Xeroderma pigmentosum

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Xeroderma pigmentosum

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 23.7.2020

Xeroderma pigmentosum, XP

Lyhyesti

Xeroderma pigmentosum (XP) on hyvin harvinainen oireyhtymä. Siinä auringon ultraviolettivalo (UV) aiheuttaa helposti vaurioita DNA:ssa, jotka puolestaan johtavat usein erityyppisten (iho)syöpien syntyyn. XP-oireyhtymä on jaettu kahdeksaan eri alatyyppiin niiden taustalla olevien geneettisten muutosten eli mutaatioiden mukaan.

Oireet ja löydökset

Xeroderma pigmentosum voi tulla esiin missä iässä tahansa. Puolessa (50 %) tapauksissa herkkyys UV-valolle ilmenee jo muutaman kuukauden iässä esimerkiksi vakavana auringon polttamana ihona, pitkäkestoisena erytreemana eli ihon punoituksena ja/tai pisamina. Ihoon voi syntyä rakkuloita jopa alle kymmenen minuutin oleilusta auringossa. Toisella 50 %:lla tapauksista iho ei pala vaan ruskettuu. Xeroderma pigmentosumissa iho on hyvin kuiva ja pigmentoituu UV-säteilyn vaikutuksesta. Ihossa voi esiintyä myös poikiloderma eli ihokirjotauti ja telangiektasioita eli hiussuoniluomia, jotka ovat verisuonten laajenemisesta aiheutuneita läiskiä iholla. Iho voi myös ohentua. Muutokset silmäluomissa, silmien pinnassa ja kielen kärjessä voivat olla myös ensiviitteitä oireyhtymästä.

Valoherkkyys on yleistä ja alkaa usein varhaislapsuudessa. Silmien sidekalvoon voi ilmestyä merkkejä tulehduksesta valoaltistuksen jälkeen. Valoaltistus voi johtaa myös keratiittiin eli silmän sarveiskalvon tulehdukseen, joka edetessään voi haitata näkökykyä. Silmät ovat usein kuivat ja punaiset. Silmäluomien syöpä ja silmäsyöpä (sarveiskalvossa ja kovakalvossa) voivat esiintyä jo varhaisessa vaiheessa.

Xeroderma pigmentosumissa ihosyöpäriski (tyvisolusyöpään, okasolusyöpään ja melanoomaan) on 10 000-kertaistunut alle 20-vuotiailla. Lisäksi oireyhtymässä on 2000-kertainen riski sairastua silmäsyöpään ja/tai silmää ympäröivien kudosten syöpään. Usein pahanlaatuiset muutokset ilmaantuvat jo ennen 10 ikävuotta. Melanoomariski on myös 2000-kertainen normaaliväestöön verrattuna. Melanooma puhkeaa XP-potilailla keskimäärin 20-vuotiaina eli 30 vuotta tyypillisiä melanooma-tapauksia aikaisemmin. Myös muita syöpätyyppejä voi esiintyä. Näihin lukeutuvat mm. suuontelon syövät, aivosyövät (glioblastooma ja astrosytooma) ja joskus harvoin leukemia eli veren valkosolujen syöpä. Keuhkosyöpä voi esiintyä etenkin niillä henkilöillä, jotka tupakoivat.

Lähes kolmasosalla todetaan mikrokefalia eli pienipäisyys sekä muita neurologisia oireita, kuten ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä, epilepsiakohtauksia ja heikentyviä kognitiivisia taitoja esimerkiksi muistitoiminnoissa ja ongelmanratkaisukyvyissä. Neurologiset oireet ovat usein eteneviä. Aikaisemmin Xeroderma pigmentosumista johon liittyi vakavia neurologisia oireita, käytettiin nimitystä De Sanctis-Cacchiona syndrooma. Tämä oireyhtymänimitys ei kuitenkaan ole enää yleisesti käytössä.

Xeroderma pigmentosumiin voi liittyä myös kuulon heikentymistä ja spastisuutta eli luustolihasten jäykkyyttä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Xeroderma pigmentosum aiheutuu DNA-vaurioita luontaisesti korjaavien nukleotidipoistokorjaus (nucleotide excision repair, NER)-entsyymien puutteellisesta toiminnasta. Normaalisti nämä entsyymit tunnistavat ja korjaavat esimerkiksi auringon UV-säteilyn aikaansaamia muutoksia perimäaineessa eli DNA:ssa, mutta Xeroderma pigmentosumissa DNA:han syntyneet vauriot jäävät korjaamatta. DNA-vauriot jäävät siis vaikuttamaan perimässä ja ne edesauttavat siten mm. eri syöpätyyppien syntymistä.

Xeroderma pigmentosum on luokiteltu kahdeksaan eri komplementaatioryhmään ja oireyhtymää aiheuttavia mutaatioita tunnetaan yhdeksässä eri geenissä eri kromosomialueilla (ks. taulukko 1). Jokaisessa komplementaatioryhmässä entsyymien kyky korjata DNA-vaurioita vaihtelee mikä heijastuu mm. ihosyöpäriskiin sekä neurologisten poikkeavuuksien olemassaoloon ja asteeseen.

Xeroderma pigmentosum periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Tällaisessa perheessä toistumisriski lapsen sisaruksilla on aina 25%.

Xeroderma pigmentosumin esiintyvyydeksi on arvioitu Yhdysvalloissa 1: 250 000, Japanissa 1: 20 000 ja Länsi-Euroopassa 2-3:1 000 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

 

Taulukko 1. Xeroderma pigmentosumin komplementaatio ryhmät, geenimutaatiot ja geenimutaatioiden sijainnit eri kromosomeissa. ERCC1-geenin mutaatio tarvitaan ERCC4-geenistä valmistettavan proteiinin toimimiseksi.

  Komplementaatioryhmä  

  Geeni  

   Kromosomialue   

XPA

XPA

9q22.33

XPB

ERCC3

2q14.3

XPC

XPC

3p25.1

XPD

ERCC2

19q13.32

XPE

DDB2

11p11.2

XPF

ERCC4

16p13.1

XPG

ERCC5

13q33.3

XPV

POLH

6q21.1

 

ERCC1

19q13.32

Diagnoosi ja hoito

Kliiniset oireet voivat vaihdella huomattavasti yksilöstä toiseen, ja diagnoosin varmistamiseksi on usein tutkittava useiden geenien sekvenssit eli emäsjärjestykset. Lisäksi oireyhtymän aiheuttavan mutaation vaikutus, tässä entsyymin toimintaan, on todettava.

Muita oireyhtymiä, jotka aiheutuvat nukleotidinpoistokorjaus (nucleotide excision repair, NER)-mekanismin puutteista ovat Cockaynen oireyhtymä sekä trikotiodystrofia. Trikotiodystrofiaan ei kuitenkaan liity kohonnutta syöpäriskiä.

Xeroderma pigmentosumiin ei ole parantavaa hoitoa. Henkiön, jolla on Xeroderma pigmentosum, on suojauduttava huolellisesti auringonvalolta ja vältettävä mm. tupakointia, tiettyjä lääkeaineita ja muita mahdollisia genotoksisia eli perimää vaurioittavia kemikaaleja ja muita tekijöitä. Säännölliset lääkärikontrollit (mm. ihotauti- ja silmälääkärit) ovat välttämättömiä. Potilaalle ja perheen jäsenille olisi hyvä opettaa erilaisten iho- ja silmämuutosten tunnistamista, jotta mahdolliset syöpämuutokset havaittaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ihotauti- ja silmälääkäri hoitavat löydetyt ihomuutokset oireiden mukaisesti.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on noin 30 vuotta normaalia lyhyempi. Joihinkin Xeroderma pigmentosumin muotoihin liittyvät neurologiset poikkeavuudet ja pahanlaatuiset syövät voivat olla eteneviä ja ne voivat johtaa lyhentyneeseen eliniänodotteeseen.

Historia

Unkarilainen ihotautilääkäri Morizs Kaposi kuvasi oireyhtymätapauksia ensimmäisen kerran vuonna 1870. Vuonna 1968 James Cleaver sai selville mikä on taudin molekyylibiologien syy. Oireyhtymä on nimetty siihen liittyvän ihon kuivuuden ja poikkeavan pigmentoitumisen perusteella. Lapsia, joilla on Xeroderma pigmentosum, on kutsuttu "yön tai kuun lapsiksi", koska heidän on vältettävä auringonvaloa.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Norio-keskuksesta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Norio-keskuksen perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Orphanet suomeksi: Xeroderma pigmentosum
EURORDIS Rare Diseases Europe: Xeroderma pigmentosum - Serin family (kokemustietoa englanniksi)
The Xeroderma Pigmentosum Support Group (UK)

Facebookista löytyy hakusanalla "Xeroderma pigmentosum" englannin kielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Ryhmä on avoin kaikille oireyhtymästä kiinnostuneille.

Lähteet

Orphanet: Xeroderma Pigmentosum
Mendelian Inhertance in Man (OMIM): Xeroderma pigmentosum
National Organization for Rare Disorders (NORD): Xeroderma pigmentosum

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus