Meckelin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Meckelin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 3.12.2019

Meckel-Gruberin oireyhtymä
Gruberin oireyhtymä
Dysencephalia splanchnocystica

Lyhyesti

Meckelin oireyhtymä on hyvin heterogeeninen oireyhtymä. Se on ennen syntymää tai pian syntymän jälkeen kuolemaan johtava monia epämuodostumia käsittävä oireyhtymä, joka kuuluu suomalaiseen tautiperintöön ja siliopatioihin eli värekarvojen poikkeavasta toiminnasta johtuviin sairauksiin.

Oireet ja löydökset

Oireyhtymälle tyypilliset rakennepoikkeavuudet ovat:

Hydrokefalia eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriö on harvinaista, vaikka takaraivossa esiintyy usein pullistuma, enkefaloseele eli aivotyrä, joka johtuu aivonesteen tai aivoaineen kertymisestä takaraivonalueelle. Synnytyksen esteeksi voi muodostua maksan ja pernan suuri koko, joka voi ylittää jopa lapsen pään koon.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Suomalaiseen tautiperintöön kuuluva tauti aiheutuu MKS1-geenin mutaatiosta kromosomissa 17 (17q22). Tämä mutaatio on 70 %:lla tapauksista Suomessa. Toinen valtamutaatio Suomessa liittyy CC2D2A (MKS6) -geeniin, jonka muutos aiheuttaa myös saman oireyhtymän. Tämä mutaatio on Meckelin oireyhtymän aiheuttaja 20 %:ssa tapauksista. Suomessa tunnetaan ainakin neljä muuta mutaatiota, jotka johtavat Meckelin oireyhtymään. Ulkomaisissa Meckelin oireyhtymän tapauksissa taustalla on ainakin kahdeksan eri patogeenistä geenimuutosta.

Meckelin oireyhtymää aiheuttavia geenimuutoksia on löydetty mm. seuraavista geeneistä; B9D1, B9D2, CC2D2A, CEP290, KIF14, MKS1, NPHP3, RPGRIP1L, TCTN2, TCTN3, TMEM67, TMEM107, TMEM216, TMEM231 ja TMEM237. Koska eri geenimutaatioita on runsaasti, myös taudin oirekirjo vaihtelee.

Meckelin oireyhtymää aiheuttavat geenit ovat tärkeitä värekarvojen normaalille toiminnalle. Värekarvoja tarvitaan mm. alkuraskaudessa varhaisalkion solujen välisessä vuorovaikutuksessa. Meckelin oireyhtymää voidaankin pitää nk. siliopatiana eli värekarvojen toimintahäiriöistä johtuvana sairautena.

Kaikissa tapauksissa Meckelin oireyhtymän aiheuttava geenimutaatio periytyy autosomaalissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Suomessa taudin esiintyvyys on 1:9 000 luokkaa, ellei suurempikin. Meckelin oireyhtymää esiintyy enemmän Länsi-Suomessa. Maailmalla tunnetaan useita Meckelin oireyhtymä-potilaita. Muualla maailmassa oireyhtymän esiintyvyys vaihtelee; sen on arvioitu olevan 1:13 250 -1:140 000 luokkaa.

Diagnoosi ja hoito

Usein Meckelin oireyhtymään viittaavat piirteet, kuten aivotyrä, kystiset munuaiset ja monisormisuus, havaitaan jo varhaisraskauden ultaäänitutkimuksissa, usein jo ennen 14. raskausviikkoa.

Vanhempien luvalla tehtävä sikiön tai vastasyntyneen kromosomitutkimus on aiheellinen diagnoosin vahvistamiseksi, sillä mm. kromosomin 13-trisomia voi muistuttaa Meckelin oireyhtymää. Vanhempien niin halutessa myös heidän perimänsä oireyhtymän osalta voidaan selvittää, koska Meckelin oireyhtymä periytyy, erotuksena sattumalta syntyneisiin, ei-periytyviin epämuodostumaoireyhtymiin.

Erotusdiagnoosissa on huomioitava trisomia-13:n lisäksi Bardet-Biedlin oireyhtymä, hydroletalus sekä Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä.

Meckelin oireyhtymään ei ole hoitoa, ja on vain vähän tehtävissä lapsen pelastamiseksi vaikeiden epämuodostumien takia. Yleisin kuolinsyy liittyy keuhkojen vajaakehittymiseen.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on hyvin heikko. Ellei vauva kuole jo kohtuun, lapsi menehtyy useimmiten pian syntymän jälkeen vastasyntyneisyyskaudella mm. munuaisten vajaatoimintaan tai hengitysvaikeuksiin.

Historia

Friedrich Meckel kuvasi oireyhtymän jo vuonna 1822. Myös G. B. Gruber tarkensi vuonna 1934 oirekuvausta, minkä vuoksi oireyhtymästä käytetään myös nimitystä Gruberin oireyhtymä tai dysencephalia splanchnocystica. Suomessa ensimmäinen Meckelin oireyhtymätapaushavainnon teki Pertti Aula vuonna 1977.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

National Organization for rare Disorders (NORD): Meckel Syndrome

Lähteet

Orphanet: Meckel syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Meckel syndrome 1; MKS1
Kestilä Marjo, Ikonen, Elina ja Lehesjoki Anna-Elina. Suomalainen tautiperintö. Duodecim 2010:126;2311-2310.
Norio, Reijo: Suomi-neidon geenit - tautiperinnön takana juurillemme johtamassa, Otava 2000.
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus