Gangliosidoosi 2, AB-variantti

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Gangliosidoosi 2, AB-variantti

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 

GM2-gangliosidoosi, AB-variantti
Heksoaminidaasi A-aktivaattorin puute
Tay-Sachsin tauti, AB-variantti

 

Lyhyesti

Gangliosidoosi 2, AB-variantti kuuluu lysosomaalisiin kertymäsairauksiin ja GM2-gangliosidoosien tautiperheeseen Sandhoffin ja Tay-Sachsin tautien kanssa. GM2-gangliosidoosin AB-variantti muodossa, taudin oireet ovat samankaltaiset kuin Tay-Sachsin taudissa. Oireyhtymä on harvinainen ja etenevä hermoston rappeumasairaus, joka kohdistuu etenkin aivojen ja selkäytimen hermosoluihin.

Oireet ja löydökset

Oireet ilmenevät yleensä varhaislapsuudessa. Vauvat vaikuttavat terveiltä 3-6 kuukauden ikään saakka, jonka jälkeen kehitysviiveitä alkaa esiintyä. Liikkumiseen käytettävät lihakset heikentyvät, mikä näkyy jo mahdollisesti opittujen taitojen, kuten kyljelleen kääntymisen, istumisen ja ryömimisen, katoamisena. Kovat äänet saavat vauvat helposti säpsähtelemään (startle reaction). Oireyhtymän edetessä lapsi saa epilepsiakohtauksia ja hänen näkökykynsä ja kuuloaistinsa rappeutuvat ja hänestä tulee älyllisesti kehitysvammainen ja liikuntakyvytön. Oireyhtymälle ovat tyypilliset silmien verkkokalvon kirsikanpunaiset pisteet.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa GM2A-geenin mutaatio kromosomissa 5 (5q33.1). Geenistä tuotetaan beeta-heksoaminidaasi-A entsyymin aktivaattoria. GM2-gangliosidoosi AB-variantissa, elimistö ei tuota kyseistä aktivaattoriproteiinia. Ilman tätä aktivaattoriproteiinia beeta-heksoaminidaasi-A ei ole biologisesti aktiivinen ts. toimintakykyinen. Varsinaisesti itse beeta-heksoaminidaasi-A-entsyymi on siis rakenteeltaan moitteeton. Oireyhtymä johtaa GM2-gangliosidien kertymiseen solujen lysosomi-nimisiin soluelimiin. Näiden aineenvaihduntatuotteiden kertyminen tavallista suurempina pitoisuuksina ovat myrkyllisiä etenkin aivojen ja selkäytimen hermosoluille. Tästä seuraa hermosolujen kuolema, joka puolestaan heijastuu potilaalla kehitysviiveinä ja hermoston rappeutumisena sekä muina oireyhtymälle tyypillisinä oireina.

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa useimmissa tapauksissa sitä, että lapsi on perinyt oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation molemmilta vanhemmiltaan. Koska vanhemmilla on vain yksi oireyhtymän aiheuttava mutaatio perimässään, he ovat oireettomia geenimuutoksen kantajia. Perheessä, jossa molemmat vanhemmat ovat kantajia, jokaisen seuraavan raskauden kohdalla lapsen todennäköisyys periä oireyhtymän aiheuttavat mutaatiot molemmilta vanhemmiltaan on 25 %. Todennäköisyys, että lapsi perii geenimutaation vain toiselta vanhemmaltaan, on 50 %. Tällöin jälkeläinen on mutaation oireeton kantaja, kuten vanhempansakin.

Gangliosidoosi 2, AB-variantin esiintyvyys on alle yksi tautitapaus 1 000 000 elävänä syntynyttä lasta kohden (1> 1 000 000). Se on siis erittäin harvinainen.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, silmien verkkokalvosta löydettäviin kirsikanpunaisiin pisteisiin, kuvantamismenetelmiin, entsyymiaktiivisuuden määrittämiseen ihon fibroblasteista eli sidekudossoluista tai veren valkosoluista. Geenitesti varmistaa diagnoosin.

Erotusdiagnoosissa on otettava huomioon mm. Tay-Sachsin oireyhtymä, jonka oireissa on paljon samaa Gangliosidoosi 2, AB-variantin kanssa.

Parantavaa hoitokeinoa ei ole, mutta oireita pyritään mahdollisuuksien mukaan lievittämään. Hoitoon osallistuvat mm. lastenlääkärit, silmä- ja korvalääkärit. Perhe tarvitsee usein psykologien ja sosiaalityöntekijöiden tukea tilanteeseensa.

Eliniän ennuste

Eliniänodote on lyhyt. Lapset menehtyvät oireyhtymään usein jo varhaisessa vaiheessa lapsuutta.

Historia

Konrad Sandhoff antoi oireyhtymälle AB-variantti nimen vuonna 1971. Oireyhtymän taustalla oleva GMA2-geenin mutaatio löydettiin ja paikallistettiin kromosomiin 5 vuonna 1992.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

MedlinePlus: GM2-gangliosidosis, AB variant

Lähteet

Orphanet: GM2 gangliosidosis, AB-variant
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): GM2-gansliosidosis, AB variant
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus