Orofasiodigitaalinen oireyhtymä 1

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Orofasiodigitaalinen oireyhtymä 1

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 13.11.2018

 
Oral-facial-digital syndrome type 1 (OFDS1)
Papillon-Leage-Psaume syndrome

 

Lyhyesti

Orofasiodigitaalinen oireyhtymä kuuluu laajempaan orofasiodigitaalisten oireyhtymien perheeseen, joita tällä hetkellä tunnetaan ainakin 13 erilaista. Näistä Orofasiodigitaalinen oireyhtymä, tyyppi 1 on yleisin, mutta sekin erittäin harvinainen. Oireyhtymää esiintyy pääasiassa vain naisilla, koska pojilla oireyhtymä johtaa kuolemaan jo raskauden varhaisessa vaiheessa. Oirekirjo vaihtelee huomattavasti, myös vaikeusasteeltaan.

Oireet ja löydökset

Tyypillisiä oireita ovat kasvojen, kallon sekä sormien ja varpaiden epämuodostumat sekä muita oireita keskushermostossa ja sisäelimissä, kuten munuaisissa, haimassa ja munasarjoissa.

Tyypillisiä suun epämuodostumia naissukupuolella ovat mm. kielen epämuodostumat ja kielessä olevat erilaiset hamartoomat eli hyvänlaatuiset kasvainmuodostelmat. Sairastuneilla voi olla ylimääräisiä tai puuttuvia hampaita ja hammaskiille voi olla epänormaalisti kehittynyt.

Kallon ja kasvojen epämuodostumiin kuuluvat mm. toisistaan kaukana olevat silmät, hiusten vähäisyys tai kaljuus. Puolella tapauksista oirekirjoon liittyy myös aivojen epämuodostumia mm. kallonsisäisiä kystia, aivokurkiaisen puuttuminen, vajaamuodostuneet isoaivot ja mahdollinen Dandy-Walkerin epämuodostuma. Kehitysvammaisuus voi olla lievää tai keskivaikeaa.

Sormissa ja varpaissa epämuodostumina todetaan 88 % tapauksista. Näitä ovat mm. yhdys- ja/tai lyhytsormisuus ja/tai -varpaisuus. Noin 6 %:lla todetaan kuulovika.

Vähintään puolella on monirakkulaiset munuaiset sekä maksan ja haiman kystia. Munuaisen kystat voivat ilmeta vasta lapsuudessa tai teini-iässä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa OFD1 (tai toiselta nimeltään CXORF5)-geenin mutaatio X-kromosomissa (Xp22). OFD1-geenin virheetön toiminta on tärkeä normaalille kehitykselle. OFD1-geenin geenituote, proteiini, toimii mm. värekarvojen osana sekä kromosomin sentrosomissa. Sentrosomi alue on tärkeä kromosomien normaalille jakautumiselle solunjakautumisen yhteydessä.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomissa, ja usein geenimutaatio on syntynyt biologisesti sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa oireyhtymän historiaa suvussa. Oireyhtymän geneettinen penetranssi eli ilmenemistodennäköisyys on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että oireyhtymän aiheuttava geenimutaatio johtaa aina jonkinlaisiin oireisiin geenimutaation kantajassa ja että nämä oireet usein vaihtelevat huomattavasti orofasiodigitaalista oireyhtymä tyyppi 1:tä sairastavien henkilöiden välillä.

Oireyhtymän esiintyvyydeksi arvioidaan yksi vastasyntynyt 50 000 – 250 000 syntynyttä lasta kohden (1: 50 000-250 000).

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi saadaan usein heti syntymän jälkeen kliinisen kuvan perusteella. Lievissä tapauksissa diagnoosiin päästään vasta myöhemmin lapsuudessa tai aikuisuudessa monirakkulaisen munuaistautilöydöksen kautta. Diagnostiikassa käytetään OFD1-geenin suoraa emäsjärjestyksen selvittämistä ja jos mutaatiota ei todeta, myös mahdollisen geneettisen uudelleenjärjestäytymisen tarkastelua. Tämä siksi koska X-kromosomin alueella Xp22.3-p22.2 tapahtuu usein kromosomimateriaalin uudelleenjärjestäytymistä ja alueella esiintyvät mutaatiot ovat osallisina useissa eri oireyhtymissä.

Erotusdiagnostiikassa on huomioitava muut orofasiodigitaalisen oireyhtymän tyypit, perinnöllinen munuaiskysta tauti (familial cystic renal disease), sekä mm. Meckelin ja Joubertin oireyhtymät.

Hoitona on oireiden mukainen korjaava plastiikkakirurgia, hammaslääkärin toimenpiteet mahdollisten ylimääräisten hampaiden poistamiseksi ja purentavirheiden korjaamiseksi, munuaistaudin hoito sekä mahdollisten epilepsiakohtausten hoitotasapainoon saattaminen. Oppimisvaikeuksia voidaan yrittää lieventää käytettävissä olevin keinoin,

Eliniän ennuste

Miessukupuolella orofasiodigitaalinen oireyhtymä johtaa useimmiten ensimmäisellä tai toisella raskauskolmanneksella sikiön menehtymiseen. Vain harvoin poikavauvat syntyvät elävinä. Naisten eliniänodote vaihtelee epämuodostumien määrän ja laadun sekä sisäelinoireiden mukaan.

Historia

Oireyhtymän raportoivat lääketieteellisessä kirjallisuudessa ensimmäisinä Papillon-League ja Psaume vuonna 1954.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Terveyskirjasto: Orofakiodigitaalinen syndrooma tyyppi 1 (OFD1) (Orphanet)
National Organization for Rare Diseases (NORD): Oral-Facial-Digital Syndrome

Lähteet

Orphanet: Orofaciodigital syndrome type 1
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Orofaciodigital syndrome 1; OFD1

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus