H-ABC oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

H-ABC oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 28.8.2019

 
Hypomyelination with atrophy of basal ganglia and cerebellum

Lyhyesti

Harvinainen ja geneettinen H-ABC oireyhtymä (Hypomyelination with atrophy of basal ganglia and cerebellum ) johtuu aivojen basaaliganglioiden eli tyvitumakkaiden ja pikkuaivojen etenevästä surkastumisesta sekä puutteista hermosolujen myelinisaatiossa. Oireyhtymä on etevä ja se luokitellaan leukodystrofioihin eli valkean aineen häiriöihin. Oireyhtymän piirteisiin kuuluvat mm. aivojen ektrapyramidijärjestelmän poikkeavasta toiminnasta johtuvat liikehäiriöt. Mahdollisen kehitysvammaisuuden vaikeus vaihtelee, ja useimmiten motoriset haasteet ovat suurempia kuin kognitiivisiin toimintoihin liittyvät. Oireyhtymä puhkeaa useimmiten varhaislapsuudessa, mutta oireet voivat ilmetä myös myöhemmin lapsuudessa, nuoruudessa tai vasta aikuisuudessa. Oirekuva vaihtelee oireyhtymän puhkeamisiän mukaan: aikaisemmin ilmenevät oireet ennakoivat vaikeampaa sairautta.

Oireet ja löydökset

Normaalisti aivojen valkea aine, hermosoluja ympäröivä rasvatuppi tai -eriste, myeliini, kehittyy ensimmäisten elinvuosien aikana. Tätä prosessia kutsutaan myelinisaatioksi. H-ABC:ssä tätä hermosolujen toimintaa tehostavaa ja suojaavaa eristekerrosta muodostuu normaalia vähemmän keskushermostossa. H-ABC:ssä myös pikkuaivot ja basaaligangliot eli tyvitumakkeet ovat surkastuneet. Tyvitumakkeet ovat harmaan aineen muodostamia alueita isoaivojen alaosassa ja aivorungon yläosassa ja ne ovat osa aivojen ekstrapyramidaalista järjestelmää. Ääreishermojen myelinisaatio näyttäisi olevan H-ABC-oireyhtymässä normaalia.

Aivoalueiden poikkeavuudet johtavat liikkumisen häiriöihin: lihasten jäykkyyteen, hypotoniaan eli alhaiseen lihasjäntevyyteen sekä liikkeiden ja tasapainon säätelyn vaikeuksiin. Etenkin aivojen ektrapyramidijärjestelmän toimintahäiriöt tuottavat lihasjäykkyyttä ja erilaisia liikehäiriöitä, kuten mm. dystoniaa, koreoatetoosia ja opistotonusta. Opistotonuksessa vartalo kaartuu taaksepäin kaarelle selkälihasten voimakkaan supistustilan vuoksi. Myös silmissä on havaittavissa tasapainoaistin häiriöitä: nystagmusta eli silmävärvettä sekä silmän kiertoliikettä aiheuttavaa silmälihasten supistustilaa, jota kutsutaan myös okulogyyriseksi kriisiksi. Pikkuaivoataksia, etenevä spastinen tetraplegia, puhe-, ääntämis- ja nielemishäiriöt kuuluvat myös H-ABC:n oirekirjoon. Oireyhtymään voi liittyä epilepsiaa ja mikrokefaliaa eli pienipäisyyttä. Ummetusta, refluksitautia ja erilaisia kuulo-ongelmia ja näkemiseen liittyviä pulmia voi myös esiintyä.

Varhaislapsuudessa liikkeiden oppiminen on viivästynyt. Kävely on epävakaata ja kävelytaito saatetaan menettää iän myötä. Kaikki sairastuneet eivät välttämättä opi kävelemään. Kognitiiviset taidot vaihtelevat suuresti normaalista älykkyydestä kehitysvammaisuuteen. Jos H-ABC:n oireet ilmenevät myöhemmin, oireyhtymä etenee hitaammin ja oireet ovat lievempiä. Lievissä tapauksissa voi ilmetä kehitysvammaisuuden sijaan keskittymis- ja oppimisvaikeuksia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

H-ABC:n aiheuttaa TUBB4A-geenin mutaatio kromosomissa 19 (19p13.3). Oireyhtymä periytyy autosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Kaikki oireyhtymätapaukset ovat syntyneet perheisiin ja sukuihin ilman aikaisempaa sukuhistoriaa oireyhtymästä. Jos sisaruksilla todetaan sama oireyhtymä, H-ABC on silloin saanut alkunsa toisen vanhemman sukusolumosaikismin kautta.

H-ABC oireyhtymätapauksia on löydetty ja raportoitu maailmalta noin 70. Oireyhtymää esiintyy tasapuolisesti molemmilla sukupuolilla.

Huomionarvoista on, että TUBB4A-geenin mutaatiosta voi seurata myös Dystonia-4.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu aivokuvantamiseen, jossa nähdään diffuusia ja osittaista puutosta aivopuoliskojen myelinisaatiossa, keskivaikea tai vaikea isoaivojen ja tyvitumakkeiden surkastuminen. Putamen eli aivokuorukka häviää oireyhtymän edetessä. Nämä löydökset muodostavat oireyhtymädiagnoosin perustan, koska samanlaisia aivojen magneettikuvauslöydöksiä ei ole muissa valkean aineen häiriötiloissa, kuten Sallan taudissa, Pelizaeus-Merzbacherin oireyhtymässä, COFS-oireyhtymässä eli Cockaynen oireyhtymä tyyppi 2:ssa ja Tayn oireyhtymässä (Trikotiodystrofia). TUBB4A-geenitestin positiivinen tulos vahvistaa H-ABC oireyhtymädiagnoosin.

H-ABC:hen ei ole olemassa parantavaa hoitoa. Oireiden mukaisella hoidolla, kuten lääkityksellä ja fysioterapialla, pyritään lievittämään sairauden tuomia haasteita sekä parantamaan  elämänlaatua. Ellei dystonia ole hoidettavissa lääkityksin, voidaan turvautua kirurgiaan. Joskus nielemisvaikeudet vaativat perkutaanisen endoskooppisen gastrooma (PEG)-letkun asentamista vatsanpeitteiden läpi ruokailun helpottamiseksi. Etenkin oireyhtymää sairastavat lapset tarvitsevat säännöllistä painon kehityksen ja neurologisten toimintojen seurantaa sekä puhe-, toiminta- ja fysioterapiaa.

Eliniän ennuste

Jos tauti on puhjennut ensimmäisten elinkuukausien aikana, oireyhtymä voi edetä nopeasti ja oireet olla vakavat.

Historia

Oireyhtymän kuvasivat Marjo S. van der Knaap kollegoineen vuonna 2002. Oireyhtymän aiheuttavan geeni identifioitiin vuonna 2013.
 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetics Home Reference: TUBB4A gene

Facebookista löytyy hakusanalla "H-ABC" englanninkielinen ja suljettu keskusteluryhmä oireyhtymää sairas-tavan läheisille: ”Parents of h-abc”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Orphanet: Hypomyelination with atrophy of basal ganglia and cerebellum
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Leukodystrophy, Hypomyelinating, 6; HLD6
GeneReviews®: TUBB4A-Related Leukodystophy
Children’s Hospital of Philadelphia: Hypomyelination with Atrophy of the Basal Ganglia and Cerebellum (H-ABC)
 

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus