Mowat-Wilsonin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Mowat-Wilsonin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 27.5.2019      
 
Hirschsprung disease-intellectual disability syndrome

Lyhyesti

Mowat-Wilsonin oireyhtymä on synnynnäinen oireyhtymä, joka ilmenee mm. epätyypillisinä kasvonpiirteinä, kehitysvammaisuutena, epilepsiana, mahdollisena Hirschsprungin tautina (40-50 % tapauksissa), pienikokoisuutena sekä vaihtelevina synnynnäisinä epämuodostumina. Kaikkia oireyhtymässä raportoituja epämuodostumia ei tavata kaikilla sairastuneilla.

Oireet ja löydökset

Mowat-Wilsonin oireyhtymään liittyviä epämuodostumia ovat mm. aivokurkiaisen puutos, mikrokefalia, sekä erilaiset sydämen, virtsateiden, sukupuolielinten, silmien ja lihasten rakenteeseen ja toimintaan vaikuttavat muutokset. Mowat-Wilsonin oireyhtymään mahdollisesti liittyvä Hirschsprungin tauti aiheuttaa ummetusta, jota on vaikea poistaa lääkityksen ja/tai leikkaushoidonkaan avulla.

Mowat-Wilsonin oireyhtymälle tyypillisiä kasvojen piirteitä ovat mm. korkea otsa, tuuheat kulmakarvat ja suuret silmät, jotka ovat asettuneet syvälle kasvoihin ja etäälle toisistaan. Suu on usein avoin ja ylähuuli on M-kirjaimen muotoinen. Leuka on kapea ja kolmiomainen. Myös korvissa ja nenässä on nähtävissä oireyhtymälle tyypilliset erityispiirteet. Kasvojen ominaisuudet korostuvat henkilön vanhetessa.

Kehitysvammaisuus on yleensä keskivaikeaa tai vaikeaa. Puhekyky voi rajoittua muutamiin sanoihin ja ensimmäiset sanat lausutaan 5-6 ikävuoden tienoilla. Osa oppii käyttämään erilaisia kuvamerkkejä kommunikointiin. Yleensä oireyhtymää sairastavien ymmärrys on laajempaa kuin mitä heidän puhe- tai kommunikaatiokykynsä perusteella voisi päätellä. Motorisen kehityksen viiveet todetaan mm. istumisen, seisomisen ja kävelyn oppimisessa. Epilepsiakohtaukset ovat yleisiä ja ne ovat olleet kaikentyyppisiä.

Mowat-Wilsonin oireyhtymää sairastavat henkilöt ovat hymyileviä, sosiaalisia ja iloisia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttavat mutaatiot ZEB2-nimisessä geenissä kromosomissa 2 (2q22.3). Eri mutaatioita on kuvattu yli 100. Geenin koodaaman proteiinin toiminta on välttämätön useiden elinten ja kudosten kehittymiseksi ennen syntymää. Yleensä Mowat-Wilsonin oireyhtymän mutaatio syntyy ilman aikaisempaa perhe- tai sukuhistoriaa ts. täysin uutena de novo-mutaationa. Tämä de novo-mutaatio syntyy hedelmöitykseen osallistuvan sukusolun, munasolun tai siittiön, kypsyessä tai varhaisen alkionkehityksen aikana pian hedelmöityksen jälkeen.

Oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1:50 000 – 1:70 000 elävänä syntynyttä lasta kohden. Yli 200 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. On mahdollista, että Mowat-Wilsonin oireyhtymä on alidiagnosoitu, etenkin niillä henkilöillä, joilla ei ole todettu Hirschsprungin tautia.

Diagnoosi ja hoito

Perimän tutkimukset yhdistettyinä kliinisiin tutkimuksiin ovat osoittaneet, että kasvonpiirteet sekä viiveinen psykomotorinen kehitys kuuluvat poikkeuksetta Mowat-Wilsonin oireyhtymään. Vaihtelevuutta kuitenkin havaitaan synnynnäisissä epämuodostumissa. Jotkut harvinaiset mutaatiot voivat ilmentyä epätyypillisenä Mowat-Wilsonin oireyhtymänä.

Mowat-Wilsonin oireyhtymän diagnoosi perustuu kliiniseen tutkimukseen, jota täydentyy ZEB2-mutaation analyysillä. Kyseisen geenin mutaatio löytyy Mowat-Wilsonin oireyhtymään sairastuneilta, huolimatta siitä, todetaanko heillä Hirschsprungin tautia vai ei. Erotusdiagnoosi on tehtävä Pitt-Hopkinsin, Goldberg-Shprintzen megacolonin, Smith-Lemli-Opitzin ja Angelmanin oireyhtymiin.

Mowat-Wilsonin oireyhtymän hoidossa kirurgiaa voidaan käyttää sydämen, virtsaelinten ja Hirschcprungin tautiin liittyvien ruuansulatuselimistön poikkeavien rakenteiden korjaamiseksi. Epileptisiä kohtauksia pyritään hillitsemään mahdollisuuksien mukaan. Fysio- ja puheterapia tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ortopedin asiantuntijuutta hyödynnetään, jos lihaksissa ja/tai selkärangassa on poikkeavuuksia.

Eliniän ennuste

Mowat-Wilsonin oireyhtymän ennuste riippuu synnynnäisten epämuodostumien laadusta. Muutamia varhaislapsuuden kuolemia on raportoitu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Aikuisikään ehtineet henkilöt tarvitsevat apua päivittäisessä elämässään.

Historia

D. R. Mowat ja M. J. Wilson kuvasivat nimeään kantavan oireyhtymän vuonna 1998.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Mowat-Wilsons syndrom
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Mowat-Wilson syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Mowat-Wilson Syndrome
GeneReviews: Mowat-Wilson syndrome
Mowat-Wilson Syndrome Foundation

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Mowat-Wilson syndrome
Orphanet: Mowat-Wilson syndrome 

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus