FG-oireyhtymä-1

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

FG-oireyhtymä-1

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 22.1.2021
 
FG syndrome 1, FGS1
Opitz-Kaveggia syndrome, OKS
Keller syndrome

 

Lyhyesti

FG-oireyhtymä-1 on X-kromosomaalinen kehitysvammaoireyhtymä, joka esiintyy pääasiassa miessukupuolella. FG-oireyhtymä-1:n oireisiin ja löydöksiin kuuluvat fyysiset poikkeavuudet ja kehitysvammaisuus. Fyysisiin poikkeavuuksiin lukeutuvat mm. tietyt kasvonpiirteet, epilepsia, usein osittainen aivokurkiaisen puuttuminen, hypotonia eli alentunut lihasjänteys, krooninen ummetus, umpeutunut tai ahdas peräaukko, virtsa- ja sukupuolielinten sekä ruuansulatuselinten poikkeavuuksia. Joillakin todetaan synnynnäinen sydänvika, sensorineuraalinen eli sisäkorvaan liittyvä kuulonmenetys ja nivustyriä. Puheliaisuus, uteliaisuus, ylivilkkaus ja heikko keskittymiskyky kuuluvat oireyhtymän käyttäytymispiirteisiin.

Oireet ja löydökset

FG-oireyhtymä-1:ssä kasvonpiirteille tunnusomaista ovat mm. makrokefalia eli suuripäisyys, korkea ja leveä otsa, toisistaan etäällä olevat silmät, alaspäin suuntautuneet silmäluomiraot, pienet korvat sekä pitkä ja korostunut otsa. FG-oireyhtymä-1:een kuuluvat luustopoikkeavuudet ovat usein lieviä ja käsittävät mm. leveät peukalot ja isovarpaat, rintalastan ja selkärangan. Lihasten hypotonia muuttuu ajan myötä spastisuudeksi eli raajajäykkyydeksi ja nivelkontraktuuriksi. 

Pojilla virtsa- ja sukupuolielinten poikkeavuuksina voivat olla esimerkiksi laskeutumattomat kivekset, vesikivekset sekä virtsaputken kehityshäiriö, jossa virtsa-aukko sijaitsee peniksen alapuolella.

FG-oireyhtymä-1:ssä sosiaaliset taidot ja kyky selviytyä arjessa sujuvat paremmin kuin sanallinen kommunikaatio ja kielelliset kyvyt. FG-oireyhtymä-1:n luonteenpiirteille tyypillistä ovat mm. ystävällisyys, huomionhakuisuus, puheliaisuus, uteliaisuus, ylivilkkaus ja heikko keskittymiskyky. Toisinaan voi esiintyä aggressiivisia tunteenpurkauksia.

Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee lievästä vaikeaan.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Suurin osa FG-oireyhtymä-1-tapauksista johtuu MED12-geenin muutoksesta X-kromosomissa (Xq13). Kuitenkin myös muita geenimuutoksia on löydetty eripuolilta X-kromosomia, jotka voivat johtaa FG-oireyhtymän eri muotoihin. Nämä ovat geenimuutos FLNA-geenissä kromosomialueella Xq28 (FG-oireyhtymä-2) ja CASK-geenissä kromosomialueella Xp11 (FG-oireyhtymä-4). FG-oireyhtymä tyypit-3 ja -5 on puolestaan paikannettu kromosomialueelle Xp22.3.

MED12-geenistä valmistetaan MED12-proteiinia, joka säätelee geenien aktiivisuutta ts. geenien luentaa geenituotteiksi. MED12-geenituotteen toiminta on tärkeää sekä syntymää edeltävälle että syntymän jälkeiselle kehitykselle. On kuitenkin epäselvää, miten MED12-geenin muutokset vaikuttavat kehitysvammaisuuden, käyttäytymismuutosten ja oireyhtymässä esiintyvien fyysisten ominaisuuksien syntyyn.

Oireyhtymä periytyy X-kromosomissa resessiivisesti eli peittyvästi. Tämä tarkoittaa sitä, että etupäässä vain miessukupuolen edustajilla on FG-oireyhtymä-1. Naisilla todetaan oireyhtymä harvoin, koska on harvinaista, että heidän molemmissa X-kromosomien vastingeeneissään olisi FG-oireyhtymä-1:n aiheuttavat mutaatiot. Naiset voivat kuitenkin olla FG-oireyhtymä-1:een johtavan geenimuutoksen kantajia. Tällöin kantajanaisella on toisessa X-kromosomissaan oireyhtymän aiheuttava geenimuutos, mutta toinen X-kromosomin vastingeeni on normaali. Kantajat ovat usein täysin oireettomia.

Näillä kantajanaisilla on 25 %:n todennäköisyys saada poika, jolla on FG-oireyhtymä ja 25 %:n todennäköisyydellä poika on terve; 25 %:n todennäköisyydellä tytöllä on äitinsä tavoin toisessa X-kromosomissa oireyhtymää aiheuttava mutaatio perimässään ts. tyttö on kantaja ja 25 %:n todennäköisyydellä tyttö on oireyhtymän suhteen terve ts. hänellä ei ole ko. mutaatiota perimässään.

Mies, jolla on FG-oireyhtymä-1, ei voi siirtää FG-oireyhtymä-1:tä pojalleen, mutta hänen kaikki tyttärensä perivät FG-oireyhtymä-1:n aiheuttavan geenimuutoksen isältään.

FG-oireyhtymä-1:n yleisyydestä ei ole luotettavia tietoja. Oireyhtymä on todennäköisesti ylidiagnosoitu, koska useat oireet ja löydökset löytyvät myös muista oireyhtymistä. Toisin sanoen, joillekin henkilöille asetettu FG-oireyhtymädiagnoosi ei olekaan hänen kehitysvammaisuutensa ja muiden oireidensa perimmäinen syy. Geenitesti voi selventää asiaa.

Diagnoosi ja hoito

FG-oireyhtymä-1:n diagnoosin tekeminen on haastavaa. Erotusdiagnoosissa on hyvä ottaa huomioon Lujan-Frynsin oireyhtymä, jonka taustalla voi myös olla MED12-geenin mutaatio.

FG-oireyhtymä-1:een ei ole parantavaa hoitoa. Oireiden mukaiseen hoitoon osallistuvat mm. lastenlääkärit, neurologit, kardiologit, kirurgit, gastroenterologit sekä psykologit. Varhaisessa vaiheessa aloitettu toimintakykyä ylläpitävä ja kehittävä kuntoutus, kuten fysio-, toiminta- ja puheterapia, ovat tärkeitä yksilön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Eliniän ennuste

Eliniänodotetta voivat rajoittaa varhaislapsuudesta alkaen sydänpulmat, ruuansulatuselimistön epämuodostumat tai hengitystiekomplikaatiot. Useita yli 50-vuotiaiksi eläneitä FG-oireyhtymä-1-potilaita tunnetaan maailmalla.

Historia

Opitz ja Kaveggia kuvasivat oireyhtymän vuonna 1974. He nimesivät oirekokonaisuuden FG-oireyhtymäksi tutkimukseen osallistuneiden potilaiden sukunimien alkukirjainten mukaan.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): FG syndrome
MedlinePlus: FG syndrome

Facebookista löytyy hakusanalla "FG syndrome" suljettu englanninkielinen keskusteluryhmä, ”Families of FG Syndrome”, niille, joita oireyhtymä koskettaa. Jäseneksi ryhmään pääsee pyytämällä ryhmän jäsenyyttä.

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Opitz-Kaveggia Syndrome; OKS
National Organization for Rare Disorders (NORD): FG Syndrome Type 1
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus