Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka Harvinaiskeskus Norio 25.5.2021
 
Fragile X premutation Associated Conditions (FXPAC)

 

Lyhyesti

Fragiili X-oireyhtymä aiheuttaa pojilla/miehillä kehitysvammaisuutta ja osalla tytöistä/naisista vaihtelevan asteisia kehityksen ongelmia. Fragiili-X-oireyhtymä johtuu FMR1-geenin toistojaksomutaatiosta. Tässä toistojaksomutaatiossa CGG-nukleotidien jakso on monistunut yli 200 kertaiseksi, jolloin puhutaan FMR1-geenialueen täysmutaatiosta. Täysmutaatio estää FMR1-proteiinin valmistamisen. Fragiili-X-oireyhtymästä voit halutessasi lukea lisää lääkärien laatimasta Harvinaiskeskus Norion Tietolehtisestä.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiossa CGG-toistojakson suuruus jää alle 200 toistojakson, mutta on tavanomaista suurempi. Esimutaatiossa geenialueen koko on laajentunut, mutta se tuottaa edelleen FMR-proteiinia, toisin kuin fragiili-X-oireyhtymässä. FMR-proteiinin tehtävä on säädellä hermosolujen kehitystä ja toimintaa ja se osallistuu ainakin 800 muun geenituotteen ilmenemiseen. Esimutaatiossa FMR1-geenistä tuotetaan runsaasti lähetti-RNA (mRNA)-molekyylejä, joiden ajatellaan johtavan esimutaatiossa mahdollisesti ilmeneviin oireisiin.

Henkilö, jolla on esimutaatio, on fragiili-X-oireyhtymän kantaja. Hänellä itsellään ei ole fragiili-X-oireyhtymää tai siitä johtuvaa kehitysvammaa. Esimutaatioon saattaa kuitenkin liittyä erilaisia oireita, joista kerrotaan yksityiskohtaisesti erillisissä teksteissä (ks. linkit alla). Kaikille esimutaatiota kantaville henkilöille ei kehity oireita. Syytä tähän ei tiedetä.

Oireet ja löydökset

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota (55-200 CGG-toistojaksoa) perimässään kantavilla henkilöillä voi ilmetä erilaisia oireita. Oirekokonaisuuksia on ryhmitelty seuraaviin ryhmiin;

Eurooppalainen Fragiili X –verkosto (The European Fragile X Network, EFXN) on ehdottanut, että kaikkia näitä oirekokonaisuuksia kutsuttaisiin yhteisnimityksellä Fragile X premutation Associated Conditions (FXPAC).

 


Fragiili-X-esimutaatioon liittyvät oireet

 

Fragiili-X-esimutaatioon liittyvien oirekuvien jaottelu on haastavaa ja etsii vielä lopullisia muotojaan. Lääketieteellisessä kirjallisuudessa esitetään hieman toisistaan eroavia nimiä ja jaotteluja. Etenkin FXANC- ja FXVAC-oirekokonaisuuksiin sisällytettävät oireet ja nimeämiskäytännöt todennäköisesti yhtenäistyvät ja selkiytyvät uusien tutkimustulosten myötä.

Huomionarvoista on, ettei kaikilla perimässään fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota kantavilla henkilöillä ilmene oireita. Mahdollisiin oireisiin ja niiden ilmenemisikään vaikuttavat esimutaation laatu, kantajan ikä, sukupuoli, joissakin tapauksissa elämäntavat, kuten päihdeaineiden käyttö sekä stressi, sekä toistaiseksi huonosti tunnetut muut perimään liittyvät tekijät. 

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaation syy ja periytyvyys

X-kromosomissa sijaitsevalla FMR1 (Fragile X mental retardation 1 gene) – geenialueella (Xq27.3) on CGG-nukleotidien toistojaksoja, joiden koko vaihtelee normaaliväestössä. Normaalisti tämä toistoalue käsittää alle 45 CGG-toistojaksoa. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiossa toistojaksojen lukumäärä ylittää 55:n, mutta jää alle 200:n. FMR1-geenialueen muutokset tapahtuvat sukusolujen muodostuessa, eikä niihin voi vaikuttaa. Fragilli-X-oireyhtymän esimutaatiot havaitaan yleensä silloin, kun fragiili-X-oireyhtymän periytymisriskiä selvitetään potilaan sukulaisilla.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaation periytyvyyteen liittyviä huomioita:

Suomalaisista noin 1:250 kantaa fragiili-X-oireyhtymään liittyvää esimutaatiota perimässään.

Kaikki, joilla on FMR1-geenialueen mutaatio tai esimutaatio perimässään, voivat halutessaan hakeutua perinnöllisyyslääkärin vastaanotolle ja saada perinnöllisyysneuvontaa. Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitaja tarjoaa neuvontaa ja keskustelutukea veloituksetta ja ilman lähetettä (ks. yhteystiedot alta).

 

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

The Fragile X Society: Fragile X Premutation Associated Conditions (FXPAC) Statement
Kirsten Johnson, Jonathan Herring and Jörg Richstein. Fragile X Premutation Associated Conditons (FXPAC). (2020) 8:266.
Syventävää tietoa perinnöllisyydestä - 70 kysymystä ja vastausta: Tunnetuimmat epätyypilliset periytymistavat: Dynaamiset toistojaksomutaatiot (kohta 3).
Harvinaiskeskus Norion verkkoluennon tiivistelmä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioista (2021)

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus