Orofasiodigitaalinen oireyhtymä 2

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Orofasiodigitaalinen oireyhtymä 2

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 18.1.2022

Oral-facial-digital syndrome type 2 (OFD2)
Suu-kasvo-sormi -syndrooma, tyyppi 2
Mohrin oireyhtymä

Lyhyesti

Orofasiodigitaaliset oireyhtymät (OFD:t) ovat ryhmä toistensa kaltaisia oireyhtymiä, joita tunnetaan tällä hetkellä ainakin 13 erilaista. Jokaisessa niissä kehityshäiriö esiintyy suussa ja hampaissa, kasvonpiirteissä sekä jaloissa ja sormissa. Luokittelu perustuu oireisiin, vaikkakin monissa esiintyy oirekirjon päällekkäisyyksiä.

Oireet ja löydökset

Orofasiodigitaalista oireyhtymä tyyppi 2 (OFD2) eli Mohrin oireyhtymää luonnehtivat kasvojen, käsien ja jalkojen rakennepoikkeavuudet, ylähuulen halkio sekä kielen hamartoomat eli hyvänlaatuisten kasvaimen kaltaiset muodostumat kielessä.

Kasvojen erikoispiirteinä on usein kaukana toisistaan olevat silmät, alhaalle sijoittuvat korvat ja pieni kieli. OFD2 oireyhtymässä voi ilmetä mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä, hydrokefaliaa eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriötä sekä porenkefaliaa. Porenkefaliassa aivoissa on epänormaaleja kystia sekä onteloita. Isoaivojen atrofia eli surkastuneisuus kuuluu myös OFD2-oireyhtymän tavanomaisiin löydöksiin. Älykkyysosamäärä on useimmiten normaali, mutta joillakin voi ilmetä kehitysvamma.

Polydaktylia eli ylimääräiset varpaat ja/tai sormet ovat osa OFD2:n oirekuvaa. Lyhytsormisuus ja -varpaisuus (brakydaktylia) tai osittain yhteen kasvaneet varpaat ja sormet (syndaktylia; yhdyssormisuus ja -varpaisuus) voivat myös olla mahdolliset.

OFD2 oireyhtymän tuki- jaliikuntaelinoireisiin voivat lukeutua mm. skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma nk. kiertoryhtivirhe ja pectus excavatum eli kuopparinta. Lihastonus voi olla heikko

Pituuskasvu voi olla verrokkeja heikompaa ja sairastunut voi jäädä lyhytkasvuiseksi.

OFD2 oireyhtymässä voi ilmetä heikkokuuloisuutta tai kuuroutta. Joillakin on kuvattu hengitystieinfektiota. Vastasyntyneellä voi ilmetä takyapneaa eli ohimenevä hengitysvaikeus.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

OFD2:n syy on toistaiseksi tuntematon.

OFD2 periytyy autosomaalisesti resessiivisesti, mutta oireyhtymän aiheuttava geenitausta on epäselvä.

Orofasiodigitaalinen oireyhtymä tyypin 1 esiintyvyydeksi on arvioitu 1 vastasyntynyt 50 000-250 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (1: 50 000 - 1: 250 000). Suurin osa diagnosoiduista orofasiodigitaalisen oireyhtymän tapauksista on tyyppiä 1. Muut orofasiodigitaaliset oireyhtymätyypit ovat hyvin harvinaisia, osaa on diagnosoitu vain muutamia tapauksia. OFD2 oireyhtymän esiintyvyydestä ei siis ole luotettavaa tietoa. Lääketieteellinen kirjallisuus tuntee noin 20 tapausta.

Diagnoosi ja hoito

Orofasiodigitaalisten oireyhtymien diagnosointi on haasteellista oireyhtymien huomattavasti toisistaan vaihtelevien oireiden vuoksi. Vain orofasiodigitaalinen oireyhtymä tyyppi 1:een on olemassa geenitutkimus. Diagnoosi perustuu muissa oireyhtymätyypeissä siis kliiniseen tutkimukseen. OFD2 oireyhtymässä usein esiintyvää takyapneaa voidaan käyttää erotusdiagnoosin tekemisessä orofasiodigitaaliseen oireyhtymätyyppi 1:een.

Parantavaa hoitoa ei ole, mutta korjaavaa kirurgiaa voidaan käyttää tietyissä tilanteissa, kuten kasvoissa esiintyvien halkioiden korjaamiseksi. Halkioiden hoito ja kuntoutus on Suomessa keskitetty Huuli-suulakihalkiokeskukseen (HUSUKE) Helsinkiin ja Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Hoito on oireiden mukaista.

Historia

Norjalainen geneetikko Otto L. Mohr kuvasi oireyhtymän jo vuonna 1941.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

National Organization for Rare Diseases (NORD): Oral-Facial-Digital Syndrome

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Mohr syndrome
Orphanet: Orofaciodigital syndrome type 2

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus