Trikotiodystrofiat

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Trikotiodystrofiat

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 22.1.2021

 
Trichothiodystrophy (TDD)

 

Lyhyesti

Trikotiodystrofiat ovat hyvin heterogeeninen ryhmä sairauksia, joiden oireet johtuvat alkiokautisen neuroektodermin kehityshäiriöistä. Kaikille trikotiodystrofioille yhtenäisiä piirteitä ovat lyhyet ja hauraat hiukset. Lievissä tapauksissa trikotiodystrofia näkyy vain hiuksissa. Vaikeimmissa tapauksissa oireyhtymään liittyy myös muita oireita, kuten lyhytkasvuisuutta, merkittävää kehitysvammaisuutta ja kehityksen jälkeenjääneisyyttä, mahdollisia hedelmällisyyspulmia, luustomuutoksia sekä toistuvia infektioita. Trikotiodystrofiat voidaan jaotella valoherkkiin ja ei-valoherkkiin muotoihin. Valoherkissä muodoissa iho ei kestä auringon ultraviolettivaloa, vaan palaa erittäin herkästi.

Oireet ja löydökset

Raskausaikana trikotiodystrofiaan voi liittyä korkea verenpaine, pre-eklampsia eli raskausmyrkytys ja HELP-oireyhtymä. Pre-eklampsiassa äidin verenpaine on korkea ja virtsaan voi erittyä proteiineja eli valkuaisaineita. HELP-oireyhtymälle tyypillistä ovat puolestaan hemolyysi eli punasolujen hajoaminen, suurentuneet maksa-arvot ja trombosytopenia eli verihiutaleiden vähyys. Etenkin HELP-oireyhtymä voi vaarantaa äidin ja kehittyvän sikiön elämän. Trikotiodystrofiaa sairastavat vauvat voivatkin syntyä ennenaikaisesti, ja vastasyntyneillä on usein alhainen syntymäpaino ja hidas kasvuvauhti.

Noin puolella trikotiodystrofiaa sairastavilla esiintyy ihon valoherkkyyttä auringon ultraviolettisäteilylle. Valoherkkyys voi näkyä vakavina ihovaurioina vain muutamien minuuttien auringossa olon jälkeen. Ihon valoherkkyydestä huolimatta, trikotiodystrofioihin ei liity kohonnutta ihosyöpäriskiä tai lisääntynyttä pisamien määrää.

Trikotiodystrofiaa sairastavalla voi olla iktyoosi eli kuiva ja hilseilevä iho, jonka vaikeusaste vaihtelee huomattavasti sairastuneiden välillä. Lisäksi trikotiodystrofiassa voi esiintyä rakenteeltaan poikkeavat varpaiden ja sormien kynnet, synnynnäinen kaihi, sekä erilaisia luustomuutoksia. Toistuviin infektioihin lukeutuvat mm. hengitystieinfektiot, jotka voivat olla kohtalokkaita sairastuneelle.

Kehitysvammaisuus ja kehitysviiveet ovat verrattain yleisiä. Koordinaatiokyky voi olla heikko. Joillakin aivokuvantaminen voi paljastaa aivojen rakennepoikkeamia.

Useimmat trikotiodystrofiaa sairastavista ovat ulospäin suuntautuneita ja sosiaalisia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Trikotiodystrofiat, joihin liittyy valoherkkyyttä johtuvat mutaatiosta joko ERCC2, ERCC3 tai GTF2H5-geenissä. Kaikki nämä geenit sijaitsevat eri autosomaalisissa kromosomeissa (ks. taulukko alla). Näistä geeneistä valmistettavat proteiinit ovat osa nk. yleistä transkriptiofaktori-IIH (TFIIH)- kompleksia. TFIIH-kompleksi osallistuu DNA-vaurioiden korjaamiseen ja geenien luentaan geenituotteiksi. Mutaatio yhdessä näistä kolmessa geenissä vähentää DNA-vaurioiden korjaamista nukleotidinpoistokorjaus (Nucleotide excision repair, NER)-entsyymien avulla solussa sekä geenien luentaa lähetti-RNA-molekyylin (mRNA) kautta geenituotteiksi. Tiettyjen geenituotteiden vähäisyys häirinnee normaalia kehitystä ennen ja jälkeen syntymän ja johtaa siis trikotiodystrofian oireisiin. Suurin osa (95 %) valoherkistä trikotiodystrofioista aiheutuu ERCC2-geenin mutaatiosta.

Huomioitavaa on, että ERCC2- ja ERCC3-geenien mutaatiot aiheuttavat myös Xeroderma pigmentosum ja Xeroderma pigmentosum-Cockaynen-oireyhtymä-kompleksin. Näissä edellä mainituissa oireyhtymissä ERCC2- ja ERCC3-mutaatioihin liittyy, DNA-vaurioiden korjauksen puutteiden ja valoherkkyyden lisäksi, myös kohonnut syöpäriski, jota trikonodystrofioissa ei siis esiinny.

Taulukko 1. Trikotiodystrofia tyypit, oireyhtymän aiheuttavat mutaatiot ja ihon herkkyys auringon ultraviolettisäteilylle.

Trokotiodystrofia tyyppi Geenimutaatio Ihon valoherkkyys
Trikotiodystrofia 1, (Tayn oireyhtymä)
ERCC2 (19q13) Kyllä
Trikotiodystrofia 2 ERCC3 (2q14) Kyllä
Trikotiodystrofia 3 GTF2H5 (6q25)  Kyllä

Trikotiodystrofia 4,
(Amish brittle hair brain syndrome, Pollittin oireyhtymä)

MPLKIP tai C7ORF11
(7p14)
Ei
Trikotiodystrofia 5 RNF113A (Xq24) Ei
Trikotiodystrofia 6 GTF2E2 (8p12) Ei

 

Trikotiodystrofia periytyy pääasiassa autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi lukuunottamatta trikotiodystrofia tyyppiä 5, joka periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole luotettavia tietoja. Arviolta yksi miljoonasta vastasyntyneestä (1: 1 000 000) sairastaa Yhdysvalloissa ja Euroopassa trikotiodystrofiaa. Noin 100 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Oireyhtymän erottamista muista ihosairauksista ja perinnöllisistä iktyooseista voivat helpottaa trikotiodystrofiassa esiintyvät lyhyet ja hauraat hiukset, jotka näyttävät raitaisilta polarisoivassa mikroskoopissa, hiusten normaalia alhaisempi rikkipitoisuus ja kynsien kerroksittainen hilseily (onychoschizia). Lisäksi trikotiodystrofioihin voivat viitata oireiden esiintyminen jo syntymän yhteydessä ja mahdolliset ektodermaalisten kudosten ulkopuoliset oireet. Geenitutkimukset voivat tuoda vahvistuksen trikotiodystrofia-diagnoosin asettamiselle.

Erotusdiagnostiikassa valoherkkien trikonodystrofioiden osalta on hyvä huomioida Xeroderma pigmentosum ja Xero-derma-pigmentosum-Cockaynen oireyhtymä-kompleksi.

Parantavaa hoitoa ei ole olemassa, joten hoito on kunkin oireen mukaista.

Eliniän ennuste

Eliniän ennuste vaihtelee huomattavasti oirekuvan mukaan. Vaikeissa tapauksissa elinikä voi rajoittua varhaislapsuuteen.

Historia

Tay Chong Hai kuvasi ensimmäisen trikotiodystrofia-tapauksen vuonna 1971 (Tayn oireyhtymä). Trikotiudystrofia-nimen oireyhtymälle antoi vuonna 1980 Vera H. Prince, joka kuvasi oireyhtymälle tyypillisten hauraiden hiusten rikin puutteen. Tritiodystrofia (engl. Trichothiodystrophy) on saanut nimensä kreikan kielen sanoista hius (tricha), rikki (theion), paha (dys) ravita (trefein).

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Norio-keskuksesta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Norio-keskuksen perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

MedlinePlus: Trichothiodystrophy
National Organization for Rare Disorders (NORD): Trichotiodystrophy

Lähteet

Orphanet: Trichothiodystrophy
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Trichothiodystrophy 1, photosensitive; TTD1
Kuschal C., Botta E. ja Oriolo D. et al. GTF2E2 Mutations Destabilize the General Transcription Factor Complex TFIIE in Individuals with DNA Repair-Proficient Trichothiodystrophy. The American Journal of Human Genetics 2016; 98, 627-642.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus