Lesch-Nyhanin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Lesch-Nyhanin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 31.10.2018

LNS
Lesch-Nyhan syndrome

Lyhyesti

Lesch-Nyhanin oireyhtymä on kaikkein vakavin muoto hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasi (HGPRT) -entsyymin puutteesta. Lesch-Nyhanin oireyhtymässä entsyymipuutos on täydellinen tai HGPRT-entsyymi toimii enintään 1.5 % normaalista. Jos entsyymiaktiivisuudesta on jäljellä 1,5 % - 8 % tai enemmän, oireyhtymä on lievempi ja silloin puhutaan osittaisesta hypoksantiini-guaniini-fosforibosyylitransferaasin puutoksesta tai Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä. Lievempään muotoon ei liity mm. kehitysvammaisuutta.

Oireet ja löydökset

Ensioireet tulevat esiin vastasyntyneisyyskaudella, noin 3-6 kuukauden iässä, motorisen kehityksen viiveenä. Oireisiin lukeutuu heikko päänkannattelukyky, istumisen oppimisen vaikeudet, hypotonia eli alentunut lihasjänteys ja atetoosi eli tila johon liittyy usein melko hitaita, rytmisesti toistuvia, toispuoleisia, raajojen kärkiosien pakkoliikkeitä. Motorinen oirekuva muuttuu lapsen kasvaessa mm. spastisuudeksi eli sairauden aiheuttamaksi lihasjäykkyydeksi. Useimmat Lesch-Nyhanin oireyhtymää sairastavista eivät koskaan opi kävelemään, vaan he tarvitsevat tukea istumisessa ja käyttävät yleensä pyörätuolia loppuelämänsä ajan.

Oireyhtymään liittyy virtsahapon kertyminen elimistöön. Virtsahapon ylituotanto voi näyttäytyä kiteinä virtsassa. Kiteet voivat tukkia virtsatiet ts. aiheuttaa virtsatietukoksia. Korkea virtsahappopitoisuus voi johtaa myös niveltulehduksiin, kihtiin ja munuais- ja virtsarakkokiviin. Megaloplastinen anemia (B12-vitamiinin ja foolihapon puutoksesta johtuva anemia) on yleinen ja usein vaikea. Lesch-Nyhanin oireyhtymässä anemian ajatellaan johtuvan foolihapon kasvaneesta tarpeesta. Foolihappolisä ei kuitenkaan korjaa tilannetta.

Lesch-Nyhanin oireyhtymään liittyy lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Neurologisina ja käyttäytymiseen liittyvinä oireina henkilöillä on usein itseään vahingoittavaa käyttäytymistä. Hampaiden puhjettua tämä voi esiintyä esimerkiksi huulen tai sormien puremisena. Käyttäytymishäiriöt voivat korostua stressaavissa tilanteissa. Aggressiivinen käyttäytyminen voi kohdistua perheenjäseniin ja ystäviin. Käyttäytymishäiriöiden syyt ovat toistaiseksi tuntemattomat. Ne voivat lieventyä ikääntymisen myötä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Lesch-Nyhanin oireyhtymä johtuu mutaatiosta HPRT-geenissä, joka sijaitsee X-kromosomissa (Xq26.2-q26.3). HPRT-geenistä valmistetaan hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasi (HGPRT) -entsyymiä. Lesch-Nyhanin oireyhtymässä mutaatio kuitenkin estää entsyymin tuottamisen kokonaan. Tästä seuraa, ettei hypoksantiinia ja guaniinia pystytä hyödyntämään puriiniemäksien (esimerkiksi adeniinin ja guaniinin) valmistamisessa mm. DNA:n rakenneyksiköiksi tai dopamiinin lähtöaineeksi. Entsyymin toiminnan puutteen vuoksi hypoksantiini ja guaniini hajotetaan uraatiksi eli virtsahapoksi, joka alkaa kertyä ja kiteytyä elimistöön. Entsyymipuutos johtaa myös elimistön heikentyneeseen kykyyn käyttää B12-vitamiinia ja mahdollisesti myös valmistaa dopamiinia.

Lesch-Nyhanin oireyhtymä periytyy X-kromosomaalisesti. Koska miessukupuolella on vain yksi X-kromosomi, HPRT-geenin mutaatiosta seuraa heille välittömästi puriiniemästen aineenvaihduntahäiriö. Lesch-Nyhanin oireyhtymä ilmeneekin pääasiassa miessukupuolen edustajissa. Naissukupuolen edustajat ovat yleensä taudin oireettomia kantajia, koska heillä on kaksi X-kromosomia, joista toisessa voi olla normaalisti toimiva HPRT-geeni. Nainen sairastuu vain silloin, jos hänen molempien X-kromosomien HPRT-geenit ovat mutatoituneet, Naisilla on kuvattu vain muutama tällainen oireyhtymätapaus.

Aineenvaihduntasairauden esiintyvyydeksi on arvioitu 1: 380 000 ja 1:235 000 elävänä syntynyttä lasta kohden.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu viivästyneeseen psykomotoriseen kehitykseen, korkeaan veren ja virtsan virtsahappopitoisuuteen sekä HGPRT-entsyymin toiminnan puutokseen, joka voidaan määrittää henkilön veren valkosoluista, punasoluista tai fibroblasteista eli sidekudossoluista. Mutaatio HGPRT-entsyymiä koodaavassa geenissä varmistaa diagnoosin.

Parantavaa hoitoa sairauteen ei ole toistaiseksi olemassa, vaan hoito keskittyy yksittäisten oireiden hoitoon. Näitä ovat mm. keinot vähentää korkeaa virtsahappopitoisuutta (mm. allopurinoli-lääkeaine, runsaasti puriineja sisältävien ruoka-aineiden välttäminen), motoristen vaikeuksien lievittäminen esimerkiksi fysioterapian avulla, käytöshäiriöiden kontrollointi esimerkiksi lääkehoidon turvin ja suojaamalla sairastunutta itseään ja hänen läheisiään vahingoittavalta käyttäytymiseltä.

Eliniän ennuste

Lesch-Nyhanin oireyhtymän eliniänodote on normaalia lyhyempi. Yleensä eliniänodote asettuu ensimmäisen tai toisen kymmenyksen puolelle. Optimaalisessa hoidossa osa sairastavista on elänyt yli 40-vuotiaiksi. Kuolinsyy on usein munuaisten toiminnan pettäminen.

Historia

Oireyhtymän kuvasivat lääketieteen opiskelia Michael Lesch ja häntä opettanut lastenlääkäri William Leo Nyhan vuonna 1964.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Terveyskirjasto: Lesch-Nyhanin syndrooma
Socialstyrelsen: Lesch-Nyhans syndrom
Lesch-Nyhan Disease International Study Group

Lähteet

Orphanet: Lesch-Nyhan syndrome
Rosa J. Torres ja Juan G. Puig. Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase (HRPT) deficiency: Lesch-Nyhan syndrome. Orphanet Journal of Rare Diseases. 2007; 2:48
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Lesch-Nyhan syndrome
National Organization for Rare Diseases (NORD): Lesch Nyhan Syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus