Lowen oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Lowen oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 30.9.2020
 

Lowen tauti
Okuloserebrorenaalinen oireyhtymä
OCRL (Oculocerebrorenal syndrome of Lowe)

 

Lyhyesti

Lowen oireyhtymä on monielinsairaus, johon liittyy etenkin synnynnäinen kaihi, glaukooma eli silmänpainetauti, usein lievä tai vaikea älyllinen kehitysvammaisuus sekä munuaistiehyiden toimintahäiriöt, tarkemmin sanottuna nk. Fanconin oireyhtymä ja siitä johtuvat oireet.

Oireet ja löydökset

Oireyhtymän vaikeusaste vaihtelee. Vastasyntyneet ovat hypotonisia eli heillä on alentunut lihasjänteys. Kaihi todetaan usein jo vastasyntyneellä, ja niinpä kaikilla henkilöillä, joilla on Lowen oireyhtymä, on heikentynyt näkökyky. Munuaisten toimintahäiriö johtaa kasvuviiveeseen, koska osa verenkierrossa olevista ravintoaineista suodattuu munuaisten kautta virtsaan ja täten poistuu elimistöstä. Munuastiehyiden toimintahäiriöt johtavat aikuisena krooniseen munuaistautiin ja munuaisten vajaatoimintaan.

Lapsuudessa puheenkehityksessä on viiveitä. Useimmat oppivat kommunikoimaan sanallisesti jossain määrin seitsemään ikävuoteen mennessä. Lowen oireyhtymässä kehitysvammaisuuden taso vaihtelee: 50- 65%: lla kehitysvammaisuus on vaikeaa tai syvää, 25 %: lla lievää tai keskivaikeaa ja 10 - 25 %:lla älykkyys on lähes normaalia. Osa pystyy käymään avustettuna koulua, kun taas näkö- ja liikkumispulmat voivat tuoda haasteita osalle arjessa selviytymiseen.

Lowen oireyhtymässä esiintyy usein myös mm. epilepsiaa (noin 50 %:ssa tapauksista), aggressiivisuutta ja pakonomaista tai toistuvaa käyttäytymistä. Aggressiivisen, pakonomaisen ja/tai toistuvan käyttäytymisen syyt tulisi selvittää, koska joskus niiden taustalla voi olla epämiellyttävä olo tai kivun tuntemuksia. Myös tunteenpurkauksia voi esiintyä, ja parhaillaan niiden taustasyitä tutkitaan.

Lowen oireyhtymässä myös hampaiden epämuodostumat, osteomalasia eli luukudoksen pehmeneminen, kasvojen epämuodostumat sekä verenvuototaipumus voivat olla osa oireistoa.

Huomionarvoista on, ettei kaikkia oireyhtymän piirteitä löydy kaikilta. Jokaisella on omanlaisensa kiinnostuksen kohteensa ja piirteinsä, ja he ovat enemmän kuin heille asetettu diagnoosi. 

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Lowen oireyhtymä johtuu OCRL-geenin mutaatiosta X-kromosomissa (Xq26.1). OCRL-geenistä valmistetaan fosfatidyyli-inositoli 4,5-bifosfaatti-5-fosfataasi-entsyymiä. Tämä entsyymi osallistuu solukalvoilla tapahtuvaan aineiden kuljetukseen ja elimistön värekarvojen muodostamiseen. Geenimutaatio estää näiden solunsisäisten prosessien normaalin toiminnan.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Kolmasosassa tapauksista OCRL-geenin mutaatio on syntynyt biologisesti sattumalta, uutena nk. de novo -mutaationa, ja on siis täysin uusi suvussa. Oireyhtymän syntyyn ei ole voinut vaikuttaa millään tavalla, eikä se ole kenenkään syytä.

Lowen oireyhtymä kohdistuu miltei yksinomaan miehiin, koska heillä on vain yksi X-kromosomi, jonka ainoan OCRL-geenin mutaatio saa aikaan oireyhtymän puhkeamisen. Naisilla on kaksi X-kromosomia, joista toisen OCRL- vastingeeni voi kompensoida toisessa X-kromosomissa mahdollisesti olevaa geenimutaatiota. Näin oirekuva on heillä lievempi tai naiset ovat täysin oireettomia. 

Lowen oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1-9: 1 000 000, joten se on hyvin harvinainen.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisiin löydöksiin silmissä, neurologisiin löydöksiin ja munuaisten toimintahäiriön toteamiseen sekä perimän tutkimukseen. Laboratoriodiagnostiikassa havaitaan samankaltaisuutta Fanconin oireyhtymään, kuten kalsiumin ylimäärä ja kaliumin vähäisyys virtsassa, aminohappovirtsaisuus ja munuasiallaskivien esiintyminen. Veriplasmasta löydetään kohonneita kreatiinikinaasi-, laktaattidehydrogenaasi- ja transaminaasi-pitoisuuksia. Aivokuvantaminen paljastaa mm. aivojen surkastumisen, viivästyneen myelinisaation, aivojen leveäpoimuisuuden, hydrokefalian eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriön ja glioosin, joka on viite periventrikulaarisesta leukomalasiasta ts. aivokammion viereisen kudoksen valkoisen aineen pesäkemuutoksesta.

Erotusdiagnostiikassa on huomioitava Dentin taudin tyyppi-2, joka aiheutuu myös OCRL-geenin mutaatiosta, sekä mm. Nance-Horanin oireyhtymä, Smith-Lemli-Opitzin oireyhtymä, MEB-oireyhtymä (lihas-silmä-aivo -oireyhtymä), kystinoosi ja peroksisomaaliset taudit sekä synnynnäiset infektiot.

Koska parantavaa hoitoa ei ole olemassa, Lowen oireyhtymän hoito on oireiden mukaista. Hoito käsittää mm. glaukooman hoidon, joka voi olla haastavaa, ja silmälasit. Fysio- ja puheterapiasta sekä käyttäytymishäiriöiden hoidosta on usein hyötyä. Munuaistiehyen toimintaa edistävät mm. fosfaatti- ja kaliumlisät sekä elimistön alkalisuutta eli emäksisyyttä ylläpitävät ravitsemuslisät. Kaliumsitraatista voi olla hyötyä munuaisallaskivien esiintymisen ehkäisyssä.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on normaalia lyhyempi munuaistaudin, hypotonian, infektiotautien, epilepsian ja mahdollisen äkkikuoleman vuoksi. Elinikä jää yleensä 20-40 vuoteen. Harvoin potilaat elävät yli 40-vuotiaiksi. Elämänlaatuun vaikuttavat suuresti neurologisten oireiden luonne sekä munuaisten toimintakyky.

Historia

Amerikkalainen lastenlääkäri Charles Lowe kuvasi oireyhtymän ensimmäisen kerran vuonna 1952.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Norio-keskuksesta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146
 
Norio-keskuksen perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Lowes syndrom
Socialstyrelsen; Ovanliga diagnoser: Lowes syndrom
National Organization for Rare Disorders (NORD): Lowe syndrome
FIND - Further Inform Neurogenetic Disorders: Lowe Syndrome
Lowe Syndrome Association
Lowe Syndrome Trust
Rare Diseases Clinical Research Network: Lowe syndrome

Lähteet

Orphanet: Oculocerebrorenal syndrome of Lowe
Online Mendelian Inheritance in Man: Lowe Oculocerebrorenal syndrome; OCRL

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus