Zellwegerin oireyhtymäkirjo, PBD-ZSS

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Zellwegerin oireyhtymäkirjo, PBD-ZSS

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 13.12.2019
 

Zellweger spectrum disorder (ZSS)
Peroksisomi biogeneesi oireyhtymäkirjo
Peroksisomi biogeneesin häiriö (PBD)-Zellwegerin oireyhtymän kirjo (PBD-ZSS)

 

Lyhyesti

Zellwegerin oireyhtymäkirjo (PBD-ZSS), on joukko tauteja, joissa toimivien peroksisomi-nimisten soluelinten muodostuminen eli biogeneesi, on häiriintynyt. Peroksisomit ovat soluelimiä, joissa tapahtuu mm. rasva-, amino- ja virtsahappojen hajotusaineenvaihduntaa, mutta myös mm. rasva-aineiden, kuten plasmalogeenien ja sappihappojen rakennusaineenvaihduntaa. Puutteet peroksisomien toiminnoissa johtavat joukkoon oireita eri puolilla elimistöä. PBD-ZSS:n piirteisiin kuuluvat mm. psykomotorinen kehityksen viiveet, mahdollinen kehitysvammaisuus, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, kuulon menetys, silmäpoikkeavuudet, jotka voivat johtaa eriasteiseen etenevään näkökyvyn menetykseen sekä useiden elinten, kuten maksan ja munuaisten toimintahäiriöt.

Oirekirjon luokittelu

PBD-ZSS:n kuuluu kolme eri fenotyyppiä ts. havaittaviin ominaisuuksiin liittyvää variaatiota: Zellwegerin oireyhtymä, neonataalinen adrenoleukodystrofia (NALD) ja lapsuusiän Refsumin tauti (IRD – infantiilinen Refsumin tauti). Oirekirjo vaihtelee lievästä vaikeaan. Zellwegerin oireyhtymä on näistä kaikkein vakavin ja IRD lievin. Kliiniset kuvat, etenkin NALD:n ja IRD:n välillä ovat usein päällekkäiset ja vaikeasti erotettavissa toisistaan, kun taas Zellwegerin oireyhtymä on yhteneväisempi eri potilaiden välillä. Toisinaan runsas pipekoolihappoisuus (hyperpipecolic acidemia) luetaan Zellwegerin oireyhtymäkirjoon.

Oirekirjo

Oireyhtymien ensioireet ilmenevät usein pian syntymän jälkeen tai lapsuudessa. Neurologisina oireina ovat mm. vastasyntyneiden epilepsiakohtaukset, kehitykselliset viiveet ryömimisen, istumisen tai kävelyn ja puheen oppimisessa. PBD-ZSS:n oireisiin voi kuulua myös hypotonia eli alentunut lihasjänteys, josta seuraa mm. vauvan hengitys- ja syömisvaikeuksia. Oireyhtymäkirjoon liittyy usein poikkeavat kallon ja kasvonpiirteet, kuten litteät kasvot, laajat aukileet ja leveä nenäselkä. Nämä piirteet ovat selkeät Zellwegerin oireyhtymässä, mutta niitä voidaan havaita myös NALD:ssa ja IRD:ssä.

Oirekirjon tyypillisiä oireita ovat myös maksan ja munuaisten toimintahäiriöt, verkkokalvon rappeuma sekä vanhemmilla lapsilla sensorineuraalinen eli sisäkorvaan liittyvä kuulonalenema. Toisinaan oirekirjoon liittyy lisämunuaisten vajaatoiminta, kalsium-oksalaatista muodostuneet munuaiskivet sekä ajoittaiset verenvuodot, jotka voivat olla myös kallonsisäisiä. Kallonsisäiset verenvuodot ovat sekundaarisia maksan toimintahäiriölle ja koagulopatialle eli verenhyytymisen häiriölle.

Myös epätyypillisiä Zellwegerin oireyhtymätapauksia on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. On huomioitavaa, että erittäin harvinaisissa tapauksissa aikuisena alkanut kuulon menetys, näköongelmat tai lievä kehitysviive voivat olla ainoat havaittavissa olevat PBD-ZSS:n oireet.

Oireyhtymäkirjon syy, perinnöllisyys ja yleisyys

PBD-ZSS-tapauksissa geenimutaatiot ovat PEX (peroxisomal biogenesis factor) -nimisissä geeneissä, jotka ovat peroksisomien muodostumiseen ja peroksisomien aineenvaihduntaan tarvittavia geenejä. Noin 13 eri PEX-geeniä tiedetään liittyvän PBD-ZSS:sään. Potilaista noin 90 %:lla on mutaatio PEX1, -6, -10, -12 tai -26 -geeneissä. Näistä n. 70 % käsittää PEX1-geenin mutaatioita. Harvinaisempia PBD-ZSS oirekirjon aiheuttavia mutaatioita on löydetty myös PEX2, -3, -5, -11B, -12, -14, -16 ja -19 -geeneistä.

Nämä mutaatiot johtavat muutoksiin peroksisomien aineenvaihdunnassa. Esimerkiksi kehittyville hermosoluille pitkäketjuisten rasvahappojen (very-long-chain fatty acids - VLCFA) kertyminen on haitallista ja myrkylliset sappihappojen välituotteet haittaavat maksasolujen toimintaa. Muita aineenvaihdunnan muutoksia ovat mm. dokosaheksaeenihapon eli DHA:n ja plasmalogeenin vähentynyt tuotanto. Molempia lipidejä eli rasva-aineita tarvitaan soluja ympäröivissä ja solun sisällä olevissa solukalvoissa.

Tietyn PEX-geenin mutaatio ei korreloi oireyhtymän vaikeusasteeseen. Sen sijaan merkityksellistä oireiden vaikeusasteen kannalta on millainen yksittäisen geenin mutaatio on ts. kuinka paljon mutaatio estää PEX-geenistä valmistettavan geenituotteen syntymistä. Jos geenistä pystytään mutaatiosta huolimatta valmistamaan osittain toimivaa proteiinia, seurauksena ovat lievemmän oireet kuin jos geenituotteen toiminta puuttuu soluista kokonaan.

PBD-ZSS:n yleisyydeksi arvioidaan Yhdysvalloissa 1:50 000. Japanissa PBD-ZSS on paljon harvinaisempi 1: 500 000 syntynyttä lasta kohden. 

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin. Diagnoosin asettamisessa hyödynnetään erilaisia kuvantamismenetelmiä ja biokemiallisia määrityksiä. Peroksisomien toimintaa voidaan tutkia mittaamalla elimistön nesteiden koostumusta. Veri- ja virtsanäytteiden lisäksi voidaan tehdä ihon fibroblasteista eli sidekudossoluista erilaisia biokemiallisia kokeita, jotka vahvistavat tai poissulkevat veri- ja virtsanäytteiden tuloksia. Usein potilailla havaitaan häiriöitä aivojen valkean aineen kehittymisessä. Geenitestit varmentavat diagnoosin.

PBD-ZSS:n erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon mm. ritsomeelinen chondrodysplasia punctata (RCDP), joka kuuluu myös peroksisomien biogeneesihäiriöihin sekä leukodystrofiat, joille on tyypillistä aivojen, selkäytimen ja ääreishermoston valkoisen aineen häiriöt.

PBD-ZSS:n hoito vaatii useiden erikoislääkärien ammattitaitoa mm. pediatrien, endokrinologien, neurologien, kirurgien, korva- ja silmälääkärien sekä ortopedien asiantuntemusta. Parantavaa hoitoa ei ole ja siksi hoito keskittyy yksittäisten oireiden hoitoon. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi kun lapsen vajaaravitsemusta ei saada kuntoon, lapselle viedään vatsanpeitteiden läpi ravitsemusavanne (perkutaaninen endoskooppinen gastrostomia (PEG)-nappi). Kuulolaitteet, rasvaliukoisten vitamiinien käyttö ja silmälasit tai silmäleikkaukset ovat muita hoitokeinoja, joilla sairastuneen oireita voidaan lieventää. Potilaat hyötyvät usein myös fysio-, puhe- ja toimintaterapioista.

Eliniän ennuste

PBD-ZSS voi aiheuttaa hengenvaarallisia komplikaatioita varhaislapsuudessa. Potilaat, joilla on lievä PBD-ZSS:n oirekirjo, elävät aikuisikään. Zellwegerin oireyhtymä johtaa kuolemaan usein jo vauvaiässä.

Historia

Zellwegerin oireyhtymän kuvasi sveitsiläis-amerikkalainen lastenlääkäri Hans Zellweger (1909-1990) vuonna 1964. Neonataalin adrenoleukodystrofia ja varhaislapsuuden Refsumin tauti kuvattiin myöhemmin.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Norio-keskus: Zellwegerin oireyhtymä -tietolehtinen
Socialstyrelsen: Zellwegers syndromspektrum
National Organization for Rare Disorders (NORD): Zellweger Spectrum Disorders
Zellweger UK

Facebookista löytyy hakusanalla "Zellwegwer syndrome" englanninkielinen avoin keskusteluryhmä "Zellweger baby support network", josta saa lisätietoa ja vertaistukea oireyhtymästä.

Lähteet

Orphanet: Peroxisome biogenesis disorder
GeneReviews: Zellweger Spectrum Disorder
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus