Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 

7-dehydrokolesterolireduktaasi-entsyymin puutos
RSH-oireyhtymä
SLO-syndrooma (SLOS)
Smith-Lemli-Opitz syndrome (SLOS)

 

Lyhyesti

Oireyhtymälle on tyypillistä ennen syntymää ja syntymän jälkeen todettavat kasvuviiveet, keskivaikea tai vaikea älyllinen kehitysvammaisuus, oppimisvaikeudet sekä käytöshäiriöt, joihin lukeutuvat mm. autistiset piirteet, ylivilkkaus, itseään vahingoittavat käyttäytyminen sekä unihäiriöt. Monet tarvitsevat vain hyvin vähän unta vuorokaudessa ja selviävät muutamien tuntien yöunella. Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä on synnynnäinen oireyhtymä, mutta se saatetaan diagnosoida vasta myöhemmin lapsuudessa tai jopa aikuisuudessa, kun kyseessä ovat lievemmät oireyhtymätapaukset.

Oireet ja löydökset

Aivojen rakenteellisiin poikkeavuuksiin kuuluvat mm. aivokurkiaisen hypoplasia eli vajaakehittyminen tai aivokurkiaisen  täydellinen puuttuminen, hermosolujen myelinisaation häiriöt, holoprosenkefalia eli etuaivojen jakautumishäiriö (5 % tapauksista), mikrokefalia (80 %:lla tapauksista) sekä Dandy-Walkerin epämuodostuma.

Yleisiä kasvonpiirteitä ovat mm. pienileukaisuus ja nenän rakenteen epämuodostumat. Oireyhtymään voi myös liittyä toisen tai molempien silmien ptosis eli silmän yläluomen roikkuminen tai proptosis tai eksoftalmus eli silmän ulospullistuma. Kolmasosalla tapauksista todetaan huuli-suulakihalkio. Monisormisuus tai -varpaisuus tai yhteen kasvaneet sormet ja varpaat (95 % tapauksista) ovat yleisiä. Miessukupuolella löydetään sukupuolielinten rakenteellisia poikkeavuuksia (70 %:lla tapauksista). Tytöillä/naisilla sukupuolielinten poikkeavuuksia löydetään harvemmin.

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymässä sydän- ja verenkiertoelimet voivat olla epänormaalisti kehittyneet. Ruuansulatuselimistön poikkeamat ovat suhteellisen yleisiä ja ne voivat aiheuttaa mm. syömisvaikeuksia, refluksia eli ruokasulan takaisinvirtausta mahalaukusta ruokatorveen, Hirschprungin taudin sekä pylorisen stenoosin eli ruokasulan vaikeuden siirtyä mahalaukusta suolistoon. Lisäksi suolistosta voi puuttua autonomisia hermosolmuja (suolen aganglionoosi), jotka normaalisti stimuloisivat ruokasulan etenemistä kohti peräaukkoa. Aganglionoosi voi aiheuttaa mm. ummetusta, vatsakipuja, turvotusta, oksentelua ja joskus ripulia (vrt. Hirschprungin tauti). Hypotonia eli alentunut lihasjänteys on yleistä ja se voi vaikeuttaa syömisen lisäksi mm. liikkumisen oppimista.

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymään voi liittyä myös silmäpulmia, kuten glaukooma eli silmänpainetauti, karsastus, silmävärve, iiriskolobooma eli silmän värikalvon kehityshäiriö ja näköhermon surkastuma. Myös kuulopulmat voivat olla mahdollisia. Esimerkiksi joillakin sairastuneilla on todettu toistuvia välikorvatulehduksia ja sensorineuraalista kuulovikaa eli sisäkorvan poikkeavasta rakenteesta ja/tai toiminnasta johtuvaa kuulon alenemaa tai kuuroutta.

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymään liittyy valoherkkyyttä, joka näyttää olevan UVA-säteilyn välittämää. Monet henkilöistä, joilla on Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä, eivät pysty olemaan auringonvalossa ilman UVA- ja UVB-säteilyltä suojaavaa suojavaatetusta.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä johtuu mutaatiosta DHCR7-geenissä kromosomissa 11 (11q13.4). Geenimutaatio johtaa 7-dehydrokolesterolireduktaasi-entsyymin toiminnan puuttumiseen tai heikentyneeseen aktiivisuuteen. Toimiessaan normaalisti entsyymi muuttaa 7-dehydrokolesterolia kolesteroliksi. Kolesterolia tarvitaan mm. solujen solukalvoissa, hermosolujen myeliinitupissa, steroidihormonien, kuten kortisolin, testosteronin ja aldosteronin biosynteesissä sekä ruuansulatuksessa toimivien sappisuolojen valmistuksessa.

Geenimutaatio periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Oireyhtymä on yleinen Keski- ja Pohjois-Euroopassa, jossa sen esiintyvyydeksi arvioidaan yksi tapaus 20 000- 40 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (1:20 000-1:40 000).

Diagnoosi ja hoito

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymän diagnosointi perustuu kliinisen oireistoon, kohonneen 7-dehydrokolesterolin pitoisuuden mittaamiseen verestä tai kudoksista sekä geenitestiin. Geenitestin positiivinen tulos varmistaa diagnoosin 96 %:ssa tapauksista.

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon mm. lathosteroloosi, desmosteroloosi, Dubowitzin oireyhtymä, Cornelia De Langen oireyhtymä, Noonanin oireyhtymä, Pallister-Hallin oireyhtymä, Trisomia 13 ja Trisomia 18 ja pseudotrisomia 13.

Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymän hoito on oireiden mukaista. Yleensä potilaille annetaan kolesterolilisää ravintoon. Kirurgiset toimenpiteet ovat mahdollisia lukuisten epämuodostumien ja/tai toimintahäiriöiden korjaamiseksi. Kuulo- ja näköpulmien hoito mahdollisuuksien mukaan on tärkeää. Varhain aloitetusta puhe-, toiminta- ja fysioterapiasta on monille hyötyä. Terveyden jatkuva seuranta on tärkeää.

Eliniän ennuste

Oireyhtymän ennuste riippuu oireiden vaikeusasteesta ja epämuodostumien luonteesta. Vaikeimmat tapaukset, joissa elimistö tuottaa vähän tai ei ollenkaan kolesterolia (kolesterolia alle 10 mg/dl), johtavat usein jo muutamassa kuukaudessa lapsen kuolemaan. Myös sydämen ja aivojen epämuodostumat voivat aiheuttaa ennenaikaisen menehtymisen. Osa henkilöistä, joilla on Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä, elävät aikuisiksi. Lievissä oireyhtymätapauksissa työskentely ja asuminen voivat onnistua mm. ryhmäkodeissa. Hyvä hoitotasapaino ja lievä oirekuva voivat mahdollistaa normaalin pituisen elämän.

Historia

Oireyhtymä on saanut nimensä kolmen lääkärin mukaan: amerikkalaisen lastenlääkäri David Weyhe Smithin, belgialaisen Luc Lemlin ja saksalais-amerikkalaisen John Marius Opitzin mukaan, jotka ensimmäisinä kuvasivat Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymän 1960-luvulla.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Duodecim Terveyskirjasto: Smith-Lemli-Opitzin syndrooma
Socialstyrelsen: Smith-Lemli-Opitz syndrom
MedlinePlus: Smith-Lemli-Opitz syndrome
Smith-Lemli-Opitz/RSH Foundation

Lähteet

Orphanet: Smith-Lemli-Opitz syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Smith-Lemli-Opitz syndrome, SLOS
GeneReviews: Smith-Lemli-Opitz Syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus