Pallister-Killianin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Pallister-Killianin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus 17.7.2019

PKS
Tetrasomia 12p
Isokromosomi 12p mosaikismi
Pallister-Killianin mosaiikkioireyhtymä

Lyhyesti

Pallister-Killianin oireyhtymä (PKS) on harvinainen synnynnäinen anomalia- (puutos) ja kehitysvammaoireyhtymä. Oireyhtymän aiheuttaa kromosomin 12 lyhyen käsivarren (p) nelinkertainen ylimäärä (tetrasomia) kahden lyhyen kromosomikäsivarren sijaan. Kaikissa sairastuneen henkilön soluista ei kuitenkaan ole kromosomimuutosta, joten kyse on mosaikismista. Tämän vuoksi oireyhtymästä käytetään myös nimityksiä 12p-tetrasomiamosaikismi ja Pallister-Killianin mosaiikkioireyhtymä.

Oireet ja löydökset

Pallister-Killianin oireyhtymän ulkonäöllisiin tunnusmerkkeihin kuuluvat mm. karkeat kasvonpiirteet, korkea otsa ja kaljuuntuminen ohimon ja otsan alueelta, harvat ripset ja kulmakarvat, toisistaan etäällä olevat silmät, ihopoimu silmän sisäkulmassa, matala silmäkuoppien yläpuolinen alue kasvoissa (subraorbital ridge), matala ja leveä nenänselkä, lyhyt nenä ja ylöspäinkääntyneet sieraimet sekä suuri suu, jossa on iso ylähuuli. Kasvonpiirteiden poikkeavuudet korostuvat iän myötä. Esimerkiksi vanhemmalla iällä leuasta tulee terävä ja kielestä suuri.

Lapsi on syntyessään hypotoninen eli lihaksistoltaan veltto. Tämä voi vaikeuttaa mm. lapsen syömistä, hengittämistä ja myöhemmin seisomaan ja kävelemään oppimista. Yli puolet Pallister-Killianin oireyhtymää sairastavista (n. 70 %) tarvitsee kävelytuet. Kontraktuurat eli jäykistymät esimerkiksi nivelissä kehittyvät iän myötä. Olkavarsi ja reisi ovat lyhyet (ritsomelia). Jalat ja kädet ovat pienet, ja sormien ja varpaiden kynnet ovat vajaakehittyneet.

Pallister-Killianin oireyhtymään voi liittyä useita synnynnäisiä epämuodostumia. Näistä yleisimmät ovat pallean ja peräaukon poikkeamia. Neljänneksellä sairastuneista löydetään sydämen rakennevikoja, joista tyypillisimmät sijaitsevat kammion väliseinässä. Oireyhtymään liittyy usein myös vaikeaa älyllistä kehitysvammaisuutta, epilepsiakohtauksia, ihon pigmenttihäiriöitä (ihossa alueita, joissa on joko liian vähän tai liian paljon pigmenttejä) sekä joissakin harvinaisissa tapauksissa kuuroutta.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa solunjakautumisen yhteydessä tapahtuva epänormaali kromosomien kahdentuminen ja jakautuminen. Tällöin normaaliin kromosomiparin nro 12 lisäksi, perimästä löytyy ylimääräinen isokromosomi-12. Tämä isokromosomi koostuu kahdesta lyhyestä kromosomin käsivarresta (p). Normaalisti kromosomi koostuu sekä lyhyestä (p) että pitkästä (q) kromosomikäsivarresta. Pallister-Killianin oireyhtymässä kromosomin 12 lyhyitä käsivarsia (p) on siis neljä kappaletta, jolloin puhutaan 12p-tetrasomiasta. Huomionarvoista on, ettei tämä kromosomimuutos ole kaikissa elimistön soluissa, joten kyse on mosaikismista. Pallister-Killianin oireyhtymän taustalla on siis mosaikistinen 12p- tetrasomia. Suurin osa kromosomimuutoksista näyttäisi tapahtuvan äidiltä peräisin olevassa kromosomissa 12. Syytä tähän ei tiedetä. Äidin korkea ikä lisää riskiä saada lapsi, jolla on Pallister-Killianin oireyhtymä. Tämän riskin arvioidaan olevan samaa luokkaa kuin mitä se on Downin syndroomassa.

Pallister-Killianin oireyhtymä ei yleensä periydy, vaan kromosomimuutos syntyy biologisesti sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa kyseisen kromosomimuutoksen historiaa suvussa. Usein Pallister-Killianin oireyhtymän aiheuttava kromosomimuutos johtaa keskenmenoon tai lapsen varhaiseen syntymänjälkeiseen menehtymiseen.

Pallister-Killianin oireyhtymän esiintyvyys ei ole tiedossa, mutta arviot sen esiintyvyydestä vaihtelevat 1:25 000 ja 5.1 tapausta miljoonaa syntynyttä lasta kohden ( ts. lähes 1: 200 000). Ainakin 200 sairastunutta henkilöä on kuvattu maailmalla.

Diagnoosi ja hoito

Pallister-Killianin oireyhtymän diagnoosi perustuu kliinisten tutkimusten lisäksi potilaasta tehtävään kromosomianalyysiin. Usein poikkeavaa kromosomilöydöstä ei kuitenkaan löydetä tutkimalla verinäytteen lymfosyyttejä, koska nopeasti jakautuvat solut voivat menettää kromosomimuutoksensa. Sen sijaan kromosomitutkimus tehdään potilaan ihonäytteestä, ihon fibroblasteista eli sidekudossoluista. Pallister-Killianin oireyhtymän taustalla oleva isokromosomi havaitaan fibroblasteista 30-100 % todennäköisyydellä. In situ hybridisaatiota (FISH) tai vertailevaa genomista hybridisaatiotestiä (CGH) voidaan käyttää varmistamaan, että kyseessä on juuri kromosomin 12 poikkeama.

Erotusdiagnoosissa on huomioitava 12p-trisomia ja Frynsin oireyhtymä.

Raskaudenaikaisen diagnoosin jäljille voidaan päästä ultraäänitutkimuksessa, jos sikiöllä havaitaan useita Pallister-Killianin oireyhtymään sopivia rakennepoikkeavuuksia. Näitä ovat mm. palleatyrä, liiallinen lapsiveden määrä, sikiön turvotus, sydämen epämuodostumat ja lyhyet raajat. Ultraäänilöydösten jälkeen voidaan tehdä kromosomianalyysi mm. lapsivesinäytteestä, joka voi selittää kehittyvän sikiön epämuodostumien taustalla olevia syitä.

Erityistä hoitoa Pallister-Killianin oireyhtymälle ei ole, vaan se perustuu jokaisen sairastuneen henkilön yksittäisten oireiden hoitoon.

Eliniän ennuste

Oireyhtymän ennuste on usein heikko. Useimmat tapauksista menehtyvät ennen syntymää, usein palleatyrän vuoksi. Elävänä syntyneistä noin puolet selviävää ensimmäisistä elinvuosistaan. Huomioitavaa kuitenkin on, että yli 40-ikävuoden iän saavuttaneita Pallister-Killianin oireyhtymää sairastavia henkilöitä tunnetaan maailmalla.

Historia

Phillip Pallister kuvasi oireyhtymän ensikerran vuonna 1977 ja Maria Teschler-Nicola ja Wolfgang Killian vuonna 1981.

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä Harvinaiskeskus Norion sivuilta löydät täältä ja Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Isokromosom 12-p syndromet
Unique: Pallister-Killian syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Pallister Killian Mosaic Syndrome
PKS KIDS

Facebookista löytää hakusanalla "Pallister Killian Syndrome" englannin kielisen sivuston "PKS Kids - Pallister Killian Syndrome", josta saa lisätietoa ja vertaistukea oireyhtymästä.

Kokemustietoa englanniksi
Children’s Specialized Hospital: Brianna’s Story of Pallister Killian Syndrome

Lähteet

Orphanet: Tetrasomy 12p
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Pallister-Killian Syndrome, PKS

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus