AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄOhtaharan oireyhtymä

NORIO-KESKUS LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Ohtaharan oireyhtymä

Noriokeskus

Lääketieteen toimittaja Johanna RIntahaka, Norio-keskus 15.11.2018

Varhainen infantiili epileptinen enkefalopatia
(Early infantile epileptic encephalopathy with suppression-bursts (EIEE)

Ohtaharan oireyhtymä on yksi vakavimmista varhaisista epileptitistä enkefalopatioista. Ensimmäiset epileptiset kohtaustyypit, yleensä toonis-klooniset kohtaukset, alkavat kolmen kuukauden ikään mennessä. Epilepsiakohtauksia voi olla satoja päivässä, ja ne johtavat puolessa tapauksista varhaiseen kuolemaan ennen toista ikävuotta. Lapsilla, jotka elävät yli kahden vuoden ikäiseksi, on vaikeita psykomotorisia puutteita kehityksessään ja jatkuvia vaikeasti hoidettavia epilepsiakohtauksia. Ohtaharan oireyhtymä voi edetä 2-6 kuukauden ikäisessä lapsessa Westin oireyhtymäksi tai Lennox-Gastautin epilepsiaksi. Usein Ohtaharan oireyhtymän taustalla on keskushermoston rakenteellisia tai aineenvaihdunnallisia häiriöitä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Ohtaharan oireyhtymän taustalla voi olla yksi tai useampi geenivirhe, jotka voivat ilmetä mm. seuraavissa geeneissä; STXBP1 kromosomissa 9 (9q34.1), ARX-geeni X-sukupuolikromosomissa (Xp22.13), CDKL5-geeni X-sukupuolikromosomissa (Xp22), SL25A22-geeni kromosomissa 11 (11p15.5) ja SCN2A-geeni kromosomissa 2 (2q24.3).

Useimmiten mutaatio tai mutaatiot ovat syntyneet sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa sukuhistoriaa. Ohtaharan oireyhtymä voi periytyä suvussa kuitenkin autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Ohtaharan oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1:50 000 Iso-Britanniassa ja 1: 100 000 Japanissa.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen ja aivojensähkökäyrässä, EEG:ssä, havaittaviin piirteisiin, joihin eivät vaikuta uni- tai valvejaksot. Aivojen rakenteelliset poikkeavuudet näkyvät usein aivojen magneettikuvissa.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon muut varhaislapsuudessa puhkeavat epileptiset enkefalopatiat, kuten myoklooninen enkefalopatia ja Westin oireyhtymä.

Ohtaharan oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Sairsatuneet tarvitsevat jatkuvaa valvontaa ja hoitoa. Epilepsialääkityksestä ei välttämättä ole hyötyä, mutta ketogeeninen ruokavaliohoito voi tuoda helpotusta epilepsiakohtauksiin. Jos Ohtaharan oireyhtymän perinnäinen syy on aineenvaihdunnassa ja se pystytään hoitamaan, usein myös kohtaustasapaino muuttuu paremmaksi. Jos oireyhtymään liittyy aivojen rakenteellisia poikkeavuuksia ja ne koskettavat vain toista aivopuoliskoa, aivokirurgiasta voi olla hyötyä.

Eliniän ennuste

Eliniän odote on heikko ja ulottuu puolessa tapauksista (50 %) alle kahden vuoden ikään. Vaikea psykomotoriikan vajaatoiminta ja toistuvat epilepsiakohtaukset heikentävän merkittävästi elämänlaatua.

Historia

Japanilainen neurologi Shunsuke Ohtahara kuvasi oireiston vuonna 1976.

Aiheesta muualla

International League Against Epilepsy (ILAE): Ohtahara syndrome
Epilepsy Foundation: Ohtahara Syndrome
Aaron’s Ohtahara Foundation
Youtube: News 8; Ohtahara syndrome

Lähteet

Orphanet: Ohtahara syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Epileptic Encephalopathy, Early infantile (EIEE1)

Norio-keskus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

norio-keskus@rinnekoti.fi

020 638 5533

Noriokeskus
Noriokeskus