FG-oireyhtymä-1

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Lyhyet diagnoosikuvaukset on tarkoitettu jonkin oireyhtymän tai harvinaissairauden yleisesittelyksi.

FG-oireyhtymä-1

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 27.8.2019
 
FG syndrome 1, FGS1
Opitz-Kaveggia syndrome, OKS
Keller syndrome

Lyhyesti

FG-oireyhtymä-1 on X-kromosomaalinen kehitysvammaoireyhtymä, joka esiintyy pääasiassa miessukupuolella. FG-oireyhtymä-1:n oireisiin ja löydöksiin kuuluvat fyysiset poikkeavuudet ja kehitysvammaisuus. Fyysisiin poikkeavuuksiin lukeutuvat mm. tietyt kasvonpiirteet, epilepsia, usein osittainen aivokurkiaisen puutos, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, ummetus ja poikkeavuudet peräaukossa. Joillakin todetaan synnynnäinen sydänvika ja sensorineuraalinen kuulon menetys, nivustyrät, laskeutumattomat kivekset sekä löysät nivelet, joista jälkimmäinen voi johtaa nivelten kontraktuuriin eli jäykistymiin. Puheliaisuus, uteliaisuus, ylivilkkaus ja heikko keskittymiskyky kuuluvat oireyhtymän käyttäytymispiirteisiin.

Oireet ja löydökset

FG-oireyhtymä-1:ssä kasvonpiirteille tunnusomaista ovat mm. makrokefalia eli suuripäisyys, toisistaan etäällä olevat silmät, alaspäin suuntautuneet silmäluomiraot, pienet korvat sekä pitkä ja korostunut otsa. FG-oireyhtymään kuuluvat myös leveät peukalot ja isovarpaat.

Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee lievästä vaikeaan. FG-oireyhtymä-1:ssä sosiaaliset taidot ja kyky selviytyä arjessa sujuvat paremmin kuin sanallinen kommunikaatio ja kielelliset kyvyt. FG-oireyhtymä-1:n luonteenpiirteille tyypillistä ovat mm. ystävällisyys, huomionhakuisuus, puheliaisuus, uteliaisuus, ylivilkkaus ja heikko keskittymiskyky.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Suurin osa FG-oireyhtymä-1-tapauksista johtuu MED12-geenin muutoksesta X-kromosomissa (Xq13). Kuitenkin myös muita geenimuutoksia on löydetty eripuolilta X-kromosomia, jotka voivat johtaa FG-oireyhtymän eri muotoihin. Nämä ovat geenimuutos FLNA-geenissä kromosomialueella Xq28 (FG-oireyhtymä-2) ja CASK-geeni kohdassa Xp11 (FG-oireyhtymä-4). FG-oireyhtymä tyypit-3 ja -5 on puolestaan paikannettu alueelle Xp22.3.

MED12-geenistä valmistetaan MED12-proteiinia, joka säätelee geenien aktiivisuutta ts. geenien luentaa geenituotteiksi. MED12-geenituotteen toiminta on tärkeää sekä syntymää edeltävälle että syntymän jälkeiselle kehitykselle. On kuitenkin epäselvää, miten MED12-geenin muutokset vaikuttavat kehitysvammaisuuden, käyttäytymismuutosten ja oireyhtymässä esiintyvien fyysisten ominaisuuksiin syntyyn.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että etupäässä vain mies-sukupuolen edustajat sairastuvat. Naisilla todetaan harvoin FG-oireyhtymä, koska on harvinaista, että heidän molemmissa X-kromosomien vastingeeneissä olisi FG-oireyhtymän aiheuttava mutaatio. Naiset voivat kuitenkin olla FG-oireyhtymään johtavan geenimuutoksen kantajia. Tällöin naisella on toisessa X-kromosomissaan oireyhtymän aiheuttava geenimuutos, muttei hänen toisessa X-kromosomin vastingeenissä. Kantajat ovat usein täysin oireettomia. Näillä naisilla on kuitenkin 25 %:n todennäköisyys saada FG-oireyhtymää sairastava poika, tai oireyhtymää kantava tyttö tai poika, ja 25 % todennäköisyys saada tyttö, jolla ei ole perimässään äidiltä perittyä FG-oireyhtymän aiheuttavaa geenimuutosta. FG-oireyhtymää sairastava mies ei voi siirtää FG-oireyhtymäänsä pojalleen, mutta hänen kaikki tyttärensä perivät FG-oireyhtymän aiheuttavan geenimuutoksen, kantajuuden, isältään.

FG-oireyhtymä-1:n yleisyydestä ei ole luotettavia tietoja. Oireyhtymä on todennäköisesti ylidiagnosoitu, koska useat oireet ja löydökset löytyvät myös muista oireyhtymistä. Toisin sanoen, joillekin henkilöille asetettu FG-oireyhtymädiagnoosi ei olekaan hänen kehitysvammaisuutensa ja muiden oireidensa perimmäinen syy. Geenitesti voi selventää asiaa.

Diagnoosi ja hoito

FG-oireyhtymän diagnoosin on haastavaa. Erotusdiagnoosissa on hyvä ottaa huomioon Lujan-Frynsin oireyhtymä, jonka taustalla voi olla MED12-geenin mutaatio.

FG-oireyhtymään ei ole parantavaa hoitoa. Oireiden mukaiseen hoitoon osallistuvat mm. lastenlääkärit, neurologit, kardiologit, kirurgit, gastroenterologit sekä psykologit. Varhaisessa vaiheessa aloitettu toimintakykyä ylläpitävä ja kehittävä kuntoutus, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia, ovat tärkeitä yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Eliniän ennuste

Eliniänodotetta voivat rajoittaa sydänpulmat, ruuansulatuselimistön epämuodostumat tai hengitystiekomplikaatiot. Useita yli 50-vuotiaiksi eläneitä FG-oireyhtymä-1-potilaita on raportoitu maailmalta.

Historia

Opitz ja Kaveggia kuvasivat oireyhtymän vuonna 1974 ja nimesivät sen FG-oireyhtymäksi tutkimukseen osallistuneiden potilaiden sukunimien alkukirjainten mukaan.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): FG syndrome
Genetics Home Reference: FG syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "FG syndrome" suljettu englanninkielinen keskusteluryhmä oireyhtymää sairastavan läheisille; ”Families of FG Syndrome”. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Opitz-Kaveggia Syndrome; OKS
National Organization for Rare Disorders (NORD): FG Syndrome Type 1

Harvinaiskeskus Norio

Kornetintie 8, 00380 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus