AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄHolt-Oramin oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO TIETOLEHTINEN | Tietolehtiset on tarkoitettu yleiskatsaukseksi johonkin tiettyyn oireyhtymään tai sairauteen, ne eivät korvaa perinnöllisyysneuvontaa tai erikoislääkärin konsultaatiota

Holt-Oramin oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Perinnöllisyyslääkäri Sirpa Ala-Mello, 16.3.2010
ICD Q87.20
OMIM #142900
ORPHA: 392
Avainsanat: Holt Oram Syndrome, HOS, Atriodigitaalinen dysplasia, Heart-Hand syndrooma


Oireet ja löydökset


Tyypilliset löydökset Holt-Oramin oireyhtymässä ovat yläraajojen, useimmiten peukaloiden rakennepoikkeavuudet ja synnynnäinen sydänvika, joka esiintyy noin 75%:lla. Tavallisimmin esiintyvä sydänvika on aukko eteisten väliseinämässä, ASD, mutta myös kammioväliseinämän aukko,VSD ja harvinaisempiakin vikoja voi esiintyä. Samoin voi esiiintyä sydämen sähköisen johtumisradan toiminnan häiriöistä johtuvia ongelmia ja rytmihäiriöitä, myös ilman synnynnäistä rakennepoikkeavuutta.
Vaikka yläraajojen anomaliat voivat joskus olla laaja-asteisiakin, muutamalla prosentilla jopa hyvin surkastunut yläraaja, (phocomelia), tyypillisimmillään kyseessä ovat peukalon erilaiset rakennepoikkeavuudet ja toiminnalliset ongelmat. Poikkeavuudet voivat esiintyä molemminpuolisina tai toispuolisina, symmetrisinä tai epäsymmetrisinä. Vasemmalla puolen nähdään usein vaikeampiasteiset löydökset. On esitetty, että poikkeavuudet olisivat vaikeampiasteisia naisilla miehiin verrattuna. Sen sijaan sydänvian ja raajapoikkeavuuksien vaikeusasteen välillä ei ole yhteyttä. Peukalo voi puuttua kokonaan (aplasia) tai olla puutteellisesti kehittynyt (hypoplasia). Se voi olla kaksiosainen tai sen kiinnittyminen välikämmenluuhun voi olla poikkeava aiheuttaen poikkeavan sijainnin. Peukalo voi muistuttaa muita sormia ja sisältää kolme sormiluuta.
Ranneluiden rakennepoikkeavuudet ovat hyvin tyypillisiä. Jokin ranneluista voi puuttua, olla vajavaisesti kehittynyt tai toisaalta suurentunut, muodoltaan poikkeava tai olla poikkeavasti yhtynyt toiseen ranneluuhun. Ylilukuisia ranneluita voi esiintyä. Useimmiten poikkeavuuksia esiintyy veneluun (os scaphoid) kohdalla. Hartioiden kapea muoto usein liittyy oirekuvaan.

Yleisyys

Holt-Oramin oireyhtymä kuvattiin ensimmäisen kerran 1960. Se on erittäin harvinainen, esiintyvyydeksi arvioidaan 1:100.000 vastasyntynyttä kohden.

Syy ja syntymekanismi

Holt-Oram oireyhtymää aiheutttavat kromosomissa 12 sijaitsevan TBX5 geenin mutaatiot. Noin 70%:lta tunnistetaan mutaatio, kun kliininen taudinkuva on diagnoosiin sopiva. Joskus harvoin mutaatio on todettu SALL4 geenistä. Holt-Oramin oireyhtymä periytyy vallitsevasti, jolloin oireyhtymää aiheuttava geenivirhe periytyy 50%:n  riskillä jälkeläisille. Vallitsevasti periytyvän taudin kohdalla syntymekanismi uuden satunnaisen mutaation kautta on myös mahdollinen. Holt-Oramin oireyhtymässä uuden mutaation esiintymisen osuudeksi arvioidaan 85%.

Diagnostiikka


Diagnoosi perustuu kliiniseen taudinkuvaan. TBX5 geenin mutaatiotutkimus on saatavissa ulkomaalaisista laboratorioista ja mutaation toteamisella voidaan varmistaa diagnoosi.


Hoito ja kuntoutus


Holt-Oramin oireyhtymän sydänviat on yleensä hyvin lopputuloksin korjattavissa leikkauksilla eikä aina edes tarvita leikkaushoitoa. Sydämen johtumishäiriöiden ja rytmihäiriöiden toteamiseksi ja mahdollisen etenemisen selvittämiseksi sydänfilmi ja vuorokautinen holter-rekisteröinti ovat hyödyllisiä. Hankalimmissa tapauksissa saatetaan tarvita sydämen tahdistintakin.


Ennuste


Yläraajojen ortopedisten leikkausten tarve ja saavutettava hyöty on arvioitava yksilöllisesti. Sydänviat edustavat yleensä lievempiä muotoja siten, että ne ovat leikkauksella onnistuneesti korjattavissa. Suurempi ongelma on mahdollisten rytmihäiriöiden esiintyminen, joiden suhteen tarvitaan huomioimista ja seurantaa niidenkin kohdalla, joilla ei ole rakenteellista vikaa.

Internet-sivuja

Orphanet: Holt-Oram syndrome

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus