KAT6A-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

KAT6A-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 16.7.2019
 
Lysiini (K) asetyylitransferaasi 6A, (KAT6A)

Lyhyesti

KAT6A oireyhtymän oireet vaihtelevat yksilöstä toiseen, eikä kaikkia alla mainittuja oireita löydetä kaikista sairastuneista. Oireyhtymän ydinoireet ovat joiltakin osin epäselvät oireyhtymän harvinaislaatuisuuden vuoksi.

Oireet ja löydökset

KAT6A-oireyhtymää sairastavalle vauvalle ovat tyypillisiä syömisvaikeudet, joihin lukeutuvat vaikea refluksi eli ruokasulan nouseminen takaisin suuhun tai oksentaminen. Nämä oireet voivat helpottua iän myötä. Useilla lapsilla todetaan myös hypotoniaa eli alentunutta lihasjänteyttä sekä ummetusta, joka voi vaatia lääkkeellistä helpotusta. Oireyhtymää sairastavalla on aina jonkinasteinen kehitysviive, usein lievä tai keskivaikea kehitysvammaisuus. Lapsuudessa se tulee esiin viiveenä saavuttaa kehityksen virtsanpylväitä, kuten istumista, kävelyä tai puhetta. Keskimääräisesti kävelemisen taito opitaan n. 28 kuukauden iässä (vaihteluväli 17,5 kk – 54 kk). Hypotonia voi vaikeuttaa syömisen ja liikkumisen lisäksi myös puheen oppimista. Useimmiten Kat6A-oireyhtymää sairastavat ymmärtävät paremmin puhetta kuin osaavat sitä tuottaa, Joillakin puhetaito voi kuitenkin olla normaali, ja joiltakin se voi puuttua aikuisenakin. Lisäksi sairastuneilla on oppimisvaikeuksia. Joillakin todetaan epilepsiakohtauksia.

KAT6A-oireyhtymän ulkonäköpiirteissä on tiettyjä yhteneväisyyksiä muiden KAT6A-oireyhtymää sairastavien kanssa. Näitä ovat mm. poikkeava nenä, ohut ylähuuli, tavallista matalammalla kasvoissa sijaitsevat korvat, pienileukaisuus, riippuluomet, karsastus ja amlyopia eli toisen silmän käyttämättömyydestä johtuva heikkonäköisyys. Näkökyvyssä olevat muut poikkeavuudet ovat mahdollisia, ja niiden syyt on selvitettävä parhaan mahdollisen hoitotehokkuuden saavuttamiseksi. Oireyhtymään voi liittyä mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä mm. kallon saumojen ennenaikaisen luutumisen vuoksi. Hammaspoikkeavuuksiin lukeutuvat mm. hampaiden pieni koko, epänormaali muoto tai lukumäärä.

Noin puolella tapauksista todetaan sydämen rakennepoikkeavuuksia mm. ylimääräiset aukot kammioissa, patent ductus arteriosus (PDA) eli avoin valtimotiehyt aortan ja keuhkovaltimon yhdyssuonessa. Ruuansulatuselimistön toimintaan liittyvät ongelmat liittyvät nielemisvaikeuksiin, ummetukseen, refluksiin sekä suolen virhekiertymään, joka voi aiheuttaa kipuja ja johtaa hoitamattomana suolen tukokseen ja kuolioon.

Monilla oireyhtymään sairastuneilla on toistuvia infektioita, kuten virtsa- ja ylähengitystieinfektioita sekä korvatulehduksia. Virtsatieinfektioiden perimmäinen syy voivat olla poikkeavuudet virtsateiden rakenteissa. Ylähengitystieinfektioiden syy on usein ruuan tai juoman, oksennuksen tai refluksin nostaman mahansisällön joutuminen ”väärään kurkkuun”, henkitorveen ja ylähengitysteihin. Lisäksi sairastuneilla todetaan puutteita puolustusjärjestelmän kokoonpanossa. Heillä on mm. tavallista vähemmän tiettyjä valkosoluryhmiä, kuten neutrofiilejä ja B-soluja, sekä tavallista vähemmän veressä kiertäviä vasta-aineita.

KAT6A-oireyhtymää sairastavat ovat usein ystävällisiä, iloisia ja sosiaalisia luonteeltaan, mutta joillakin todetaan myös käyttäytymishäiriöitä. KAT6A-oireyhtymään voi liittyä autismin kaltaista käytöstä, kuten levottomuutta, turhautumista ja toistuvaa käyttäytymistä, kuten käsien heiluttamista. Joillakin voi olla kuulo- ja/tai tuntoaistin herkkyyttä. Oireyhtymää sairastavien lasten voi olla hankala nukahtaa ja heillä voi esiintyä unihäiriöitä, kuten uniapneaa eli unenaikaisia hengityskatkoksia. Uni- ja nukahtamisvaikeudet helpottuvat yleensä lapsen vanhetessa.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa mutaatio KAT6A-geenissä kromosomissa 8 (8p11.21). Geenistä valmistetaan lysiini-asetyylitransferaasi-6A-entsyymiä, joka lisää kromosomien rakenteeseen kuuluviin histoniproteiineihin tietyn biokemiallisen ryhmän. Tämä histoniproteiinien ”leimaaminen” vaikuttaa ko. kromosomialueen geenien ilmentymiseen eli ekspressioon. Lisäksi lysiini-asetyylitransferaasi-6A edistää geenien luentaa olemalla vuorovaikutuksessa useiden nk. transkriptiofaktoreiden kanssa, jotka vaikuttavat toiminnallaan geenien luentaan. Lisäksi lysiini-asetyylitransferaasi-6A säätelee solussa p53-signallointireittiä, joka on elintärkeä solujen aineenvaihdunnalle ja ohjelmoidulle solukuolemalle. Kaikki KAT6A-geenituotteen toiminnot eivät ole vielä täysin selvillä.

KAT6A-oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. KAT6A-oireyhtymä syntyy perimään useimmiten biologisesti sattumalta, de novo, ilman aikaisempaa sukuhistoriaa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei lapsi ole perinyt oireyhtymää vanhemmiltaan, ja että KAT6A-geenin mutaatio on tapahtunut hedelmöitykseen osallistuneessa sukusolussa, siittiössä tai munasolussa. Usein samaa oireyhtymää sairastavan lapsen syntyminen perheeseen on epätodennäköistä, noin 2 % luokkaa. Hyvin pieni todennäköisyys tähän on kuitenkin olemassa silloin, jos toinen vanhemmista on oireyhtymää aiheuttavan KAT6A-geenimuutoksen suhteen mosaiikki, ts. osassa hänen solujaan on geenimuutos ja osassa sitä taas ei esiinny. Mosaikismitapauksessa KAT6A-geenimuutoksen on oltava hedelmöitykseen osallistuvassa sukusolussa, munasolussa tai siittiössä, jotta oireyhtymä siirtyisi syntyvälle lapselle seuraavaan sukupolveen. Periytymismahdollisuuksista voi keskustella syvällisemmin perinnöllisyyslääkärin vastaanotolla. Tärkeää on ymmärtää, ettei oireyhtymä ole kenenkään syytä, eikä sen esiintymistä perheessä olisi voitu millään tavalla estää.

Vuonna 2018 KAT6A-oireyhtymädiagnoosin on saanut maailmalla noin 150 henkilöä. Tarkempaa tietoa oireyhtymän yleisyydestä ei ole saatavilla ja on hyvin mahdollista, että oireyhtymä on alidiagnosoitu maailmalla.

Diagnoosi ja hoito

KAT6A-oireyhtymän diagnoosi perustuu huolelliseen kliiniseen tutkimukseen. Geenimuutoksen löytäminen vahvistaa diagnoosin.

Huomioitavaa on että KAT6A-geenin translokaatio eli siirtymä toisen kromosomin yhteyteen (t(8;16)(p11;p13)) aiheuttaa akuutin myeloidisen leukemian (AML), verisolusyövän. On syytä tähdentää, ettei KAT6A-oireyhtymään liity syöpätaipumusta, koska oireyhtymän geneettinen eli perinnöllinen muutos, mutaatiotyyppi, on aivan eri kuin mitä se on akuutissa myeloidisessa leukemiassa, vaikka osallisena onkin sama KAT6A-geeni.

KAT6A-oireyhtymän hoito on oireiden mukaista ja tarvitsee moniammatillista osaamista ja seurantaa mm. lastenlääkäreitä, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja. Vauvan syömisvaikeuksia voidaan helpottaa letkuruokinnalla tai PEG (perkutaaninen endoskooppinen gastrostooma)-ruokintaletkulla, jossa ruokintaletku viedään vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun. Refluksia voidaan hoitaa refluksilääkityksellä. Vauvan painon kehitystä on seurattava tarkoin. Kirurgiaa voidaan käyttää tarvittaessa kallon muodon ja tilavuuden korjaamiseen sekä sydämen avoimeksi jääneen valtimotiehyen sulkemiseen. Ellei vauvan karsastus ole kadonnut kuuden kuukauden kuluttua syntymästä, on aloitettava karsastuksen hoito.

Varhain aloitettu puheterapia on erittäin tärkeää KAT6A-oireyhtymän diagnoosin saaneille lapsille. Puheterapiassa opetellaan myös muita kommunikaatiotapoja kuin puheen käyttöä vuorovaikutussuhteiden edistämiseksi. Muiden kommunikaatiotapojen oppiminen on usein nopeampaa kuin itse puheen oppiminen.

Eliniän ennuste

Tämän hetkisen tietämyksen mukaan KAT6A-oireyhtymää sairastavien henkilöiden eliniänodote on normaali. Vanhin tällä hetkellä diagnosoitu potilas on ollut 30-vuotias.

 

Kokemustietoa tästä oireyhtymästä löydät täältä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

KAT6A Foundation
KAT6A Foundation: Meet Chloe

Facebookista löytyy hakusanalla "KAT6A" kaksi suljettua englannin kielistä keskusteluryhmää oireyhtymää sairastavan läheisille: "KAT6A Foundation Volunteers and Raising Awareness Group" ja "KAT6A Support Group". Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: KAT6A – Lysine acetyltransferase 6A
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Lysine Acetyltransferase 6A; KAT6A
National Organization for Rare Disorders (NORD): KAT6A Syndrome
Unique: KAT6A Syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus

Kommentointi

Voidaksesi kommentoida artikkelia, kirjaudu sisään palveluun. Jos sinulla ei vielä ole tunnuksia, rekisteröidy.