Holoprosenkefalia

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Holoprosenkefalia

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 10.1.2022

 

Lyhyesti

Holoprosenkefaliassa etuaivojen jakautuminen oikeaan ja vasempaan aivopuoliskoon on häiriintynyt tai se on jäänyt kokonaan tapahtumatta alkionkehityksen aikana. Holoprosenkefalia on oirekirjoltaan hyvin heterogeeninen ts. sen oireet vaihtelevat huomattavasti yksilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Holoprosenkefalian oireina ovat aivojen, kallon ja kasvojen poikkeavuudet, jotka ovat usein merkittäviä. Joskus holoprosenkefalia on niin vakava, että raskaus päättyy keskenmenoon. Vähemmän vakavissa tapauksissa vauvoilla todetaan normaali tai lähes normaali aivojen kehittyminen ja joitakin kasvonpiirteiden poikkeavuuksia. Kasvojen ulkonäölliset poikkeavuudet voivat käsittää mm. silmät, nenän ja ylähuulen sekä hampaat. Erittäin harvinaisissa tapauksissa syntyvällä vauvalla on vain yksi silmä.

Holoprosenkefalian piirteisiin voi myös lukeutua mikrokefalia eli pienipäisyys sekä hydrokefalia eli aivo-selkäydinnesteen kiertohäiriötä. Epilepsia on mahdollinen.

Mahdolliset hormonitoiminnan muutokset voivat vaikuttaa mm. sokeriaineenvaihduntaan (alhainen verensokeri), veren natrium (Na+)-tasapainoon sekä sukupuolielinten toimintaan.

Holoprosenkefalia jaotellaan vaikeusasteen mukaan kolmeen pääluokkaan.

      1. Alobaarinen holoprosenkefalia (vakava);

Alobaarisessa Holoprosenkefaliassa aivot ovat yksikammioiset, eikä aivoissa ole isoaivoja kahteen aviopuoliskoon jakavaa uurretta. Usein hajuhermot ja aivokurkiainen puuttuvat kokonaan.

     2. Semilobaarinen holoprosenkefalia (keskivaikea);

Semilobaarisessa holoprosenkefaliassa aivot ovat yksikammioiset ja kahden aivopuoliskon muodostuminen on jäänyt osittaiseksi. Semilobaarinen holoprosenfalia on yleisin holoprosenfalian muoto elävänä syntyneillä vauvoilla.

      3. Lobaarinen holoprosenkefalia (lievä);

Lobaarisessa holoprosenkefaliassa aivokammiot ovat jakautuneet, mutta etuaivojen jakautuminen on jäänyt epätäydelliseksi.

Näiden kolmen pääluokituksen lisäksi holoprosenkefaliasta on olemassa myös muita välimuotoluokituksia.

Holoprosenkefalian syy, periytyvyys ja yleisyys

Geneettisesti holoprosenkefaliaan liittyy useita geenimutaatioita (esim. SHH, SIX3, TGIF, ZIC2, PTCH1, FOXH1, NODAL, CDON ja GLI2-geeneissä). Geneettinen syy holoprosenkefaliaan todetaan kolmasosassa tapauksista (n. 33 %). Periytyvyys voi olla dominoivaa eli vallitsevaa tai resessiivistä eli peittyvää. Trisomia 13 (kolme kopiota kromosomista 13) on tyypillisin kromosomimuutos, johon liittyy holoprosenkefalia. Myös muissa kromosomimuutoksissa voi ilmetä holoprosenkefaliaa.

Holoprosenkefaliaa voivat aiheuttaa useat muutkin kuin geneettiset tekijät. Esimerkiksi holoprosenkefaliariski on 200-kertainen, niillä äideillä, joilla on raskaudenaikainen diabetes. Muita kohdunsisäisiä sikiön holoprosenkefaliaan altistavia tekijöitä ei tunneta hyvin.

Holoprosenkefalia on yleisin aivojen rakenteellinen häiriö, ja sen arvioitu yleisyys on 1:250. Holoprosenkefalia todetaan vastasyntyneistä kuitenkin vain 1:16 000:lla. Holoprosenkefalia on yhtä yleinen sekä tytöillä että pojilla.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu mm. ultraääni- ja magneettikuvaukseen (MRI). Holoprosenkefalian geneettinen tausta on monimuotoinen, joten spesifistä geenitestiä ei ole tarjolla.

Parantavaa hoitokeinoa ei ole, vaan hoito on oireiden mukaista ja tarvitsee lääketieteellistä erikoisosaamista.

Eliniän ennuste

Eliniän ennuste vaihtelee oireiden vaikeusasteen mukaan. Jos raskaus ei ole johtanut keskenmenoon, vauva voi vakavissa tapauksissa menehtyä pian syntymänsä jälkeen. Lievissä tapauksissa voi ilmetä arkea haittaavia neurologisia häiriöitä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Terveyskirjasto: Holoprosenkefalia
National Organozation for rare Disorders (NORD): Holoprosencephaly
The Carter Centers for Brain Research in Holoprosencephaly and Related Malformation

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Holoprosencephaly (HPE)

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus