COFS-oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

COFS-oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 6.11.2019
 
Cerebro-oculo-facio-skeletal (COFS) syndrome
Pena-Shokeirin oireyhtymä, tyyppi II
Cockaynen oireyhtymä, tyyppi II

 

Lyhyesti

COFS-oireyhtymä on perinnöllinen, aivoja, silmiä, selkärankaa ja selkäydintä rappeuttava sairaus, joka alkaa ennen syntymää. COFS-oireyhtymä luokitellaan osaksi Cockaynen oireyhtymäkirjoa, sen vaikeimmaksi ääripääksi. COFS-oireyhtymään liittyy kehitysvammaisuutta ja epilepsiaa.

Oireet ja löydökset

Oireyhtymän tunnusmerkkejä ovat hidas syntymän jälkeinen pituuden kasvu ja painon kehitys sekä vähäinen neurologinen kehittyminen. Rakennepoikkeavuuksia todetaan päässä, kallossa ja silmissä. Oireyhtymälle on tyypillistä mikrokefalia eli pienipäisyys ja pienileukaisuus. Silmät ovat usein pienet ja ne voivat olla asettuneet syvälle päähän. Nystagmus eli silmävärve, kaihi, näköhermon surkastuminen ja retinopatia eli silmän verkkokalvon sairaus ovat yleisiä. Oireyhtymään voi liittyä myös sensorineuraalinen kuulonalenema, joka johtuu sisäkorvan tai kuulohermojen vaurioista. Keskushermoston rakenteissa havaitaan aivokuvantamismenetelmillä useita poikkeavuuksia, kuten esimerkiksi aivokurkiaisen puuttuminen ja poikkeavuuksia aivojen valkeassa aineessa ja isoaivoissa.

Hypotonia eli alentunut lihasjänteys voi aiheuttaa vauvalla mm. syömisvaikeuksia. Nivelet ja selkäranka taipuvat epänormaalisti: nivelissä on artrogrypoosia eli koukkujäykistymiä ja selkäranka on usein jäykkä. Nivelten jäykistymät etenevät eliniän myötä ja ovat vaikeita.

COFS-oireyhtymässä iho saattaa olla valoherkkä ja ääreishermoissa voi olla neuropatiaa eli hermovaurioita. Useimmiten lapsilla on toistuvia hengitystieinfektioita.

Oireyhtymän syy periytyvyys ja yleisyys

COFS-oireyhtymä aiheutuu puutteista korjata perimäainekseen eli DNA:han normaalisti syntyviä virheitä. COFS-oireyhtymään johtavat geenimuutokset ovat pääasiassa olleet ERCC6-geenissä kromosomissa 10 (10q11.23). Valoherkkyys on yhdistetty ERCC2- ja ERCC5-geenien mutaatioihin. Kaikki edellä mainittujen geenien tuotteet osallistuvat DNA-vaurioiden korjaamiseen.

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Oireyhtymän yleisyys on tuntematon, mutta lääketieteellinen kirjallisuus on kuvannut noin 20 tapausta.

Diagnoosi ja hoito

Diagnoosi perustuu vauvan syntymän jälkeiseen olemukseen. Aivokuvantaminen voi antaa viitteitä isoaivojen atropiasta; myelinisaation eli valkoisen aineen vähenemisestä sekä etuaivojen basaaliganglioiden eli tyvitumakkeiden kalkkeumista. Röntgenkuvat voivat paljastaa epämuodostumia jalkojen luissa. Molekyylibiologiset tutkimukset, joissa tarkastellaan potilaasta eristettyjen ja UV-valolla altistettujen fibroblastien eli sidekudossolujen kykyä korjata DNA-virheitä, auttavat COFS-oireyhtymän diagnosoinnissa (UV-valo vaurioittaa spontaanisti DNA:ta). Geenitestit varmistavat diagnoosin.

Raskaudenaikaisessa ultraäänitutkimuksessa todetaan usein mikrokefalia sekä artrogrypoosi eli nivelten koukkujäykistymät, ja ne voivat antaa viitteitä COFS:in oireyhtymästä. Diagnoosi varmistuu lapsiveden tai istukan solunäytteistä tehtyjen molekyylibiologisten tutkimusten perusteella.

Erotusdiagnoosi on syytä tehdä MICRO-oireyhtymään ja kolmen ensimmäisen raskauskuukauden jälkeen mahdollisesti tapahtuneisiin sikiön sytomegalovirus-, toksoplasma- tai vihurirokkoinfektioihin. Ks. myös Cockaynen oireyhtymä.

Hoito on moniammatillista ja oirekohtaista.

Elinennuste

Koska COFS-oireyhtymä on luonteeltaan etenevä ja vaikea, eliniänennuste jää lyhyeksi. Usein lapset menehtyvät ensimmäisten elinvuosien aikana, etenkin hengitystieinfektioihin. On harvinaista, jos lapsi elää seitsemää ikävuotta pidempää.

Historia

COFS-oireyhtymän kuvasivat ensimmäisenä ja alun perin Sergio D. J. Pena ja M. H. K. Shokeir vuonna 1974.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD): Cerebro-oculo-facio-skeletal syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Cerebro Oculo Facio Skeletal Syndrome

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): cerebro-oculofacioskeletal syndrome 1; COFS1
Orphanet: COFS syndrome
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus