Kelley-Seegmillerin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 21.2.2019
 
Kelley-Seegmiller syndrome (KSS)
hypoksantiini guaniini fosforibosyylitransferaasin (HGPRT) osittainen puute

Lyhyesti

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä on synnynnäinen aineenvaihduntahäiriö. Se on lievin muoto hypoksantiini-guaniinifosforibosyylitransferaasi (HGPRT)-entsyymin puutteesta. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä elimistö tuottaa liikaa uraattia eli virtsahappoa. Liiallinen virtsahapon tuotanto johtaa jo nuorella iällä virtsakiviin ja murrosiän jälkeen kihtiin.

Oireet ja löydökset

Vastasyntyneissä ei ole merkkejä Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä. Jos oireyhtymä puhkeaa vaippaikäisellä lapsella, sen ensimerkkeinä ovat oranssit virtsahappokiteet vaipassa. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi puhjeta myös aikuisuudessa, jopa vasta 30-vuotiaana. Oireina sairastuneilla ovat mm. virtsahapon liikatuotantoon liittyvät ongelmat, kuten urolitiaasi eli virtsakivitauti, virtsatieinfektiot, virtsahappo nefropatia ja munuaistukos (renal obstruction). Kihti voi ilmaantua murrosiän jälkeen akuuttina niveltulehduksena. Kelley-Seegmillerin oireyhtymään voi joskus liittyä joitakin lieviä neurologisia oireita, kuten tarkkaavuuden häiriöitä.

Toisin kuin Lesch-Nyhanin oireyhtymässä, joka aiheutuu HGPRT-entsyymin täydellisestä toimimattomuudesta, Kelley-Seegmillerin oireyhtymään ei liity vakavia neurologisia oireita. Esimerkiksi dystoniaa eli häiriötä aivojen liikesäätelyssä ei esiinny laisinkaan tai se on hyvin lievää. Kelley-Seegmillerin oireyhtymää sairastavilla on myös normaali älykkyys, eikä pakonomaista itsetuhoista käyttäytymistä esiinny.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä johtuu osittaisesta HGPRT-entsyymin puutoksesta, jonka aiheuttaa mutaatio HPRT1-geenissä X-kromosomissa (Xq26.2-Xq26.3). HGPRT:n toiminnan osittainen puute johtaa uraatin eli virtsahapon ylituotantoon puriiniemästen aineenvaihdunnan häiriinnyttyä. Uraatti on puriiniaineenvaihdunnan lopputuote, joka eritetään lähinnä virtsan mukana pois elimistöstä. Kun uraatin aineenvaihdunnallinen kierrätys toimii epätavallisesti ja puriiniemäksiä tuotetaan elimistöön lisää, uraattipitoisuus veressä nousee (hyperurikemia). Tästä voi seurata uraatin kiteytyminen niveliin, munuaisiin ja virtsateihin. Kiteet aiheuttavat nivelissä tulehdustilan, kihtiartriitin. Munuaisissa ja virtsateissä uraattikiteet muodostavat virtsakiviä hankaline seurannaisvaikutuksineen.

Kelley-Seegmillerin oireyhtymä periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että oireyhtymää on etenkin miehillä, koska heillä on normaalisti vain yksi X-sukupuolikromosomi perimässään. Naisilla, joilla on vain yksi tautia-aiheuttava geenimuutos HRPT1-geenissä, ovat Kelley-Seegmillerin oireyhtymän kantajia. Heillä on harvemmin oireita, koska naissukupuolella olevasta toisen X-kromosomin geenistä voidaan valmistaa moitteettomasti toimivaa geenituotetta. On hyvin harvinaista, että naisen molemmissa X-kromosomeissa olisi Kelley-Seegmillerin oireyhtymän aiheuttavavat geenimuutokset. Tämä kuitenkin vaadittaisiin ko. resessiivisen taudin puhkeamiseksi.

Oireyhtymän yleisyydestä ei ole olemassa luotettavia tietoja. Todennäköisesti oireyhtymä on alidiagnosoitu. Kelley-Seegmillerin oireyhtymä voi käsittää jopa 15 % henkilöistä, joilla on todettu HGPRT-puute.

Diagnoosi ja hoito

Epäillys Kelley-Seegmillerin oireyhtymästä voi herätä, kun potilaalla todetaan munuaiskiviä ja/tai obstruktiivinen nefropatia. Diagnoosi perustuu molekyylibiologisiin, biokemiallisiin ja entsymaattisiin laboratoriotesteihin. Uraatin, hypoksantiinin ja ksantiinin pitoisuudet voidaan mitata verestä ja virtsasta. Näistä kaksi ensiksi mainittua ovat usein koholla, ksantiini vähemmässä määrin. Kelley-Seegmillerin oireyhtymässä HGRPT-entsyymiaktiivisuus on oltava ainakin 8 %. Jos entsyymiaktiivisyys jää alle 1,5 %, kyseessä on vaikea Lesch-Nyhanin oireyhtymä.

Erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon glukoosi-6-fosfaatti dehydrogenaasi-entsyymin puutos, Lesch-Nyhanin oireyhtymä ja fosforibosyylipyrofosfaatti (PRPP) syntetaasin yliaktiivisuus.

Uraatin ylituotantoa, munuaiskivia, kihtiartriittiä ja virtsakivia voidaan hoitaa runsaalla nesteyttämisellä, allopurinolilla ja vähentämällä virtsan happamuutta natriumbikarbonaatilla tai sitraatilla. Hoidossa on varottava ksantiinikivien muodostumista.

Eliniän ennuste

Onnistunut hoito takaa munuaisten vakaan toiminnan. Kelley-Seegmillerin oireyhtymää sairastavilla on normaali eliniänodote.

Historia

Oireyhtymä on saanut nimensä William N. Kelley ja Jay E. Seegmillerin mukaan. He kuvasivat oireyhtymän 1967.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Lähteet

Orphanet: Hypoxanthine guaninen phosphoribosyltransferase partial defiency
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Kelley-Seegmiller syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus