TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 9.9.2021
 
Mental retardation autosomal dominant 44

 

Lyhyesti

TRIO-kytkeytynyt kehitysvammaoireyhtymä johtuu TRIO (trio Rho guanine nucleotide exchange factor) -geenin mutaatiosta. Mutaatio johtaa yleensä hermostonkehityshäiriöön. Kehitysviiveet puhumisen ja liikkumisen perustaidoissa ovat yleisiä. Mahdollisen kehitysvammaisuuden tai oppimisvaikeuksien taso vaihtelevat. Älykkyys voi olla joissakin tapauksissa myös normaalia. Käyttäytymispiirteisiin voivat lukeutua keskittymisvaikeudet, ylivilkkaus, autistiset piirteet ja/tai aggressiivinen käytös. Oirekuvaan voivat kuulua myös luustomuutokset selkärangassa, hampaissa ja käsissä. Päänympäryksen koko voi poiketa normaalijakaumasta ja kasvonpiirteissä voi olla pieniä poikkeavuuksia. Oirekuvat eroavat huomattavasti yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita löydy kaikilta, ja oireyhtymään voi myös liittyä joitakin muita piirteitä, joita tässä kuvauksessa ei ole mainittu. Osalla TRIO-geenin muutos ei aiheuta merkittäviä oireita.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneelle tyypillistä ovat syömisvaikeudet. Imeminen voi olla heikkoa, eikä pulloruokintakaan aina onnistu. Syömisvaikeudet voivat johtaa heikompaan kasvuun. Lapsella todetaan usein mikrokefalia eli tavanomaista pienempi päänkoko. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa on kuitenkin myös mainintoja makrokefaliasta eli tavanomaista suuremmasta päänkoosta ja normaalijakauman mukaisesta päänympäryksestä.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa löytyy mainintoja pienistä kasvonpiirteiden poikkeamista, kuten kasvojen epäsymmetrisyydestä ja korkeasta otsasta. Jos leuka on pieni, suu voi olla ahdas. Tästä voi seurata esimerkiksi hammasmuutoksia ja/tai purentavirheitä. Hampaiden puhkeaminen voi tapahtua tavanomaista myöhemmin. 

Hammasmuutoksien lisäksi, luustomuutoksia voi olla myös selkärangassa ja käsissä. Näistä tyypillisiä ovat mm. selkärangan skolioosi eli sivuttainen vinouma tai kyfoosi eli rintarangan kyttyrä tai niiden yhdistelmä eli kyfoskolioosi. Lisäksi sormet saattavat olla lyhyet ja niiden keskimmäinen nivel voi olla tavallista suurempi. Joillakin pikkusormi voi olla muodoltaan käyrä ja kämmen lyhyt.

TRIO-kytkeytyneeseen oireyhtymässä ilmenee yleisen kehityksen, kuten puheen ja motoristen eli liikkeiden hallintaan liittyvien perustaitojen, viivästyminen. Esimerkiksi istumaan lapsi voi oppia juuri ennen ensimmäistä ikävuottaan ja kävely voi alkaa sujua itsenäisesti ilman tukea noin puolitoistavuotiaana tai sen jälkeen neljään – viiteen ikävuoteen mennessä. Älykkyys voi olla lähellä normaalia tai normaali. Jos kehitysvammaisuutta ilmenee, se on usein lievää. Oppimisvaikeudet voivat olla yleisiä.

TRIO-kytkeytyneessä oireyhtymässä voi ilmetä toistuvaa aggressiivista käytöstä, levottomuutta tai ylivilkkautta. Autismikirjon häiriön piirteet sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö eli ADHD ovat mahdollisia. Lisäksi joillakin voi olla tavallista alhaisempi kipukynnys ja taipumus itseään vahingoittavaan käytökseen.

Joskus TRIO-kytkeytyneeseen oireyhtymään liittyy ummetusta, virtsan pidätysvaikeuksia, epilepsiaa ja ataksiaa eli liikkeiden säätelyhäiriöitä sekä toistuvia infektioita. Synnynnäiset sydämen rakennepoikkeavuudet voivat olla mahdollisia.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

TRIO (trio Rho guanine nucleotide exchange factor) -geeni sijaitsee kromosomissa 5 (5p15.2). TRIO-geenistä valmistuu entsyymi, joka välittää hermosolujen kasvua ja kehitystä. TRIO-geeni on tärkeä etenkin kehittyvissä aivoissa.

Oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Tämä tarkoittaa sitä, että perimässä olevasta kahdesta TRIO-geenistä vain toisessa oleva patogeeninen mutaatio riittää oireyhtymän syntyyn. Useimmilla TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä johtuu de novo-mutaatiosta, mutta oireyhtymän periytyminen vanhemmilta on myös mahdollista. Periytyneiden tapausten määrän arvioidaan käsittävän noin 20–40 % kaikista diagnosoiduista TRIO-kytkeytyneistä oireyhtymistä. Jos vanhemmalla on TRIO-geenin mutaatio perimässään, lapsi perii mutaation 50 %:n todennäköisyydellä. Tämä todennäköisyys on sama raskaudesta toiseen.

TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä on yhtä yleinen sekä miehillä että naisilla. Oireyhtymän yleisyydestä ei ole tarkkaa tietoa. Maailmalla on kuvattu ainakin 20 henkilöä, joilla on TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

TRIO-kytkeytynyt oireyhtymä voi muistuttaa joiltakin piirteiltään Angelmanin oireyhtymää, MECP2-kytkeytynyttä oireyhtymää sekä Pitt-Hopkinsin oireyhtymää. Diagnoosi perustuu henkilön oirekuvaan ja TRIO-geenimuutoksen löytymiseen perimäntutkimuksissa.

TRIO-kytkeytyneeseen oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa, vaan hoito on kunkin potilaan oireiden mukaista. Säännöllinen kasvun, kehityksen ja käyttäytymispiirteiden seuranta ovat osa oireyhtymän hyvää hoitoa. Puhe-, toiminta- ja fysioterapia tukevat lapsen kehitystä. Puhetta korvaavina kommunikointitapoina voidaan käyttää esimerkiksi kuvakortteja. Tarvittaessa oppimista on tärkeä tukea tukea erikoisjärjestelyin esimerkiksi varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Lastenpsykiatrin tai -psykologin kanssa on hyvä keskustella häiritsevistä käyttäytymispiirteistä ja niiden hoidosta sekä siitä, miten niihin kannattaa suhtautua arjessa. Luustomuutoksia hoidetaan ortopedien ja hammaslääkäreiden asiantuntemuksella. Säännölliset hammastarkastukset ovat tärkeitä. 

Eliniänodote

Eliniänodotteesta ei ole annettavissa luotettavia tietoja. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa ei ole mainintoja oireyhtymään mahdollisesti liittyvistä vakavista komplikaatioista.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Simons Searchlight.org: TRIO
GeneReviews®: TRIO-Related Intellectual Disability

Lähteet

Schultz-Rogers, L., Muthusamy, K., Pinto e Vairo, F. et al. Novel loss-of-function variants in TRIO are associated with neurodevelopmental disorder: case report. BMC Med Genet 21, 219 (2020).
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Intellectual developmental disorder, autosomal dominant 44, with microcpehaly; MRD44.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus