Cockaynen oireyhtymä

HARVINAISKESKUS NORIO LYHYT DIAGNOOSIKUVAUS | Diagnoosikuvaukset ovat yleiskatsauksia, joten ne eivät välttämättä kata kaikkia oireita, joita kyseiseen harvinaissairauteen tai oireyhtymään voi liittyä. Yksilöllisten erojen vuoksi kaikkia kuvauksessa mainittuja oireita ei välttämättä esiinny jokaisella. Diagnoosikuvaukset eivät korvaa terveydenhuollon ammattilaisten antamaa tietoa, eikä niitä pidä käyttää diagnostiikan tai hoidon perusteena.

Cockaynen oireyhtymä

Harvinaiskeskus Norio

Lääketieteen toimittaja Johanna Rintahaka, Harvinaiskeskus Norio 21.1.2021


Lyhyesti

Cockaynen oireyhtymä on monielinsairaus. Sen oireisiin kuuluvat mm. normaalijakaumaa lyhyempi pituuskasvu, oireyhtymälle tyypilliset kasvonpiirteet, mikrokefalia eli pienipäisyys, ennenaikainen vanheneminen ja siihen liittyvät oireet, valoherkkyys, retinan atrofia eli verkkokalvon surkastuma, kuurous, ataksiat eli liikkeiden koordinaatiohäiriöt ja hermoston etenevä rappeutuminen, joka johtaa kehitysvammaisuuteen.

Oireet ja löydökset

Cockaynen oireyhtymän tyypillisiin kasvonpiirteisiin lukeutuvat mm. mikrokefalia eli pienipäisyys, poikkeavan muotoiset korvat, ohut nenä ja silmien sijainti syvällä kasvoissa. Muita jo edellä mainitsemattomia Cockaynen oireyhtymään kuuluvia oireita ovat mm. spastisuus eli lihasten lisääntynyt jäykkyys, vajaakehittyneet hampaat ydinonteloineen sekä hampaiden reikiintymis- eli kariestaipumus. Refluksi eli ruokasulan nouseminen takaisin kurkkuun sekä oksenteluherkkyys ovat myös osa oirekirjoa. Oireyhtymän vaikeusaste ja oireiden ilmenemisajankohta vaihtelevat yksilöllisesti ja Cockaynen oireyhtymätyypin mukaan.

Cockaynen oireyhtymä on luokiteltu eri tyyppeihin. Klassisessa Cockaynen oireyhtymässä (tyyppi 1) ensioireet ilmenevät ennen ensimmäisen elinvuoden päättymistä. Tyyppi 2:ssa, toiselta nimeltään COFS-oireyhtymässä, oireet ovat huomattavasti vaikeampia ja selkeästi esillä heti lapsen synnyttyä. COFS-oireyhtymää kuvataankin Cockaynen oireyhtymän vaikeimmaksi äärimuodoksi. Tyypin 3 Cockaynen oireyhtymässä oireet ilmenevät myöhemmin, usein teini-iässä, ja ne ovat lievempiä. Xeroderma pigmentosum-Cockayne oireyhtymä on myös eräs Cockaynen oireyhtymän muodoista. Sitä kuvastavat yhdistelmät Xeroderma-pigmentosumin ja Cockaynen oireyhtymien piirteitä.

Yhteistä Cockaynen oireyhtymätyypeille 1-3 on pituuden ja painon vakiintuminen hyvin samalle tasolle (keskihajonta ainakin -3 SD, standard deviation) riippumatta oireyhtymän tyypistä.

Cockaynen oireyhtymässä voi esiintyä myös useita erilaisia ruuansulatus- ja sydän- sekä verisuonijärjestelmän, luuston ja ihon muutoksia.

Oireyhtymän syy, periytyvyys ja yleisyys

Cockaynen oireyhtymä johtuu DNA-vaurioita korjaavien geenien virheellisestä toiminnasta. Klassisessa Cockaynen oireyhtymä tyyppi 1:ssä geenimuutos osuu ERCC8 (Excision Repair Cross-Complementing, group 8) -nimiseen geeniin kromosomissa 5 (5q12.1) ja Cockaynen oireyhtymä tyyppi 2:ssa eli COFS-oireyhtymässä ERCC6-geeniin kromosomissa 10 (10q11.23). ERCC6-geenivirhe käsittää noin 60-80 % kuvatuista oireyhtymätapauksista.

Oireyhtymä periytyy autosomissa resessiivisesti eli peittyvästi.

Cockaynen oireyhtymää on kaikenikäisillä ja kaikista etnisistä kansanryhmistä. Euroopassa oireyhtymän esiintyvyydeksi on arvioitu 1: 200 000.

Diagnoosi ja hoito

Klassisen Cockaynen oirehtymän diagnoosi perustuu kliiniseen kuvaan. Oireyhtymätyypissä 2 tutkitaan myös DNA-korjausmekanismien toimivuutta potilaasta eristetyillä fibroblastisoluilla eli sidekudoksen perussoluilla. Kliinisessä arviossa tärkeitä diagnostisia kriteerejä ovat mm. 1) syntymän jälkeinen hidas pituuskasvu ja painon kehittyminen sekä 2) etenevät neurologiset haasteet, kuten esimerkiksi kehitysviiveet ja taitojen heikkeneminen, aivokuoren ja basaaliganglioiden eli tyvitumakkeiden kalkkeumat sekä leukodystrofia eli valkean aineen häiriöt. Toissijaisina kliinisinä kriteereinä voidaan pitää mm. 1) ihon valoherkkyyttä (poikiloderma), 2) verkkokalvon rappeumaa, kaihia ja/tai sokeutta, 3) diffuusia tai segmentaalista periferaalisen myelinisaation vähyyttä, 4) sensorineuraalista kuulonalenemaa, 5) skleroottisia luuston kasvulevyjä, selkärangan ja lantion poikkeavuuksia sekä kallon luiden paksuuntumista, 6) ohutta ihoa ja hauraita hiuksia, syvällä päässä sijaitsevia silmiä ja kumaraa asentoa sekä 7) poikkeavuuksia hampaiden ydinonteloissa (dental cavities).

Hoito keskittyy moninaisten oireiden hoitamiseen oireiden mukaisin keinoin. Lapsille voidaan asentaa vatsanpeitteiden läpi PEG-nappi eli ravitsemusavanne ravinnon saannin helpottamiseksi. Cockaynen oireyhtymässä pitää suojautua auringonvalolta, sillä auringonvalo aiheuttaa herkästi ihottumaa ja ihorakkuloita. Auringon ultraviolettisäteily vaurioittaa helposti myös mm. ihosolujen DNA:ta, jonka korjauskyvyssä on siis puutteita tässä oireyhtymässä. Fysio- ja toimintaterapiasta on hyötyä.

Eliniänennuste

Eliniänodote Cockaynen oireyhtymä tyyppi 1:ssä ulottuu toiselle kymmenelle (keskiarvo 12,5-vuotiaiksi). Sairastuneet menehtyvät etenevään hermoston rappeumaan. Tyyppi 2:sta eli COFS-oireyhtymässä henkilöiden elinikä asettuu useimmiten 6-7 ikävuoden tietämille oireyhtymään kuuluvien vakavien elimellisten toimintapuutteiden vuoksi. Cockaynen oireyhtymän tyyppi 3:ssa eliniänodote on aikuisuudessa. Yli 30-vuotiaiksi eläneitä potilaita on kuvattu lääketieteellisessä kirjallisuudessa.

Historia

Oireyhtymä on nimetty englantilaisen lääkärin Edward Alfred Cockaynen (1880-1956) mukaan. Hän kuvasi oireyhtymän vuonna 1936.

 

Vertaistukipalveluita voi tiedustella Harvinaiskeskus Noriosta. Ylläpidämme mm. vertaistukirekisteriä.
Vertaistukipalvelut puh. 044 7700 146

Harvinaiskeskus Norion perinnöllisyyshoitajaan voi ottaa yhteyttä, kun haluaa keskustella perimään tai harvinaissairauksiin liittyvistä asioista.
Perinnöllisyyshoitajan palvelut puh. 044 5765 439

Tietoa Kehitysvammaisten Tukiliitosta

Aiheesta muualla

Socialstyrelsen: Cockaynes syndrom
MedlinePlus: Cockayne syndrome
National Organization for Rare Disorders (NORD): Cockayne syndrome
GeneReviews: Cockayne Syndrome

Lähteet

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM): Cockayne syndrome A ja Cockayne syndrome B
Orphanet: Cockayne syndrome
Bissonnette, Bruno. Syndromes: Rapid Recognition and Perioperative Implications, 2nd edition. McGraw-Hill Education (2019).

Harvinaiskeskus Norio

Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki

044 5765 439

Harvinaiskeskus Norio
Noriokeskus