Tatton-Brown-Rahmanin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Tatton-Brown-Rahmanin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 
Tatton-Brown-Rahman syndrome (TBRS)
Tatton-Brown-Rahman overgrowth syndrome
DNMT3A overgrowth syndrome

 

Lyhyesti

Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymä on liikakasvu- ja kehitysvammaoireyhtymä. Siinä sekä syntymää edeltävä että sen jälkeen tapahtuva kasvu on tavallista nopeampaa. Lapsen pituuskasvun on normaalijakaumaa suurempaa koko hänen elinikänsä ajan. Voimakkaan kasvun lisäksi oireyhtymään liittyy useita lisäoireita, kuten tietyt kasvojen piirteet, makrokefalia eli suuripäisyys, sydän viat, pes planus eli jalkaterän matala jalkaholvi, hypotonia eli alentunut lihasjänteys sekä yliliikkuvat nivelet. Oireyhtymässä  kehitysvamma on yleensä keskivaikea. Joillakin esiintyy autismikirjon häiriölle tunnusomaisia piirteitä.

Oireet ja löydökset 

Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymässä henkilöt ovat vertaisiaan suurempikokoisia läpi elämän (83 % tapauksista). Yleensä heidän syntymänjälkeinen pituus- ja/tai päänympäryksensä on yli kaksi kertaa keskihajontaa suurempi (> +2SD). Myöhäislapsuudessa tai nuoruudessa heille voi kehittyä myös ylipainoa (64 %:lla tapauksista). Kyfoskolioosi eli kyttyrä-kieroselkäisyys (33 %), pes planus eli jalkaterän matala jalkaholvi nk. latuskajalat, hypotonia eli alentunut lihasjänteys (54 %) ja yliliikkuvat nivelet (74 %) ovat yleisiä löydöksiä.

Tyypillistä kasvojen piirteille ovat mm. pyöreät kasvot, paksut ja vaakasuorat kulmakarvat, kapeat silmäluomiraot sekä tavallista suuremmat etuhampaat.
Sydämen rakenteessa ja toiminnassa voi olla poikkeavuutta. Liitännäisoireina voi esiintyä myös muita elimellisiä muutoksia.

Mahdollinen kehitysvammaisuus todetaan yli 80 %:lla tapauksista ja se on  yleensä keskivaikea (65 %). Kehitysvammaisuus ilmenee lievänä tai vaikeana (molemmissa n. 16 % tapauksista). Joillakin esiintyy epilepsiakohtauksia (22 %). Monilla on autismikirjon häiriöiden kaltaisia piirteitä (51 %), jotka näkyvät mm. vuorovaikutustilanteissa ja kommunikaatiossa, sekä muita käyttäytymisongelmia tai psykiatrisia pulmia. Joillakin oireyhtymään voi liittyä myös masennusta, levottomuutta, psykoosia tai skitsofreniaa, aggressiivista käyttäytymistä, kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai pakko-oireista häiriötä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttavat useat eri mutaatiotyypit DNMT3A-nimisessä geenissä kromosomissa 2 (2p23.3). DNMT3A-geenistä valmistetaan DNA metyylitransferaasi-1-alfa-nimistä entsyymiä. Normaalisti entsyymi  säätelee geenien aktiivisuutta nk. epigeneettisesti. Se siis lisää kemiallisia metyyli-ryhmiä DNA:han, joka vaikuttaa geenien luentaan geenituotteiksi.  Mutaation aiheuttama muutos entsyymin toiminnassa aiheuttaa oireyhtymässä havaittavat oireet. Entsyymin normaali toiminta on erityisen tärkeä syntymää edeltävällä ajanjaksolla. 

DNMT3A-geenimutaatiota nähdään myös joillakin akuuttia myelooista  leukemiaa eli luuytimen verisolujen esiasteiden eli kantasolujen syöpää sairastavilla potilailla. Näillä potilailla DNMT3A-mutaatiot ovat syntyneet spontaanisti syntymän jälkeen jossakin vaiheessa elämää, eivätkä ne siten aiheuta Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymää. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa yhden Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymätapauksen, jossa henkilölle kehittyi akuutti myelooinen leukemia teini-iässä.

Oireyhtymä periytyy autosomissa dominantisti. Toisin sanoen vain toisen vastingeenin mutaatio riittää aiheuttamaan oireyhtymän. Useat lääketieteellisessä kirjallisuudessa kuvatut oireyhtymätapaukset ovat kuitenkin syntyneet uuden, aikaisemmin suvussa esiintymättömän, nk. de novo-mutaation seurauksesta.

Oireyhtymän yleisyydeksi on arvioitu alle yksi tapaus miljoonaa syntynyttä lasta kohden (<1 : 1 000 000). Koska oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu, sen todellisesta esiintyvyydestä tiedetään vasta vähän. Maailmalla ainakin 55:llä henkilöllä on todettu Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymä. 

Diagnoosi ja hoito

Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymän diagnoosin asettaminen perustuu kliiniseen tutkimukseen sekä positiiviseen geenitestin tulokseen. Mahdolliset sydänpulmien esiintyminen on tärkeää tutkia. Fysioterapiasta voi olla  hyötyä hypotonisuuden ja/tai yliliikkuvien nivelten hoitoon. Mustelmataipumus, toistuvat ien- tai nenäverenvuodot, pitkäkestoinen väsymys sekä toistuvat infektiot voivat olla viitteitä  hematologisista sairauksista, ja täten niiden mahdollinen olemassaolo on syytä tutkia.

Jos potilaalla todetaan liikakasvuisuutta, kehitysvamma, makrokefalia, joitakin neuropsykiatrisia oireita ja hän on pitkä, eikä tavallisimmat liikakasvuisuutta aiheuttavat oireyhtymät sovi kuvaan, on syytä epäillä Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymää. Oireyhtymiä, joihin liittyy liikakasvuisuutta ja kehitysvammaisuutta ovat mm. Weaverin, Malanin ja Sotosin oireyhtymät. Usein Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymäpotilailla on suurempi paino ja heidän kasvojenpiirteet ovat erilaiset kuin edellä mainituissa oireyhtymissä. Perimäntutkimukset varmistavat diagnoosin.

Eliniän ennuste

Useimmat Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymän potilaat ovat terveitä, eivätkä tarvitse jatkuvaa kliinistä seurantaa.

Historia

Tatton Brown kuvasi oireyhtymän tutkimusryhmineen ensi kerran vuonna 2014. Hän ehdotti oireyhtymälle nimeksi DNMT3A suurikasvuisuus oireyhtymä (DNMT3A overgrowth syndrome). Tätä nimitystä usein käytetään Tatton-Brown Rahmanin oireyhtymän rinnalla.
 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Tatton Brown Rahman Syndrome Community
MedlinePlus: DNMT3A overgrowth syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "Tatton Brown Rahman Syndrome" oma englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä niille läheisille, joita oireyhtymä koskettaa: Tatton Brown Rahman Syndrome / DNMT3A Overgrowth Syndrome”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Tall stature-intellectual disability-facial dysmorphism syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Tatton-Brown-Rahman Syndrome; TBRS
Tatton-Brown K. et al. The Tatton-Brown-Rahman Syndrome: A clinical study of 55 individuals with de novo constitutive DNMT3A variants. Wellcome Open Research (2018): 3:46.
 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus