AJANKOHTAISTA TILAA UUTISKIRJE OTA YHTEYTTÄFragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt

NORIO-KESKUS LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt

Noriokeskus

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Norio-keskus 12.12.2018
 
FXPOI (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency)
FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome)

Lyhyesti

Fragiili- X-oireyhtymän kaltaisiin häiriöihin kuuluvat mm. FXPOI (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency) eli Fragiili-X-oireyhtymään liittyvä primaari munasarjojen toiminnan ennenaikainen hiipuminen ja FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome) eli fragiili-X-oireyhtymään liittyvä vapina/ataksia-oireyhtymä.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisiin häiriöihin voi liittyä mm. autismikirjon häiriöitä tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä eli ADHD:ta. Esimutaation laadusta (ks. alla) ja kantajan iästä ja sukupuolesta riippuen, älykkyys on normaali tai älyllisen kehitysvammaisuuden aste on lievä.

Oireet ja löydökset

FXPOI aiheuttaa naisilla epäsäännölliset kuukautiset, ennen 40-ikävuotta alkavat vaihdevuodet, lapsettomuutta sekäc tavallista korkeammat pitoisuudet Follikkeleita stimuloivaa hormonia elimistössään. FXPOI-naisilla myös estrogeenin pitisuudet jäävät mataliksi mikä aiheuttaa mm. kuumia aaltoja, unettomuutta ja luuntiheyden heikentymistä. Vain noin 4-6 % naisten munasarjojen vajaatoiminnoista aiheutuu FXPOI:sta. FXPOI esiintyy vain naisilla.

FXTAS on harvinainen ja etenevä hermosolujen rappeutumiseen ja tuhoon johtava neurodegeneratiivinen sairaus, jonka oireet vaihtelevat yksilöllisesti. FXTAS puhkeaa usein 50-ikävuoden jälkeen. FXTAS aiheuttaa ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä eli liikkeiden säätelyn vaikeutta, kuten vapinaa ja hapuilua, eli ataksiaa. Siihen liittyy usein myös älyllisten taitojen heikentymistä, levottomuutta, masennusta ja mahdollista dementiaa. FXTAS esiintyy pääasiassa miehillä. Riski sairastua FXTAS:iin kasvaa iän myötä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt johtuvat FMR1 (Fragile X mental retardation 1 gene) – geenialueen esimutaatiosta sukupuolikromosomissa X (Xq27.3). Fragiili-X-oireyhtymän aiheuttaa kolmen nukleotidin eli emänparin (CGG ts. sytosiini-guaniini-guaniini nukleotidien) dynaaminen mutaatio, joka on monistunut yli 200 kertaa (täysmutaatiot). Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisissa häiriöissä monistuman määrä on vähäisempi, noin 55-200 -kertainen (esimutaatio): FXPOI:hin sairastuneilla on tyypillisimmin 70-100 CGG- toistomutaatiota FMR1-geenin alueella ja FXTAS:issa 59-200 CCG toistojaksoa FMR1-geenin alueella. CGG-toistomutaation laajuus korreloi oireiden vaikeusasteeseen.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisissa häiriöissä FMR1-geenin geenituotteen määrä ei ole vähentynyt, kuten Fragiili-X-oireyhtymässä, mutta geenin luentatiheys (lähetti-RNA-molekyylin (mRNA) tuotanto) on kasvanut, mikä aiheuttaa mahdolliset oireet. FMR1-geeni tuottaa hermosoluille valkuaisainetta, FMR-proteiinia, jonka tehtävänä on säädellä muiden hermosolujen kehitystä ja toimintaa.

Fragiili-X-oireyhtymä ja fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt periytyvät X-sukupuolikromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti, mutta oireyhtymien penetranssi eli ilmentymisriski vaihtelee. Periytyessään äidiltä jälkeläisille, esimutaatio voi sukusolussa edetä täysmutaatioksi, jolloin CGG- toistojaksomäärä perimässä siis lisääntyy. Syntyvällä jälkeläisellä tämä ilmenee mahdollisesti geenin toimintakyvyn muutoksena ja mahdollisina kliinisinä oireina. Perheet, joilla on FMR1-mutaatio perimässään, voivat halutessaan saada perinnöllisyysneuvontaa.

Esimutaation kantajia on maailmassa enemmän kuin Fragiili-X-oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation kantajia: naisista noin 1:130-250 ja miehistä noin 1: 250-810 kantaa edellä kuvattuja esimutaatioita. FXTAS-oireyhtymän yleisyys miehissä on noin 1:8000.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin ja DNA-tutkimukseen, jolla selvitetään FMR1-geenin kolmesta emäksestä koostuvan rakennejakson (CGG) lukumäärä.

FXTAS-oireyhtymän diagnoosi pelkän kliinisen kuvan perusteella on usein hankalaa, koska oireet ovat vanhenemiseen yleisesti yhdistettyjä oireita. Aivojen magneettikuvauksissa (MRI) havaitaan aivoissa tiettyjä muutoksia. Geenitesti varmistaa diagnoosin.

FXPOI:n hoito on oireiden mukaista ja voi käsittää esimerkiksi estrogeenikorvaushoidon. Jos sairastunut haluaa tulla raskaaksi, hedelmöityshoidot ovat usein mahdollisia. Riittävän kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on pidettävä huolta luuntiheyden ylläpitämiseksi. FXTAS hoito on psykiatristen ja neurologisten oireiden mukaista. Hermoston rappeutumisen etenemistä on seurattava säännöllisesti. Lääkityksellä voidaan lievittää oireyhtymään liittyvää vapinaa ja ataksiaa.

Eliniän ennuste

FXTAS eliniän odote vaihtelee oireyhtymän etenemisvauhdista riippuen, mikä vaihtelee huomattavasti yksilöstä toiseen.

Historia

FMR1-geenimutaatio yhdistettiin Fragiili-X-oireyhtymään vuonna 1991. Schwartz oli ensimmäinen, joka osoitti alustavia todisteita FMR1-esimutaation seurauksesta lisääntymistoimintoihin vuonna 1994. Randi Hagerman kollegoineen kuvasi FXTAS-oireyhtymän ensimmäisen kerran lääketieteellisessä kirjallisuudessa vuonna 2001.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Norio-keskuksesta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Norio-keskuksen periytyvyysneuvojaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Periytyvyysneuvojan palvelut puh. 044 5765 439

Aiheesta muualla

National Fragile X Foundation: FXPOI
National Fragile X Foundation: FXTAS
Merck Manual: FXTAS

Lähteet

Orphanet: FXTAS
Genetics Home Reference: FXPOI ja FXTAS
Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.

Norio-keskus

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

norio-keskus@rinnekoti.fi

020 638 5533

Noriokeskus
Noriokeskus