MECP2-duplikaatio-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 14.6.2021

 
Lubs-Arena syndrome
X-linked intellectual disability, Lubs type
X-linked intellectual disability-hypotonia-recurrent Infections syndrome
Xq28-duplikaatio-oireyhtymä
Trisomia Xq28

 

Lyhyesti

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä on hermoston kehityshäiriö, joka johtuu X-kromosomin alueella sijaitsevan MECP2-geenin kahdentumisesta. Oireina ovat mm. yleisen kehityksen viiveet, kehitysvammaisuus, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, joka muuttuu iän myötä spastisuudeksi eli kohonneeksi lihasjänteydeksi, sekä toistuvat infektiot. Epilepsia ja ruuansulatuskanavan oireet ovat yleisiä. MECP2-duplikaatio-oireyhtymän tyyppioireet ilmenevät pääasiassa pojilla/miehillä. Tytöillä/naisilla oireet vaihtelevat enemmän, ja jotkut heistä voivat olla lieväoireisia. Oirekuva vaihtelee yksilöllisesti, eikä kaikkia tässä kuvattuja oireita löydy kaikilla henkilöillä, joilla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä. Vastaavasti oireyhtymään voi liittyä myös joitakin muita piirteitä, joita ei tässä kuvauksessa ole mainittu.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneillä pojilla on selviä syömisvaikeuksia, hypotonia eli alentunut lihasjänteys sekä viiveitä etenkin puheen ja liikkumisen perustaitojen kehityksessä. Lapset voivat omaksua joitakin kehityksen osa-alueita, kuten itsenäisen istumisen kävelytaidon tai puheen alkeet ja käsien käytön. Taidot voivat kuitenkin taantua myöhemmin. Useimmat pojista/miehistä eivät osaa puhua. Osa kuitenkin oppii käyttämään vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, kuten kuvia, tai runsasta elekieltä. Hypotonisuus muuttuu yli puolella pojista spastisuudeksi eli lisääntyneeksi lihasjäykkyydeksi, etenkin alaraajoissa, ja osa tarvitsee pyörätuolia liikkumiseen.

Poikien kehitysvammaisuuden taso vaihtelee keskivaikeasta vaikeaan. Käyttäytymispiirteisiin voi kuulua esimerkiksi levottomuutta ja autistisia piirteitä, kuten käsien stereotyyppistä eli pakonomaisia liikkeitä, hampaiden narskuttelua ja alentunutta kivuntuntemusta. Yli puolelle kehittyy epilepsia yhdeksänteen ikävuoteen mennessä. Epilepsiakohtauksia voi esiintyä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Vaikea epilepsia on yhteydessä huonompaan neurologiseen tilaan. Aivokuvantamisessa löydetään useimmissa tapauksissa poikkeavuuksia.

Toistuvia infektioita, erityisesti hengitysteissä, esiintyy kolme neljäsosalla pojista/miehistä. Tytöillä/naisilla infektioita esiintyy vähemmän, noin kolmasosalla. Ruuansulatusjärjestelmän oireina voi esiintyä ummetusta, ilmavaivoja ja refluksia eli ruokasulan nousemista ruokatorveen tai suuhun. Refluksi on yleistä etenkin varhaislapsuudessa.

Skolioosi eli selkärangan sivuttainen vinouma ja karsastus ovat yleisiä. Oireyhtymään voi liittyä joitakin poikkeavia kasvonpiirteitä. Joillakin voi esiintyä virtsa- ja sukupuolielinten poikkeavuuksia, kuten laskeutumattomat kivekset.

Tyttöjen ja naisten oireet riippuvat siitä kuinka paljon duplikoitunutta MECP2-geeniä käytetään soluissa. Tähän vaikuttaa  MECP2-geenin hiljentymisen aste siinä X-kromosomissa, jossa mikroduplikaatio on (ks. alla). Ilmiöstä käytetään nimitystä X-kromosomin inaktivaatio, ja voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuilta täältä. Yleensä oirekuva tytöillä/naisilla on vaihtelevampi ja lievempi kuin pojilla/miehillä.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

MECP2-duplikaatio-oireyhtymä johtuu mikroduplikaatiosta X-kromosomin alueella Xq28. Tämä mikroduplikaatio käsittää MECP2-geenin. MECP2-geenin tavanomaista suurempi määrä häiritsee hermoston kehitystä ja aiheuttaa oireyhtymässä ilmenevät oireet etenkin pojilla/miehillä.

Oireyhtymä noudattaa X-kromosomaalista periytymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että äiti, jolla on MECP2-geenin kahdentuminen siirtää perimänmuutoksensa 25 %:n todennäköisyydellä tyttärelleen ja pojalleen. Pojilla oireyhtymä on vaikeampi kuin tytöillä, koska pojilla on perimässään vain yksi X-kromosomi MECP2-geeneineen. Tyttärillä sen sijaan oirekuva vaihtelee, koska heillä on perimässään kaksi X-kromosomia. Tytöt perivät toisen X-kromosominsa äidiltään ja toisen isältään. Näiden X-kromosomien välillä tapahtuu sattumanvaraista X-kromosomin inaktivaatiota, joka voi hiljentää sen X-kromosomin, jossa MECP2-geenin duplikaatio on. Tytöillä oireyhtymän penetranssi eli ilmenemistodennäköisyys ei ole siis 100 %:n, kuten pojilla/miehillä.

Lääketieteellisessä kirjallisuudessa ei ole mainintoja, että yksikään mies, jolla on perimässään MECP2-geenin duplikaatio, olisi saanut jälkeläisiä.

Useimmissa tapauksissa MECP2-mutaatio on peritty äidiltä, mutta myös de novo-mutaatiot ovat mahdollisia. De novo mutaatiot ovat uusia, eikä niitä ole aikaisemmin todettu suvussa. De novo-mutaatiot voivat olla syntyneet sattumalta hedelmöitykseen osallistuneeseen sukusoluun, siittiöön tai munasoluun, tai varhaisten solunjakautumisten yhteydessä pian hedelmöityksen jälkeen. De novo-mutaatioiden tapauksessa vanhempien perimästä ei siis löydy MECP2-geenin muutosta, mutta vanhempien sukusolumosaikismin mahdollisuutta ei pystytä tutkimuksessa poissulkemaan. Sukusolumosaikismista voit halutessasi lukea lisää Harvinaiskeskus Norion sivuiltä täältä. De novo-mutaatioiden kohdalla, oireyhtymän toistumistodennäköisyys jokaisen seuraavan raskauden kohdalla on noin 1 %:n luokkaa. Oireyhtymän toistumistodennäköisyys perheessä on siis suurempi, jos MECP2-geenin duplikaatio peritään äidiltä kuin jos oireyhtymän on aiheuttanut lapsella de novo-mutaatio. Tärkeää on ymmärtää, ettei oireyhtymän syntyyn ole voinut mitenkään vaikuttaa, eikä se ole ollut kenenkään syytä.

MECP2-duplikaatio-oireyhtymän esiintyvyydestä on vähän tietoa. Arvioidaan, että MECP2-geenin duplikaatio olisi yli 300 ihmisellä maailmassa. On arvioitu, että miesten määrittelemättömistä kehitysvammaisuuksista MECP2-duplikaatio-oireyhtymän osuus olisi noin prosentin (1 %). Todennäköisesti oireyhtymän esiintyvyys on tätä arviota suurempi.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosissa on huomioitava int22h1/int22h1-välitteinen Xq28 duplikaatio-oireyhtymä, Prader-Willin oireyhtymä, X-kromosomiin kytkeytynyt alfa-talassemia kehitysvammaoireyhtymä sekä ATR-X-oireyhtymä
Diagnoosi perustuu oireisiin ja se varmistetaan huolellisten perinnöllisyystutkimusten, kuten molekyylikaryotyypityksen, avulla.

Hoito on kunkin oireiden mukaista ja tarvitsee moniammatillista tukea ja osaamista. Fysio-, puhe- ja toimintaterapia ovat tärkeitä. Toistuvien infektioiden ehkäisy on erittäin tärkeää ja se sisältää mm. kattavat rokotteet infektioiden aiheuttajia vastaan sekä mahdolliset kita- ja nielurisojen poistot. Syömisvaikeuksien helpottamiseksi voidaan asentaa nenä-mahaletku tai vatsanpeitteiden läpi vietävä ravitsemusavanne (PEG-nappi). Tällöin myöskään ruokaa ei joudu hengitysteihin, mikä vähentää keuhkokuumeilua. Epilepsia on usein vaikeahoitoinen. Kaikki tukitoimet helpottavat useimpia, joilla on MEC2P-geenin duplikaation aiheuttamia oireita.

Eliniänodote

Puolella pojista/miehistä, joilla on MECP2-duplikaatio-oireyhtymä, eliniänodote voi olla normaalia lyhyempi pääasiassa toistuvien infektioiden vuoksi.  

Historia

Lubs H. tutkimusryhmineen kuvasi oireyhtymän ensikerran vuonna 1999. Oireyhtymän toinen nimi; X-kromosomiin kytkeytynyt kehitysvammaoireyhtymä, Lubsin tyyppi, on saanut nimensä löytäjänsä mukaan.

Huomioitavaa

MECP2-geenin deleetio eli häviämä aiheuttaa Rettin oireyhtymän, joka esiintyy pääasiassa tytöillä/naisilla.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): MECP2 duplication syndrome

National Organization for Rare Disorders (NORD): MECP2 duplication syndrome

MECP2 Duplication Foundation

Rarechromo.org: Xq28 duplications

Facebookista löytyy hakusanalla "MECP2-Duplication" useita FB-sivustoja, jotka kertovat MECP2-duplikaatio-oireyhtymästä.

Lähteet

Orphanet: MECP2 duplication syndrome ja Trisomy Xq28
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): LUBS X-linked mentaö retardation syndrome; MRXSL
GeneReviews®: MECP2 Duplication Syndrome
 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus