesti

ZTTK-oireyhtymä on harvinainen oireyhtymä, joka vaikuttaa moniin eri elimiin ja elinjärjestelmiin. Oireisiin kuuluvat kehitysviiveet ja/tai älyllinen kehitysvammaisuus. Aivoissa on havaittavissa rakennemuutoksia mm. valkeassa aineessa, aivopoimuissa, aivokurkiaisessa, aivokammioissa, lukinkalvossa sekä pikkuaivoissa. Oireyhtymään liittyy tietyt kasvonpiirteet sekä muutoksia lihaksissa ja luustossa. Oirekuvaan voi liittyä myös lyhytkasvuutta. ZTTK-oireyhtymässä voi esiintyä epilepsiaa ja silmien tai näkökyvyn poikkeavuuksia. Synnynnäiset rakennepoikkeavuudet kitalaessa, sydämessä sekä virtsa- ja sukupuolielimissä voivat olla mahdollisia.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneillä todetaan usein hypotonia eli alentunut lihasjänteys, joka hankaloittaa mm. syömistä. Usein lapsen kasvu on ikätovereitaan heikompaa. Synnynnäiset lihasten ja luuston muutokset ovat tavallisia. Niihin voivat lukeutua esimerkiksi poikkeavuudet kylkiluissa ja hampaissa, skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma, kyfoosi eli kumararyhtisyys tai kyfoskolioosi eli jälkimmäisten kahden ominaisuuden yhdistelmä. Toisinaan ilmenee kraniosynostoosia eli kallon saumojen ennenaikaista luutumista, jotka voivat vaikuttaa mm. pään muotoon. Erilaiset jäykistymät tai nivelten ylitaipuisuus tai -liikkuvuus kuuluvat usein oirekokonaisuuteen. Jalat ja kädet voivat olla pienikokoiset. Lisäksi lyhytkasvuisuutta esiintyy noin puolella henkilöistä, joilla on ZTTK-oireyhtymä.

Motoristen ja hienomotoriikkaa vaativien taitojen oppiminen usein viivästyy. Myös puheen oppiminen on ikätasoista hitaampaa. Älyllinen kehitysvammaisuus voi olla keskivaikeaa tai vaikeaa. Epilepsiaa voi esiintyä. Ensimmäiset epilepsiakohtaukset ilmenevät usein varhaislapsuudessa, 1-6 vuoden iässä.

Kasvonpiirteisiin lukeutuvat mm. kasvojen epäsymmetria, keskikasvojen mataluus, syvällä päässä sijaitsevat silmät ja matalalla sijaitsevat korvat. Silmäkulmat voivat olla alaspäin suuntautuneet ja nenänselkä leveä ja matala. Nenän ja ylähuulen välillä oleva ylähuulen vako voi olla lyhyt. Silmäongelmista karsastus on yleisin piirre, mutta silmissä voi esiintyä myös nystagmusta eli silmävärvettä tai muita näköhäiriöitä, kuten kaukotaitteisuutta ja heikkonäköisyyttä.

Joillakin oirekuvaan kuuluvat synnynnäiset ruuansulatuselimistön, sydämen sekä virtsa- ja sukupuolielinten rakennepoikkeavuudet, kuten erilaiset munuaisten dysplasiat eli kehityshäiriöt. Oirekuvaan voivat liittyä myös veren alhaiset immunoglubuliini (Ig)-pitoisuudet eli vasta-ainetasot.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa kromosomissa 21 (21q11.11) sijaitsevan SON-geenin mutaatio. SON-geenin tuote osallistuu moniin eri solunsisäisiin tapahtumiin, ja sillä on merkittäviä tehtäviä mm. sikiön kehityksen aikana kantasolujen ylläpidossa ja hermoston kehityksessä. SON-geenin mutaatio voi vaikuttaa myös aineenvaihduntaan ja mitokondrioiden toimintaan. Tutkimustulokset antavat viitteitä siihen, että SON-geenituotteen vähentynyt määrä soluissa on taustalla oireiden kehittymiseen, eivät niinkään mutaation vaikutukset geenituotteen rakenteeseen tai toimintaan.

ZTTK-oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Suurimmassa osaa tapauksista oireyhtymä johtuu täysin uuden mutaation, nk. de novo-mutaation, syntymisestä hedelmöitykseen osallistuvaan sukusoluun, siittiöön tai munasoluun. Tällöin geenimutaatio ei siis ole periytynyt vanhemmilta lapselle, vaan on syntynyt sattumalta, ja on siis ainutlaatuinen suvussa. Oireyhtymän toistumistodennäköisyys perheessä de novo-mutaation yhteydessä on hyvin pieni, alle 1 %:n luokkaa.

ZTTK-oireyhtymä on erittäin harvinainen. Sen yleisyydeksi on arvioitu yksi tapaus miljoonaa vastasyntynyttä lasta kohden (1: 1 000 000). Lääketieteellisen kirjallisuuden tiedot perustuvat yli 30 henkilöön, joilla ZTTK-oireyhtymä on todettu vuoteen 2020 mennessä.

Diagnoosi ja hoito

Harvinaissairauksien diagnosointiin voidaan käyttää koko eksomin sekvensointia, jossa perimän kaikki eksomit eli proteiineja koodittavat geenialueet tutkitaan mahdollisten mutaatioiden löytämiseksi. ZTTK-oireyhtymän kohdalla eksomisekvensointi usein nopeuttaa diagnoosin asettamista ja täten säästää turhilta tutkimuksilta ja hoidoilta. SON-geenin mutaation löytyminen perimästä vahvistaa ZTTK-oireyhtymädiagnoosin.

ZTTK-oireyhtymässä aivokuvissa on nähtävissä erilaisia muutoksia mm. aivopoimujen rakenteessa, aivokammioissa ja aivokurkiaisessa. Joillakin voi esiintyä myös lukinkalvon kystia tai Arnodls-Chiarin epämuodostuma.

ZTTK-oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Hoito ja kuntoutus on potilaan oireiden mukaista ja voi käsittää mm. fysio-, toiminta- ja puheterapian.

Eliniänodote

Eliniänodotteesta ei ole saatavilla arvioita, koska tietoa oireyhtymästä ei ole ehtinyt kertyä vielä tarpeeksi.

Historia

Oireyhtymä on nimetty ZTTK-oireyhtymän kuvanneiden tutkijoiden sukunimien etukirjainten, Zhu-Tokita-Takenouchi-Kim, mukaan. Ensimmäiset lääketieteelliset julkaisut oireyhtymästä ilmestyivät vuonna 2015.
 

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä löydät Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): ZTTK syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "ZTTK syndrome" mm. englanninkielinen suljettu ryhmä, ”ZTTK-SON SHINE gene DE NOVO”, niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Brain malformations-musculoskeletal abnormalities-facial dysmorphism-intellectual disability syndrome.
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): ZTTK syndrome; ZTTKS
Yu Yang, Lei Xu, Zhen Yu, Hui Huang, Li Yang. Clinical and genetic analysis of ZTTK syndrome caused by SON heterozygous mutation c.394C>T.  Mol Genet Genomic Med. (2019); 7(11): e953.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus