GABA-transaminaasin puutos

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

GABA-transaminaasin puutos

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 14.5.2021
 
GABA (gamma-aminobutyruc acid)-transaminase deficiency
ABAT-deficiency

 

Lyhyesti

Gamma-aminobutyyrihappo (GABA)-transaminaasin puutos on erittäin harvinainen synnynnäinen enkefalopatia eli aivosairaus, joka ilmenee lapsuudessa. Siinä GABA-välittäjäainetta hajottava entsyymi ei toimi normaalisti, mikä johtaa GABA-välittäjäaineen kertymiseen keskushermostossa. Oireyhtymä ilmenee vastasyntyneillä tai varhaislapsuudessa epilepsiana, liikehäiriöinä (koreoatetoosi), korostuneena uneliaisuutena, hypotoniana eli alentuneena lihasjänteytenä, hyperrefleksiana eli kohonneena refleksien eli heijasteiden herkkyytenä sekä kehitysvammaisuutena. Lisäksi lapsen pituuskasvu voi olla keskimääräistä suurempaa, vaikka lapsella olisikin syömisvaikeuksia ja paino kehittyisi tavanomaista hitaammin. Oirekuva ja elinikä vaihtelevat huomattavasti yksilöstä toiseen.

Oireet ja löydökset

Vastasyntynyt on usein hypotoninen ja hänen herkkyytensä reflekseille on kasvanut (hyperrefleksia). Psykomotorisessa kehityksessä ilmenee viiveitä. Lapsi voi olla letarginen eli uneliaan oloinen tai kuin olisi horroksessa. Itkuääni voi olla korkea. Epilepsia puhkeaa usein varhaislapsuudessa, mutta voi lievittyä ajan myötä. Pituuskasvu voi olla kiihtynyt. Oireyhtymässä esiintyy kehitysvammaisuutta.

Oireyhtymän syy, perinnöllisyys ja yleisyys

Oireyhtymän aiheuttaa ABAT (4-aminobutyraattiaminotransferaasi)-geenin mutaatio kromosomissa 16 (16p13.2). Geeni tuottaa 4-aminobutyraattiaminotransferaasi (GABA-T)- entsyymiä. Sen tehtävä on jouduttaa GABA-välittäjäaineen hajoamista. GABA on eräs tärkeimmistä keskushermoston toimintaa estävistä välittäjäaineista eli nk. inhibitorinen välittäjäaine. GABA suojaa hermosoluja mm. signaalitulvalta ja osallistuu hermosolujen erilaistumiseen. Kun GABA-T-entsyymi ei toimi, GABA-välittäjäainetta ja beta-alaniinia kertyy hermosoluihin, mistä seuraa aivojen enkefalopatia sen eri oireineen. Koska GABA:n runsas määrä lisää kasvuhormonin määrää, oireyhtymään liittyy usein tavanomaista voimakkaampi pituuskasvu.

Oireyhtymä noudattaa autosomissa resessiivistä eli peittyvää periytymistapaa. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilön molemmissa ABAT-geeneissä on oltava mutaatio ennen kuin oireyhtymä ilmenee lapsella.

GABA-transaminaasin puutoksen esiintyvyydeksi on arvioitu alle 1 lapsi miljoona elävänä syntynyttä lasta kohden (<1: 1 000 000). Lääketieteellinen kirjallisuudessa on mainintoja vain muutamista lapsista, joilla on tämän entyymin puutos.

Diagnoosi ja hoito

Erotusdiagnoosina on huomioitava mm. sukkinaatti-semi-aldehydidehydrogenaasi-entsyymin puutos, Pelizaeus-Merzbacherin tauti sekä muut varhain alkavat epileptiset enkefalopatiat, joihin liittyy liikehäiriöitä.
GABA-transferaasin puutoksessa selkäydinnesteestä (ja verestä) löydetään kohonneet GABA- ja beta-alaniini pitoisuudet. Aivosähkökäyrässä eli EEG:ssä todetaan poikkeavuuksia. Diagnoosin varmistaa homotsygoottinen ABAT-geenimuutoksen löytyminen perimästä ts. mutaatiot molemmissa, sekä isältä että äidiltä perityissä, ABAT-geeneissä.

Eliniänodote

Eliniänodotetta on pidetty aikaisempina vuosina heikkona, ja monilla se on yltänyt vain lapsuuden kahteen ensimmäiseen elinvuoteen. Raportoitujen tapausmäärien kasvettua on havaittu, että elinikä voi ulottua myöhempään lapsuusaikaan tai aikuisiän kynnykselle. Oireyhtymän eliniänodote voi siis olla aikaisempaa oletettua pidempi.

Historia

GABA-transaminaasin puutos kuvattiin ensimmäisen kerran vuonna 1984. 

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

MedlinePlus: GABA-transaminase deficiency

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Gamma aminobutyric acid transaminase deficiency

Lähteet

Orphanet: Gamma-amonibutyric acid transaminase deficiency 
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): GABA-Transaminaase deficiency
PM. K. Koenig, R. Hodgeman, J. J. Riviello yms. Phenotype of GABA-transaminase deficiency. Neurology 2017 16; 88(20): 1919-1924.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus