Proudin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Proudin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 19.1.2022
 
Proud-Levine-Carpenter syndrome
Corpus callosum agenesis-abnormal genitalia syndrome

 

Lyhyesti

Proudin oireyhtymä on harvinainen oireyhtymä, joka on luokiteltu ARX-geenin mutaatiosta johtuvien oireyhtymien kirjoon. Usein lapsen poikkeava kehitys voidaan havaita jo raskauden aikaisissa tutkimuksissa. Oireyhtymän tyyppioireita ovat virtsa- ja sukupuolielinten poikkeavuudet, spastisuus eli lisääntynyt lihasjäykkyys, aivokurkiaisen puuttuminen sekä hermoston toimintaan liittyvät neurologiset löydökset. Koska oireyhtymän aiheuttava geeni sijaitsee X-kromosomissa, oireet ovat yleensä pojilla/miehillä vaikeammat kuin tytöillä/naisilla.

Oireet ja löydökset

Lasten pään kasvu hidastuu varhaislapsuudessa, mikä voi johtaa mikrokefaliaan eli pienipäisyyteen. Usein potilaiden pituuskasvu on normaalijakaumaa heikompaa. Neurologisia oireina ovat mm. kehitysvammaisuus, kehitysviiveet, epilepsia ja dystonia eli liikehäiriöt, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia. Miehillä kehitysvammaisuus on usein vaikeaa.

Virtsa- ja sukupuolielinten poikkeavuuksiin lukeutuvat mm. laskeutumattomat kivekset, hypospadia eli virtsaputken kehityshäiriö, jossa virtsa-aukko sijaitsee peniksen alapuolella, munuaisten kehityshäiriöt sekä poikkeavat sukupuolielinten rakenteet.

Oireyhtymään voi liittyä tuki- ja liikuntaelinten oireita, kuten skolioosia eli selkärangan sivuttaista vinoumaa sekä kontraktuuria eli jäykistymiä raajoissa. 

Proudin oireyhtymään liittyy joitakin poikkeavia kasvopiirteitä, kuten suuret silmät ja toisistaan etäällä olevat silmät. Näköhermon surkastumaa on todettu joillakin potilailla, mikä johtaa eriasteisiin näköpulmiin. Nystagmusta eli silmävärvettä voi esiintyä. Myös kuulovammoista on raportoitu.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys 

Oireyhtymän aiheuttava geenimuutos on paikannettu X-kromosomissa (Xp21.3) sijaitsevaan geeniin ARX (Aristaless related homeobox). ARX-geenistä tunnetaan lukuisia erilaisia mutaatioita ja niiden laatu määrittelee paljon oirekirjoa. Esimerkiksi mutaatiot, jotka keskeyttävät ARX-geenistä valmistettavan proteiinin valmistamisen, aiheuttavat eniten rakennepoikkeavuuksia. ARX-geenistä valmistuu proteiinia, joka on tärkeä monien muiden geenien aktiivisuudelle ja alkion kehityksen aikana monien eri elinten, kuten aivojen, lihasten, munuaisten ja kivesten muodostumiselle.

Proudin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa. Tämän vuoksi se ilmenee herkemmin miehillä, joilla on perimässään vain yksi X-kromosomi, toisin kuin naisilla, joilla X-kromosomeja on kaksi. Tytöillä/naisilla geenimuutoksen aiheuttamat oireet voivat vaihdella, mutta ovat usein lievempiä kuin miehillä. Naiset, joilla on ARX-mutaatio perimässään, voivat olla myös täysin oireettomia. Geenimuutoksen kantajina heillä on 50 %:n todennäköisyys siirtää ARX-geenin mutaatio lapsilleen. Mies ei voi siirtää oireyhtymää aiheuttavaa geenimuutostaan pojalleen X-kromosomaalisen periytymistavan vuoksi, mutta hänen tyttärensä ovat ARX-geenimutaation kantajia.

Proudin oireyhtymän yleisyydestä ei ole olemassa luotettavia tietoja. 

Diagnoosi ja hoito

Harvinaisten sairauksien tunnistaminen on haasteellista, koska potilaita on usein maailmalla vähän. Geenimutaation löytäminen auttaa oikean diagnoosin asettamisessa, kun potilaalla olevat kliiniset oirekuvat ja geenimutaation laatu sopivat aikaisempaan tietämykseen harvinaisesta sairaudesta.

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon muut ARX-geenin mutaatiosta johtuvat X-kromosomaaliset kehitysvammaoireyhtymät, kuten esimerkiksi Ohtaharan oireyhtymä, Westin oireyhtymä ja Partingtonin oireyhtymä. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa myös potilaita, joilla ARX-geenipoikkeavuus johtaa nk. ei-syndromaattiseen kehitysvammaisuuteen, toisin sanoen kehitysvammaisuuteen, joka ei potilaiden ARX-geenimutaatiosta huolimatta muodosta samaa tunnistettavaa oirekokonaisuutta eli oireyhtymää.  

Proudin oireyhtymää ei voida parantaa, joten hoito on kunkin potilaan oireiden mukaista. Spastisuutta voidaan kuntouttaa lääkityksen ja/tai fysioterapian avulla. Mahdolliseen epilepsiaan pyritään löytämään hyvä hoitotasapaino. Tarvittaessa kirurgisilla toimenpiteillä voidaan edistää esimerkiksi munuaisten parempaa toimintaa. Toimintaterapiasta voi auttaa arjessa.

Eliniän ennuste

Eliniänodotteesta ei ole saatavilla tietoa.

Historia

Virginia K. Proud, C. Levine, ja N. J. Carpenter kuvasivat oireyhtymän vuonna 1992. ARX-geenimutaatio identifioitiin vuonna 2002.
 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Proud syndrome

Lähteet

Orphanet: Corpus callosum agenesis-abnormal genitalia syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Corpus Callosum, agenesis of, with abnormal genitalia
Roger E. Stevenson, Charles E. Schwartz ja R. Cutis Rogers. Atlas of X-linked Intellectual Disability Syndromes. Oxford University Press. Second Edition (2012).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus