Galaktosialidoosi

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Galaktosialidoosi

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 
Goldbergin oireyhtymä
Cathepsin A deficiency
PPCA deficiency
Neuraminidase deficiency with beta-galactosidase deficiency

Lyhyesti

Galaktosialidoosi on synnynnäinen lysosomaalinen kertymäsairaus, jossa lysosomi-nimisiin soluelimiin kertyy sokeriaineenvaihdunnan tuotteita entsyymi puutosten vuoksi. Galaktosialidoosit voidaan luokitella oireiden puhkeamisiän ja vaikeusasteen mukaan seuraavasti; 1) vakava ja varhaislapsuudessa puhkeava, 2) nopeasti etenevä lapsuusiän muoto ja 3) hitaasti etenevä nuoruudessa tai aikuisuudessa puhkeava galaktosialidoosi. Oireyhtymään liittyy mm. etenevät neurologoset häiriöt ja kehitysvammaisuus, karkeat kasvojen piirteet, moninaiset luuston poikkeavuudet eri puolilla kehoa (dysostosis multiplex). Silmälääkäri voi todeta kirsikanpunaiset pisteet silmänpohjissa, ja oireyhtymään voi liittyä myös etenevä näkö- ja kuuloaistin heikkeneminen. Lapsuudessa puhkeavissa muodoissa hepatosplenomegalia eli poikkeavan suuri maksa ja perna ovat tyypillisiä. Nuoruus muodossa/aikuisuudessa puhkeavissa galaktosialidooseissa liikehäiriöt ovat tavallisia.

Oireet ja löydökset

Varhaislapsuuden galaktosialidoosiin liittyy sikiön vesipöhö, karkeat kasvonpiirteet, nivustyrä, askites eli vesivatsa, hepatosplenomegalia, tavallista suurempi sydän sekä erilaisia luustohäiriöitä. Teleangiektasiat eli pienten verisuonten laajenemisesta aiheutuneet läikät iholla ovat vain tälle galaktosialidoosi muodolle tyypilliset, mutta niitä ei välttämättä esiinny kaikilla vauvoilla. Lapsi saa galaktosialidoosi-diagnoosin usein heti synnyttyään tai pian sen jälkeen. Oireet ovat vaikeat ja lapsi menehtyy usein sydän- tai munuaiskomplikaatioihin jo varhaisessa vaiheessa, usein ennen ensimmäisen ikävuotensa loppua.

Lapsuusajan galaktosialidoosissa oireet puhkeavat usein ensimmäisen elinvuoden aikana ja ne ovat osittain samoja, mutta jokseenkin lievempiä kuin varhaislapsuuden galaktosialidoosissa. Lapsuusajan galaktosialidoosille ovat tyypillistä mm. hepatosplenomegalia, lyhytkasvuisuus, luustohäiriöt, sydämen läppäviat ja karkeat kasvonpiirteet. Kuulon menetys ja kirsikanpunaiset pisteet silmänpohjissa voivat olla mahdollisia. Joillakin henkilöillä voi esiintyä neurologisia oireita tai kehitysvammaisuutta. Neurologisista oireista myoklonukset eli tietyntyyppiset tahdosta riippumattomat lihasten pakkoliikkeet ja ataksiat ovat harvinaisempia kuin nuoruudessa/aikuisuudessa ilmenevässä galaktosialidoosissa (ks. alla).

Nuoruuden/aikuisuuden galaktosialidoosin oireet poikkeavat jonkin verran varhaislapsuuden ja lapsuuden galaktosialidooseista. Oirekirjoon kuuluvat mm. ataksiat eli liikkeiden koordinaatiohäiriöt, myoklonukset, selkärangan luiden poikkeavuus, kasvonpiirteiden lievä karkeapiirteisyys, etenevä kehitysvammaisuus, epilepsia sekä kuulo- sekä näköaistin menetys. Lisäksi nuoruus/aikuismuodossa esiintyy angiokeratoomia, jotka ovat ihossa olevia mustia tai punamustia pinnallisia ja usein harmittomia verisuonimuutoksia. Hepatosplenomegaliaa ei tavallisesti ole. Oireiden puhkeamisikä vaihtelee huomattavasti potilaasta toiseen, keskiarvon ollessa noin 16:sta ikävuoden kohdalla.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa CTSA-geenin muutos kromosomissa 20 (20q13.12). Geenistä tuotetaan katepsiini-A -nimistä entsyymiä, joka toimii lysosomi-nimisissä soluelimissä. Katepsiini-A muodostaa kahden entsyymin, neuraminidaasi-1:n ja beta-galaktosidaasin kanssa entsyymikompleksin. Kun katepsiini-A puuttuu tai sitä ei ole tarpeeksi mutaation vuoksi, neuraminidaasi-1 ja beta-galaktosidaasi eivät pysty toimimaan solujen tarpeiden mukaisesti ja ne hajoavat. Tästä seuraa sialyyliologosakkaridien ja sialyyliglykopeptidien kertyminen solujen lysosomeihin. Näitä aineenvaihdunta tuotteita löydetään etenkin lymfosyytteistä eli imusoluista, fibroblasteista eli sidekudoksen perussoluista, luuytimen kantasoluista, Kupfferrin soluista eli maksan makrofageista ja Schwannin soluista eli ääreishermoston myeliiniä tuottavista soluista.

Galaktosialidoosi periytyy autosomissa resessiivisesti.

Galaktosialidoositapauksia tunnetaan maailmalla yli 100. Yli puolet niistä (60 %) edustaa galaktosialidoosin nuoruus-/aikuismuotoa, joka on yleinen etenkin japanilaisten keskuudessa.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan, neuraminidaasi-1- ja beta-galaktosidaasin heikentyneeseen entsyymiaktiivisuuteen tai sen puuttumiseen, virtsan kohonneisiin oligosakkaridipitoisuuksiin sekä oireyhtymän aiheuttavaam CTSA-geenin mutaatioon. Silmissä havaitaan kirsikanpunaisia pisteitä myös muissa lysosomaalisissa kertymäsairauksissa, kuten Tay-Sachsin taudissa ja sialidoosissa. Luuytimestä löydetään nk. vaahtosoluiksi muuttuneita makrofageja ja lymfosyyteissä on vakuoleja eli solunsisäisiä rakkuloita.

Erotusdiagnoosi on hyvä tehdä Tay-Sachin oireyhtymään,GM1-gangliosidoosi tyyppi 1:een ja muihin lysosomaalisiin kertymäaineenvaihduntasairauksiin, joiden oireet sopivat potilaan oirekuvaan.

Galaktosialidoosiin ei ole toistaiseksi olemassa parantavaa hoitoa. Oireyhtymän hoito tarvitsee monien lääketieteen erikoisalojen osaajia. Myöhemmin lapsuudessa puhkeavassa ja nuoruuden/aikuisuuden galaktosialidooseissa, voidaan joutua turvautumaan kirurgiaan selkäranka- ja pehmytkudosoireiden vuoksi. Luuytimensiirtoa eräänä hoitomahdollisuutena tutkitaan.

Eliniän ennuste

Elinikä vaihtelee galaktosialidoosin puhkeamisiän ja oireiden vaikeusasteiden mukaan. Varhaislapsuuden eliniänodote jää usein ensimmäiseen elinvuoteen tai lyhyemmäksi. Lapsuuden galaktosialidoosissa eliniän ennuste vaihtelee huomattavasti eri yksilöiden välillä. Nuoruus/aikuismuodon galaktosialidoosissa on normaali eliniänodote.

Historia

M. F. Goldberg kuvasi lapsuusajan galaktosialidoosin vuonna 1971. Yoshiyuki Suzuki kuvasi oireyhtymän nuoruus-/aikuisuusmuodon ensimmäisenä vuonna 1977.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Hide and Seek Foundation for Lysosomal Storage Disease Research
The International Advocates for Glycoprotein Storage Diseases (ISMRD)
Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Galactosialidosis
MedlinePlus: Galactosialidosis

Lähteet

Orphanet: Galactosialidosis
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Galactosialidosis; GSL
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus