Trisomia 13

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Trisomia 13

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 17.7.2019

Pataun oireyhtymä

Lyhyesti

Trisomia 13 on kromosomimuutoksesta johtuva oireyhtymä. Trisomiassa kahden kromosomin sijaan henkilöllä on perimässään kolme kappaletta jotakin tiettyä kromosomia, tässä tapauksessa kromosomia nro 13. Trisomian 13 oirekirjo voi vaihdella huomattavasti yksilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Yleensä trisomia 13 johtaa sikiön kuolemaan jo kohdussa (95 % tapauksista). Jos lapsi syntyy, hänellä todetaan usein mm. epämuodostumia aivojen etuosassa, silmissä, kasvoissa ja sisäelimissä, kuten sydämessä ja munuaisissa, sekä vaikea asteinen kehitysvammaisuus. Useimmissa tapauksissa lapsi ei ole tietoinen ympäristöstään.

Yli puolella tapauksista (70 %) todetaan alkurauskauden aikana holoprosenkefalia eli epäonnistunut etuaivojen jakautuminen. Tästä seuraa etuaivojen epämuodostumisen lisäksi myös muiden aivoalueiden ja kasvojen epämuodostumia. Keskushermoston poikkeaviin rakenteisiin lukeutuvat myös aivokurkiaisen täydellinen tai osittainen puuttuminen, isoaivojen vajaakehittyminen, mikrokefalia eli pienipäisyys, hydrokefalia eli aivoselkä-ydinnestekierron häiriö ja/tai myelomeningoseele eli selkäydintyrä. Päänalueen epämuodostumat voivat johtaa epilepsiakohtauksiin, apneaan eli hengityskatkoksiin, näköongelmiin sekä kuurouteen. Kehitysvammaisuus on syvää.

Trisomia 13 henkilöiden poikkeavia kasvonpiirteitä voivat olla kita- ja/tai suulakihalkio, matala nenä, toisistaan etäällä olevat ja pienet silmät, epikantus eli silmän sisäkulmaa osittain peittävä synnynnäinen ihopoimu, iiriskoloboma eli iiriksen eli värikalvon kehityshäiriö sekä verkkokalvon dysplasia. Kulmakarvat voivat olla harvat tai niitä ei ole, korvat voivat sijaita tavallista alempana kasvoissa, leuka ja kaula voivat olla lyhyet ja niskan takana voi olla löysiä ihopoimuja. Usein keskellä otsaa on syntymämerkkinä kapillaarinen hemangiooma eli hyvänlaatuinen verisuonikasvain. Lisäksi trisomia 13:ssa on ylimääräisiä sormia ja/tai varpaita ja pojilla on usein laskeutumattomat kivekset.

Trisomia 13 liittyy usein myös synnynnäiset sydämen rakenneviat (80 % tapauksista), kuten eteisen ja kammion väliseinän puutteet sekä patent ductus arteriosus (PDA) eli avoin valtimotiehyt aortan ja keuhkovaltimon välillä, joka ei sulkeudu syntymän aikoihin, kuten normaalisti. Sydän voi sijaita myös oikealla puolella kehoa vasemman sijaan.

Munuaisen poikkeavuuksiin lukeutuvat mm. hevosenkenkämunuaiset ts. munuaiset ovat toisesta päästä kasvaneet yhteen, munuaiskystat sekä hydronefroosi eli vesimunuainen. Vesimunuainen johtuu virtsan virtaamisen estymisestä, mikä aiheuttaa munuaisaltaan ja -pikarien laajentumisen.

Lapsilla on syömisvaikeuksia, hypotoniaa eli lihasvelttoutta ja toistuvia hengityskatkoksia. Lapsen pituuden ja painon kehittyminen jää jälkeen normaalista, ja lapset ovat pieni kokoisia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Trisomiassa 13 on kolme kromosomia nro 13 normaalin kahden sijaan, joko erillisinä kromosomeina (47, +13) (75 % tapauksista) tai ylimääräinen kromosomi on kiinnittyneenä toiseen kromosomiin (20 % tapauksista), jolloin kyseessä voi olla Robertsonin translokaatio [46, t(13q;A)]. Robertsonin translokaatiossa ylimääräinen kromosomi 13 voi olla liittyneenä kromosomeihin 13, 14, 15, 21 tai 22. Lähes kaikki (90 %) trisomia 13 tapauksista ovat edellä kuvattuja (47, +13) ja [46, t(13q;A)] -tapauksia.

Trisomia voi kohdistua kaikkiin tai vain osaan henkilön soluista. Kun vain osassa kehon soluissa on kromosomimuutos, puhutaan mosaikismista. Mosaikismissa oirekirjon vaikeusaste vaihtelee trisomisten solujen lukumäärän ja sijainnin mukaan eri kudoksissa. Yleensä mosaikismissa oirekirjo on lievempi kuin silloin kun kromosomimuutos kohdistuu kaikkiin elimistön soluihin. Mosaikisminen trisomia 13 käsittää noin 5 % trisomia 13 (47, +13)- ja Robertonin translokaatiotapauksista.

Trisomia 13 syntyy usein biologisesti sattumalta, de novo, jommankumman vanhemman hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun kehittyessä. Trisomian riski kasvaa usein vanhempien iän myötä. Mosaikisminen trisomia 13 voi muodostua biologisesti sattumalta myös hedelmöityksen jälkeen tapahtuvissa solunjakautumisissa. Tämä on ollut trisomia 13:n syynä silloin, kun mosaikistisia soluja löydetään vain vähän (n. 1 %) trisomiaa 13 sairastavalta henkilöltä.

Perhe voi hakeutua niin halutessa perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle, jossa voidaan selvittää lapsen kromosomimuutoksen syntytapa ja selvittää trisomia 13 todennäköisyyttä mahdollisessa seuraavassa raskaudessa. Tärkeää on ymmärtää, ettei trisomia 13 kromosomimuutoksen syntymiseen ole voinut vaikuttaa mitenkään, eikä se ole ollut kenenkään syy.

Trisomia 13:n esiintyvyydeksi arvioidaan yksi trisomia 13 8000-5000 vastasyntynyttä kohden (1:8000-1:15 000). Trisomia 13 näyttäisi esiintyvän hiukan enemmän tyttö- kuin poikavauvoilla. Keskenmenoista trisomia käsittää noin prosentin.

Diagnoosi ja hoito

Trisomia 13 jäljille päästään usein alkuraskauden ultraääniseulonnoissa. Ultraäänitutkimuksessa nähdään mm. holoprosenkefalia, kasvun viivästymä sekä ylimääräisiä sormia ja/tai varpaita. Lapsivesinäytteestä voidaan analysoida sikiön solujen perimä. Ennen syntymää saatu positiivinen löydös kromosomimuutoksesta vahvistaa diagnoosin.

Syntymänjälkeinen diagnoosi perustuu kliiniseentutkimukseen ja kromosomianalyysiin. Erotusdiagnoosina on huomioitava pseudo-trisomia 13.

Trisomioihin ei ole parantavaa hoitoa, joten hoito on kunkin lapsen oireiden mukaista. Trisomia 13:sta liittyvien epämuodostumien kirurginen hoito harvoin parantaa trisomian 13 sairastavan henkilön elinennustetta.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on heikko. Suurin osa (95 %) lapsista kuolee jo ennen syntymää. Elävänä syntyneet vastasyntyneet menehtyvät usein varhaislapsuudessa hengenvaarallisiin neurologisiin komplikaatioihin tai munuais- ja sydänoireisiin. Elävänä syntyneistä lapsista vain n. 10 % elää yhtä ikävuotta vanhemmiksi. Mosaikistisen trisomian 13 eliniänodote on parempi. Joissakin harvoissa tapauksissa trisomia 13-henkilö on saavuttanut aikuisuuden, mutta tällöin oireyhtymään ei ole liittynyt vaikeita aivojen epämuodostumia.

Historia

Solugeneetikko Klaus Patau kuvasi oireyhtymän ensimmäisenä vuonna 1960.

Kokemustietoa oireyhtymästä löydät Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Trisomi 13-syndromet
Support Organization for Trisomy

Facebookista löytyy hakusanalla "Trisomia-18/-13 (vastaavat poikkeavuudet)" suljettu keskusteluryhmä oireyhtymää sairastavan läheisille. Facebookista löytyy myös kaksi suljettua englanninkielistä keskusteluryhmää oireyhtymää sairastavan läheisille: "Trisomy 13 LIFE Support - Living with Patau Syndrome" ja "Trisomy 13 Journey Support". Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Facebookissa on myös avoin englanninkielinen keskustelurymä "Patau Syndrome/Trisomy 13 - raising awareness", josta saa lisätietoa ja vertaistukea oireyhtymästä.

Lähteet

Orphanet: Trisomy 13
National Organization for Rare Disorders (NORD): Trisomy 13 Syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus