Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXANC

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio: FXANC

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka Harvinaiskeskus Norio 18.1.2021

 

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet
Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions, FXANC 

 

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon voi liittyä oireita. Kaikilla niitä ei kuitenkaan esiinny. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyviä oireita on hiljattain luokiteltu eri ryhmiin, joista fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet muodostavat yhden kokonaisuuden. Varsinaisesta oireyhtymästä ei kuitenkaan ole kyse. Lisää tietoa fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioista löydät kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Lyhyesti

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiota perimässään kantavilla voi esiintyä neuropsykiatrisia oireita, joille on annettu englanninkielinen yleisnimitys Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions, FXANC. Yleisimmät näistä ovat levottomuus ja masennusoireisto, joita esiintyy noin puolella esimutaation kantajista.

Oireet ja löydökset

Viimeaikaiset tutkimukset 2010-luvulta alkaen ovat osoittaneet, että esimutaation kantajilla esiintyy runsaasti erilaisia neuropsykiatrisia oireita. Joillakin nämä oireet tulevat ilmi jo varhaislapsuudessa tai lapsuudessa. Osa vauvoista, joilla on esimutaatio, voivat olla tavallista herkempiä aistiärsykkeille. Lapsilla esimutaatio voi aiheuttaa levottomuutta, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä eli ADHD:tä sekä sosiaalista ahdistuneisuutta ja autismikirjon häiriöitä. Niillä esimutaatiota kantavilla lapsilla, joilla on epilepsia, neuropsykiatriset oireet ovat usein yleisempiä kuin kantajalapsilla, joilla ei ole epilepsiaa.

Aikuisista kantajista noin puolella siis esiintyy neuropsykiatrisia oireita. Heillä ahdistuneisuus- ja masennusoireisto ovat myös yleisempiä kuin normaaliväestöllä. Riski sairastua masennusoireistoon on suurin niillä esimutaation kantajilla, joilla perimän toistojakso käsittää 85-110 CGG-nukleotidin kopiota (ks. alla). Naisilla tämän toistojakson pituus voi suurentaa riskiä myös fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvään munasarjojen ennenaikaiseen vajaatoimintaan, FXPOI:hin sekä muihin terveysongelmiin, kuten fibromyalgiaan, krooniseen väsymysoireyhtymään, pitkäaikaiseen kipuoireyhtymään, migreeniin ja unihäiriöihin. Masennusoireet näyttäisivät puhkeavan naisilla aikaisemmin kuin miehillä. 

Neuropsykiatrisia oireita on todettu etenkin niillä kantajanaisilla, joiden isällä on fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvä vapina/ataksia-oireyhtymä eli FXTAS. Näillä kantajanaisilla unihäiriöt voivat olla yleisiä, ja ne saattavat alkaa jo ennen muiden neuropsykiatristen oireiden ilmenemistä. Naisilla voi esiintyä myös vapinaa ja ataksiaa ilman varsinaista FXTAS:ia. Kantajanaisilla myös puolustusjärjestelmän häiriöt, kuten erilaiset autoimmuunisairaudet, voivat esiintyä yhdessä edellä mainittujen keskushermosto-oireiden kanssa. Miehillä puolustusjärjestelmän toimintahäiriöt ovat harvinaisempia.

Kantajien oppimisvaikeuksien tai lievän kehitysvammaisuuden sekä kohonneen autismikirjon häiriön esiintyvyyttä ja riskiä on selvitetty, mutta tutkimustulokset eivät ole selkeitä ja jatkotutkimukset ovat tarpeellisia.

Fragiili-X-esimutaation syy ja periytyvyys

X-kromosomissa sijaitsevan FMR1- (Fragile X mental retardation 1 gene) geenialueella (Xq27.3) on CGG-nukleotidien toistojaksoja, joiden koko vaihtelee normaaliväestössä. Normaalisti tämä toistoalue käsittää alle 45 CGG-toistojaksoa. Kun toistojaksojen määrä ylittää 55:n, mutta jää alle 200:n puhutaan fragiili-x-oireyhtymän esimutaatiosta. Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatio aiheuttaa vain osalle kantajistaan oireita. Syy tähän on tuntematon. Esimutaatiossa soluissa löytyy runsaasti FMR1-geenistä tuotettuja RNA-molekyylejä, jotka häiritsevät etenkin hermosolujen toimintaa.

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvät neuropsykiatriset oireet, FXANC, periytyvät X-kromosomissa dominoivasti eli vallitsevasti. Kantajanaisilla on 50 %:n todennäköisyys saada jälkeläinen, jolla on esimutaatio perimässään. Periytyessään äidiltä lapsille, esimutaation koko voi joko pysyä samana tai laajentua. Jos äidin esimutaatio on laajentunut hedelmöitykseen osallistuneessa munasolussa täysmutaatioksi ts. yli 200 CGG- toistojaksoksi, syntyvällä poikalapsella on fragiili-X oireyhtymä ja osalla tytöistä/naisista vaihtelevan asteisia kehityksen ongelmia. Lisää tietoa fragiili-X-oireyhtymän esimutaation periytyvyyteen liittyvistä asioista voit halutessasi lukea lisää kohdasta fragiili-X-oireyhtymän esimutaatiot.

Fragiili-X-esimutaation yleisyys

Esimutaation kantajanaisia on maailmassa 1:130-260 ja kantajamiehiä noin 1: 250-810. Suomalaisista 1:250 on fragiili-X-oireyhtymän esimutaation kantajia. Esimutaatio on siis verrattain yleinen. Esimutaation kantajia on enemmän kuin heitä, joilla on fragiili-X-oireyhtymä

Diagnoosi

Fragiili-X-oireyhtymän esimutaatioon liittyvistä neuropsykiatrisista oireista on kyse silloin, kun esimutaatio löydetään geenitestissä ja muut kliiniset oireet sopivat oirekuvaan, eivätkä ne asetu FXTAS:ssa ja FXPOI:ssa esiintyviin oireisiin ja/tai niiden puhkeamisajankohtiin. Osalla aivojen magneettikuvissa voi olla nähtävillä valkean aineen häiriöitä. 

Hoito

Erityisesti lasten neuropsykiatrisiin oireisiin voidaan vaikuttaa myönteisesti, kun niihin reagoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Usein FMR1-geenitutkimus on aiheellinen henkilöltä, jolla esiintyy neuropsykiatrisia oireita ja jonka suvussa esiintyy kehitysvammaisuutta, ahdistuneisuushäiriötä, AHDH:tä, masennusta ja/tai autisminkirjon häiriötä. Geenitutkimuksen avulla fragiili-X-oireyhtymään liittyvän esimutaation kantajuus voidaan vahvistaa tai poissulkea. 

Esimutaatiota ja sen aiheuttamia oireita ei voida parantavaa, mutta niitä voidaan hoitaa. Masennusoireisiin voidaan käyttää lääkitystä, kuten esimerkiksi serotoniinin ja norepinefriinin takaisinoton estäjiä. 

Koska esimutaation kantajat voivat olla muuta väestöä herkempiä mm. stressin vaikutuksille sekä tupakalle ja päihdeaineille, näitä tekijöitä tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Opioidien käyttöä kivunlievitykseen olisi myös tarkoin harkittava hoitavan lääkärin kanssa, sillä opioidien on havaittu edistävän aivojen valkean aineen häiriöitä ja esimutaatioon liittyvien oireiden puhkeamista ja/tai varhaisempaa pahenemista. Terveelliset elämäntavat, säännöllinen liikunta ja harrastukset tukevat hyvää aivoterveyttä ja yleisvointia. Niiden aloittaminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

Eliniän ennuste

Oikea diagnoosi ja varhaisessa vaiheessa aloitettu hoito edistää koettua elämänlaatua ja voi ehkäistä päihdeaineiden käyttöä. Eliniän odote on usein normaali huolimatta mahdollisista pitkäaikaisista ja vakavistakin neuropsykiatrisista oireista. Oirekirjo kuitenkin vaihtelee huomattavasti esimutaation kantajien välillä, eikä kaikilla kantajilla esimerkiksi esiinny oireita.

Historia

Fragiili-x-oireyhtymään liittyvän esimutaation aiheuttamista neuropsykiatrisista oireista on julkaisuja 2010-luvulta alkaen. Jotta tietoisuus esimutaatioon liittyvistä neuropsykiatrisista oireista lisääntyisi, näille oireille ehdotettiin vuonna 2018 omaa nimitystä Fragile X- associated neuropsychiatric disorders, FXAND. European Fragile X-Network-potilasjärjestön toive kuitenkin on, että FXAND (Fragile X- associated neuropsychiatric disorders)-nimi korvattaisiin FXANC (Fragile X Associated Neuropsychiatric Conditions) nimellä.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

National Fragile X Foundation: FXAND: What Is It and What Might It Mean to You?

Lähteet

Reymundo Lozano, Carolina Alba Rosero, Randi J. Hagerman. Fragile X spectrum disorders Review. Intractable & Rare Diseases Research 2014; 3(4): 134-146.
Randi j. Hagerman, Dragana Protic, Akash Rajaratnam et al. Fragile X-Associated Neuropsychiatric Disorders (FXAND). Frontiers in Psychiatry (2018) vol.9.,Article 564.
Ana María Cabal-Herrera, Wilmar Saldarriaga-Gil, Maria Jimena Salcedo-Arellano et al. Case Report. Fragile X associated neuropsychiatric disorders in a male without FXTAS. Intractable & Rare Diseases Research 2020: 9(2):113-118.
The Fragile X Society: Fragile X Premutation Associated Conditions (FXPAC) Statement

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus