Fragiili-XE-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Fragiili-XE-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 4.1.2022
 
FRAXE

Lyhyesti

Fragiili-XE-oireyhtymä johtuu FMR2-geenin toistojaksomutaatiosta tai deleetiosta eli häviämästä. Samankaltaisesta nimestään huolimatta oireyhtymä on eri kuin FMR1-geenin toistojaksomutaatiosta johtuva fragiili-X-oireyhtymä tai FMR1-geenin esimutaatiosta mahdollisesti aiheutuvat oireet. Fragiili-XE-oireyhtymässä voi ilmetä kehitysviiveitä, lievää älyllistä kehitysvammaisuutta, oppimisvaikeuksia, kommunikaatiovaikeuksia ja mm. ylivilkkautta.

Oireet ja löydökset

Fragiili-XE-oireyhtymässä ilmenee kehitysviiveitä esimerkiksi puheen oppimisessa. Lisäksi monet ovat ylivilkkaita ja heillä voi olla heikko keskittymiskyky, komminikaatiovaikeuksia ja/tai käyttäytymisongelmia.  Joillakin voi ilmetä autistisia piirteitä, kuten pakonomaisesti toistuvaa käyttäytymistä (esimerkiksi käsien taputtamista) sekä voimakkaita mielenkiinnon kohteita joitakin tiettyjä asioita kohtaan. Oppimisvaikeudet ovat tyypillisiä. Mahdollinen älyllinen kehitysvammaisuus ei ole etenevää. Täten saavutetut kognitiiviset taidot säilyvät ennallaan iän karttumisesta huolimatta.

Syy ja perinnöllisyys

Fragiili-XE-oireyhtymä johtuu FMR2-geenin mutaatioista X-kromosomissa (Xq28). Normaalissa FMR2-geenissä on 6-35 CCG (sytosiini-sytosiini-guaniini)-nukleotidin kopiota, mutta fragiili-XE-oireyhtymässä toistomutaatioita on yli 200. Nämä toistomutaatiot estävät FMR2-geenin tuotteen valmistamisen soluissa. Myös FMR2-geenin deleetio eli häviämä voi johtaa fragiili-XE-oireyhtymään.

FMR2-geeni sijaitsee hyvin lähellä FMR1-geeniä, jonka toistojaksomutaatiot voivat puolestaan johtaa LINKIT fragiili X-oireyhtymään tai muihin fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyviin oireisiin.

Oireyhtymä periytyy X-sukupuolikromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Yleisyys

Fragiili-XE-oireyhtymän esiintyvyydeksi arvioidaan 1:100 000 - 1:150 000.

Diagnoosi ja hoito

Naisilla oireyhtymä esiintyy usein niin lievänä, että heillä harvoin diagnosoidaan Fragiili-XE-oireyhtymä.

Historia

Sutherland ja Baker kuvasivat fragiili-XE-oireyhtymän vuonna 1992.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

MedlinePlus: Fragile XE-syndrome
Simons Searchlight.org: FMR2 (tai FRAXE tai AFF2)

Lähteet

Orphanet: FRAXE
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): FRAXE ja AFF2
GR.Sutherland ja E. Baker. Characterisation of a new rare fragile site easily confused with the fragile X.  Human Molecular Genetics 1992: 1(2):111-113.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus