Ylimääräiset X-kromosomit pojalla (48,XXXY)

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Ylimääräiset X-kromosomit pojalla (48,XXXY)

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.2.2021
 
48XXXY-oireyhtymä
XXXY-oireyhtymä

 

Lyhyesti

48,XXXY-oireyhtymä on harvinainen aneuploidia eli kromosomien lukumäärämuutos, jossa pojalla on kaksi ylimääräistä X-kromosomia. Oireyhtymä esiintyy ainoastaan miessukupuolella. 48,XXXY-oireyhtymän oireet vaihtelevat eri yksilöiden välillä. Oireisiin liittyy lievä älyllinen kehitysvammaisuus, selvä sukupuolielinten vajaakehittyminen sekä poikkeavuuksia mm. luustossa ja kasvonpiirteissä. Lapsen kehittyessä voi ilmetä muita terveyteen liittyviä seikkoja, kuten ylipainoa, nivelsairauksia ja haasteita käyttäytymisessä. Kielellisissä taidoissa on usein heikkouksia. Miehet ovat hedelmättömiä.

Oireet ja löydökset

48,XXXY-oireyhtymään liittyy kehitysviiveitä lapsuudessa. Mahdollinen oppimisvaikeuksien ja/tai kehitysvammaisuuden taso selviää lapsen kasvun ja kehityksen myötä. Etenkin puheen ja kielellisten taitojen kehityksessä on haasteita. Usein toisten puheen ymmärtäminen on helpompaa kuin oman puheen tuottaminen. Kommunikointivaikeudet voivat aiheuttaa turhautumista, hankaluuksia vuorovaikutustilanteissa sekä kielteisiä käyttäytymisen muotoja. Lisäksi lähi- tai lyhytkestoinen muisti voi olla heikkoa, mikä haittaa omalta osaltaan mm. oppimista. 

Pojat/miehet, joilla on 48,XXXY-oireyhtymä, ovat taitavia paikkojen ja tilojen hahmottamisessa ja niiden muistamisessa. Lisäksi he ovat lahjakkaita matematiikassa, musiikin soittamisessa sekä tehtävissä, jotka vaativat teknistä näppäryyttä. Usein pojat/miehet ovat luovia, empaattisia ja auttavat toisia ihmisiä mielellään. He pitävät rutiineista.

Käyttäytymisen haasteisiin voivat lukeutua mm. ylivilkkaus, levottomuus, tarkkaavuuden ja aktiivisuuden häiriö (ADHD), kypsymättömyys, passiivisuus ja tunteenpurkaukset. Itsestä huolehtimisessa voi olla puutteita. Rutiinit helpottavat arjen sujuvuutta.

Motoristen eli liikkumiseen liittyvien perustaitojen omaksumista voivat hidastaa hypotonia eli alentunut lihasjänteys ja liikkeiden koordinaatiovaikeudet. Istumaan, ryömimään, seisomaan ja kävelemään oppiminen voivat tapahtua tavallista myöhemmin. jotkin hienomotoriikkaa vaativat tehtävät voivat olla haastavia.

Synnynnäisinä luustomuutoksina voi esiintyä kyfoskolioosi eli selkärangan vinouman ja rintarangan kyttyrän yhdistelmä. Monilla on radioulnaarinen synostoosi eli värttinä- ja kyynärluun luutuminen yhteen. Joillakin voi olla nk. coxa valga, jossa reisiluun kaulan ja reisiluun välinen kulma on tavallista suurempi, mikä johtaa usein alaraajojen virheasentoihin. Jalkaholvi voi olla tavallista matalampi, nk. lattajalka. 48,XXXY-oireyhtymään liittyy joillakin myös vinosormisuutta esimerkiksi pikkurillissä ja kyynärpää voi mennä helposti sijoiltaan. Nivelet voivat olla yliliikkuvat. Nivelsairaudet ovat tyypillisiä iän lisääntyessä. Pituuskasvu voi olla normaalijakaumaa vastaava tai olla sitä voimakkaampaa verrattuna suvun muihin jäseniin. 48,XXXY-oireyhtymään voi liittyä myös taurodontismia, jossa etenkin poskihampaiden kruunuosat ovat poikkeuksellisen pitkät ja hampaiden juuret ovat tavallista lyhyemmät. Myös muita hammaspoikkeavuuksia voi esiintyä.

Lievinä kasvonpiirteiden poikkeavuuksina todetaan mm. eteenpäin työntynyt leuka, lyhyt kaula, toisistaan kaukana olevat silmät, silmän sisänurkkaa peittävä silmäluomen ihopoimu eli nk. epikantuspoimu sekä kasvojen epäsymmetrisyys. Kaikilla henkilöillä, joilla on 48,XXXY-oireyhtymä, ei välttämättä ole kaikkia edellä mainittuja piirteitä.

48,XXXY-oireyhtymässä sukupuolielimet ovat vajaakehittyneet: penis sekä kivekset ovat tavanomaista pienemmät. Lisäksi pojilla/miehillä voi olla piilokivekset eli kivekset eivät ole laskeutuneet kivespusseihin, kuten tavanomaisesti tapahtuu viimeistään lapsen ollessa 3-6 kuukauden ikäinen. 48,XXXY-oireyhtymä keskeyttää murrosiän kehityksen. Ihokarvoitus voi olla heikkoa ja testosteronipitoisuus tavallista matalampi. Koska kivekset eivät tuota siittiöitä, miehet jäävät usein ilman biologista lasta. Murrosiässä ylipainoa voi kertyä ja rasvakudosta muodostua etenkin vyötärön seudulle. Lisäksi rasvakudoksen sijainti voi poiketa miehillä totutusta. Gynekomastiaa eli rintojen kasvua voi myös esiintyä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

48,XXXY-oireyhtymän oireet ovat seurausta perimässä olevasta kahdesta ylimääräisestä X-kromosomista. X-kromosomien ylimäärä häiritsee etenkin sikiöaikaista ja murrosiän kehitystä. Todennäköisesti 48,XXXY-oireyhtymä on saanut alkunsa sukusolujen, siittiön ja/tai munasolun, kypsymisen aikana, sukusolujen jakautumisen (meioosin) aikana. Häiriö on tapahtunut nimenomaa sukupuolikromosomien jakautumisessa, jolloin sukusoluihin on päätynyt tavanomaista enemmän X-kromosomeja. Kun meioosin häiriö on tapahtunut hedelmöitykseen osallistuvassa munasolussa, munasolun sukusolukromosomien karyotyyppi on XXX. Siittiöperäinen 48,XXXY-oireyhtymä johtuu sen sijaan poikkeavasta siittiön karyotyypistä XXY. On myös mahdollista, että molemmissa hedelmöitykseen osallistuneissa sukusoluissa on ollut poikkeava sukukromosomien kokoonpano: siittiössä XY ja munasolussa XX. Tämä on kuitenkin äärimmäisen harvinaista. Oireyhtymä voi saada alkunsa myös varhaisten solunjakautumisten aikana, pian hedelmöityksen jälkeen. Geneettisen sukupuolen määräytymisen perusteista voit halutessasi lukea lisää sivuiltamme: Syventävää tietoa perimästä ja perinnöllisyydestä – 70 kysymystä ja vastausta: kromosomit.

48,XXXY-oireyhtymä ei ole perinnöllinen, vaan kaikki tapaukset ovat syntyneet sattumalta, täysin uuden nk. de novo-mutaation seurauksena. Oireyhtymän syntyyn liittyviä riskitekijöitä ei tunneta. Esimerkiksi vanhempien iällä ei ole merkitystä oireyhtymän synnyn todennäköisyyteen. Oireyhtymä ei ole kenenkään syytä, eikä sen syntyyn voi vaikuttaa.
Oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu 1: 17 000 - 1: 50 000.

Diagnoosi ja hoito

Raskaudenaikaiset seulontatutkimukset voivat antaa viitteitä kromosomimuutoksesta, mutta näin ei kuitenkaan aina ole. Jos kromosomipoikkeavuutta epäillään, sikiön kromosomit voidaan tutkia ensin äidin veressä vapaana olevasta sikiön DNA:sta nk. NIPT (non-invasiivinen prenataali tutkimus) -tutkimuksen avulla. NIPT ei ole luokiteltu vielä tarkaksi seulontamenetelmäksi, joten poikkeava tulos on varmistettava aina istukka- tai lapsivesitutkimuksella. Toisin kuin NIPT-tutkimuksessa, istukka- ja lapsivesitutkimuksiin liittyy vähäinen (0,1 %:n) keskenmenoriski.

Erotusdiagnoosissa muut aneuploidiat eli kromosomien lukumäärämuutokset on huomioitava, kuten Klinefelterin oireyhtymä (47,XYY), 48XXYY-oireyhtymä ja 49,XXXXY-oireyhtymä.

48,XXXY-oireyhtymää ei voida parantaa, mutta sen yksittäisiä oireita voidaan hoitaa. Usein potilasta hoitaa useampi erikoislääkäri, kuten mm. sydänlääkäri, ortopedi, neurologi ja endokrinologi. Varhaisessa vaiheessa aloitettu puheterapia on tärkeää mm. kielen kehityksen ja itseilmaisun vuoksi. Toiminta- ja fysioterapia ovat usein tarpeellisia. Käyttäytymistä tukevat terapiat auttavat lasta/nuorta selviytymään paremmin arjessa ja sosiaalista vuorovaikutustilanteissa. Myönteinen palaute ja selviytymisen tunne edistävät myönteisen minäkuvan kehitystä. Oppimista on tuettava jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa kunkin lapsen tarvitsemalla tavalla. Riittävät kommunikointitaidot ja kyvyt huolehtia itsestä ovat ensisijaisen tärkeitä mahdollista itsenäistä elämää varten.
 
Matalaa testosteronipitoisuutta voidaan hoitaa testosteronilisällä. Testosteronia tarvitaan miehillä siittiöiden tuottamiseksi, miehisten sukupuoliominaisuuksien kehittymiseksi sekä luuston ja lihasmassan sekä yleisen vireyden ja mielialan ylläpitoon. Säännölliseen liikuntaan kannustaminen ja terveelliset ruokailutottumukset edistävät hyvää vointia ja hillitsevät ylipainon kertymistä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on normaali, mutta terveyden säännöllinen seuranta on tarpeen. 

Historia

M. A. Ferguson-Smith, A. W. Johnston ja S. D. Handmaker kuvasivat 48,XXXY-oireyhtymän vuonna 1960.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): 48,XXXY syndrome
MedlinePlus: 48,XXXY syndrome

AXYS - Association for X and Y chromosome variations

Facebookista löytyy "48 XXXY Medical Syndrome"-niminen englannin kielinen keskusteluryhmä läheisille, joita 48,XXXY-oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Facebookissa on sivusto Ainutlaatuiset Info, joka välittää tietoa harvinaisista kromosomipoikkeavuuksista. Facebookissa Ainutlaatuisilla on myös perheille tarkoitettu oma suljettu ja salainen keskusteluryhmä. Halutessasi voit liittyä keskusteluryhmään lähettämällä viestin Info-sivun ylläpitoon.

Lähteet

Orphanet: 48,XXXY syndrome
Unique: rarechromo.org: XXXY syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus