NACC1-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

NACC1-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 17.1.2022
 
NACC1-syndrome
Neurodevelopmental disorder with epilepsy, cataracts, feeding difficulties, and delayed brain myelination

 

Lyhyesti

NACC1-oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu oireyhtymä, johon liittyy syvä älyllinen kehitysvamma. Oireyhtymän piirteitä ovat mm. mikrokefalia eli pienipäisyys, aivoperäinen näkövamma (cortical visual impairment, CVI), kaihi (usein molemmissa silmissä), ruuansulatuselimistön toimintahäiriöt ja hypotonia eli alentunut lihasjänteys. Oireyhtymään yhdistyy usein infantiilispasmit tai epilepsia sekä unihäiriöt. NACC1-oireyhtymälle ovat tyypillisiä myös hallitsemattomat. toistuvat ja kaavamaiset liikkeet (esim. käsien ”kudontaliike” ja hampaiden narskuttelu), mahdolliset muut liikehäiriöt ja ärtyneisyys, jota on vaikea saada rauhoittumaan. Joillakin lapsilla esiintyy hengityksen pidätysjaksoja. Aivokuvantamisessa voi olla nähtävillä viivästynyt hermosolujen myelinisaatio (myeliinitupen muodostuminen hermosyiden ympärille), joka voi vaikuttaa impulssien kulkuun hermostossa.

Oireet ja löydökset

Lapset ovat usein hypotonisia ja heidän on vaikea syödä. Syömisvaikeuksien vuoksi lapsen pituus ja paino eivät kehity ikätasoa vastaavasti. Usein lapset tarvitsevat nenämahaletkun tai vatsanpeitteiden läpi vietävän ravitsemusavanteen ns. PEG-napin ravitsemustilannettaan helpottamaan. Lapset eivät yleensä opi kävelemään tai puhumaan, ja he ovat älyllisesti syvästi kehitysvammaisia.

Lapsien kasvonpiirteissä voi esiintyä poikkeavuuksia. Kuitenkin vain leveä nenänpää näyttää olevan ainut yhteinen piirre kaikille kuvatuille henkilöille, joilla on NACC1-oireyhtymä.

Aivokuvantamisessa nähdään isoaivojen surkastuma ja viivästynyt myelinisaatio eli valkean aineen kehitys.

Oireyhtymään voi liittyä myös muita edellä mainitsemattomia oireita.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

NACC1-oireyhtymä johtuu useimmiten kromosomissa 19 (19p13.13) sijaitsevan NACC1 (Nucleus accumbens-associated protein 1) -geenin pistemutaatiosta. Pistemutaatiossa yksi DNA:n geenin nukleotideistä (A, T, C, G) on vaihtunut toiseksi. Usein kyseessä on sytosiinin vaihtuminen tymiiniksi (C >T), josta seuraa yhden aminohapon vaihtuminen toiseksi (arginiini >tryptofaani). Tämä aminohapon vaihdos häiritsee valmiin geenituotteen, NACC1-proteiinin, toimintaa. NACC1-proteiini toimii etenkin aivojen hermosoluissa useiden eri geenien ilmentymisen ohjaajana. NACC1-geenin mutaatio selittää oireyhtymän oireet.

Kaikki tunnetut NACC1-geenin mutaatiot ovat syntyneet sattumalta hedelmöitykseen osallistuneen sukusolun, siittiön tai munasolun, kypsyessä tai pian hedelmöityksen jälkeen. Kyse on nk. de novo-mutaatiosta, joka ei ole periytynyt, vaan on täysin uusi suvussa. Lääketieteellinen kirjallisuus kuvaa potilaita, joilla NACC1-geenin mutaatio on ollut mosaikistinen ts. mutaatiota ei ole ollut kaikissa henkilön soluissa tai  kudoksissa. Mosaiksimin aste ja kohdekudos, missä mosaikismia ilmenee, voivat vaikuttaa oirekuvaan ja sen vaikeusasteeseen. Joskus mosaikismi aiheuttaa lievemmät oireet kuin, jos mutaatio olisi henkilön kaikissa soluissa. Mosaikismista voi halutessaan lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta: Syventävää tietoa perimästä ja perinnöllisyydestä - 70 kysymystä ja vastausta: Mosaikismi.

Oireyhtymän aiheuttava mutaatio periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti, mikä tarkoittaa, että vain toisessa perimän NACC1-geenissä oleva mutaatio riittää oireyhtymän kehittymiseksi sikiölle kohdussa.

Vuonna 2019 maailmalla oli 17 henkilöä, joilla oli NACC1-oireyhtymä.

Diagnoosi ja hoito

Jos kehitysvammaoireyhtymän oireet eivät sovi mihinkään jo tunnettuun oireyhtymäkokonaisuuteen tai aikaisemmat selvittelytulokset eivät ole tuoneet selvyyttä potilaan tilaan, oireyhtymän taustalla olevaa mahdollista perimän muutosta voidaan etsiä eksomisekvensoinnin kautta. Siinä henkilön koko perimän proteiinia koodaavien geenien emäsjärjestys eli sekvenssit selvitetään mutaatioiden löytämiseksi. Tämän tutkimuksen avulla voidaan löytää myös NACC1-geenissä oleva mahdollinen mutaatio. Mutaation löytyminen vahvistaa diagnoosin NACC1-oireyhtymäksi.

Hoito räätälöidään potilaan oireiden mukaisesti. Se voi sisältää ravitsemuksen turvaamisen ravitsemusletkun avulla, mahdollisen kaihileikkauksen, epilepsian hoidon, kitarisojen poiston sekä lääkityksen, jolla ärtymystä voidaan lievittää. Hoitoon kuuluu myös tarvittava kuntoutus kuten fysio- toiminta- ja puheterapia.

Eliniänodote

Oireyhtymä on vasta hiljattain kuvattu ja henkilöitä, joilla on perimässään NACC1-geenin mutaatio, on vähän. Tämän vuoksi eliniänodotteesta ei ole olemassa luotettavia tietoja.

Historia

NACC1-geenin pistemutaatio löydettiin vuonna 2016.
 

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä voi halutessaan lukea Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Yle Uutiset (2020): "Toivon mukaan me saadaan paljon vuosia Eetun kanssa" – pienellä suomalaispojalla on geenimutaatio, joka on todettu vasta 16 lapsella koko maailmassa.

NACC1 syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "NACC1 Family" oma suljettu ja englanninkielinen keskusteluryhmä läheisille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Neurodevelopmental disorder with epilepsy, cataracts, feeding difficulties, and delayed brain myelination; NECFM

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus