Sandhoffin tauti

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Sandhoffin tauti

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 20.3.2020

GM2-gangliosidoosi, tyyppi II
Heksoaminidaasi-A:n ja B:n puute

 

Sandhoffin oireyhtymä kuuluu lysosomaalisiin kertymäsairauksiin, GM2-gangliosidoosien tautiperheeseen Tay-Sachsin oireyhtymän ja GM2-gangliosidoosi AB-variantti-tautimuodon kanssa. Sandhoffin tauti jaotellaan lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden muotoihin. Oireyhtymälle on ominaista etenevä hermoston rappeutuminen.

Lapset kehittyvät normaalisti 3-6 kuukauden ikäisiksi, jonka jälkeen sairaus puhkeaa ja etenee nopeasti. Kliiniset oireet ovat jokseenkin identtiset Tay-Sachsin oireyhtymälle.

Sandhoffin taudin oirekirjoon lukeutuvat syömisvaikeudet, yleinen heikkous, koviin ja äkillisiin ääniin liittyvät hätkähdysreaktiot, varhainen sokeutuminen, etenevä motoristen ja älyllisten taitojen heikkeneminen, pernan ja maksan suurentuminen sekä makrokefalia eli suuripäisyys. Henkilöillä, joilla on Sandhoffin oireyhtymä, on nukkemaiset kasvot. Silmälääkärin tutkimuksissa verkkokalvon tarkan näkemisen alueelta verkkokalvosta löydetään usein kirsikanpunaiset pilkut (Cherry-red spots). Virtsassa on korkeat oligosakkaridi-pitoisuudet.

Myöhemmin kuin vauvaiässä puhkeavissa Sandhoffin tautitapauksissa ensioireina saattaa esiintyä ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä tai dystoniaa eli liikehäiriöitä, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia. Älylliset taidot voivat säilyä ennallaan tai heiketä. Oirekirjo myöhemmin puhkeavissa oireyhtymämuodoissa vaihtelee suuresti.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Sandhoffin oireyhtymä johtuu HEXB-nimisen geenin mutaatiosta kromosomissa 5 (5q13.3). Geenistä valmistetaan heksoaminidaasi-A- ja -B-entsyymien beeta-alayksikköjä. Heksoaminidaasi-A entsyymi rakentuu alfa- ja beeta-rakenneyksiköistä, jotka yhdessä muodostavat toimivan entsyymin, kun taas heksoaminidaasi-B rakentuu ainoastaan beeta-rakenneyksiköstä. HEXB-geenin mutaatiosta seuraa siis molempien heksoaminidaasi-A ja -B entsyymien puutteellinen toiminta. Tällöin mesenkyymiin eli alkeissidekudokseen, epiteeli- eli pintakudokseen ja hermokudokseen alkaa kertyä mm. erilaisia GM2-gangliosidejä. Hermoskudoksessa näiden aineenvaihduntatuotteiden kertyminen johtaa lopulta hermosolujen kuolemaan ja oireyhtymässä esiintyviin hermostoperäisiin oireisiin. 

Sandhoffin oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Oireyhtymän esiintyvyys on 1-9 tapausta jokaista 1 000 000 syntynyttä lasta kohden (1-9: 1 000 000). Euroopassa Sandhoffin oireyhtymän esiintyvyystiheydeksi on arvioitu 1:130 000. Oireyhtymää todetaan yhtä paljon molemmilla sukupuolilla ja eri kansakunnissa.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosina käytetään heksoaminidaasi-A ja -B entyymien aktiivisuuden määrittämistä sekä HEXB-geenimutaation osoittavia geenitestejä. Erotusdiagnostiikassa on huomioitava mm. Tay-Sachsin oireyhtymä ja muut lysosomaaliset kertymäaineenvaihdunta sairaudet.

Hoidossa keskitytään oireiden lievittämiseen, koska tällä hetkellä Sandhoffin tautiin ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Uusia hoitomahdollisuuksia tutkitaan aktiivisesti.

Elinennuste

Oireyhtymän ennuste on huono. Varhaislapsuudessa puhjenneessa tautimuodossa lapsi kuolee usein neljänteen ikävuoteen mennessä. Kuolinsyynä on useimmiten hengitystieinfektio.

Historia

Biokemisti Kondrad Sandhoff kuvasi nimeään kantavan oireyhtymän ensimmäisen kerran vuonna 1968.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: GM2-gangliosidos
National Organization for Rare Disorders (NORD): Sandhoff Disease
National Tay-Sachs & Allied Disease Association (NTSAD)

Lähteet

Orphanet: Sandhoff disease
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Sandhoff disease
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus