Krabben tauti

HARVINAISKESKUS NORIO TIETOLEHTINEN | Tietolehtiset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Tietolehtiset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Krabben tauti

Harvinaiskeskus Norio

Lastenneurologi Teija Salokorpi, 23.9.2014  (Tietolehtinen on päivitettävien listalla)

ORPHA: 487
ICD-10 E75.2
OMIM 245200
Avainsanat: Krabbe Disease

Oirekuva

Krabben tauti vahingoittaa keskushermoston ja ääreishermoston valkeaa ainetta. Valtaosalla (85 – 90%) potilaista on Krabben taudin varhain ilmenevä muoto. Oirekuva on usein nähtävissä jo vastasyntyneellä, mutta viimeistään puolen vuoden ikään mennessä. Sairauden ensimmäisessä vaiheessa vauva muuttuu itkuiseksi ja ärtyväksi ja motorinen sekä sosiaalinen kehitys pysähtyy. Lapsi säpsähtelee äkillisille äänille ja kosketukselle, myös valo saattaa ärsyttää ja aiheuttaa itkua. Jäykkyyttä ilmaantuu raajoihin, kädet ovat tiukassa nyrkissä ja jänneheijasteet kiihtyneet. Syömisvaikeuksia ja oksentelua ilmaantuu ja painon nousu pysähtyy tai paino kääntyy laskuun. Epileptisiä kohtauksia ilmaantuu, mutta ei yleensä infantilispasmi-epilepsiaa. Sairauden toisessa vaiheessa neurologiset oireet lisääntyvät, lihasjäykkyys (spastisiteetti) lisääntyy, yläraajat vetäytyvät koukkuun rinnalle ja alaraajat ojentuvat ja pyrkivät ristiin. Pää vetäytyy taakse (opistotonus) eikä lapsi enää reagoi ympäristöön (dekerebraatio-tila, kolmas ja viimeinen vaihe). Sairaus johtaa kuolemaan keskimäärin 13 kuukauden ikään mennessä, vaihteluvälillä 8 kk – 3v.

Krabben sairudesta tunnetaan myös epätyypillinen muoto, jossa oireet alkavat myöhemmin lapsuus – aikuisiällä. Näillä lapsilla varhaiskehitys on normaali, kunnes sairauden puhjetessa ilmaantuu lihasheikkoutta, näön heikentymistä ja osalla dementoitumista. Jos sairaus puhkeaa lapsuusiällä (6 kk – 3 v), liikkuminen muuttuu nykiväksi (ataksia), kognitiivinen kehitys pysähtyy tai taantuu ja näön menetys voi olla nopea. Mikäli sairaus puhkeaa 3 – 8vuoden välillä, ovat oireet em. lievempiä ja sairauden eteneminen hitaampaa. Myöhemmin lapsuusiällä alkava sairaus etenee yksilöllisesti ja johtaa kuolemaan muutaman vuoden sisällä sairauden toteamisesta.

Aikuisiällä puhkeva Krabben sairaus ilmenee aluksi tuntoaistin poikkemina, raajoissa tuntuu polttavia kipuja, käsidominanssi katoaa ja ilmaantuu heikkoutta ja väsyvyyttä, mutta kognitiivinen kapasitetti voi säilyä ennallaan.  Aikuismuodossa elinikä ei aina lyhene lainkaan, vaikka jäykkyys ja halvausoireet voivat hitaasti lisääntyä.

Yleisyys

Krabben tautia on todettu kaikissa kansoissa, ja sen ilmaantuvuus on länsimaissa arviolta 1:100 000 vastasyntynyttä. Siitä laskettuna joka 150:s henkilö on sairauden kantaja. Suomessa Krabben tautia todetaan siten keskimäärin yksi tapaus joka toinen vuosi. Erityisen paljon Krabben tautia ilmenee eräissä arabiheimoissa, missä joka kuudes henkilö on sairauden kantaja.

Sairauden syy ja synty

Krabben tauti kuuluu peittyvästi periytyviin sairauksiin. Se tarkoittaa, että syntyvä lapsi saa sairauden, mikäli hän on perinyt sairauden aiheuttavan geenimuutoksen (mutaation) molemmilta vanhemmiltaan. Perheen jokaisella syntyvällä lapsella on siten 25%:n riski syntyä sairaana ja 50%:n riski syntyä ns. oireettomana geenimuutoksen kantajana.
Sairauden aiheuttaa muutos geenimateriaalissa, joka säätelee galaktocerebrosidaasi-entsyymin tuotantoa. Kyseinen geeni on nimeltään GALC ja se sijaitsee kromosomi-14:n pitkässä haarassa. Mutaation jälkeen GALC-entsyymin tuotanto on estynyt (varhaismuoto) tai häiriintynyt (aikuismuoto).

Diagnostiikka

Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin sekä laboratio- ja kuvantamislöydöksiin. Verinäytteestä saatavista valkosoluista ja ihokoepalasta viljellyistä fibroblastisoluista voidaan määrittää GALC-entsyymipitoisuus, joka on aina lapsuusiällä alkavassa Krabben taudissa selkeästi madaltunut (0-5% normaalista). Myös lapsivedestä tai istukkakoepalasta todettu matala GALC-pitoisuus varmistaa sikiön sairauden. Pään magneettikuvassa (MRI) näkyy yleensä jo alkuvaiheessa valkean aineen poikkeavuutta (demyelinaatiota) aivorungon ja pikkuaivojen alueella. Joskus epätasaista valkean sekä harmaan aineen poikkeavuutta näkyy myös tietokonekuvassa (CT), usein erityisesti päälaki- ja takaraivolohkoissa.

GALC-geenin kohdennettu mutaatio-tutkimus on mahdollinen, mikäli halutaan varmistaa diagnoosi. Krabben sairauden varhaismuodossa on Euroopassa tutkituista näytteistä löydetty 45%:ssa sama identtinen mutaatio, deleetio eli häviämä kromosomikohdassa 14q31. Myöhemmin alkavassa sairauden muodossa on useimmiten todettu deleetiota pienempi, yhden emäsparin mutaatio. Geenitutkimus on ratkaiseva sairauden kantajuutta tutkittaessa.

Hoito

Hoitona on käytetty kantasolusiirtoa lapsuusmuodossa ennen oireiden ilmaantumista ja myöhemmin alkaneessa taudissa lieväoireisilla. Hoidon on osoitettu hidastavan taudin etenemistä. Muita mahdollisia hoitoja (kaperoniterapia, entsyymikorvaushoito, geeniterapia) tutkitaan eläinmalleilla. Oireenmukaisesti voidaan hoitaa lääkityksellä kivuliaisuutta, spastisiteettia ja yliärtyvyyttä. Epilepsialääkitys pyritään optimoimaan, vaikka kaikkia kohtausoireita ei yleensä pystytä ehkäisemään.

Internet-sivuja

Orphanet: Krabbbe disease

Socialstyrelsen (Sverige): Krabbes sjukdom
 

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus