Kelley-Seegmillerin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 20.3.2020
 
Kelley-Seegmiller syndrome (KSS)
hypoksantiini guaniini fosforibosyylitransferaasin (HGPRT) osittainen puute

Lyhyesti

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä on synnynnäinen aineenvaihduntahäiriö. Se on lievin muoto hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasi (HGPRT)-entsyymin puutoksesta. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä elimistö tuottaa liikaa uraattia eli virtsahappoa. Liiallinen virtsahapon tuotanto johtaa jo nuorella iällä virtsakiviin ja murrosiän jälkeen kihtiin.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneissä ei ole merkkejä Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä. Jos oireyhtymä ilmenee vaippaikäisellä lapsella, sen ensimerkkeinä ovat oranssit virtsahappokiteet vaipassa. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi ilmetä myös aikuisuudessa, esimerkiksi vasta 30-vuotiaana. Oireina esiintyy mm. virtsahapon liikatuotantoon liittyviä pulmia, kuten urolitiaasi eli virtsakivitauti, virtsatieinfektiot, virtsahappo nefropatia ja munuaistukos (renal obstruction). Kihti voi ilmaantua murrosiän jälkeen akuuttina niveltulehduksena. Kelley-Seegmillerin oireyhtymään voi joskus liittyä myös joitakin lieviä neurologisia oireita, kuten tarkkaavuuden vaikeuksia.

Toisin kuin Lesch-Nyhanin oireyhtymässä, joka aiheutuu HGPRT-entsyymin täydellisestä toimimattomuudesta, Kelley-Seegmillerin oireyhtymään ei liity vakavia neurologisia oireita. Esimerkiksi dystoniaa eli liikehäiriöitä, joihin liittyy lihasjäntevyyden muutoksia, ei esiinny laisinkaan tai ne ovat hyvin lievää. Älykkyys on usein normaalia. Pakonomaista tai itsetuhoista käyttäytymistä ei yleensä esiinny.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä johtuu osittaisesta HGPRT-entsyymin puutoksesta, jonka aiheuttaa X-kromosomissa sijaitsevan HPRT1-geenin mutaatio. HGPRT-entsyymi osallistuu puriiniaineenvaihduntaan ja entsyymin toiminnan osittainen puutos johtaa uraatin eli virtsahapon ylituotantoon. Uraatti on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote, joka eritetään lähinnä virtsan mukana pois elimistöstä. Kun uraatin aineenvaihdunnallinen kierrätys häiriintyy ja puriiniemäksiä tuotetaan elimistöön, uraattipitoisuus veressä nousee (hyperurikemia). Tästä voi seurata uraatin kiteytyminen niveliin, munuaisiin ja virtsateihin. Kiteet aiheuttavat nivelissä tulehdustilan, kihtiartriitin. Munuaisissa ja virtsateissä uraattikiteet muodostavat virtsakiviä hankaline seurannaisvaikutuksineen.

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa. Tämän vuoksi oireyhtymää esiintyy etenkin miehillä, koska heillä vain yksi X-sukupuolikromosomi perimässään. Naisilla sen sijaan on kaksi X-kromosomia. Naiset ovat oireyhtymän kantajjia, jos heillä on yksi HRPT1-geenin mutaatio perimässään. Kantajanaisilla on harvemmin oireita, koska naissukupuolella olevasta toisen X-kromosomin geenistä voidaan valmistaa moitteettomasti toimivaa geenituotetta. On hyvin harvinaista, että naisen molemmissa X-kromosomeissa olisi Kelley-Seegmillerin oireyhtymän aiheuttavavat geenimuutokset.

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole olemassa luotettavia tietoja. Todennäköisesti oireyhtymä on alidiagnosoitu. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi käsittää jopa 15 % henkilöistä, joilla on todettu HGPRT-entsyymin puutos.

Diagnoosi ja hoito

Epäillys Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä voi herätä, kun potilaalla todetaan munuaiskiviä ja/tai obstruktiivinen nefropatia. Diagnoosin asettaminen perustuu mm. kliiniseen tutkimukseen, molekyylibiologisiin, biokemiallisiin ja entsymaattisiin laboratoriotesteihin. Uraatin, hypoksantiinin ja ksantiinin pitoisuudet voidaan mitata verestä ja virtsasta. Näistä kaksi ensiksi mainittua ovat usein koholla, ksantiini vähemmässä määrin. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä HGRPT-entsyymiaktiivisuus on oltava ainakin 8 %. Jos entsyymiaktiivisyys jää alle 1,5 %, kyseessä on vaikea Lesch-Nyhanin oireyhtymä.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon glukoosi-6-fosfaatti dehydrogenaasi-entsyymin puutos, Lesch-Nyhanin oireyhtymä ja fosforibosyylipyrofosfaatti (PRPP) syntetaasin yliaktiivisuus.

Uraatin ylituotantoa, munuaiskivia, kihtiartriittiä ja virtsakivia voidaan hoitaa runsaalla nesteyttämisellä, allopurinolilla ja vähentämällä virtsan happamuutta natriumbikarbonaatilla tai sitraatilla. Hoidossa on varottava ksantiinikivien muodostumista.

Eliniän ennuste

Onnistunut hoito takaa munuaisten vakaan toiminnan. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä eliniänodote on normaali.

Historia

Oireyhtymä on saanut nimensä William N. Kelley ja Jay E. Seegmillerin mukaan. He kuvasivat oireyhtymän vuonna 1967.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Lähteet

Orphanet: Hypoxanthine guaninen phosphoribosyltransferase partial defiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Kelley-Seegmiller syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus