Mukopolysakkaridoosi VII

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Mukopolysakkaridoosi VII

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 
Mukopolysakkaridoosi VII
Slyn oireyhtymä

 

Lyhyesti

Mukopolysakkaridoosi tyyppi VII (MPS VII) on eräs harvinaisimmista mukopolysakkaridooseista. MPS VII on lysosomaalinen kertymäsairaus, jossa lysosomi-nimisiin soluelimiin kertyy mukopolysakkaridooseja entsyymipuutoksen vuoksi. Oireyhtymän oireet johtuvat juuri näiden aineenvaihduntatuotteiden kertymisestä soluihin eri puolille kehoa, kuten keskushermostoon, sydämeen, maksaan, pernaan, niveliin ja luustoon.

Oireet ja löydökset

MPS VII:n oireet ovat eteneviä ja erittäin vaihtelevia yksilöstä toiseen. Vaikeissa tapauksissa sikiöllä voidaan havaita vesipöhö, hydrops fetalis, joka voi johtaa kohtukuolemaan tai vastasyntyneen menehtymiseen pian syntymän jälkeen. Vastasyntyneillä voi ilmetä myös epämuodostumia, kuten erilaisia tyriä, suurentuneet maksa ja perna, kampurajalat sekä dysostoosia eli luutumishäiriöitä. MPS VII:ssä on useita luustomuutoksia. Kasvonpiirteet muuttuvat karkeiksi, kieli saattaa olla suurikokoinen ja osa henkilöistä jää pienikokoisiksi.

MPS VII:een liittyy myös vaikea hypotonisuus eli alentunut lihasjänteys. Lisäksi silmän verkkokalvo voi samentua seitsemän kuukauden ja kahdeksan ikävuoden välisenä aikana, ja joillakin voi esiintyä toistuvia korvainfektioita ja kuulovaikeuksia. MPS VII:ään voi liittyä myös sydämen toimintahäiriöitä.

MPS VII:ssä voi ilmetä kehitysviiveitä esimerkiksi puheen oppimisessa ja etenevää kehitysvammaisuutta. Lääketieteellinen kirjallisuus mainitsee kuitenkin potilaista, joilla ei ole ollut älyllistä kehitysvammaisuutta. Oireet vaihtelevat siis huomattavasti yksilöstä toiseen.

Silloin kun MPS VII ilmenee hyvin lievänä, diagnoosi saatetaan asettaa vasta nuoruudessa tai aikuisuudessa. Näissä tapauksissa luustomuutokset, kuten pectus carinatum eli harjurunta ja toistuva lonkan sijoiltaanmeno, voivat olla ainoat oireet.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

MPS VII:n aiheuttaa mutaatio GUSB-geenissä kromosomissa 7 (7q11.21). Mutaatioita on kuvattu yli 40 erilaista. GUSB-geenistä valmistetaan normaalisti beeta-glukuronidaasi-entsyymiä, joka hajottaa lysosomeissa useita glykosaminoglykaaneja, kuten dermataani-, heparaani- ja kondroitiinisulfaatteja. MPS VII:ssä toimivaa entsyymiä tuotetaan vain vähän tai ei ollenkaan, mikä aiheuttaa glykosaminoglykaanien kertymisen soluihin. Aineenvaihduntatuotteiden kertyminen haittaa solujen normaalia toimintaa ja aiheuttaa oireyhtymän oireet.

MPS VII periytyy autosomeissa resessiivisesti eli peittyvästi. Toisin sanoen henkilö, jolla on MPS VII, on perinyt molemmilta vanhemmiltaan MPS VII-oireyhtymän aiheuttavat GUSB-geenin mutaatiot.

MPS VII on hyvin harvinainen oireyhtymä. Alle 40 potilasta on kuvattu maailmalla 1970-luvun jälkeen. Oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1: 250 000. Todennäköisesti oireyhtymä on kuitenkin yleisempi, koska raskaudenaikaiset tapaukset ovat kaikkein yleisimpiä MPS VII taudin esiintymiä. Ne jäävät kuitenkin usein diagnosoimatta raskauden keskeytymisen vuoksi.

Diagnoosi ja hoito

Virtsan korkeat glykosaminoglykaani (dermataani-, heparaani- ja kondroitiinisulfaatti) -pitoisuudet antavat viitteitä mahdollisesta MPS VII-oireyhtymästä. Selvittämällä veren valkosolujen ja/tai fibroblastien eli kudossolujen beeta-glukuronidaasi-entsyymin aktiivisuus, pystytään usein lievät MPS VII-tapaukset erottamaan vaikeista. Raskaudenaikaisissa tutkimuksissa entsyymiaktiivisuus voidaan mitata trofoblastisoluista tai lapsivedessä olevista irtosoluista. Kaikissa tapauksissa geenitesti vahvistaa diagnoosin.

Hoito on oireiden mukaista ja moniammatillista. Se voi käsittää kirurgisia toimenpiteitä mm. tyrien ja luuston epämuodostumien korjaamiseksi. Myös sydän-verisuonikirurgia on mahdollista. Myöhään puhkeavissa lievissä tapauksissa ortopedinen hoito voi olla riittävä.

Kantasoluhoitoja on kokeiltu muutamille potilaille eri puolilla maailmaa. Niiden on todettu hidastavan neurologisten komplikaatioiden kehittymistä, mutta kantasoluhoidosta ei ole juurikaan ollut apua luustomuutosten pysäyttämiseksi, ellei kantasoluhoitoa ole aloitettu hyvin varhaisessa vaiheessa.

Yhdysvaltojen Food and Drug Administration (FDA) on hyväksynyt vuonna 2017 tuotteen MPS VII-oireyhtymän entsyymikorvaushoitoa varten lapsi- ja aikuispotilaille.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on huono MPS VII tapauksissa, jotka on todettu ennen syntymää. Usein tällaiset raskaudet päätyvät kes-kenmenoon. Myös vastasyntyneillä ja lapsuudessa todetuissa tapauksissa, eliniänodote on hyvin rajallinen. Lievissä tapauksissa eliniän ennuste on huomattavasti parempi, jopa 20-40 ikävuotta. Yleisin kuolinsyy lievissä tapauksissa on sydämen toimintahäiriö, toistuvat hengitystieinfektiot, mahdollisesta hermostonrappeutumisesta aiheutuneet komplikaatiot tai ruoansulatuskanavan poikkeavuudet.

Historia

Amerikkalainen biokemisti William S. Sly kuvasi oireyhtymän ensimmäisen kerran vuonna 1973. MPS VII tunnetaan toiselta nimeltään Slyn oireyhtymänä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Invalidiliitto: Mukopolysakkaridoosit (Harvinaiset-opassarja)
Socialstyrelsen: Mukopolusackaridos typ VII
MedlinePlus: Mucopolysaccharidosis type VII
National MPS Society

Lähteet

Orphanet: Mucopolysaccharidosis type 7
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Mucopolysaccharidosis, Type VII, MPS7
National Organization for Rare Disorders (NORD): Mucopolysaccharidosis Type VII

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus