Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXPOI

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXPOI

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 3.5.2021
 
Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen vajaatoiminta
Fragile X-associated primary ovarian insufficiency, FXPOI

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon voi liittyä oireita. Kaikilla niitä ei kuitenkaan esiinny. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyviä oireita on hiljattain luokiteltu eri ryhmiin, joista fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen vajaatoiminta muodostaa yhden kokonaisuuden. Lisää tietoa fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioista löydät sivuiltamme kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Lyhyesti

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota perimässään kantavilla henkilöillä voi ilmetä erilaisia oireita. Eräs näistä oirekokonaisuuksista on vain naisilla esiintyvä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen ennenaikainen toiminnanvajaus (Fragile X-associated primary ovarian insufficiency, FXPOI). Se on yleisin geneettinen syy munasarjojen vajaatoimintaan. Muista oirekokonaisuuksista, jotka liittyvät fragiili-X-esimutaatioon, löydät tietoa kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Oireet ja löydökset

FXPOI eli munasarjojen vajaatoiminta esiintyy vain osalla niistä naisista, joilla on fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio perimässään. Esimutaation kantajista arviolta noin 13-26 %:lle kehittyy FXPOI. Sen oireet ilmenevät ennen 40-ikävuotta alkavana munasarjojen vajaatoimintana ja aikaistuneina vaihdevuosina sekä niihin liittyvinä oireina. Oireet vaihtelevat huomattavasti eri esimutaatiota kantavien naisten välillä. Joskus FXPOI voi ilmetä myös murrosiän viivästymänä.

FXPOI:ssa munasarjat eivät tuota normaaleja tasoja naishormoneja, kuten estrogeenejä. Lisäksi follikkeleita stimuloivan hormonin (FHS:n) pitoisuus voi olla koholla. Puhutaan hypergonadotrooppisesta hypogonadismista. Oireina esiintyy mm. epäsäännölliset kuukautiset, kuumia aaltoja, unettomuutta ja muita vaihdevuosien kaltaisia oireita. FXPOI:ssa oireet eivät kuitenkaan ole yhtä selkeitä tai ennustettavia kuin normaaleissa vaihdevuosissa. Esimerkiksi kuukautiskierto voi pidentyä huomattavasti, esimerkiksi yli neljän kuukauden mittaiseksi, ja palautua sitten taas joksikin aikaa. Tavallisissa vaihdevuosissa, noin 45-55 ikävuoden iässä, kuukautiskierto ei enää palaudu.

FXPOI:hin ja vaihdevuosiin liittyvä tavallista alhaisempi estrogeenipitoisuus voi aiheuttaa hoitamattomana mm. osteoporoosin eli alentuneen luuntiheyden ja kohonneen sydän- ja verisuonitautien riskin. 

FXPOI:hin liittyy hedelmättömyyttä, koska munasarjat toimivat heikommin. Näyttäisi kuitenkin siltä, ettei FXPOI vaikuta kantasolujen lukumäärään, joista munasolut kuukautiskierron aikaan kypsyvät. FXPOI:ssa munasolujen kypsyminen hedelmöittymiskykyisiksi munasoluiksi on siis häiriintynyt. Osalla (13 %) naisista, joilla on FXPOI, raskaus voi tästäkin huolimatta kuitenkin toteutua. Joissakin tapauksissa hormonikorvaushoito on riittänyt biologisen raskauden onnistumiseksi.

Kantajanainen voi keskustella esimutaatiostaan ja sen mahdollisesta laajenemisesta jälkeläisellä täysmutaatioksi perinnöllisyyslääkärin ja/tai -hoitajan kanssa jo ennen raskautta. Keskusteluun Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajan kanssa ei tarvita lähetettä, ja tämä palvelu on ilmaista.

Esimutaation kantajilla on kohonnut riski sairastua kilpirauhastautiin sekä kroonisiin lihaskipuihin. Kantajanaisilla on myös todettu neuropsykiatrisia oireita verrokkinaisia useammin (ks. fragiili-x-esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet, FXANC). Joillakin kantajanaisilla voi miesten tavoin puhjeta keski-iässä fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä vapina/ataksia oireyhtymä eli FXTAS. Fragiili-x-oireyhtymän esimutaatiota kantavilla voi olla myös epämääräisiä muita oireita, kuten autoimmuunisairauksia.

Esimutaation syy ja periytyvyys

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio aiheuttaa vain osalle kantajistaan oireita. Syitä tähän ei tunneta. Esimutaatio käsittää X-kromosomissa sijaitsevan FMR1-geenin CGG-toistoalueen, joka on laajentunut normaalista alle 44:stä toistojaksosta 55-200 kappaleen CGG-toistojaksoksi. (Välimuotoiseksi tai harmaaksi alueeksi kutsutaan normaalin ja esimutaation alueeseen jäävää toistojakso määrää 45-54, josta voit lukea lisää kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot).

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä munasarjojen vajaatoiminta, FXPOI, periytyy X-kromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Kantajanaisella on 50 % todennäköisyys siirtää esimutaationsa jälkeläiselleen. Periytyessään äidiltä lapsille, esimutaation koko voi käytännössä joko pysyä samana tai laajentua. X-kromosomaalisen ja dominoivan periytymistavan vuoksi esimutaatio periytyy sitä kantavalta isältä aina tyttärelle, muttei koskaan isän pojalle. Kun esimutaatio periytyy isältä tyttärelle, se ei laajene täysmutaatioksi. 

Fragiili-X-esimutaation ja FXPOI:n yleisyys

Normaaliväestössä noin 1-6 %:lla todetaan munasarjojen vajaatoiminta. Naiselta, jonka suvussa esiintyy munasarjojen vajaatoimintaa, esimutaatio löytyy noin 11 %:lta. Kun suvussa ei ole muita naisia, joilla on munasarjojen vajaatoiminta, noin kolmella prosentilla naisista löytyy perimästään esimutaatio.

Naisia, joilla on esimutaatio perimässään, arvioidaan olevan maailmassa 1:130-260. Suomalaisista 1:250 on esimutaation kantajia. Esimutaatio on siis verrattain yleinen. Esimutaatiota kantavilla naisilla munasarjojen vajaatoimintaa esiintyy noin 13-26 %:lla. Esimutaatio johtaa siis vain osalla kantajanaisista munasarjojen vajaatoimintaan.

Diagnoosi 

Naisen ennenaikaisen (usein esim. alle 40 v.) munasarjojen toiminnan hiipumisen syyn selvitys kuuluu erikoissairaanhoidon piiriin. Hypergonadotrooppisen hypogonadismiksi kutsutaan tilaa, jossa kuukautisten poisjäänti tai kierron piteneminen on yli neljän kuukauden mittainen ja naisella todetaan toistetusti suurentunut FSH:n pitoisuus. Tämän tyyppisen munasarjojen vajaatoiminnan geneettiseksi syyksi voi osoittautua FXPOI tai Turnerin oireyhtymä. Kun potilaan perimän FMR1-geenialue tutkitaan, kliiniseen kuvaan sopiva FXPOI voidaan joko poissulkea tai vahvistaa. Jos esimutaatio löydetään, DNA-tutkimuksessa saadaan selville myös CGG-nukleotidien lukumäärä ja CGG-toistojaksojen välissä olevien mahdollisten AGG-toistojaksojen määrä, joilla molemmilla voi olla merkitystä oirekuvaan sekä naisen mahdollisten jälkeläisten terveyteen.

Diagnoosin saaminen antaa mahdollisuuden kertoa asiasta myös muille sukulaisille. Lisäksi vielä syntymättömillä lapsilla, riippuen äidin esimutaation laadusta, on tietty riski periä esimutaatio tai fragiili- X-oireyhtymää aiheuttava täysmutaatio. Aiheesta lisää löydät halutessasi lääkärin laatimasta fragiili-X-oireyhtymän tietolehtisestä ja yleistajuisesta fragiili-x-esimutaatiota käsittelevästä kuvauksestamme.

Hoito

FXPOI:n hoito on oireiden mukaista ja voi käsittää esimerkiksi hormonikorvaushoidon, joka voi vaihdevuosioireiden lisäksi helpottaa myös mahdollisia muita oireita, kuten masennusta ja levottomuutta sekä alentaa riskiä sairastua osteoporoosiin ja sydän- ja verisuonitauteihin. Jos nainen, jolla on FXPOI, haluaa tulla raskaaksi, hedelmöityshoidot ovat usein mahdollisia. Riittävästä liikunnasta, kalsiumin ja D-vitamiinin saannista on pidettävä huoli luuntiheyden ja yleisterveyden ylläpitämiseksi. Terveelliset elämäntavat ja harrastukset tukevat hyvää aivoterveyttä ja yleisvointia. Niiden aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

Eliniän ennuste

Eliniän odote on normaali.

Historia

FMR1-geenimutaatio yhdistettiin fragiili-X-oireyhtymään vuonna 1991. Vuonna 1994 C. E. Schwartz osoitti alustavia todisteita FMR1-geenin esimutaation seurauksesta lisääntymistoimintoihin. Tutkimustyö fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvistä oirekokonaisuuksista (FXTAS, FXANC/FXAND ja FXVAC) jatkuu edelleen tiiviisti ja selkiyttänee myös mm. niihin liittyviä nimeämiskäytäntöjä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Paula Kuivasaari-Pirinen; Kuukautiskierron häiriöt on syytä selvittää. Lääkärilehti 36/2019 vsk 74, 1949-55
National Fragile X Foundation: Fragile X-Associated Primary Ovarian Insufficiency, FXPOI
MedlinePlus: Fragile X-associated primary ovarian insufficiency

Facebookista löytyy englannin kielinen ja suljettu keskusteluryhmä, "Female Fragile X Support Group", naisille, joilla on fragiili-X-oireyhtymän täysmutaatio perimässään tai, jotka ovat esimutaation kantajia. "Female X Female Carrier Symptoms" on puolestaan tarkoitettu vain naisille, joilla on fragiili-X-oireyhtymään liittyvä esimutaatio perimässään. "Modiga Muterade Mammorta" on ruotsinkielinen ja suljettu keskusteluryhmä äideille, joita fragiili-X-oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmiin pääsee pyytämällä ryhmien jäsenyyttä.

Lähteet

Dorothy A. Flink, Lawrence M. Nelson, Reed Pyeritz et al. Fragile X Associated Primary Ovarian Insufficiency (FXPOI): Case Report and Literature. Review. Frontiers in Genetics 27 Noc 2018

Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus