MASA-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

MASA-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 26.8.2019
 
Mental Retardation, Afasia, Shuffling manner of walking, Adducted thumbs
spastinen paralegia 1; SPG1

Lyhyesti

MASA-oireyhtymä luokitellaan nykyisin L1-oireyhtymäkrjoon, tai nk. L1CAM-liittyviin oireyhtymiin, jotka kaikki aiheutuvat L1CAM-geenin mutaatiosta. MASA-oireyhtymä tulee englanninkielisistä sanoista Mental Retardation, Afasia, Shuffling gait, Adducted thumbs, jotka tarkoittavat kehitysvammaisuutta, laahustavaa kävelytyyliä, afasiaa eli viivästynyttä puheen kehitystä ja kämmeneen päin sisäänpäin kääntyneitä peukaloita. Usein oireyhtymään liittyy myös hydrokefalia sekä aivokammioiden lievät tai kohtalaiset laajentumat. Oireet vaihtelevat yksilöllisesti.

Oireet ja löydökset

MASA-oireyhtymää sairastavan lapsen puheen ja motoriikan eli liikunnallisten taitojen kehityksessä havaitaan viiveitä. Oireyhtymään liittyvä kehitysvammaisuus on usein lievää tai kohtalaista. Mahdollisen hydrokefalian vaikeusaste ei ole yhteydessä kehitysvammaisuuden laatuun, koska henkilöt, joilla on normaali päänympärys, voivat olla vaikeammin kehitysvammaisia kuin ne henkilöt, joilla hydrokefalia on johtanut normaalia suurempaan päänympärykseen. Epilepsiakohtaukset ovat mahdollisia.

MASA-oireyhtymään liittyvä kävelytyyli johtuu tahdonalaisten liikkeiden puutteellisesta säätelystä ja jalkojen etenevästä lihasjäykkyydestä sekä alaraajojen heikkoudesta. Lihasjäykkyys voi edetä spastisuudesta spastiseksi paralegiaksi eli jäykkähalvaukseksi. Peukaloiden virheasentojen syynä on joidenkin käden lihasten kehittymättömyys.
MASA-oireyhtymään voi kuulua myös muita löydöksiä, kuten aivoaivokammioiden lievää laajentumaa, pienikokoisuutta, vaikeaa notkoselkäisyyttä sekä luustovaurioita. 

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

MASA-oireyhtymä johtuu geenimutaatiosta L1CAM-geenissä X-kromosomissa (Xq28). L1CAM-geenistä tuotetaan solujen ulkokalvoilla sijaitsevaa L1 soluadheesiomolekyyliä (L1 cell adhesion molecule, L1CAM), jonka avulla solut ovat kontaktissa ja vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. L1CAM on tärkeä hermosolujen kehityksen aikana sekä keskus- että ääreishermostossa. Se vastaa myös hermosolujen kasvusta, migraatiosta eli vaeltamisesta sekä kortikospinaaliradan kehittymisestä. Kortikospinaalirata on eräs aivoista selkäytimeen lähtevät liikehermorata, joka kulkee isoaivojen liikeaivokuoren alueelta mm. selkäytimen liikehermoihin. Mutaatiot L1CAM-molekyylissä johtavat L1-oireyhtymään tai nk. L1CAM-oireyhtymäkirjoon, joihin MASA-oireyhtymä siis lukeutuu.

L1CAM-geenimutaation tyyppi vaikuttaa oireyhtymän vaikeusasteeseen. Usein pistemutaatio (missense variant), jossa yksi geenin koodaamista aminohapoista on muuttunut toiseksi, aiheuttaa lievemmät oireet kuin mutaatio (truncating mutation), joka estää täyspitkän L1CAM-geenituotteen valmistamisen tai johtaa geenituotteen täydelliseen puuttumiseen hermosoluista. Huomionarvoista on, että oireyhtymän oirekuva voi vaihdella yksilöiden välillä, vaikka heillä olisikin sama geenimuutos perimässään.

Koska MASA-oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti, oireyhtymää esiintyy tavallisesti vain miehillä. Osalla MASA-oireyhtymä johtuu täysin uudesta, nk. de novo-mutaatiosta, L1CAM-geenissä. Naiset ovat pääasiassa MASA-oireyhtymää aiheuttavan L1CAM-mutaation oireettomia kantajia. Vain noin 5 % naisista, joilla on kyseisen geenin muutos, ovat oireellisia, ja silloinkin oireet ovat useimmiten hyvin lieviä. Maailmalla tunnetaan vain muutama tapaus, joissa naisella on todettu L1CAM-geenimutaation aiheuttama vaikea hydrokefalia.

Oireyhtymän kliiniset oireet esiintyvät pääasiassa miessukupuolella. Oireyhtymän esiintyvyyden arvio vaihtelee 1:25 000 ja 1:60 000 välillä.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosin asettamiseksi tarvitaan mm. aivokuvantamista, neurologin tekemää arviota, kehityksen seurantaa sekä L1CAM-geenimutaatio. Aivokuvantamisessa havaitaan mm. laajentuneet aivokammiot, aqueductus Sylviin ahtauma, kortikospinaaliradan eli liikehermoaivokuoresta alkavan liikehermoradan vajaakehitys, mahdollinen hydrokefalia ja/tai aivokurkiaisen puutos. Oireyhtymän sikiödiagnostiikka on mahdollista.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon muut L1-oireyhtymäkirjoon kuuluvat oireyhtymät. Niistä yksi, HSAS-oireyhtymä (X-linked aqueductal stenosis or hydrocephalus), aiheutuu myös L1CAM-geenin mutaatiosta.

Hoito on moniammatillista. Aivo-selkäydinnestekierron häiriöstä johtuvaa hydrokefaliaa ja sen aiheuttamaa aivopainetta voidaan hoitaa kirurgisesti mm. asentamalla päähän suntti, jonka avulla aivoselkäydinnestettä johdetaan silikonisen letkun ja pienen laitteiston avulla pois aivokammioista joko mahalaukkuun tai verenkiertoon. Säännölliset toimintaterapiat ovat erittäin tärkeitä lapsen ja nuoren kehityksen tukemiseksi. Fysioterapian avulla voidaan lievittää lihasjäykkyydestä johtuvia mahdollisia virheasentoja ja/tai kipuja ja ylläpitää alaraajojen parempaa kuntoa. Neurologin säännölliset arvioinnit ovat tärkeitä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on usein huonompi lapsilla, joilla on L1CAM-geenistä nk. truncating-mutaatio, joka siis johtaa tavallista lyhyemmän geenituotteen syntymiseen tai sen täydelliseen puuttumiseen hermosoluista. Näillä lapsilla oireet ovat vakavammat, ja heistä 52 % menehtyy jo ennen kolmen vuoden ikää. L1CAM-geenin pistemutaation ollessa kyseessä, 8 % lapsista menehtyy yhtä varhaisessa iässä. Lieväoireiset MASA-oireyhtymää sairastavat voivat elää aikuisiksi.

Historia

Josette W. Bianchine ja Royce C. Lewis kuvasivat ensimmäisenä oireyhtymän vuonna 1974. MASA-oireyhtymästä on käytetty myös nimitystä CRASH-oireyhtymä, mutta sen käytöstä on luovuttu.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetics Home Reference: L1 Syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): L1 Syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "L1 syndrome" englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä L1CAM-oireyhtymää sairastavan läheisille: ”L1CAM SYndrome Family and Relatives”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: MASA syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): MASA syndrome
GeneReviews®: L1 Syndrome
 

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus