AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄXeroderma pigmentosum

NORIO-KESKUS LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Xeroderma pigmentosum

Noriokeskus

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 27.11.2018

Xeroderma pigmentosum, XP

Xeroderma pigemtosum (XP) on hyvin harvinainen oireyhtymä. Auringon ultraviolettivalo (UV) aiheuttaa XP-henkilöillä helposti vaurioita DNA:ssa, jotka puolestaan herkästi johtavat erityyppisten (iho)syöpien syntyyn. XP-oireyhtymä on jaettu kahdeksaan eri alatyyppiin sairauden aiheuttavien geneettisten mutaatioiden mukaan.

XP puhkeaa missä iässä tahansa. Puolessa (50 %) tapauksissa herkkyys UV-valolle ilmenee jo muutaman kuukauden iässä esimerkiksi vakavana auringon polttamana ihona, pitkäkestoisena erytreemana ja/tai pisamina. Ihoon voi syntyä rakkuloita jopa alle kymmenen minuutin oleilusta auringossa. Toisella puolella iho ei pala vaan ruskettuu. Kaikilla sairastuneilla iho on hyvin kuiva ja pigmentoituu UV-säteilyn vaikutuksesta. Ihossa voi esiintyä myös poikiloderma eli ihokirjotauti ja teleangiektasioita eli hiussuoniluomia, jotka ovat verisuonten laajenemisesta aiheutuneita läiskä iholla. Iho voi myös ohentua. Muutokset silmäluomissa, silmien pinnassa ja kielen kärjessä voivat antaa myös ensiviitteensä oireyhtymästä.

Valoherkkyys on yleistä ja alkaa usein varhaislapsuudessa. Silmien sidekalvoon voi ilmestyä merkkejä tulehduksesta valoaltistuksen jälkeen. Valoaltistus voi johtaa myös keratiittiin eli silmän sarveiskalvon tulehdukseen, joka edetessään voi haitata näkökykyä. Silmät ovat usein kuivat ja punaiset. Silmäluomien syöpä ja silmäsyöpä (sarveiskalvossa ja kovakalvossa) voivat esiintyä oireyhtymää sairastavalla jo varhaisessa vaiheessa.

XP:ssa ihosyöpäriski (tyvisolusyöpään, okasolusyöpään ja melanoomaan) on 10 000-kertaistunut alle 20-vuotiailla ja sairastuneilla on 2000-kertainen riski sairastua silmäsyöpään ja/tai silmää ympäröivien kudosten syöpään normaaliväestöön verrattuna. Usein pahanlaatuiset muutokset ilmaantuvat ennen 10 ikävuotta ts. 50 vuotta aikaisemmin kuin normaaliväestöllä. Melanoomariski XP:tä sairastavilla on puolestaan 2000-kertainen normaali väestöön verrattuna. Melanooma puhkeaa XP-potilailla keskimäärin 20-vuotiaina eli 30 vuotta aikaisemmin kuin normaalisti. Myös muita syöpätyyppejä voi esiintyä XP:tä sairastavilla. Nämä ovat suuontelon syövät, aivosyövät (glioblastooma ja astrosytooma), keuhkosyöpä, niillä jotka tupakoivat sekä joskus harvoin leukemia eli veren valkosolujen syöpä.

Lähes kolmasosalla XP-potilaista todetaan neurologisia oireita, kuten mikrokefalia eli pienipäisyys, ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä, epilepsiakohtauksia ja heikentyviä kognitiivisia taitoja esimerkiksi muistissa, havaitsemisessa ja ongelmanratkaisussa. Myös kuulo voi heikentyä ja spastisuus eli luustolihasten jäykkyys lisääntyä. Neurologiset oireet ovat usein eteneviä. Aikaisemmin XP:sta johon liittyi vakavia neurologisia oireita, käytettiin nimitystä De Sanctis-Cacchiona syndrooma. Tämä oireyhtymänimitys ei kuitenkaan ole enää yleisessä käytössä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

XP aiheutuu DNA-vaurioita luontaisesti korjaavien nukleotidipoistokorjaus (nucleotide excision repair) entsyymien puutteellisesta toiminnasta. Normaalisti nämä entsyymit tunnistavat ja korjaavat esimerkiksi auringon UV-säteilyn aikaansaamat muutokset perimäaineessa eli DNA:ssa, mutta XP:ssä DNA:han syntyneet vauriot jäävät korjaamatta ja vaikuttamaan sairastuneen perimään ja edesauttavat siten eri syöpätyyppien syntymistä.

XP-oireyhtymä on luokiteltu kahdeksaan eri komplementaatioryhmään, ja XP:n aiheuttavia mutaatioita tunnetaan yhdeksän eri kromosomialueilta (ks. taulukko 1). Jokaisessa komplementaatioryhmässä entsyymien kyky korjata DNA-vaurioita vaihtelee mikä heijastuu mm. ihosyöpäriskiin sekä neurologisten poikkeavuuksien olemassaoloon ja asteeseen.

XP periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

XP:n esiintyvyydeksi on arvioitu Yhdysvalloissa 1: 250 000, Japanissa 1: 20 000 ja Länsi-Euroopassa 2.3:1 000 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

  Komplementaatioryhmä  

  Geeni  

   Kromosomialue   

XPA

XPA

9q22.33

XPB

ERCC3

2q14.3

XPC

XPC

3p25.1

XPD

ERCC2

19q13.32

XPE

DDB2

11p11.2

XPF

ERCC4

16p13.1

XPG

ERCC5

13q33.3

XPV

POLH

6q21.1

 

ERCC1

19q13.32

Taulukko 1. Xeroderma pigmentosumin komplementaatioryhmät, geenimutaatiot ja geenimutaatioiden sijainnit kromosomeissa. Huomioitavaa: ERCC1-geenistä valmistettavan proteiinin biologinen aktiivisuus (toiminta) on välttämätön ERCC4-geenistä valmistettavan proteiinin biologiselle aktiivisuudelle.

Diagnoosi ja hoito

Kliiniset oireet voivat vaihdella huomattavasti yksilöstä toiseen, ja diagnoosin varmistamiseksi on usein tutkittava useiden geenien sekvenssit eli emäsjärjestys. Lisäksi oireyhtymän aiheuttavan mutaation vaikutus ko geenin geenituotteen toimintaan, tässä entsyymin toimintaan, on todettava.

Muita oireyhtymiä, jotka aiheutuvat nukleotidinpoistokorjaus (nucleotide excision repair) mekanismin puutteista ovat Cockaynen oireyhtymä sekä trikotiodystrofia. Edellä mainittuihin oireyhtymiin ei kuitenkaan liity ihosyöpiä.

XP:hen ei ole parantavaa hoitoa. XP:tä sairastavan henkilön on suojauduttava huolellisesti auringonvalolta, vältettävä mm. tupakointia, tiettyjä lääkeaineita ja muita mahdollisia genotoksisia kemikaaleja. Säännölliset lääkärikontrollit (mm. ihotauti- ja silmälääkärit) ovat välttämättömiä. Sairastuneelle ja hänen perheelleen on opetettava tunnistamaan erilaisia iho- ja silmämuutoksia mahdollisten syöpämuutosten varhaiseksi havaitsemiseksi. Iho- ja silmätautilääkäri hoitaa löydetyt ihomuutokset oireiden mukaisesti.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on noin 30 vuotta normaalia lyhyempi. Joihinkin XP muotoihin liittyvät neurologiset poikkeavuudet ja pahanlaatuiset syövät voivat olla eteneviä ja voivat johtaa lyhentyneeseen eliniänodotteeseen.

Historia

Unkarilainen ihotautilääkäri Morizs Kaposi kuvasi oireyhtymätapauksia ensi kerran vuonna 1870. Vuonna 1968 James Cleaver sai ensimmäisenä selville mikä taudin molekyylibiologien syy on. Oireyhtymä on nimetty siihen liittyvän ihon kuivuuden ja poikkeavan pigmentoitumisen perusteella. Xeroderma pigmentosum oireyhtymää sairastavia lapsia on kutsuttu "yön lapsiksi".

Aiheesta muualla

Orphanet suomeksi: Xeroderma pigmentosum
EURORDIS Rare Diseases Europe: Xeroderma pigmentosum - Serin family (kokemustietoa englanniksi)
The Xeroderma Pigmentosum Support Group (UK)

Lähteet

Orphanet: Xeroderma Pigmentosum
Mendelian Inhertance in Man (OMIM): Xeroderma pigmentosum
National Organization for Rare Disorders (NORD): Xeroderma pigmentosum

Norio-keskus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

norio-keskus@rinnekoti.fi

020 638 5533

Noriokeskus
Noriokeskus