AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄFragiili-XE-oireyhtymä

NORIO-KESKUS LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Fragiili-XE-oireyhtymä

Noriokeskus

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 12.12.2018
 
FRAXE

Fragiili-XE-oireyhtymä aiheuttaa lievää älyllistä kehitysvammaisuutta, oppimisvaikeuksia, kommunikaatiovaikeuksia, ylivilkkautta ja kehitysviiveitä. Oppimisvaikeudet johtuvat kommunikointivaikeuksista ja käyttäytymisongelmista. Oppimisvaikeuksia ylläpitävät mm. viivästynyt puheen oppiminen, heikko kirjoitustaito, ylivilkkaus ja lyhyt keskittymiskyky. Joillakin fragiili-XE-oireyhtymää sairastavilla on autistisia piirteitä, kuten käsien aiheetonta taputtamista, toistuvaa käyttäytymistä ja voimakasta kiinnostusta tiettyä asiaa kohtaan. Älyllinen kehitysvammaisuus ei ole etenevää, joten iän myötä kognitiiviset taidot säilyvät ennallaan.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Fragiili-XE-oireyhtymä johtuu FMR2-geenin (tai AFF2-geenin) mutaatioista X-sukupuolikromosomissa (Xq28). Normaalissa FMR2-geenissä on 6-35 CCG (sytosiini-sytosiini-guaniini)-nukleotidin kopiota, mutta sairastuneella toistomutaatioita on yli 200. Nämä toistomutaatiot estävät FMR2-geenin geenituotteen valmistamisen. Myös FMR2-geenin deleetio eli häviämä voi johtaa FRAXE-oireyhtymään.

FMR2-geeni on hyvin lähellä FMR1-geeniä, jonka toistomutaatiot voivat puolestaan johtaa fragiili X-oireyhtymään tai fragiili X-oireyhtymän kaltaisiin häiriöihin.

Oireyhtymä periytyy X-sukupuolikromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

FRAXE:n esiintyvyydeksi arvioidaan 1:100 000 - 1:150 000.

Diagnoosi ja hoito

Naisilla oireyhtymä esiintyy usein niin lievänä, että he harvoin saavat Fragiili-XE-oireyhtymädiagnoosia.

Historia

Sutherland ja Baker kuvasivat tämän kehityshäiriön vuonna 1992.

Aiheesta muualla

Genetics Home Reference: Fragile XE-syndrome

Lähteet

Orphanet: FRAXE
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): FRAXE
GR.Sutherland ja E. Baker. Characterisation of a new rare fragile site easily confused with the fragile X.  Human Molecular Genetics 1992: 1(2):111-113.

Norio-keskus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

norio-keskus@rinnekoti.fi

020 638 5533

Noriokeskus
Noriokeskus