Holoprosenkefalia

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Holoprosenkefalia

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 14.12.2018

Lyhyesti

Holoprosenkefalia tarkoittaa etuaivojen jakautumishäiriötä, jossa aivojen jakautuminen kahteen aivopuoliskoon, oikeaan ja vasempaan, on häiriintynyt varhaisen alkionkehityksen aikana. Holoprosenkefalia on oirekirjoltaan hyvin heterogeeninen ts. sen oireet vaihtelevat huomattavasti sairastuneesta toiseen.

Oireet ja löydökset

Holoprosenkefalian oireina ovat aivojen, kallon ja kasvojen, usein vakavat, epämuodostumat. Joskus holoprosenkefalia on niin vakava, että raskaus päättyy keskenmenoon. Vähemmän vakavissa tapauksissa vauvoilla todetaan normaali tai lähes normaali aivojen kehittyminen ja joitakin kasvojen epämuodostumia. Kasvojen epämuodostumat voivat käsittää mm. silmät, nenän ja ylähuulen sekä hampaat.

Holoprosenkefaliaan voi liittyä epilepsiaa, mikrokefaliaa ja hydrokefaliaa eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriötä. Erittäin harvinaisissa tapauksissa syntyvällä vauvalla on vain yksi silmä. Mahdolliset hormonitoiminnan muutokset voivat vaikuttaa mm. sokeriaineenvaihduntaan (alhainen verensokeri), veren natrium (Na+)-tasapainoon sekä sukupuolielinten toimintaan.

Holoprosenkefalia jaotellaan vaikeusasteen mukaan kolmeen pääluokkaan.

      1. Alobaarinen holoprosenkefalia (vakava);

Alobaarisessa Holoprosenkefaliassa aivot ovat yksikammioiset, eikä aivoissa ole isoaivoja kahteen aviopuoliskoon jakavaa uurretta. Usein hajuhermot ja aivokurkiainen puuttuvat kokonaan.

     2. Semilobaarinen holoprosenkefalia (keskivaikea);

Semilobaarisessa holoprosenkefaliassa aivot ovat yksikammioiset ja kahden aivopuoliskon muodostuminen on jäänyt osittaiseksi. Semilobaarinen holoprosenfalia on yleisin holoprosenfalian muoto elävänä syntyneillä vauvoilla.

      3. Lobaarinen holoprosenkefalia (lievä);

Lobaarisessa holoprosenkefaliassa aivokammiot ovat jakautuneet, mutta etuaivojen jakautuminen on jäänyt epätäydelliseksi.

Näiden kolmen pääluokituksen lisäksi holoprosenkefaliasta on olemassa myös muita välimuotoluokituksia.

Holoprosenkefalian syy, periytyvyys ja yleisyys

Geneettisesti holoprosenkefaliaan liittyy useita geenimutaatioita (esim. SHH, SIX3, TGIF, ZIC2, PTCH1, FOXH1, NODAL, CDON ja GLI2-geeneissä). Geneettinen syy holoprosenkefaliaan todetaan kolmasosassa tapauksista. Periytyvyys voi olla dominoivaa eli vallitsevaa tai resessiivistä eli peittyvää. Trisomia 13 (kolme kopiota kromosomista 13) on tyypillisin kromosomimuutos, johon liittyy holoprosenkefalia. Myös muita kromosomimuutoksia tunnetaan, joissa esiintyy holoprosenkefaliaa.

Holoprosenkefaliaa voivat aiheuttaa useat muutkin kuin geneettiset tekijät. Esimerkiksi holoprosenkefaliariski on 200-kertainen, jos äidillä on raskaudenaikainen diabetes. Muita kohdunsisäisiä sikiön holoprosenkefaliaan altistavia tekijöitä ei tunneta hyvin.

Holoprosenkefalia on yleisin aivojen rakenteellinen häiriö, jonka ajatellaan tapahtuvan jopa 1:250 tapauksista, mutta todetaan ainoastaan 1:16 000 elävänä syntyneellä vauvalla. Holoprosenkefalia on yhtä yleisiä sekä tytöillä että pojilla.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu mm. ultraääni- ja magneettikuvaukseen (MRI). Holoprosenkefalian geneettinen tausta on monimuotoinen, joten spesifistä geenitestiä ei ole tarjolla.

Parantavaa hoitokeinoa ei ole, vaan hoito on oireiden mukaista ja tarvitsee lääketieteellistä erikoisosaamista.

Eliniän ennuste

Eliniän ennuste vaihtelee oireiden vaikeusasteen mukaan. Jos raskaus ei ole johtanut keskenmenoon, vauva menehtyy usein pian syntymänsä jälkeen. Lievissä tapauksissa sairastuneella voi olla vaikeita neurologisia haasteita.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Terveyskirjasto: Holoprosenkefalia
National Organozation for rare Disorders (NORD): Holoprosencephaly
The Carter Centers for Brain Research in Holoprosencephaly and Related Malformation

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Holoprosencephaly (HPE)

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus