Fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 9.4.2019
 
FXPOI (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency)
FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome)

Lyhyesti

Fragiili- X-oireyhtymän kaltaisiin häiriöihin kuuluvat mm. FXPOI (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency) eli Fragiili-X-oireyhtymään liittyvä primaari munasarjojen toiminnan ennenaikainen hiipuminen ja FXTAS (Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome) eli fragiili-X-oireyhtymään liittyvä vapina/ataksia-oireyhtymä.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisiin häiriöihin voi liittyä mm. autismikirjon häiriöitä tai aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä eli ADHD:ta. Esimutaation laadusta (ks. alla) ja kantajan iästä ja sukupuolesta riippuen, älykkyys on normaali tai älyllisen kehitysvammaisuuden aste on lievä.

Oireet ja löydökset

FXPOI aiheuttaa naisilla epäsäännölliset kuukautiset, ennen 40-ikävuotta alkavat vaihdevuodet, lapsettomuutta sekäc tavallista korkeammat pitoisuudet Follikkeleita stimuloivaa hormonia elimistössään. FXPOI-naisilla myös estrogeenin pitisuudet jäävät mataliksi mikä aiheuttaa mm. kuumia aaltoja, unettomuutta ja luuntiheyden heikentymistä. Vain noin 4-6 % naisten munasarjojen vajaatoiminnoista aiheutuu FXPOI:sta. FXPOI esiintyy vain naisilla.

FXTAS on harvinainen ja etenevä hermosolujen rappeutumiseen ja tuhoon johtava neurodegeneratiivinen sairaus, jonka oireet vaihtelevat yksilöllisesti. FXTAS puhkeaa usein 50-ikävuoden jälkeen. FXTAS aiheuttaa ataksiaa eli tahdonalaisten liikkeiden koordinaatiohäiriöitä eli liikkeiden säätelyn vaikeutta, kuten vapinaa ja hapuilua, eli ataksiaa. Siihen liittyy usein myös älyllisten taitojen heikentymistä, levottomuutta, masennusta ja mahdollista dementiaa. FXTAS esiintyy pääasiassa miehillä. Riski sairastua FXTAS:iin kasvaa iän myötä.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt johtuvat FMR1 (Fragile X mental retardation 1 gene) – geenialueen esimutaatiosta sukupuolikromosomissa X (Xq27.3). Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisissa häiriöissä FMR1-geenin alueella kolmen CGG-nukleotidin jakso toistuu perimässä noin 55-200 kertaa, ja sitä kutsutaan dynaamiseksi toistojaksomutaatioksi tai esimutaatioksi. FXPOI:hin sairastuneilla esimutaatio on tyypillisimmin 70-100 kappaletta ja FXTAS:issa 59-200 CGG-nukleotidin toistojaksoa. CGG-toistomutaation laajuus korreloi oireiden vaikeusasteeseen. Jos esimutaatio FMR1-geenin alueella pitenee nk. täysmutaatioksi, joka käsittää yli 200 kpl CGG-nukleotidikolmikkoa, kyseessä on Fragiili-X-oireyhtymä.

Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisissa häiriöissä FMR1-geenin geenituotteen määrä ei ole vähentynyt, kuten Fragiili-X-oireyhtymässä, jossa geenituote puuttuu kokonaan, mutta geenialueella olevista CGG-toistojaksoista valmistettavat RNA-molekyylit häiritsevät solujen nromaalia toimintaa ja aiheuttavat Fragiili-X-oireyhtymän kaltaisissa häiriöissä esiintyvät oireet. FMR1-geeni tuottaa hermosoluille valkuaisainetta, FMR-proteiinia, jonka tehtävänä on säädellä muiden hermosolujen kehitystä ja toimintaa.

Fragiili-X-oireyhtymä ja fragiili-X-oireyhtymän kaltaiset häiriöt periytyvät X-kromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti, mutta oireyhtymien penetranssi eli ilmentymisriski vaihtelee. Periytyessään äidiltä jälkeläisille, esimutaatio voi sukusolussa edetä täysmutaatioksi, jolloin CGG- toistojaksomäärä perimässä siis lisääntyy, ja lapselle voi kehittyä Fragiili-X oireyhtymä. Vastaavasti FXTAS-oireyhtymää sairastavan miehen naispuolisilla sukulaisilla on alttius sairastua munasarjojen ennenaikaiseen vajaatoimintaan. Perheet, joilla on FMR1-mutaatio perimässään, voivat halutessaan saada perinnöllisyysneuvontaa.

Esimutaation kantajia on maailmassa enemmän kuin Fragiili-X-oireyhtymää aiheuttavan geenimutaation kantajia: naisista noin 1:130-250 ja miehistä noin 1: 250-810 kantaa edellä kuvattuja esimutaatioita. FXTAS on arvioitu erityisesti iäkkään miesväestön yleisimmäksi geeniperäiseksi vapina-ataksiaoireiston aiheuttajaksi. FXTAS-oireyhtymän yleisyys miehissä on noin 1:8000, ja sairaus on todennäköisesti alidiagnosoitu. Naisilla FXTAS-oireyhtymän oirekuva on lievempi ja aivokuvantamislöydökset harvinaisempia.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kliinisiin oireisiin, aivokuvantamiseen ja DNA-tutkimukseen, jolla selvitetään FMR1-geenin kolmesta emäksestä koostuvan rakennejakson (CGG) lukumäärä.

FXTAS-oireyhtymän diagnoosi pelkän kliinisen kuvan perusteella on usein hankalaa, koska oireet liittyvät vanhenemiseen  yleisesti yhdistettyihin oireisiin tai muihin sairauksiin, joihin liittyy ataksiaa. Lisäksi FXTAS:in alkuvaiheen oireet voivat olla lieviä ja epäspesifisiä. Aivojen magneettikuvauksissa (MRI) havaitaan aivoissa kuitenkin oireyhtymälle tyypillisiä muutoksia, kuten esimerkiksi aivokurkiaisen paksuuntuma. Toistojaksomutaation tutkiminen varmistaa diagnoosin. Huomioitavaa siis on, ettei ataksiageenipaneelitutkimus paljasta FXTAS:lle altistavaa perimänmuutosta.

FXPOI:n hoito on oireiden mukaista ja voi käsittää esimerkiksi estrogeenikorvaushoidon. Jos sairastunut haluaa tulla raskaaksi, hedelmöityshoidot ovat usein mahdollisia. Riittävän kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on pidettävä huolta luuntiheyden ylläpitämiseksi. FXTAS hoito on psykiatristen ja neurologisten oireiden mukaista, eikä taudin kulkuun vaikuttavia hoitoja ole vielä olemassa. Hermoston rappeutumisen etenemistä on seurattava säännöllisesti. Lääkityksellä voidaan mahdollisesti lievittää oireyhtymään liittyvää vapinaa ja ataksiaa.

Eliniän ennuste

FXTAS eliniän odote vaihtelee oireyhtymän etenemisvauhdista riippuen, mikä vaihtelee huomattavasti yksilöstä toiseen.

Historia

FMR1-geenimutaatio yhdistettiin Fragiili-X-oireyhtymään vuonna 1991. Schwartz oli ensimmäinen, joka osoitti alustavia todisteita FMR1-esimutaation seurauksesta lisääntymistoimintoihin vuonna 1994. Randi Hagerman kollegoineen kuvasi FXTAS-oireyhtymän ensimmäisen kerran lääketieteellisessä kirjallisuudessa vuonna 2001.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

National Fragile X Foundation: FXPOI
National Fragile X Foundation: FXTAS
Merck Manual: FXTAS

Lähteet

Orphanet: FXTAS
Genetics Home Reference: FXPOI ja FXTAS
Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.
Manu Jokela, Marja Hietala, Jari Karhu, Mika H. Martikainen ja Valtteri Kaasinen. Särö-X-esimutaatio-oireyhtymä (FXTAS) - magneettikuvauksesta apua diagnosointiin. Duodecim 2019; 135: 683- 686.

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus