DOORS-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

DOORS-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 8.12.2021

DOORS; Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy, mental Retardation and Seizures syndrome
Deafness-onychodystrophy-osteodystrophy-intellectual disability syndrome
Eronen syndrome

Lyhyesti

DOORS-oireyhtymää kuvaavat synnynnäisestä kuulohermovauriosta johtuva kuurous, kynsien epämuodostumat, luuston kasvuhäiriöt, lievä tai syvä älyllinen kehitysvammaisuus sekä usein vaikea epilepsia. Nimensä oireyhtymä on saanut tyypillisistä piirteistään: Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy ja ”mental Retardation” jossa R-kirjain on peräisin käytöstä poistuneesta kehitysvammaisuutta tarkoittavasta sanasta.

Oireet ja löydökset

DOORS-oireyhtymä ilmenee hyvin pian syntymän jälkeen: vauva on kuuro, hänen näkökykynsä heikkenee ja etenee sokeudeksi ja hänellä todetaan esimerkiksi viimeistään kuuden kuukauden iässä epilepsia. Epilepsiakohtausten toistumistiheys ja vaikeusaste voivat pahentua ajan kuluessa. Epilepsia voi olla vaikeahoitoinen. Lisäksi lapsen virtsassa ja veressä on kohonneet 2-oksoglutaarihappo- ja alfa-hydroksiglutaraatinpitoisuudet.

Kynnet ovat pienet tai ne puuttuvat kokonaan. Sormien ja varpaiden ulommaiset luut ovat usein poikkeuksellisen lyhyet. Neljäsosalla on pitkät peukalot, jotka muistuttavat muita sormia.

Poikkeavia kasvonpiirteitä ovat mm. mikrokefalia eli pienipäisyys, plagiokefalia eli vinopäisyys, korvien sijainti matalalla päässä, silmien sijainti etäällä toisistaan, leveä nenä, jossa on suuret sieraimet, ohut ylähuuli, pienileukaisuus ja taaksepäin vetäytynyt alaleuka. Silmäoireina ovat mm. verkkokalvon irtoaminen, nystagmus eli silmävärve, karsastus, kaihi ja likinäköisyys.

Kehitysviiveet motoriikassa eli liikkeiden hallinnan perustaidoissa ovat nähtävissä mm. viiveenä oppia istumaan ja kävelemään. Kehitysviiveet voivat olla lieviä. Motoristen perustaitojen oppimisen vaikeudet voivat johtua yleisestä hypotoniasta eli alentuneesta lihasjänteydestä, joka kestää usein koko eliniän.

Synnynnäiset sydämen (20 % tapauksista), munuaisten ja virtsateiden epämuodostumat ovat mahdollisia. 

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

DOORS-oireyhtymä aiheutuu TBC1D24-geenin mutaatiosta kromosomissa 16 (16p13.3). On epäselvää kuinka geenimuutos johtaa oireyhtymän syntyyn.

TBC1D24-geenimuutos periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

DOORS-oireyhtymän yleisyys ei ole tiedossa, mutta ainakin 50 tapausta on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa. TBC1D24-geenimuutos on löydetty ainakin yhdeksästä eri perheestä. Oireyhtymä on yhtä yleinen sekä miehillä että naisilla. Huomioitavaa on, ettei kaikilla potilailla todeta TBC1D24-geenimutaatiota. Näyttää siis siltä, että vielä toistaiseksi tuntematon geenimutaatio johtaa DOORS-oireyhtymään.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu kuuloaistin heikkouden/kuurouden, poikkeavien sormien ja varpaiden luihin, kynsien epämuodostumiin tai niiden puuttumiseen sekä kehitysvammaisuuden toteamiseen. Lisäksi virtsasta ja verestä löytyy kohonneet 2-oksoglutaarihappo- ja alfa-hydroksiglutaraatinpitoisuudet. Perimäntutkimukset voivat auttaa diagnoosin asettamisessa, etenkin silloin, jos potilaalla todetaan TBC1D24-geenin mutaatio.

Erotusdiagnostiikassa on hyvä huomioida seuraavat oireyhtymät; Erosen oireyhtymä, Coffin-Sirisin oireyhtymä, Zimmermann-Labandin oireyhtymäTemple-Baraitserin oireyhtymä ja DDOD- (autosomal dominant deafness-onychodystrophy syndrome) oireyhtymä.

DOORS-oireyhtymän hoito on oireidenmukaista. Pienille vauvoille/lapsille, joilla on hypotonisuuden vuoksi nielemisvaikeuksia, voidaan viedä vatsanpeitteiden läpi ravitsemusavanne (PEG-nappi), joka edistää lapsen ravitsemustilannetta. Epilepsialääkitys saattaa vähentää kohtausten määrää ja laatua. Pitkäaikaisseurannassa tarkkaillaan näkö- ja kuuloaisteja. Neurologisiin tutkimuksiin kuuluvat mm. elektroenkefalografia (EEG) eli aivosähkökäyrätutkimus ja tietokonetomografia (TT).

Eliniänennuste

Eliniänennustesta ei ole olemassa luotettavia ennusteita oireyhtymän harvinaisuuden vuoksi. Vaikeat epilepsiakohtaukset voivat johtaa lapsen ennenaikaiseen menehtymiseen.

Historia

DOORS-oireyhtymän kuvasi ensimmäisen kerran M. Feinmesser vuonna 1961 ja lopulta R. J. Cantwell vuonna 1975.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): DOOR syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): DOOR syndrome

Lähteet

Orphanet: DOORS syndrome
Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Deafness, Onychodystrophy, Osteodystrophy, Mental retardation, and Seizures Syndrome; DOORS
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus